Назад

КРИБ може да остане сама в тристранката


 • И БСК след БТПП вън от Тристранката?


   

  Социалната комисия в парламента отхвърли ветото на президента върху Кодекса на труда. Така бе даден ход на промените, с които БТПП отпада от Националния съвет за тристранно сътрудничество и работникът може да бъде глобяван за това, че не е принудил работодателя си да подпише трудов договор.
  Промените бяха приети на 15 декември 2011 г. , но държавният глава го върна заради новите критерии за работодателите и синдикатите. Те изключват участието в тристранката на организации, на които държавата възлага функции със закон. Това автоматично отстранява БТПП, която издава сертификати и карнети по закон. България бе критикувана от ЕК за това.
  Драгомир Стойнев, шеф на комисията и депутат от БСП, отбеляза, че същият риск съществува и за БСК, на която държавата възлагала дейности, свързани с парниковите газове. От БСК уточниха, че досега не са имали такава практика. Казусът обаче е същият, когато утре те започнат да работят, следва да напуснат НСТС, каза Стойнев. Ако депутатите отново приемат поправките в Кодекса на труда, левите депутати са готови да сезират Конституционния съд.

  Линк

 • И БСК била застрашена да отпадне от тристранката


   

  Социалната комисия в парламента отхвърли ветото на президента върху Кодекса на труда и даде по-нататъшен ход на промените. Законът беше приет на 15 декември 2011 г. , но държавният глава го върна заради новите критерии за работодателите и синдикатите. Те изключват участието в тристранката на организации, на които държавата възлага функции със закон. Това автоматично отстранява БТПП, която издава сертификати и карнети по закон. България бе критикувана от ЕК за това.
  Драгомир Стойнев, шеф на комисията и депутат от БСП, отбеляза, че същият риск съществува и за БСК, на която държавата възлагала дейности, свързани с парниковите газове. От БСК уточниха, че досега не са имали такава практика. Казусът обаче е същият, когато утре те започнат да работят, следва да напуснат НСТС, каза Стойнев. Ако кодексът мине и през пленарна зала, БСП ще сезира Конституционния съд.

  Линк

 • Само КРИБ остава в сърцето на кабинета


   
  С гласовете на ГЕРБ и на двама независими социалната комисия на парламента отхвърли ветото на президента върху промените в Кодекса на труда. Те дописват условията за представителност на работодателските организации и „удрят“ Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Българската стопанска камара (БСК). Ако пленарната зала каже „да“ на поправките, ръководената от Огнян Донев Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) на практика ще остане единсрвен партньор на правителството в тристранния съвет  от страна на бизнеса. 
  „От съвещателен орган тристранката вече се превърна в управленец и затова битката е толкова ожесточена“, коментира за „Преса“ Хасан Адемов от ДПС.
  КРИБ ще получи оше един бонус – набъбване на членската маса и съответно повече приходи. Членският вност на година е около 2000 лв. От БТПП отдавна протестират срещу промяната. Изненадата е, че тя засяга и БСК. „Създава се възможност държавата да злоупотребява с права спрямо нежелана от нея като социален партньор  работодателска организация, като я лиши от възможността да участва в социалния диалог“, бе един от мотивите за ветото на президента Георги Първанов.
  „Поставих въпроса за отпадането на БСК и БТПП, но останх в малцинството“, каза председателят на социалната комисия в НС Драгомир Стойнев (БСП) пред „Преса“. Именно той е хвърлил бомбата, че и стопанската камара е застрашена от изхвърляне от тристранния съвет. В комисията ветото е отхвърлено с 11 на 7 гласа, чака се решението на пленарната зала.
  Капанът е в поправения чл. 35, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда. Той гласи, че от представителната организация на работодателите се изисква  „ да не извършва дейности, изрично възложени само на нея със закон или с нормативен акт“. БТПП издава евросертификати за произход на стоки, както и АТА карнети (митнически документ за внос и износ). А БСК – удостоверения по Закона за чистотата на атмосферния въздух.
  От БСК коментираха за „Преса“, че според тях въпросната поправка не ги засяга. Тя изисквала реално извършване на дейност, а от камарата не са издали нито едно удостоверение - в България нито една фирма не се занимавала с подобна дейност. От БТПП заявиха, че се нарушават конституционни изисквания за правото на сдружаване и за представителство в тристранния диалог. От опозицията се заканиха, че ще пратят казуса в Конституционния съд.

 • Драгомир Стойнев: И Българската стопанска камара може да попадне под удара на промените в Кодекса на труда, не само БТПП


   

  Ако ние приемем Кодекса за труда в сега действащия му вид, тук под удара не е само Българската търговско-промишлена палата, а може да се окаже, че е и Българската стопанска камара (БСК). Това заяви председателят на парламентарната социална комисия Драгомир Стойнев, секунди преди да подложи на гласуване за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, върнат за ново обсъждане с вето на президента Георги Първанов, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Стойнев заяви, че в Закона за чистотата на атмосферния въздух, има текстове, които касаят БСК, и приемането на Кодекса на труда в сега действащия му вид, би засегнало не само БТПП, а и БСК. Представители на БСК не присъстваха на заседанието на парламентарната социална комисия. За пръв път това го чувам, заяви пред журналисти министър Тотю Младенов. Според него няма опасност БСК да отпадне от Тристранния съвет. 

  Линк

 • Предложения на социалните партньори за промени в трудовото и осигурителното законодателство


   

  В срещата участваха представители на ръководствата и експерти на национално представителните организации на работниците и служителите - КНСБ и КТ „Подкрепа", и на  национално представителни организации на работодателите - АИКБ, БСК, БТПП, БСЧП и ССИ.
  Бяха обсъдени и приети предложения за:
  Стабилизиране на осигурителната система, подобряване контрола и развитие на пенсионната система;
  Промени в Кодекса на труда за подобряване на социалния диалог.
  Участниците се договориха, че приетите с консенсус предложения следва да бъдат изпратени на Министър-председателя на Република България, г-н Бойко Борисов с оглед тяхното обсъждане в допълнително съгласуван формат, за предприемане на съответни промени в законодателството и подзаконовата нормативна уредба.
  Участниците се обединиха около становището, че са налице повтарящи се проблеми при свикването на извънредни заседанията на НСТС, най-често чрез различни форми на отказ или постоянно отлагане. Практиката показва, че в голяма степен те са свързани с неограничените възможности за свикване на извънредни заседания (до 5 дни от поискването) от всяка от представените организации.
  Общо е становището за въвеждане на регулярни месечни заседания и нуждата от иницииране на промени в процедурата за свикване на извънредни заседания и Правилника за НСТС. Изразена е обща готовност за сформиране на експертна група, която да подготви и внесе за последващо обсъждане предложения в тази посока.
  Като цяло се одобрява предложението на БСК, становищата, предложенията и решенията на НСТС да се внасят за разглеждане в Министерски съвет по реда на чл. 36 на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с ПМС № 229 от 23.09.2009 г., обн., ДВ, бр. 78 от 2.10.2009 г.
  Прие се, че е добре да се внесат промени и допълнения в Кодекса на труда за подобряване на публичността на разискванията, изразените становища в НСТС, поддържането на Интернет страница и свикване на редовни пресконференции след заседание на НСТС.
  Беше предложено свикване на следваща (трета) двустранна среща до края на м. януари, за обсъждане на пакет от мерки и промени в нормативната уредба, подготвени по изпълняваните от социалните партньори проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси". Подготвените изменения и допълнения в закони, постигнати в работата на отделните организации по проектите, могат да се обединят от името на всички организации или само на разработилите ги и да бъдат представени на Министър-председателя за обсъждане и приемане по целесъобразност.
  Вижте конкретните предложения на социалните партньори 

  Линк

 • КРИБ може да остане сама в тристранката


   

  И БСК може да бъде изхвърлена от социалния диалог, след като управляващите вече гласуваха текст, според който в тристранката не могат да участват бизнес организации, изпълняващи дейности, вменени само на тях със закон или нормативен акт. Оказа се, че според Закона за чистотата на атмосферния въздух само БСК издава документи за правоспособност за дейности, свързани с извличане на разтворители на базата на флуорирани парникови газове от съоръжения.
  Този текст, който парламентът прие в края на м.г. само с гласовете на ГЕРБ и независими депутати, беше сред основните аргументи на президента Георги Първанов да наложи вето на Кодекса на труда. Още при обсъждането му става ясно, че заради него от Националния съвет за тристранно сътрудничество ще бъде отстранена Българската търговско-промишлена палата, другата голяма работодателска организация, която издава част от документите за международна търговия.
  Според държавния глава със забраната за членство на организации, изпълняващи дейности, вменени им със закон, се нарушават принципите на публично-частното партньорство и се ограничава правото на представителност на част от бизнеса в социалния диалог, което противоречи на редица международни и европейски разпоредби. Изискването беше вкарано по предложение на близката до правителството КРИБ, останалите работодателски организации нямаха позиция по него.
  "Да не се окаже, че и БСК трябва да напусне Националния съвет за тристранно сътрудничество", попита председателят на социалната комисия Драгомир Стойнев от БСП, който беше видял закона за атмосферния въздух. Откритието изненада социалния министър Тотю Младенов, който призна, че за първи път чува за този закон. "Но става въпрос за съвсем различни неща. БТПП издават документи срещу задължително членство, а това е вид принуда", твърди министърът. От процедурите обаче е видно, че членството не е задължително. Светлана Ангелова от ГЕРБ също обяви, че става въпрос за различни неща, но не обясни разликата.
  От БСК обясниха, че законът за въздуха е правен заради редица европейски регламенти, според които е трябвало за дейностите да се оторизират акредитирани органи. А БСК е бил такъв. "Според критериите за представителност организацията трябва да изпълнява такива дейности. А БСК никога не ги е изпълнявала, тъй като в България няма предприятие, нуждаещо се от този документ", казаха оттам.
  В крайна сметка промените в КТ с по-тежките критерии за преброяване на работодателските и синдикалните организации минаха през комисията с 11 гласа "за" тях - 9 на ГЕРБ и два на отцепниците от "Атака" Калина Крумова и Цвета Георгиева. В залата обаче ветото на президента Първанов може и да успее, тъй като още при гласуването на промените 15 от ГЕРБ гласуваха против критериите, както и някои депутати.
  Драгомир Стойнев беше категоричен, че ако законът бъде приет, ще бъде атакуван в Конституционния съд най-вече заради въведената глоба за работници на черно, тъй като се нарушава конституционният принцип за социална държава.
  ОЩЕ ПРОМЕНИ
  Социалната комисия прие единодушно промени в Наказателния кодекс, с които се криминализира наемането на чужденци без документи на работа. Те се приемат също заради евродирективи. С промени в закона за Комисията за финансов надзор пък се регламентира обмяната на информация между страните - членки в ЕС, и кандидатките.

  Линк

Назад