Назад

Първият за 2012 Евроклуб в БТПП - Добрите практики вървят след европейските пари


 • Първият за 2012 Евроклуб в БТПП


   

  На 10 януари 2012 г. в БТПП се проведе първата за тази година среща на Евроклуба към Българската търговско-промишлена палата. Поводът беше представянето на Седмото председателство на Съвета на ЕС от Кралство Дания. Срещата откри председателят на Палатата Цветан Симеонов. Събитието бе уважено от 14 посланици и 17 търговски представители от задгранични мисии и лично от министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев.
   
  Министър Дончев отчете, че през 2011 г. страната ни е доказала способността си да ползва и разходва правилно европейски средства. "През 2011 г. успяхме да платим толкова, колкото за периода 2007-2010 г." - думи на Томислав Дончев. Той отбеляза, че по-важното е да бъде показан ефектът върху икономиката, държавата и обществото от влезлите в страната евросредства и най-вече да се демонстрира дисциплиниращият ефект на строгите стандарти за публичност, прозрачност и планиране. Добрите практики вървят след европейските пари, заяви още министърът.
   
  Н. Пр. г-н Лешек Хенсел, посланикът на Република Полша в България представи резултатите от периода на Полското председателство на ЕС през втората половина на 2011г. Сред акцентите по време на председателството на неговата страна на ЕС той изведе на първо място растежа, сигурността и откритостта.
   
  Дания поема от Полша председателството на ЕС и на свой ред Н. Пр. г-н Коре Янсон, посланик на Кралство Дания у нас, открои приоритетите на Датското председателство на ЕС. Посланик Янсон изрази желанието на своята страна да види колкото може по-скоро България и Румъния членки на Шенген. Дипломатът отбеляза, че "Арабската пролет" в Близкия Изток и Северна Африка е поставила шенгенската система под натиск и е породила необходимостта от изграждане на общоевропейска система за убежище, за да се третират еднакво всички, които търсят убежище в страните от ЕС. В тази връзка посланикът заяви, че датското председателство ще работи за засилване и доброто функциониране на тази общоевропейска система.
   
  Сред приоритетите на датското председателство дипломатът открои изграждането на динамична Европа чрез генериране на икономически растеж, базиран на иновациите. Дания ще работи също и за "зелена Европа", и за приемане европейски бюджет, ориентиран към бъдещето - 2014-2020 г. Сред целите на новия бюджет е той да се фокусира върху политиките на ЕС, които създават добавена стойност, насърчават икономическия растеж и повишават възможностите за посрещане на предизвикателствата на глобализиращия се свят. Новият бюджет трябва да е динамичен, прогресивен, а не консервативен и предпазлив, допълни дипломатът.
  Според данни на УниКредит Булбанк, оповестени по време на срещата, през втората половина на 2012 г. се очаква да започне процес на консолидация на външното търсене, което трябва да направи възможно на тримесечна база ръстът на БВП на българската икономика да се ускори от близките до 0,0 процента стойности в началото на годината до нива от порядъка на 0,5 и 0,7 на сто през последните две тримесечия на 2012 г.
   
  Започналият в средата на 2011 г. процес на стабилизация на пазара на труда може да се забави от влошените външни за страната условия (забавяне на капиталови потоци към региона на ЦИЕ и дълговата криза в еврозоната). Според анализа, трайно увеличаване на заетостта в страната ще може да се очаква от 2013 г.

  Линк

 • Евроклуб в БТПП: Добрите практики вървят след европейските пари


   

  В БТПП завчера се проведе среща на Евроклуба към Българската търговско-промишлена палата по повод представянето на Седмото председателство на Съвета на ЕС от Кралство Дания. Срещата откри председателят на палатата Цветан Симеонов. Откриването на първия за тази година Евроклуб уважиха с присъствието си 14 посланици и 17 търговски представители от задгранични мисии.
  Специалният гост на събитието министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев се обърна към гостите и членовете на Евроклуба. Според него през 2011 г. страната ни е доказала способността си да ползва европейски средства. През 2011 г. успяхме да платим толкова, колкото за периода 2007-2010 г., каза г-н Дончев. Той отбеляза, че по-важното е да бъде показан ефектът върху икономиката, държавата и обществото от влезлите в страната евросредства и най-вече да се демонстрира дисциплиниращият ефект на строгите стандарти за публичност, прозрачност и планиране. Добрите практики вървят след европейските пари, заяви министърът.
  Н. Пр. г-н Лешек Хенсел, посланикът на Република Полша в България представи резултатите от периода на Полското председателство на ЕС през втората половина на 2011г. Сред акцентите по време на председателството на неговата страна на ЕС той изведе на първо място растежа, сигурността и откритостта. 
  Дания поема от Полша председателството на ЕС и на свой ред Н. Пр. г-н Коре Янсон, Посланик на Кралство Дания у нас, открои приоритетите на Датското председателство на ЕС. Посланик Янсон изрази желанието на своята страна да види колкото може по-скоро България и Румъния членки на Шенген. Дипломатът отбеляза, че "Арабската пролет" в Близкия Изток и Северна Африка е поставила шенгенската система под натиск и е породила необходимостта от изграждане на общоевропейска система за убежище, за да се третират еднакво всички, които търсят убежище в страните от ЕС. В тази връзка посланикът заяви, че датското председателство ще работи за засилване и доброто функциониране на тази общоевропейска система.
  Сред приоритетите на датското председателство дипломатът открои изграждането на динамична Европа чрез генериране на икономически растеж, базиран на иновациите. Дания ще работи също и за "зелена Европа", и за приемане европейски бюджет, ориентиран към бъдещето - 2014-2020 г. Сред целите на новия бюджет е той да се фокусира върху политиките на ЕС, които създават добавена стойност, насърчават икономическия растеж и повишават възможностите за посрещане на предизвикателствата на глобализиращия се свят. Новият бюджет трябва да е динамичен, прогресивен, а не консервативен и предпазлив, допълни дипломатът.
  Според данни на УниКредит Булбанк, оповестени по време на срещата, през втората половина на 2012 г. се очаква да започне процес на консолидация на външното търсене, което трябва да направи възможно на тримесечна база ръстът на БВП на българската икономика да се ускори от близките до 0,0 процента стойности в началото на годината до нива от порядъка на 0,5 и 0,7 на сто през последните две тримесечия на 2012 г.
  Започналият в средата на 2011 г. процес на стабилизация на пазара на труда може да се забави от влошените външни за страната условия (забавяне на капиталови потоци към региона на ЦИЕ и дълговата криза в еврозоната). Според анализа, трайно увеличаване на заетостта в страната ще може да се очаква от 2013 година.

  Линк

 • Възстановяването на българската икономика ще отнеме две-три години


   

  Увеличаването на индикациите за благоприятно разрешаване на кризата с правителствените дългове на страните от Еврозоната и особено редуцирането на рисковете Гърция да изостави еврото, ще изпратят ясен положителен сигнал към българските компании и домакинства.
  Според прогнозите, представени на среща на Евроклуба при Българска търговска промишлена палата (БТПП) от главния икономист на банката Кристофор Павлов апетитът на инвеститорите да поемат риск ще започне да се възстановява и капиталовите потоци към страната, макар и първоначално много бавно, ще започнат да нарастват. „На първо място, обаче, подобряването на външните условия ще повлияе на българската икономика чрез канала на очакванията “, обобщи Павлов.
  Според него компаниите ще започнат постепенно да размразяват инвестиционните си проекти през тази година, а това ще стабилизира и заетостта. Очакванията за трайно увеличаване на заетостта обаче са насочени за след 2013.
  „Разбира се, броят на работните места е изоставащ индикатор и трайно увеличаване на заетостта, според нас, ще може да се наблюдава чак от 2013 година нататък. Домакинствата също ще започнат да променят поведението си, като ще се наблюдава все по-малко отлагане на покупки на стоки за дълготрайна употреба.
  В унисон с увеличаването на крайното съвкупно търсене в икономиката, търсенето на кредит също ще започне да нараства спрямо незадоволително ниските нива в момента. Представите за това кое ниво на финансова задлъжнялост може да се разглежда като устойчиво ще еволюират в положителна посока, като по този начин допълнително ще намалее натискът върху домакинствата и особено върху частните нефинансови корпорации да продължат с редуцирането на задлъжнялостта си. “, смята Павлов.
  Според икономистите на УниКредит Булбанк БВП на тримесечна база ще се ускори от близките до нула в началото на годината до 0.5% – 0.7% през последните две тримесечия на 2012 г., благодарение на консолидацията на външното търсене.
  Прогнозите за цялата година са БВП да отчете ръст от 1.5%, което обаче ще означава забавяне на икономиката в сравнение с 2011 г., когато БВП нарасна с 2%.
  „Началото на годината ще подложи на тест икономиката на страната“, смята Кристофор Павлов. Влошаването на външните условия ще повлияе негативно на износа. Освен това проблемите в Европа ще окажат и допълнителен натиск за свиване на финансовата задлъжнялост на корпоративния сектор, както и до временно преобръщане на процеса на стабилизиране на пазара на труда.
  Пречка пред възстановяването на българската икономика през 2012 г. ще бъде и продължаващият спад в цените на жилищата. А това е индикатор за все още слабото крайно търсене от страна на домакинствата.
  „Очакват ни две или дори три години, в които българският икономически растеж ще остане под потенциалния, като ще се редуват периоди на ускоряване и забавяне на темповете на възстановяване“, се казва още в анализа на УниКредит Булбанк.
  Основната причина за това е, че процесите на намаляване на задлъжнялостта в корпоративния нефинансов сектор, както и приспособяването на пазара на имоти към новите реалности ще изисква повече време заради големите дисбаланси, с които тези два ключови за икономиката на страната сектори посрещнаха началото на кризата.

  Линк

 • 2-3 години икономическият растеж в България ще е под потенциалния


   

  Увеличаването на индикациите за благоприятно разрешаване на кризата с правителствените дългове на страните от Еврозоната и особено редуцирането на рисковете Гърция да изостави еврото, ще изпратят ясен положителен сигнал към българските компании и домакинства.
  Според прогнозите, представени на среща на Евроклуба при Българска търговска промишлена палата (БТПП) от главния икономист на банката Кристофор Павлов, апетитът на инвеститорите да поемат риск ще започне да се възстановява и капиталовите потоци към страната, макар и първоначално много бавно, ще започнат да нарастват.
  „На първо място, обаче, подобряването на външните условия ще повлияе на българската икономика чрез канала на очакванията ", обобщи Павлов.
  Според него, компаниите ще започнат постепенно да размразяват инвестиционните си проекти през тази година, а това ще стабилизира и заетостта. Очакванията за трайно увеличаване на заетостта обаче са насочени за след 2013 година.
  „Разбира се, броят на работните места е изоставащ индикатор и трайно увеличаване на заетостта, според нас, ще може да се наблюдава чак от 2013 година нататък. Домакинствата също ще започнат да променят поведението си, като ще се наблюдава все по-малко отлагане на покупки на стоки за дълготрайна употреба. В унисон с увеличаването на крайното съвкупно търсене в икономиката, търсенето на кредит също ще започне да нараства спрямо незадоволително ниските нива в момента. Представите за това, кое ниво на финансова задлъжнялост може да се разглежда като устойчиво ще еволюират в положителна посока, като по този начин допълнително ще намалее натискът върху домакинствата и особено върху частните нефинансови корпорации да продължат с редуцирането на задлъжнялостта си. ", смята Павлов.
  Според икономистите на УниКредит Булбанк БВП на тримесечна база ще се ускори от близките до нула в началото на годината до 0.5% - 0.7% през последните две тримесечия на 2012 г., благодарение на консолидацията на външното търсене. Прогнозите за цялaта година са БВП да отчете ръст от 1.5%, което обаче ще означава забавяне на икономиката в сравнение с 2011 г., когато БВП нарасна с 2%.
  „Началото на годината ще подложи на тест икономиката на страната", смята Кристофор Павлов. Влошаването на външните условия ще повлияе негативно на износа. Освен това проблемите в Европа ще окажат и допълнителен натиск за свиване на финансовата задлъжнялост на корпоративния сектор, както и до временно преобръщане на процеса на стабилизиране на пазара на труда.
  Пречка пред възстановяването на българската икономика през 2012 г. ще бъде и продължаващият спад в цените на жилищата. А това е индикатор за все още слабото крайно търсене от страна на домакинствата.
  „Очакват ни две или дори три години, в които българският икономически растеж ще остане под потенциалния, като ще се редуват периоди на ускоряване и забавяне на темповете на възстановяване", се казва още в анализа на УниКредит Булбанк.
  Основната причина за това е, че процесите на намаляване на задлъжнялостта в корпоративния нефинансов сектор, както и приспособяването на пазара на имоти към новите реалности ще изисква повече време заради големите дисбаланси, с които тези два ключови за икономиката на страната сектори посрещнаха началото на кризата.

  Линк

 • Домакинствата ще започнат да отварят портфейлите си


   

  Увеличаването на индикациите за благоприятно разрешаване на кризата с правителствените дългове на страните от Еврозоната и особено редуцирането на рисковете Гърция да изостави еврото, ще изпратят ясен положителен сигнал към българските компании и домакинства. Според прогнозите, представени на среща на Евроклуба при Българска търговска промишлена палата (БТПП) от главния икономист на банката Кростофор Павлов апетитът на инвеститорите да поемат риск ще започне да се възстановява и капиталовите потоци към страната, макар и първоначално много бавно, ще започнат да нарастват.
  Според него компаниите ще започнат постепенно да размразяват инвестиционните си проекти през тази година, а това ще стабилизира и заетостта. Очакванията за трайно увеличаване на заетостта обаче са насочени за след 2013. Домакинствата също ще започнат да променят поведението си, като ще се наблюдава все по-малко отлагане на покупки на стоки за дълготрайна употреба. В унисон с увеличаването на крайното съвкупно търсене в икономиката, търсенето на кредит също ще започне да нараства спрямо незадоволително ниските нива в момента. Представите за това, кое ниво на финансова задлъжнялост може да се разглежда като устойчиво ще еволюират в положителна посока, като по този начин допълнително ще намалее натискът върху домакинствата и особено върху частните нефинансови корпорации да продължат с редуцирането на задлъжнялостта си..
  Според икономистите на УниКредит Булбанк БВП на тримесечна база ще се ускори от близките до нула в началото на годината до 0.5% – 0.7% през последните две тримесечия на 2012 г., благодарение на консолидацията на външното търсене. Прогнозите за цялaта година са БВП да отчете ръст от 1.5%, което обаче ще означава забавяне на икономиката в сравнение с 2011 г., когато БВП нарасна с 2%.
  Влошаването на външните условия обаче ще повлияе негативно на износа. Освен това проблемите в Европа ще окажат и допълнителен натиск за свиване на финансовата задлъжнялост на корпоративния сектор, както и до временно преобръщане на процеса на стабилизиране на пазара на труда.
  Пречка пред възстановяването на българската икономика през 2012 г. ще бъде и продължаващият спад в цените на жилищата. А това е индикатор за все още слабото крайно търсене от страна на домакинствата.
  „Очакват ни две или дори три години, в които българският икономически растеж ще остане под потенциалния, като ще се редуват периоди на ускоряване и забавяне на темповете на възстановяване“, се казва още в анализа на УниКредит Булбанк. Основната причина за това е, че процесите на намаляване на задлъжнялостта в корпоративния нефинансов сектор, както и приспособяването на пазара на имоти към новите реалности ще изисква повече време заради големите дисбаланси, с които тези два ключови за икономиката на страната сектори посрещнаха началото на кризата.

  Линк

 • "УниКредит": Заетостта ще започне да се увеличава след 2013 г.


   

  През тази година компаниите в България ще започнат да размразяват инвестиционните си проекти, а това ще стабилизира заетостта. Това каза главният икономист на "УниКредит Булбанк" Кростофор Павлов, по време на среща на Евроклуба при Българска търговска промишлена палата (БТПП). Според него обаче трайно увеличаване на заетостта може да се очаква след 2013 г.
  "Разбира се, броят на работните места е изоставащ индикатор и трайно увеличаване на заетостта, според нас, ще може да се наблюдава чак от 2013 година нататък", коментира Павлов. Според него апетитът на инвеститорите да поемат риск ще започне да се възстановява и капиталовите потоци към страната, ще започнат да нарастват, което е предпоставка за създаването на работни места.
  От "УниКредит" очаква още, че през тази година и вътрешното потребление ще се увеличи. "Домакинствата ще започнат да променят поведението си, като ще се наблюдава все по-малко отлагане на покупки на стоки за дълготрайна употреба. В унисон с увеличаването на крайното съвкупно търсене в икономиката, търсенето на кредит също ще започне да нараства спрямо незадоволително ниските нива в момента", каза Павлов.
  Според икономистите на "УниКредит Булбанк" ръстът на БВП в началото на тази година ще бъде почти нулев, но през последните две тримесечия на 2012 г. се очакват нарастване между 0.5% и 0.7%. Прогнозите за цялата година са БВП да отчете ръст от 1.5%, което обаче ще означава  забавяне на икономиката в сравнение с 2011 г., когато БВП нарасна с 2%.
  Най-много през тази година ще пострада износа, смята Кристофор Павлов. Друга пречка пред възстановяването на българската икономика през 2012 г. ще бъде продължаващият спад в цените на жилищата, а това е индикатор за все още слабото крайно търсене от страна на домакинствата.


  „Очакват ни две или дори три години, в които българският икономически растеж ще остане под потенциалния, като ще се редуват периоди на ускоряване и забавяне на темповете на възстановяване", се казва още в анализа на "УниКредит Булбанк". Основната причина за това е, че процесите на намаляване на задлъжнялостта в корпоративния нефинансов сектор, както и приспособяването на пазара на имоти към новите реалности ще изисква повече време заради големите дисбаланси, с които тези два ключови за икономиката на страната сектори посрещнаха началото на кризата.

  Линк

 • Икономиката ще се отлепи от дъното след лятото


   

  Апетитът на инвеститорите да поемат риск ще започне да се възстановява и капиталовите потоци към страната, макар и първоначално много бавно, ще започнат да нарастват, смята главният икономист на УниКредит Булбанк Кристофор Павлов.
  Увеличаването на сигналите за решаване на кризата в Еврозоната и особено редуцирането на рисковете Гърция да изостави еврото, ще изпратят ясен положителен сигнал към българските компании и домакинства, според прогнозите, представени на среща на Евроклуба при Българска търговска промишлена палата (БТПП) „На първо място, обаче, подобряването на външните условия ще повлияе на българската икономика чрез канала на очакванията “, обобщи Павлов.
  Според него компаниите ще започнат постепенно да размразяват инвестиционните си проекти през тази година, а това ще стабилизира и заетостта.
  Очакванията за трайно увеличаване на заетостта обаче са насочени за след 2013.
  „Разбира се, броят на работните места е изоставащ индикатор и трайно увеличаване на заетостта, според нас, ще може да се наблюдава чак от 2013 година нататък. Домакинствата също ще започнат да променят поведението си, като ще се наблюдава все по-малко отлагане на покупки на стоки за дълготрайна употреба. В унисон с увеличаването на крайното съвкупно търсене в икономиката, търсенето на кредит също ще започне да нараства спрямо незадоволително ниските нива в момента.
  Представите за това кое ниво на финансова задлъжнялост може да се разглежда като устойчиво ще еволюират в положителна посока, като по този начин допълнително ще намалее натискът върху домакинствата и особено върху частните нефинансови корпорации да продължат с редуцирането на задлъжнялостта си“, смята Павлов.
  Според икономистите на УниКредит Булбанк БВП на тримесечна база ще се ускори от близките до нула темпове в началото на годината до 0.5% – 0.7% през последните две тримесечия на 2012 г., благодарение на консолидацията на външното търсене.
  Прогнозите за цялaта година са БВП да отчете ръст от 1.5%, което обаче ще означава забавяне на икономиката в сравнение с 2011 г., когато БВП нарасна с 2%.
  „Началото на годината ще подложи на тест икономиката на страната“, смята Кристофор Павлов. Влошаването на външните условия ще повлияе негативно на износа. Освен това проблемите в Европа ще окажат и допълнителен натиск за свиване на финансовата задлъжнялост на корпоративния сектор, както и до временно преобръщане на процеса на стабилизиране на пазара на труда.
  Пречка пред възстановяването на българската икономика през 2012 г. ще бъде и продължаващият спад в цените на жилищата. А това е индикатор за все още слабото крайно търсене от страна на домакинствата.
  „Очакват ни две или дори три години, в които българският икономически растеж ще остане под потенциалния, като ще се редуват периоди на ускоряване и забавяне на темповете на възстановяване“, се казва още в анализа на УниКредит Булбанк. Основната причина за това е, че процесите на намаляване на задлъжнялостта в корпоративния нефинансов сектор, както и приспособяването на пазара на имоти към новите реалности ще изисква повече време заради големите дисбаланси, с които тези два ключови за икономиката на страната сектори посрещнаха началото на кризата.

  Линк

 • Анализ на УниКредит Булбанк за развитието на българската икономика: Подобряването на външните условия в средата на годината ще размрази инвестиционни проекти и ще стабилизира заетостта


   

  Увеличаването на индикациите за благоприятно разрешаване на кризата с правителствените дългове на страните от Еврозоната и особено редуцирането на рисковете Гърция да изостави еврото, ще изпратят ясен положителен сигнал към българските компании и домакинства. Според прогнозите, представени на среща на Евроклуба при Българска търговска промишлена палата (БТПП) от главния икономист на банката Кростофор Павлов апетитът на инвеститорите да поемат риск ще започне да се възстановява и капиталовите потоци към страната, макар и първоначално много бавно, ще започнат да нарастват. "На първо място, обаче, подобряването на външните условия ще повлияе на българската икономика чрез канала на очакванията ", обобщи Павлов.
  Според него компаниите ще започнат постепенно да размразяват инвестиционните си проекти през тази година, а това ще стабилизира и заетостта. Очакванията за трайно увеличаване на заетостта обаче са насочени за след 2013. "Разбира се, броят на работните места е изоставащ индикатор и трайно увеличаване на заетостта, според нас, ще може да се наблюдава чак от 2013 година нататък. Домакинствата също ще започнат да променят поведението си, като ще се наблюдава все по-малко отлагане на покупки на стоки за дълготрайна употреба. В унисон с увеличаването на крайното съвкупно търсене в икономиката, търсенето на кредит също ще започне да нараства спрямо незадоволително ниските нива в момента. Представите за това, кое ниво на финансова задлъжнялост може да се разглежда като устойчиво ще еволюират в положителна посока, като по този начин допълнително ще намалее натискът върху домакинствата и особено върху частните нефинансови корпорации да продължат с редуцирането на задлъжнялостта си.", смята Павлов.
  Според икономистите на УниКредит Булбанк БВП на тримесечна база ще се ускори от близките до нула в началото на годината до 0.5% – 0.7% през последните две тримесечия на 2012 г., благодарение на консолидацията на външното търсене. Прогнозите за цялaта година са БВП да отчете ръст от 1.5%, което обаче ще означава забавяне на икономиката в сравнение с 2011 г., когато БВП нарасна с 2%.
  "Началото на годината ще подложи на тест икономиката на страната", смята Кристофор Павлов. Влошаването на външните условия ще повлияе негативно на износа. Освен това проблемите в Европа ще окажат и допълнителен натиск за свиване на финансовата задлъжнялост на корпоративния сектор, както и до временно преобръщане на процеса на стабилизиране на пазара на труда.
  Пречка пред възстановяването на българската икономика през 2012 г. ще бъде и продължаващият спад в цените на жилищата. А това е индикатор за все още слабото крайно търсене от страна на домакинствата.
  "Очакват ни две или дори три години, в които българският икономически растеж ще остане под потенциалния, като ще се редуват периоди на ускоряване и забавяне на темповете на възстановяване", се казва още в анализа на УниКредит Булбанк. Основната причина за това е, че процесите на намаляване на задлъжнялостта в корпоративния нефинансов сектор, както и приспособяването на пазара на имоти към новите реалности ще изисква повече време заради големите дисбаланси, с които тези два ключови за икономиката на страната сектори посрещнаха началото на кризата.
  Пълният текст на експозето на главния икономист, Кристофор Павлов, е достъпен на интернет страницата на УниКредит Булбанк (unicreditbulbank.bg), в секцията Икономическа информация. 

  Линк

 • Анализ на УниКредит Булбанк за развитието на българската икономика: Подобряването на външните условия в средата на годината ще размрази инвестиционни проекти и ще стабилизира заетостта


   

  Увеличаването на индикациите за благоприятно разрешаване на кризата с правителствените дългове на страните от Еврозоната и особено редуцирането на рисковете Гърция да изостави еврото, ще изпратят ясен положителен сигнал към българските компании и домакинства. Според прогнозите, представени на среща на Евроклуба при Българска търговска промишлена палата (БТПП) от главния икономист на банката Кростофор Павлов апетитът на инвеститорите да поемат риск ще започне да се възстановява и капиталовите потоци към страната, макар и първоначално много бавно, ще започнат да нарастват. „На първо място, обаче, подобряването на външните условия ще повлияе на българската икономика чрез канала на очакванията“, обобщи Павлов.
  Според него компаниите ще започнат постепенно да размразяват инвестиционните си проекти през тази година, а това ще стабилизира и заетостта. Очакванията за трайно увеличаване на заетостта обаче са насочени за след 2013. „Разбира се, броят на работните места е изоставащ индикатор и трайно увеличаване на заетостта, според нас, ще може да се наблюдава чак от 2013 година нататък. Домакинствата също ще започнат да променят поведението си, като ще се наблюдава все по-малко отлагане на покупки на стоки за дълготрайна употреба. В унисон с увеличаването на крайното съвкупно търсене в икономиката, търсенето на кредит също ще започне да нараства спрямо незадоволително ниските нива в момента. Представите за това, кое ниво на финансова задлъжнялост може да се разглежда като устойчиво ще еволюират в положителна посока, като по този начин допълнително ще намалее натискът върху домакинствата и особено върху частните нефинансови корпорации да продължат с редуцирането на задлъжнялостта си.“, смята Павлов.
  Според икономистите на УниКредит Булбанк БВП на тримесечна база ще се ускори от близките до нула в началото на годината до 0.5% – 0.7% през последните две тримесечия на 2012 г., благодарение на консолидацията на външното търсене. Прогнозите за цялaта година са БВП да отчете ръст от 1.5%, което обаче ще означава забавяне на икономиката в сравнение с 2011 г., когато БВП нарасна с 2%.
  „Началото на годината ще подложи на тест икономиката на страната“, смята Кристофор Павлов. Влошаването на външните условия ще повлияе негативно на износа. Освен това проблемите в Европа ще окажат и допълнителен натиск за свиване на финансовата задлъжнялост на корпоративния сектор, както и до временно преобръщане на процеса на стабилизиране на пазара на труда.
  Пречка пред възстановяването на българската икономика през 2012 г. ще бъде и продължаващият спад в цените на жилищата. А това е индикатор за все още слабото крайно търсене от страна на домакинствата.
  „Очакват ни две или дори три години, в които българският икономически растеж ще остане под потенциалния, като ще се редуват периоди на ускоряване и забавяне на темповете на възстановяване“, се казва още в анализа на УниКредит Булбанк. Основната причина за това е, че процесите на намаляване на задлъжнялостта в корпоративния нефинансов сектор, както и приспособяването на пазара на имоти към новите реалности ще изисква повече време заради големите дисбаланси, с които тези два ключови за икономиката на страната сектори посрещнаха началото на кризата.

  Линк

 • Kомпаниите започват да размразяват проекти в средата на годината


   

  Компаниите в страната ще започнат в средата на годината да размразяват инвестиционните си проекти, а това ще стабилизира и заетостта, сочи анализ на УниКредит Булбанк, представен от главния икономист на банката Кристофор Павлов по време на среща на Евроклуба при БТПП. В доклада се отчита, че апетитът на инвеститорите да поемат риск ще започне да се възстановява, а капиталовите потоци към страната, макар и първоначално много бавно, ще започнат да нарастват. Според Павлов трайно увеличаване на заетостта ще има след 2013 година. Повишените очаквания за благоприятно разрешаване на дълговата криза и редуцирането на рисковете Гърция да изостави еврото ще изпратят ясен положителен сигнал към българските компании и домакинства. През годината хората ще започнат да променят поведението си, като ще се наблюдава все по-малко отлагане на покупки на стоки за дълготрайна употреба. Прогнозите са търсенето на кредити също да започне да нараства спрямо незадоволително ниските нива в момента. Представите за това кое ниво на финансова задлъжнялост може да се разглежда като устойчиво ще еволюират в положителна посока, като по този начин допълнително ще намалее натискът върху домакинствата и особено върху частните нефинансови корпорации да продължат с редуцирането на задлъжнялостта си, категоричен е главният икономист на УниКредит. 
  Началото на годината ще подложи на тест икономиката на страната, смята Кристофор Павлов. Влошаването на външните условия ще повлияе негативно на износа. Пречка пред възстановяването на българската икономика през 2012 г. ще бъде и продължаващият спад в цените на жилищата. А това е индикатор за все още слабото крайно търсене от страна на домакинствата, обясни експерта. Според икономистите в следващите 2-3 години българската икономика ще се движи под потенциала си. В доклада на банката отново се подчертава, че БВП на тримесечна база ще се ускори от темпове, близки до нула в началото на годината до 0.5% – 0.7% през последните две тримесечия на 2012 г. Прогнозите за цялaта година са икономиката ни да отчете ръст от 1.5%, което обаче ще означава забавяне в сравнение с 2011 г., когато БВП нарасна с 2%. 

  Линк

 • KОМПАНИИТЕ ЗАПОЧВАТ ДА РАЗМРАЗЯВАТ ПРОЕКТИ В СРЕДАТА НА ГОДИНАТА


   

  Компаниите в страната ще започнат в средата на годината да размразяват инвестиционните си проекти, а това ще стабилизира и заетостта, сочи анализ на УниКредит Булбанк, представен от главния икономист на банката Кристофор Павлов по време на среща на Евроклуба при БТПП. В доклада се отчита, че апетитът на инвеститорите да поемат риск ще започне да се възстановява, а капиталовите потоци към страната, макар и първоначално много бавно, ще започнат да нарастват. Според Павлов трайно увеличаване на заетостта ще има след 2013 година. Повишените очаквания за благоприятно разрешаване на дълговата криза и редуцирането на рисковете Гърция да изостави еврото ще изпратят ясен положителен сигнал към българските компании и домакинства. През годината хората ще започнат да променят поведението си, като ще се наблюдава все по-малко отлагане на покупки на стоки за дълготрайна употреба. Прогнозите са търсенето на кредити също да започне да нараства спрямо незадоволително ниските нива в момента. Представите за това кое ниво на финансова задлъжнялост може да се разглежда като устойчиво ще еволюират в положителна посока, като по този начин допълнително ще намалее натискът върху домакинствата и особено върху частните нефинансови корпорации да продължат с редуцирането на задлъжнялостта си, категоричен е главният икономист на УниКредит. 
  Началото на годината ще подложи на тест икономиката на страната, смята Кристофор Павлов. Влошаването на външните условия ще повлияе негативно на износа. Пречка пред възстановяването на българската икономика през 2012 г. ще бъде и продължаващият спад в цените на жилищата. А това е индикатор за все още слабото крайно търсене от страна на домакинствата, обясни експерта. Според икономистите в следващите 2-3 години българската икономика ще се движи под потенциала си. В доклада на банката отново се подчертава, че БВП на тримесечна база ще се ускори от темпове, близки до нула в началото на годината до 0.5% – 0.7% през последните две тримесечия на 2012 г. Прогнозите за цялaта година са икономиката ни да отчете ръст от 1.5%, което обаче ще означава забавяне в сравнение с 2011 г., когато БВП нарасна с 2%. 

  Линк

 • Икономиката тръгва нагоре след лятото


   

  Апетитът на инвеститорите да поемат риск ще започне да се възстановява и капиталовите потоци към страната, макар и първоначално много бавно, ще започнат да нарастват, смята главният икономист на УниКредит Булбанк Кристофор Павлов. Увеличаването на сигналите за решаване на кризата в Еврозоната и особено редуцирането на рисковете Гърция да изостави еврото, ще изпратят ясен положителен сигнал към българските компании и домакинства, според прогнозите, представени на среща на Евроклуба при Българска търговска промишлена палата (БТПП) „На първо място, обаче, подобряването на външните условия ще повлияе на българската икономика чрез канала на очакванията ", обобщи Павлов.
  Според него компаниите ще започнат постепенно да размразяват инвестиционните си проекти през тази година, а това ще стабилизира и заетостта. 
  Очакванията за трайно увеличаване на заетостта обаче са насочени за след 2013.
  „Разбира се, броят на работните места е изоставащ индикатор и трайно увеличаване на заетостта, според нас, ще може да се наблюдава чак от 2013 година нататък. Домакинствата също ще започнат да променят поведението си, като ще се наблюдава все по-малко отлагане на покупки на стоки за дълготрайна употреба. В унисон с увеличаването на крайното съвкупно търсене в икономиката, търсенето на кредит също ще започне да нараства спрямо незадоволително ниските нива в момента. 
  Представите за това кое ниво на финансова задлъжнялост може да се разглежда като устойчиво ще еволюират в положителна посока, като по този начин допълнително ще намалее натискът върху домакинствата и особено върху частните нефинансови корпорации да продължат с редуцирането на задлъжнялостта си", смята Павлов. 
  Според икономистите на УниКредит Булбанк БВП на тримесечна база ще се ускори от близките до нула темпове в началото на годината до 0.5% - 0.7% през последните две тримесечия на 2012 г., благодарение на консолидацията на външното търсене.
  Прогнозите за цялaта година са БВП да отчете ръст от 1.5%, което обаче ще означава забавяне на икономиката в сравнение с 2011 г., когато БВП нарасна с 2%, съобщава дир.бг.
  „Началото на годината ще подложи на тест икономиката на страната", смята Кристофор Павлов. Влошаването на външните условия ще повлияе негативно на износа. Освен това проблемите в Европа ще окажат и допълнителен натиск за свиване на финансовата задлъжнялост на корпоративния сектор, както и до временно преобръщане на процеса на стабилизиране на пазара на труда. 
  Пречка пред възстановяването на българската икономика през 2012 г. ще бъде и продължаващият спад в цените на жилищата. А това е индикатор за все още слабото крайно търсене от страна на домакинствата.
  „Очакват ни две или дори три години, в които българският икономически растеж ще остане под потенциалния, като ще се редуват периоди на ускоряване и забавяне на темповете на възстановяване", се казва още в анализа на УниКредит Булбанк. Основната причина за това е, че процесите на намаляване на задлъжнялостта в корпоративния нефинансов сектор, както и приспособяването на пазара на имоти към новите реалности ще изисква повече време заради големите дисбаланси, с които тези два ключови за икономиката на страната сектори посрещнаха началото на кризата.

  Линк

 • Томислав Дончев: Важно е да се покаже ефектът от европарите върху икономиката


   

  През 2011 г. страната ни е доказала способността си да ползва европейски средства. През 2011 г. успяхме да платим толкова, колкото за периода 2007-2010 г. Това заяви министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев. Той участва в поредната среща на Евроклуба към Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Поводът за срещата бе представянето на Седмото председателство на Съвета на ЕС от Кралство Дания. Срещата откри председателят на Палатата Цветан Симеонов. Откриването на първия за тази година Евроклуб уважиха с присъствието си 14 посланици и 17 търговски представители от задгранични мисии.
  По думите на министър Дончев по-важното е да бъде показан ефектът върху икономиката, държавата и обществото от влезлите в страната евросредства и най-вече да се демонстрира дисциплиниращият ефект на строгите стандарти за публичност, прозрачност и планиране. Добрите практики вървят след европейските пари, заяви министърът.
  Посланикът на Република Полша в България Н. Пр. г-н Лешек Хенсел представи резултатите от периода на Полското председателство на ЕС през втората половина на 2011 г. Сред акцентите по време на председателството на неговата страна на ЕС той изведе на първо място растежа, сигурността и откритостта.
  Дания поема от Полша председателството на ЕС и на свой ред Н. Пр. г-н Коре Янсон, Посланик на Кралство Дания у нас, открои приоритетите на Датското председателство на ЕС. Посланик Янсон изрази желанието на своята страна да види колкото може по-скоро България и Румъния членки на Шенген. Дипломатът отбеляза, че "Арабската пролет" в Близкия Изток и Северна Африка е поставила шенгенската система под натиск и е породила необходимостта от изграждане на общоевропейска система за убежище, за да се третират еднакво всички, които търсят убежище в страните от ЕС. В тази връзка посланикът заяви, че датското председателство ще работи за засилване и доброто функциониране на тази общоевропейска система.
  Сред приоритетите на датското председателство дипломатът открои изграждането на динамична Европа чрез генериране на икономически растеж, базиран на иновациите. Дания ще работи също и за "зелена Европа", и за приемане европейски бюджет, ориентиран към бъдещето - 2014-2020 г. Сред целите на новия бюджет е той да се фокусира върху политиките на ЕС, които създават добавена стойност, насърчават икономическия растеж и повишават възможностите за посрещане на предизвикателствата на глобализиращия се свят. Новият бюджет трябва да е динамичен, прогресивен, а не консервативен и предпазлив, допълни дипломатът.
  Според данни на една от водещите банки у нас, оповестени по време на срещата, през втората половина на 2012 г. се очаква да започне процес на консолидация на външното търсене, което трябва да направи възможно на тримесечна база ръстът на БВП на българската икономика да се ускори от близките до 0,0 процента стойности в началото на годината до нива от порядъка на 0,5 и 0,7 на сто през последните две тримесечия на 2012 г.
  Започналият в средата на 2011 г. процес на стабилизация на пазара на труда може да се забави от влошените външни за страната условия (забавяне на капиталови потоци към региона на ЦИЕ и дълговата криза в еврозоната). Според анализа, трайно увеличаване на заетостта в страната ще може да се очаква от 2013 година.

  Линк

 • Томислав Дончев: Важно е да се покаже ефектът от европарите върху икономиката


   

  През 2011 г. страната ни е доказала способността си да ползва европейски средства. През 2011 г. успяхме да платим толкова, колкото за периода 2007-2010 г. Това заяви министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев. Той участва в поредната среща на Евроклуба към Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Поводът за срещата бе представянето на Седмото председателство на Съвета на ЕС от Кралство Дания. Срещата откри председателят на Палатата Цветан Симеонов. Откриването на първия за тази година Евроклуб уважиха с присъствието си 14 посланици и 17 търговски представители от задгранични мисии.
  По думите на министър Дончев по-важното е да бъде показан ефектът върху икономиката, държавата и обществото от влезлите в страната евросредства и най-вече да се демонстрира дисциплиниращият ефект на строгите стандарти за публичност, прозрачност и планиране. Добрите практики вървят след европейските пари, заяви министърът.
  Посланикът на Република Полша в България Н. Пр. г-н Лешек Хенсел представи резултатите от периода на Полското председателство на ЕС през втората половина на 2011 г. Сред акцентите по време на председателството на неговата страна на ЕС той изведе на първо място растежа, сигурността и откритостта.
  Дания поема от Полша председателството на ЕС и на свой ред Н. Пр. г-н Коре Янсон, Посланик на Кралство Дания у нас, открои приоритетите на Датското председателство на ЕС. Посланик Янсон изрази желанието на своята страна да види колкото може по-скоро България и Румъния членки на Шенген. Дипломатът отбеляза, че “Арабската пролет“ в Близкия Изток и Северна Африка е поставила шенгенската система под натиск и е породила необходимостта от изграждане на общоевропейска система за убежище, за да се третират еднакво всички, които търсят убежище в страните от ЕС. В тази връзка посланикът заяви, че датското председателство ще работи за засилване и доброто функциониране на тази общоевропейска система.
  Сред приоритетите на датското председателство дипломатът открои изграждането на динамична Европа чрез генериране на икономически растеж, базиран на иновациите. Дания ще работи също и за “зелена Европа“, и за приемане европейски бюджет, ориентиран към бъдещето - 2014-2020 г. Сред целите на новия бюджет е той да се фокусира върху политиките на ЕС, които създават добавена стойност, насърчават икономическия растеж и повишават възможностите за посрещане на предизвикателствата на глобализиращия се свят. Новият бюджет трябва да е динамичен, прогресивен, а не консервативен и предпазлив, допълни дипломатът.
  Според данни на една от водещите банки у нас, оповестени по време на срещата, през втората половина на 2012 г. се очаква да започне процес на консолидация на външното търсене, което трябва да направи възможно на тримесечна база ръстът на БВП на българската икономика да се ускори от близките до 0,0 процента стойности в началото на годината до нива от порядъка на 0,5 и 0,7 на сто през последните две тримесечия на 2012 г.
  Започналият в средата на 2011 г. процес на стабилизация на пазара на труда може да се забави от влошените външни за страната условия (забавяне на капиталови потоци към региона на ЦИЕ и дълговата криза в еврозоната). Според анализа, трайно увеличаване на заетостта в страната ще може да се очаква от 2013 година.

  Линк

 • Възстановяването на българската икономика ще отнеме две-три години


   

  Увеличаването на индикациите за благоприятно разрешаване на кризата с правителствените дългове на страните от Еврозоната и особено редуцирането на рисковете Гърция да изостави еврото, ще изпратят ясен положителен сигнал към българските компании и домакинства.
  Според прогнозите, представени на среща на Евроклуба при Българска търговска промишлена палата (БТПП) от главния икономист на банката Кростофор Павлов апетитът на инвеститорите да поемат риск ще започне да се възстановява и капиталовите потоци към страната, макар и първоначално много бавно, ще започнат да нарастват. „На първо място, обаче, подобряването на външните условия ще повлияе на българската икономика чрез канала на очакванията “, обобщи Павлов.
  Според него компаниите ще започнат постепенно да размразяват инвестиционните си проекти през тази година, а това ще стабилизира и заетостта. Очакванията за трайно увеличаване на заетостта обаче са насочени за след 2013.
  „Разбира се, броят на работните места е изоставащ индикатор и трайно увеличаване на заетостта, според нас, ще може да се наблюдава чак от 2013 година нататък. Домакинствата също ще започнат да променят поведението си, като ще се наблюдава все по-малко отлагане на покупки на стоки за дълготрайна употреба.
  В унисон с увеличаването на крайното съвкупно търсене в икономиката, търсенето на кредит също ще започне да нараства спрямо незадоволително ниските нива в момента. Представите за това кое ниво на финансова задлъжнялост може да се разглежда като устойчиво ще еволюират в положителна посока, като по този начин допълнително ще намалее натискът върху домакинствата и особено върху частните нефинансови корпорации да продължат с редуцирането на задлъжнялостта си. “, смята Павлов.
  Според икономистите на УниКредит Булбанк БВП на тримесечна база ще се ускори от близките до нула в началото на годината до 0.5% – 0.7% през последните две тримесечия на 2012 г., благодарение на консолидацията на външното търсене.
  Прогнозите за цялата година са БВП да отчете ръст от 1.5%, което обаче ще означава забавяне на икономиката в сравнение с 2011 г., когато БВП нарасна с 2%.
  „Началото на годината ще подложи на тест икономиката на страната“, смята Кристофор Павлов. Влошаването на външните условия ще повлияе негативно на износа. Освен това проблемите в Европа ще окажат и допълнителен натиск за свиване на финансовата задлъжнялост на корпоративния сектор, както и до временно преобръщане на процеса на стабилизиране на пазара на труда.
  Пречка пред възстановяването на българската икономика през 2012 г. ще бъде и продължаващият спад в цените на жилищата. А това е индикатор за все още слабото крайно търсене от страна на домакинствата.
  „Очакват ни две или дори три години, в които българският икономически растеж ще остане под потенциалния, като ще се редуват периоди на ускоряване и забавяне на темповете на възстановяване“, се казва още в анализа на УниКредит Булбанк.
  Основната причина за това е, че процесите на намаляване на задлъжнялостта в корпоративния нефинансов сектор, както и приспособяването на пазара на имоти към новите реалности ще изисква повече време заради големите дисбаланси, с които тези два ключови за икономиката на страната сектори посрещнаха началото на кризата.

  Линк

 • Томислав Дончев: Важно е да се покаже ефектът от европарите върху икономиката


   

  През 2011 г. страната ни е доказала способността си да ползва европейски средства. През 2011 г. успяхме да платим толкова, колкото за периода 2007-2010 г. Това заяви министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев. Той участва в поредната среща на Евроклуба към Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Поводът за срещата бе представянето на Седмото председателство на Съвета на ЕС от Кралство Дания. Срещата откри председателят на Палатата Цветан Симеонов. Откриването на първия за тази година Евроклуб уважиха с присъствието си 14 посланици и 17 търговски представители от задгранични мисии.
  По думите на министър Дончев по-важното е да бъде показан ефектът върху икономиката, държавата и обществото от влезлите в страната евросредства и най-вече да се демонстрира дисциплиниращият ефект на строгите стандарти за публичност, прозрачност и планиране. Добрите практики вървят след европейските пари, заяви министърът.
  Посланикът на Република Полша в България Н. Пр. г-н Лешек Хенсел представи резултатите от периода на Полското председателство на ЕС през втората половина на 2011 г. Сред акцентите по време на председателството на неговата страна на ЕС той изведе на първо място растежа, сигурността и откритостта.
  Дания поема от Полша председателството на ЕС и на свой ред Н. Пр. г-н Коре Янсон, Посланик на Кралство Дания у нас, открои приоритетите на Датското председателство на ЕС. Посланик Янсон изрази желанието на своята страна да види колкото може по-скоро България и Румъния членки на Шенген. Дипломатът отбеляза, че „Арабската пролет“ в Близкия Изток и Северна Африка е поставила шенгенската система под натиск и е породила необходимостта от изграждане на общоевропейска система за убежище, за да се третират еднакво всички, които търсят убежище в страните от ЕС. В тази връзка посланикът заяви, че датското председателство ще работи за засилване и доброто функциониране на тази общоевропейска система.
  Сред приоритетите на датското председателство дипломатът открои изграждането на динамична Европа чрез генериране на икономически растеж, базиран на иновациите. Дания ще работи също и за „зелена Европа“, и за приемане европейски бюджет, ориентиран към бъдещето – 2014-2020 г. Сред целите на новия бюджет е той да се фокусира върху политиките на ЕС, които създават добавена стойност, насърчават икономическия растеж и повишават възможностите за посрещане на предизвикателствата на глобализиращия се свят. Новият бюджет трябва да е динамичен, прогресивен, а не консервативен и предпазлив, допълни дипломатът.
  Според данни на една от водещите банки у нас, оповестени по време на срещата, през втората половина на 2012 г. се очаква да започне процес на консолидация на външното търсене, което трябва да направи възможно на тримесечна база ръстът на БВП на българската икономика да се ускори от близките до 0,0 процента стойности в началото на годината до нива от порядъка на 0,5 и 0,7 на сто през последните две тримесечия на 2012 г.
  Започналият в средата на 2011 г. процес на стабилизация на пазара на труда може да се забави от влошените външни за страната условия (забавяне на капиталови потоци към региона на ЦИЕ и дълговата криза в еврозоната). Според анализа, трайно увеличаване на заетостта в страната ще може да се очаква от 2013 година.

  Линк

 • По-малко еврострес насърчава инвестициите и потреблението през 2012 г.


   
  Компаниите и домакинствата в България може да дадат зелена светлина на инвестициите и покупки на стоки и услуги следващата година, ако разчетат "ясния положителен сигнал" от натрупването на признаци за разрешаване на кризата на Еврозоната и намалената опасност Гърция да изостави еврото, каза главният икономист на УниКредит Булбанк.
  Според прогнозите, представени на среща на Евроклуба при Българска търговска промишлена палата (БТПП) от Кростофор Павлов, апетитът на инвеститорите да поемат риск ще започне да се възстановява и чуждите инвестиции, макар и първоначално много бавно, ще започнат да нарастват през 2012 г. Видели наченките на подобрение, фирмите и домакинствата може да поотпуснат затегнатите си портфейли.
  "На първо място обаче, подобряването на външните условия ще повлияе на българската икономика чрез канала на очакванията", потвърди Павлов.
  Според него компаниите ще започнат постепенно да размразяват инвестиционните си проекти през тази година, а това ще стабилизира и заетостта. Откриването на нови работни места обикновено изостава с няколко тримесечия от увеличаването на работата на предприятията. Затова очакванията за трайно увеличаване на заетостта обаче са насочени за след 2013.
  Българинът най-накрая ще подсили икономиката с повече покупки, прогнозира Павлов. "Домакинствата също ще започнат да променят поведението си, като ще се наблюдава все по-малко отлагане на покупки на стоки за дълготрайна употреба."
  Новите инвестиции и потребление ще повдигнат общото търсене на кредити ще пооправят пострадалите от лошите заеми кредитни портфейли на банките. Така ще отхлабят и натиска на кредиторите върху длъжниците, тъй като те ще имат повече и по-гъвкави възможности да разсрочват и преструктурират заеми. "Представите за това кое ниво на финансова задлъжнялост може да се разглежда като устойчиво ще еволюират в положителна посока, като по този начин допълнително ще намалее натискът върху домакинствата и особено върху частните нефинансови корпорации да продължат с редуцирането на задлъжнялостта си", смята Павлов.
  Годината ще се раздели на две различни половини, смятат икономистите на УниКредит Булбанк. Началото й ще бъде изпитание, но по-нататък увеличението на БВП на тримесечна база ще се ускори от близките до нула в началото на годината до 0.5% – 0.7% през последните две тримесечия на 2012 г., когато се очаква износът да укрепне.
  Прогнозите за цялaта година са БВП да отчете ръст от 1.5%, което обаче ще означава забавяне на икономиката в сравнение с 2011 г., когато БВП нарасна с 2%.
  "Началото на годината ще подложи на тест икономиката на страната", смята Кристофор Павлов. Влошаването на външните условия ще повлияе негативно на износа. Освен това проблемите в Европа ще окажат и допълнителен натиск за свиване на финансовата задлъжнялост на корпоративния сектор, както и до временно преобръщане на процеса на стабилизиране на пазара на труда.
  Пречка пред възстановяването на българската икономика през 2012 г. ще бъде и продължаващият спад в цените на жилищата. А това е индикатор за все още слабото крайно търсене от страна на домакинствата.
  Очакват ни две или дори три години, в които българският икономически растеж ще остане под потенциалния, като ще се редуват периоди на ускоряване и забавяне на темповете на възстановяване, се казва още в анализа на УниКредит Булбанк.
  Основната причина за това е, че процесите на намаляване на задлъжнялостта в корпоративния нефинансов сектор, както и приспособяването на пазара на имоти към новите реалности ще изисква повече време заради големите дисбаланси, с които тези два ключови за икономиката на страната сектори посрещнаха началото на кризата.

  Линк

 • Първият за 2012 Евроклуб в БТПП - Добрите практики вървят след европейските пари


   

  На 10 януари 2012г. в БТПП се проведе поредната среща на Евроклуба към Българската търговско-промишлена палата. Поводът беше представянето на Седмото председателство на Съвета на ЕС от Кралство Дания. Срещата откри председателят на Палатата Цветан Симеонов. Откриването на първия за тази година Евроклуб уважиха с присъствието си 14 посланици и 17 търговски представители от задгранични мисии.
   
  Специалният гост на събитието министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев се обърна към гостите и членовете на Евроклуба. Според него през 2011 г. страната ни е доказала способността си да ползва европейски средства. През 2011 г. успяхме да платим толкова, колкото за периода 2007-2010 г., каза г-н Дончев. Той отбеляза, че по-важното е да бъде показан ефектът върху икономиката, държавата и обществото от влезлите в страната евросредства и най-вече да се демонстрира дисциплиниращият ефект на строгите стандарти за публичност, прозрачност и планиране. Добрите практики вървят след европейските пари, заяви министърът.
  Н. Пр. г-н Лешек Хенсел, посланикът на Република Полша в България представи резултатите от периода на Полското председателство на ЕС през втората половина на 2011г. Сред акцентите по време на председателството на неговата страна на ЕС той изведе на първо място растежа, сигурността и откритостта.
  Дания поема от Полша председателството на ЕС и на свой ред Н. Пр. г-н Коре Янсон, Посланик на Кралство Дания у нас, открои приоритетите на Датското председателство на ЕС. Посланик Янсон изрази желанието на своята страна да види колкото може по-скоро България и Румъния членки на Шенген. Дипломатът отбеляза, че "Арабската пролет" в Близкия Изток и Северна Африка е поставила шенгенската система под натиск и е породила необходимостта от изграждане на общоевропейска система за убежище, за да се третират еднакво всички, които търсят убежище в страните от ЕС. В тази връзка посланикът заяви, че датското председателство ще работи за засилване и доброто функциониране на тази общоевропейска система.
   
  Сред приоритетите на датското председателство дипломатът открои изграждането на динамична Европа чрез генериране на икономически растеж, базиран на иновациите. Дания ще работи също и за "зелена Европа", и за приемане европейски бюджет, ориентиран към бъдещето - 2014-2020 г. Сред целите на новия бюджет е той да се фокусира върху политиките на ЕС, които създават добавена стойност, насърчават икономическия растеж и повишават възможностите за посрещане на предизвикателствата на глобализиращия се свят.
  Новият бюджет трябва да е динамичен, прогресивен, а не консервативен и предпазлив, допълни дипломатът
  Според данни на УниКредит Булбанк, оповестени по време на срещата, през втората половина на 2012 г. се очаква да започне процес на консолидация на външното търсене, което трябва да направи възможно на тримесечна база ръстът на БВП на българската икономика да се ускори от близките до 0,0 процента стойности в началото на годината до нива от порядъка на 0,5 и 0,7 на сто през последните две тримесечия на 2012 г. 
  Започналият в средата на 2011 г. процес на стабилизация на пазара на труда може да се забави от влошените външни за страната условия (забавяне на капиталови потоци към региона на ЦИЕ и дълговата криза в еврозоната). Според анализа, трайно увеличаване на заетостта в страната ще може да се очаква от 2013 година.

  Линк

Назад