Назад

Зинаида Златанова: Изключването на бизнес организации е в нарушение на добрите европейски практики


 • Зинаида Златанова: Изключването на бизнес организации е в нарушение на добрите европейски практики


  София /КРОСС/ По време на проведена по-рано днес среща председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов информира ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България Зинаида Златанова за опасността малкият и средният бизнес да няма представителство в тристранния диалог.

  Двамата обсъдиха въпроси, свързани с участието на Палатата в Националния съвет за тристранно сътрудничество, както и опасността от лишаване на малкия и средния бизнес от възможността за представителството в тристранния диалог в контекста на законодателните промени в Кодекса на труда. Със Златанова са дискутирани разпоредбите на европейското законодателство, третиращи критериите за избор и представителност на социални партньори на ниво на ЕС. Зинаида Златанова изрази увереност, че с промените се нарушават принципите на политиката на ЕС за насърчаване на публично-частното партньорство и аутсорсване на административни функции към професионални организации с цел освобождаване на администрацията от несвойствени за нея задачи. Освен това, бе подчертано, че такъв един подход на изключване на организации с широка представителност на бизнеса е в нарушение на добрите европейски практики. „Редно е за това да бъде информиран комисарят по трудова заетост, социални въпроси и приобщаване и генералният директор на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване”, посочи още Златанова.

  В рамките на срещата бяха обсъдени и възможностите за участие на БТПП в националния дебат по Стратегия Европа 2020, Лисабонския договор и новата финансова рамка на ЕС. Г-жа Златанова предложи Палатата и Представителството съвместно да организират конференция с участието на експерт от ГД „Търговия”, който да запознае бизнеса с действащите споразумения

  на ЕС с трети страни. БТПП пое ангажимент предварително да проведе анкетно проучване сред членовете си и браншовите организации за нивото на информираност на бизнеса в това отношение, резултатите от което да се използват при определянето на дневния ред на конференцията.

  Линк

Назад