Назад

АОБР цели промени в бизнес средата и регулаторните режими


 • Четири ключови приоритета си поставят работодателските организации


   

  В петък в БСК се проведе Общо събрание на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), която обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП, БСЧП „Възраждане” и ССИ. Участниците в събранието одобриха отчета за дейността на организацията през 2011 г., под председателството на БСК, и приеха основните насоки за работа през тази година.
  През изтеклата 2011 г., освен текущата дейност по координиране на общи позиции по актуални въпроси на социално-икономическото развитие на страната, важна част от дейността на АОБР бе и изпълнението на два проекта, финансирани от Международната организация на труда. В рамките на проектите бяха осъществени две аналитични разработки – „Пенсионно осигуряване в Р България – проблеми и необходими промени” и „Възможности за възстановяване, икономически растеж, заетост и догонващо развитие на Р България”. Анализите и проучванията бяха представени на серия от дискусионни форуми в периода февруари – декември 2011 г., с участието на социалните партньори и др. заинтересовани страни. 
  Сред основните приоритети на работодателските организации за 2012 г. бяха очертани четири основни: Промени в бизнес средата и регулаторните режими; Реформи в образованието, социалното осигуряване, здравеопазването, либерализиране на трудовото законодателство и политики за по-гъвкав пазар на труда, водещи до обрат в заетостта; Участие в подготовката на Националната програма за развитие 2014-2020 г. и националния стратегически документ, рамкиращ разходването на средствата от европейските фондове за същия период; Мерки за подобряване на контрола върху ефективността и ефикасността на публичните финанси.
  Съгласно предварителния дневен ред, във връзка с възприетия принцип на ротационно управление на организацията днес трябваше да се смени председателството на АОБР, но този въпрос беше отложен за решаване на следващото заседание – на 16 януари т.г., от 16.00 часа. Причината за отлагането бе постъпило предложение за промени в устава на асоциацията, провокирани от актуалната икономическа и политическа ситуация. В тази връзка, на последвалата след заседанието пресконференция ръководителите на национално представителните работодателски организации подчертаха, че от създаването си досега АОБР изпълняваше повече функции на представителство на българската бизнес общност на международно ниво, но общо е мнението, че трябва да се даде повече тежест на асоциацията и във вътрешен, национален план.
  По време на пресконференцията представителите на работодателските организации декларираха, че и занапред членовете на АОБР ще отстояват консолидирани позиции, при спазване на принципите на политическа необвързаност и пълноценно сътрудничество с органите на изпълнителната и законодателната власти, както и с представителните организации на работниците и служителите. 
  Лидерите на бизнес организациите поставиха акцент още върху необходимостта от ускорено изграждане на електронно правителство, подобряване качеството на работната сила по линия на реформи в образователната система и привличане на младите хора на пазара на труда, ефективен контрол за изпълнението на антикризисните мерки от 2010 г. и усъвършенстване на системата на социалния диалог в страната, на база международно утвърдените принципи и практика.

  Линк

 • Работодателите искат по-добри електронни услуги


   

  Работодателските организации отново поискаха въвеждане на електронното правителство у нас. Въпреки че то е обявено за приоритет на кабинета и заради него зам.-министърът на транспорта Първан Русинов бе освободен от поста миналата година, в момента у нас са достъпни едва 35 електронни услуги.
  Единствената страна в Европа, в която не се знае колко фирми са в процедура по несъстоятелност, е България – така коментира Божидар Данев от Българската стопанска камара забавянето на електронното правителство.
  Минаха две години, откакто за последен път дадох този пример, но той продължава да е факт – продължи Цветан Симеонов от Българската търговско промишлена палата – когато отидеш в Министерски съвет да депозираш обръщение, писмо или нещо друго, не ти дават незабавно входящ номер, а трябва да отидеш и на другия ден, за да си получиш номерчето. „Какво да говорим за електронно правителство, извинявайте“.
  На среща на Асоциацията на работодателите в България, която обединява част от работодателските организации у нас, бяха обсъдени приоритетите за следващата година.
  Взето бе решение на 16 януари да бъде направена радикална промяна в устава на организацията. По думите на Божидар Данев от Българската стопанска камара, голямата работодателска организация КРИБ е изключена от асоциацията заради „сепаративни разговори със синдикатите”.
  Данев призна, че преди години са се водели преговори за обединяване на двете организации, но те са прекратени заради подписване на политическо споразумение между КРИБ и политическа партия.
  Чуйте какво казаха по въпроса Божидар Данев и Цветан Симеонов. БТПП според последните промени в законодателството няма да има право на участие в тристранния съвет.

  Линк

 • 4 приоритета си поставиха работодателите за 2012 г.


   

  Днес в БСК се проведе Общо събрание на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), която обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП, БСЧП „Възраждане" и ССИ.
  Участниците в събранието одобриха отчета за дейността на организацията през 2011 г., и приеха основните насоки за работа през 2012 година.
  Сред основните приоритети на работодателските организации са:
  Промени в бизнес средата и регулаторните режими;
  •Реформи в образованието, социалното осигуряване, здравеопазването, либерализиране на трудовото законодателство и политики за по-гъвкав пазар на труда, водещи до обрат в заетостта;
  Участие в подготовката на Националната програма за развитие 2014-2020 г. и националния стратегически документ, рамкиращ разходването на средствата от европейските фондове за същия период;
  Мерки за подобряване на контрола върху ефективността и ефикасността на публичните финанси.
  По време на пресконференцията представителите на работодателските организации декларираха, че и занапред членовете на АОБР ще отстояват консолидирани позиции, при спазване на принципите на политическа необвързаност и пълноценно сътрудничество с органите на изпълнителната и законодателната власти, както и с представителните организации на работниците и служителите.
  Лидерите на бизнес организациите поставиха акцент още върху необходимостта от ускорено изграждане на електронно правителство, подобряване качеството на работната сила по линия на реформи в образователната система и привличане на младите хора на пазара на труда, ефективен контрол за изпълнението на антикризисните мерки от 2010 г. и усъвършенстване на системата на социалния диалог в страната, на база международно утвърдените принципи и практика.

  Линк

 • 4 ключови приоритета си поставиха работодателските организации за 2012 г.


   

  Днес в БСК се проведе Общо събрание на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), която обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП, БСЧП „Възраждане” и ССИ.
  Участниците в събранието одобриха отчета за дейността на организацията през 2011 г., под председателството на БСК, и приеха основните насоки за работа през 2012 г.
  През изтеклата 2011 г., освен текущата дейност по координиране на общи позиции по актуални въпроси на социално-икономическото развитие на страната, важна част от дейността на АОБР бе и изпълнението на два проекта, финансирани от Международната организация на труда. В рамките на проектите бяха осъществени две аналитични разработки – „Пенсионно осигуряване в Р България – проблеми и необходими промени” и „Възможности за възстановяване, икономически растеж, заетост и догонващо развитие на Р България”. Анализите и проучванията бяха представени на серия от дискусионни форуми в периода февруари – декември 2011 г., с участието на социалните партньори и др. заинтересовани страни.
  Сред основните приоритети на работодателските организации за 2012 г. са: Промени в бизнес средата и регулаторните режими; Реформи в образованието, социалното осигуряване, здравеопазването, либерализиране на трудовото законодателство и политики за по-гъвкав пазар на труда, водещи до обрат в заетостта; Участие в подготовката на Националната програма за развитие 2014-2020 г. и националния стратегически документ, рамкиращ разходването на средствата от европейските фондове за същия период; Мерки за подобряване на контрола върху ефективността и ефикасността на публичните финанси.
  Съгласно предварителния дневен ред, във връзка с възприетия принцип на ротационно управление на организацията днес трябваше да се смени председателството на АОБР, но този въпрос беше отложен за решаване на следващото заседание – на 16 януари т.г., от 16.00 часа. Причината за отлагането бе постъпило предложение за промени в устава на асоциацията, провокирани от актуалната икономическа и политическа ситуация. 
  В тази връзка, на последвалата след заседанието пресконференция ръководителите на национално представителните работодателски организации подчертаха, че от създаването си досега АОБР изпълняваше повече функции на представителство на българската бизнес общност на международно ниво, но общо е мнението, че трябва да се даде повече тежест на асоциацията и във вътрешен, национален план.
  По време на пресконференцията представителите на работодателските организации декларираха, че и занапред членовете на АОБР ще отстояват консолидирани позиции, при спазване на принципите на политическа необвързаност и пълноценно сътрудничество с органите на изпълнителната и законодателната власти, както и с представителните организации на работниците и служителите. 
  Лидерите на бизнес организациите поставиха акцент още върху необходимостта от ускорено изграждане на електронно правителство, подобряване качеството на работната сила по линия на реформи в образователната система и привличане на младите хора на пазара на труда, ефективен контрол за изпълнението на антикризисните мерки от 2010 г. и усъвършенстване на системата на социалния диалог в страната, на база международно утвърдените принципи и практика.

  Линк

 • 4 ключови приоритета си поставиха работодателските организации за 2012 г.


   

  Днес, 6 януари 2012 г., в БСК се проведе Общо събрание на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), която обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП, БСЧП „Възраждане" и ССИ.
  Участниците в събранието одобриха отчета за дейността на организацията през 2011 г., под председателството на БСК, и приеха основните насоки за работа през 2012 г.
  През изтеклата 2011 г., освен текущата дейност по координиране на общи позиции по актуални въпроси на социално-икономическото развитие на страната, важна част от дейността на АОБР бе и изпълнението на два проекта, финансирани от Международната организация на труда. В рамките на проектите бяха осъществени две аналитични разработки - „Пенсионно осигуряване в Р България - проблеми и необходими промени" и „Възможности за възстановяване, икономически растеж, заетост и догонващо развитие на Р България". Анализите и проучванията бяха представени на серия от дискусионни форуми в периода февруари - декември 2011 г., с участието на социалните партньори и др. заинтересовани страни.
  Сред основните приоритети на работодателските организации за 2012 г. са:
      Промени в бизнес средата и регулаторните режими;
      Реформи в образованието, социалното осигуряване, здравеопазването, либерализиране на трудовото законодателство и политики за по-гъвкав пазар на труда, водещи до обрат в заетостта;
      Участие в подготовката на Националната програма за развитие 2014-2020 г. и националния стратегически документ, рамкиращ разходването на средствата от европейските фондове за същия период;
      Мерки за подобряване на контрола върху ефективността и ефикасността на публичните финанси.
  Съгласно предварителния дневен ред, във връзка с възприетия принцип на ротационно управление на организацията днес трябваше да се смени председателството на АОБР, но този въпрос беше отложен за решаване на следващото заседание - на 16 януари т.г., от 16.00 часа. Причината за отлагането бе постъпило предложение за промени в устава на асоциацията, провокирани от актуалната икономическа и политическа ситуация. В тази връзка, на последвалата след заседанието пресконференция ръководителите на национално представителните работодателски организации подчертаха, че от създаването си досега АОБР изпълняваше повече функции на представителство на българската бизнес общност на международно ниво, но общо е мнението, че трябва да се даде повече тежест на асоциацията и във вътрешен, национален план.
  По време на пресконференцията представителите на работодателските организации декларираха, че и занапред членовете на АОБР ще отстояват консолидирани позиции, при спазване на принципите на политическа необвързаност и пълноценно сътрудничество с органите на изпълнителната и законодателната власти, както и с представителните организации на работниците и служителите.
  Лидерите на бизнес организациите поставиха акцент още върху необходимостта от ускорено изграждане на електронно правителство, подобряване качеството на работната сила по линия на реформи в образователната система и привличане на младите хора на пазара на труда, ефективен контрол за изпълнението на антикризисните мерки от 2010 г. и усъвършенстване на системата на социалния диалог в страната, на база международно утвърдените принципи и практика.

  Линк

 • Бизнесът иска контрол върху публичните разходи


   

  Сред основните цели на Асоциацията на българските работодатели през тази година ще бъде да следи за ефективността на публичните разходи.
  Това каза днес пред журналисти Божидар Данев, председател на БСК, цитиран от БТА. В БСК днес се състоя Общо събрание на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). На него БСК предаде председателството за 2012 г. на Съюза за стопанска инициатива. 
  Вчера от БСК представиха договореностите, които са постигнали със синдикатите относно пенсионната реформа.
  Ще има радикална промяна в устава на Асоциацията, промените ще станат ясни до 16 януари, каза Данев. Съобразяваме се с приоритетите на Европейската комисия - реформи в здравеопазването, образованието и на осигурителните системи, посочи Данев. Другите приоритети на работодателите са промени в бизнес средата и регулаторните режими и участие в подготовката на Националната програма за развитие 2014-2020 г. 
  Последното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/ ни убеди, че въпросът за лихвената политика на банките подлежи на дискусия, посочи Теодор Дечев, зам.-председател на Съюза за стопанска инициатива /ССИ/. Всички сме съгласни, че е необходимо по-лесно финансиране за бизнеса и най-вече на малките и средните фирми. Трябва да има промяна във философията на контрола върху усвояването на еврофонодвете, подчерта той. Сега контролът е само върху входа на системата, така се образува "тапа", която пуска само "угодните на Симеон Дянков", каза Теодор Дечев. Ако Българската банка за развитие само обяви намерение да се намеси на пазара на кредити, то лихвите ще паднат, смята Дечев. 
  Въвеждането на електронно правителство и на ред при определяне на държавните такси, също ще са сред приоритети на бизнес организациите, каза Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал. Отделен приоритет на асоциацията е развитието на капиталовите пазари. Сега в България имаме 35 електронни услуги, докато страни от Европейския съюз ползват между 800 и 900 услуги, получавани през Интернет. 
  Единствената страна, където не може да се разбере колко фирми са в несъстоятелност през електронна система, е България, каза Божидар Денев. 
  Само в нашата държава, ако отидеш в МС да внесеш определен документ, не ти дават веднага входящ номер, а ще го получиш чак на другия ден, каза Цветан Симеонов, председател на БТПП. Сега Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ се опитва да доминира сред бизнес организациите, но не през пазарни методи, каза Божидар Данев. 
  Ако КРИБ реши да се върне сред работодателските организации, е добре дошла, но при спазване на международно признатите правила, посочи Цветан Симеонов. Чуваемостта между държавата и КРИБ е по-добра и затова имаме два двустранни съвета за социално сътрудничество. Единият е между КРИБ и държавата, а другият включва останалите работодателски организации и синдикатите, каза Цветан Симеонов.

  Линк

 • Четири приоритета на работодателите


   

  Четири ключови приоритета си поставиха работодателските организации за 2012 година, сред които са:
  -Промени в бизнес средата и регулаторните режими;
  -.Реформи в образованието, социалното осигуряване, здравеопазването, либерализиране на трудовото законодателство и политики за по-гъвкав пазар на труда, водещи до обрат в заетостта;
  -Участие в подготовката на Националната програма за развитие 2014-2020 г. и националния стратегически документ, рамкиращ разходването на средствата от европейските фондове за същия период;
  -Мерки за подобряване на контрола върху ефективността и ефикасността на публичните финанси.
  Това стана ясно след Общо събрание на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), която обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП, БСЧП „Възраждане” и ССИ.
  През изтеклата 2011 г., освен текущата дейност по координиране на общи позиции по актуални въпроси на социално-икономическото развитие на страната, важна част от дейността на АОБР бе и изпълнението на два проекта, финансирани от Международната организация на труда. В рамките на проектите бяха осъществени две аналитични разработки – „Пенсионно осигуряване в Р България – проблеми и необходими промени” и „Възможности за възстановяване, икономически растеж, заетост и догонващо развитие на Р България”. Анализите и проучванията бяха представени на серия от дискусионни форуми в периода февруари – декември 2011 г., с участието на социалните партньори и др. заинтересовани страни.

  Линк

 • Работодатели напомниха: Искаме електронно правителство


   

  Ускорено изграждане на електронното правителство, мерки за подобряване качеството на работната сила чрез реформи в образователната система и усъвършенстване на системата на социалния диалог в страната. За това настояха за пореден път работодателите, след проведеното днес Общо събрание на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), която обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП, БСЧП „Възраждане” и ССИ, предаде репортер на Информационна агенция КРОСС.
  „Всички живеем в една тревожна година, която не може да остане далеч от работодателските организации”, заяви Божидар Данев, председател на Българска стопанска камара, която е ротационен председател на асоциацията. Загубата на работни места и продължаващият спад на инвестиции в страната са индикации за състоянието на бизнес средата у нас, подчерта той и настоя да бъдат изпълнени препоръките на Съвета на Европа за реформи в образованието, социлно-осигурителната система, здравеопазването и пазара на труда.
  Работодателите за пореден път настояха за бързото въвеждане на електронното правителство. „Все още няма бизнес план за това е-правителство, а говорим, че след 10 месеца ще имаме такова. Страни като Естония имат по 500 електронни услуги, ние имаме 30. Давам пример, единствената страна-членка на ЕС, в която не се знае колко фирми са в процедура на несъстоятелност, е България. Вижте разликите в прессъобщенията на Министерство на правосъдието и ДАКСИ“, коментира председателят на стопанската камара.
  „В народното събрание няма нито дни въпрос по ефективността на публичните разходи. Това също е приоритет, който си задаваме, да питаме каква е ефективността на публичните разходи, защото в условията на криза нейното значение се увеличава значително“, допълни Божидар Данев.
  Васил Велев от АИКБ настоя за въвеждане на механизъм за оценка на въздействие на всички законови актове, въвеждане на принципа на мълчаливо съгласие и на ред в определянето на таксите.  „В това отношение следва да разчитаме повече на Съвета за икономически растеж към министъра на икономиката, който някак убягва от погледа на медиите, но това е органът, в който се обсъждат въпросите за бизнес средата”, посочи той.
  Уставът на АОБР ще претърпи радикални промени, стана ясно още след днешната среща. „Това се налага предвид променената правна и политическа ситуацията в страната“, обясни Данев. Какви ще бъдат те предстои да се решава, тъй като сред работодателите има различия.
  Цветан Симеонов от БТПП обаче допълни, че ще бъде запазено правото на всяка една организация-членка да запази своята индивидуалност.
  Теодор Дечев от ССИ подчерта необходимостта от промяна в политиката по отношение на банките. „Всички ние сме обединени около мнението, че трябва да има достъп до кредитиране на малките и средни предприятия. Необходимо е лавинообразно намаляване на лихвите в търговските банки и държавата трябва да интервенира на пазарен принцип, за да се случи това. Сега през тапата минават само тези, които са угодни Богу, т.е. на началника на г-н Дянков”, заяви председателят на Съюза за стопанска инициатива.
  Днес стана ясно, че шестата национално представена работодателска организация – КРИБ е била изключена от АОБР заради сключването на „сепаративно споразумение” с КНСБ в момент преговори между работодателите и 2-та национални синдиката.
  Божидар Данев пък обясни, че преговори за сливането на БСК и КРИБ са пропаднали след като е станало ясно, че от КРИБ са сключили споразумение с политическа партия.
  ”Всяка неправителствена организация има право на съществуване в общественото пространство, но позицията на БСК е, че не може да има политически споразумения, споразумения с партийни организации. Въпреки това ние се отнасяме с голямо уважение към членовете на КРИБ”, каза председателят на Българската стопанска камара.
  По този повод Цветан Симеонов заяви, че „КРИБ е добре дошла в асоциацията и многократно е била канена да се присъедини. Но при условие, че спазва правилата. „Не одобряваме търсенето на начини за доминиране с непазарни методи, т.е. с административни методи”, подчерта Симеонов.
  По думите му толерирането на една организация в тристранния диалог  води до изкривяване на тристранния диалог. „Мнението на КРИБ се чува повече в НСТС. В резултат на това имаме два двустранни съвета. В единия са КРИБ и Държавата, а в другия – синдикатите и останалите работодателски организации”, каза още председателят на БТПП.

  Линк

 • Бизнесът отново настоя за електронно правителство


   

  Работодателските организации отново поискаха въвеждане на електронното правителство у нас. Въпреки че то е обявено за приоритет на кабинета и заради него зам.-министърът на транспорта Първан Русинов бе освободен от поста миналата година, в момента у нас са достъпни едва 35 електронни услуги.
  По думите на Божидар Данев от Българската стопанска камара България е единствената държава в Европа, в която не се знае колко фирми са в процедура на несъстоятелност. От своя страна председателят на БТПП Цветан Симеонов даде пример, за който обясни, че е давал и преди две години, но все още е факт: „Страна, в която когато отидеш в Министерския съвет и депозираш писмо, обръщение или каквото е и в която не можеш да получиш номер, а трябва на другия ден да отидеш да ти дадат номера, какво да говорим за електронно правителство, извинявайте".
  На срещата на Асоциацията на работодателите в България, която обединява част от работодателските организации у нас, бяха обсъдени приоритетите за следващата година. Взето е решение на 16 януари да бъде направена радикална промяна в устава на организацията. По думите на Божидар Данев от БСК – една от другите големи организации – КРИБ е била изключена от асоциацията заради „сепаративни разговори със синдикатите". Данев призна, че преди години са се водели преговори за обединяване на двете организации, но те са прекратени заради подписване на политическо споразумение между КРИБ и политическа партия.
  Божидар Данев каза, че отношенията между КРИБ и БСК са колегиални. „Предполагам, че може би ви е известно, че около две години ние работихме за сливане на двете структури, докато от страна на КРИБ беше подписано политическо споразумение с партия. Тогава бяха преустановени тези контакти", обясни Данев. Той допълни, че в устава на БСК се казва, че организацията не може да има партийни обединения. От своя страна Цветан Симеонов обясни, че КРИБ е била канена в асоциацията нееднократно.
  „Ние се съобразяваме с реалностите в тази държава. В момента КРИБ е една от шестте признати работодателски организации. Това, което БТПП не одобрява, е търсене на начини за доминиране с непазарни методи, с административни методи“, каза Симеонов.

  Линк

 • Работодатели: Трябва ни е-правителство и стимули за заетостта и инвестициите


   

  По-добра среда за правене на бизнес, работещо е-правителство, повече работни места и повече инвестиции. Това ще са основните приоритети на работодателски организации през 2012 г., стана ясно след общото събрание на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) [пълен списък на приоритетите на бизнес организациите вж. в карето].
  Организацията обединява Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Съюза за стопанска инициатива (ССИ) и Българският съюз на частните предприемачи "Възраждане".
  Кой за какво ще се бори през 2012 г.
  "Живеем в тревожна година. Трябва да се борим със загубата на работни места и продължаващия спад на инвестициите в страната, заради кризата", акцентира Божидар Данев, управляващ председател на БСК. Според него трябва да се засили и ефективността на публичните разходи.
  "Нужно е по-добро регулиране и подобряване на бизнес средата", допълни Васил Велев, председател на АИКБ. Той акцентира на нуждата от истинско включване на е-правителството. От БСК коментираха, че към момента в България реално има около 35 вида е-услуги. А в Естония, която често е посочвана като пример в това отношение, броят им е над 700, допълват от организацията.
  Специфичен приоритет на АИКБ през 2012 г. ще бъде и развитието на капиталовия пазар в страната.
  По-малко регулации, подобряване ан възможността да се използват е-услуги и подобряване на квалификацията на сред акцентите, които бяха изтъкнати от съюза "Възраждане".
  Теодор Дечев, зам.-председател на ССИ коментира, че едва ли има предприятие в България, което да харесва лихвите на банките в момента. Според него, ако има интервенции на държавата, те трябва да са по пазарен път. Според него е важно да се подобри и контрола при усвояването на средствата от еврофондовете.
  Промени в устава на организацията
  На днешното заседание на работодателските организации трябваше да бъде обявен и следващият ротационен председател на АОБР. Този въпрос обаче е бил отложен за ново заседание насрочено на 16 януари, заради постъпилите предложения за промяна на устава на сдружението, "провокирани от актуалната икономическа и политическа ситуация". Две от предложенията предвиждат превръщането на организацията в юридическо лице и въвеждане на някои международно признати критерии за членство в работодателска организация, коментира председателят на БТПП Цветан Симеонов.

  Линк

 • 4 КЛЮЧОВИ ПРИОРИТЕТА СИ ПОСТАВИХА РАБОТОДАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2012 Г.


   

  Това стана ясно след проведеното днес в БСК Общо събрание на АОБР.

   

  Асоциацията на организациите на българските работодатели обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП, БСЧП „Възраждане" и ССИ. Те одобриха отчета за дейността на организацията през 2011 г. под председателството на БСК и приеха основните насоки за работа през 2012 г.

  Сред основните приоритети на работодателските организации за 2012 г. са:


  1.     Промени в бизнес средата и регулаторните режими;

  2.     Реформи в образованието, социалното осигуряване, здравеопазването, либерализиране на трудовото законодателство и политики за по-гъвкав пазар на труда, водещи до обрат в заетостта;

  3.     Участие в подготовката на Националната програма за развитие 2014-2020 г. и националния стратегически документ, рамкиращ разходването на средствата от европейските фондове за същия период;

  4.     Мерки за подобряване на контрола върху ефективността и ефикасността на публичните финанси.

   

  Лидерите на бизнес организациите поставиха акцент още върху необходимостта от ускорено изграждане на електронно правителство, подобряване качеството на работната сила по линия на реформи в образователната система и привличане на младите хора на пазара на труда, ефективен контрол за изпълнението на антикризисните мерки от 2010 г. и усъвършенстване на системата на социалния диалог в страната, на база международно утвърдените принципи и практика.


  Линк

 • Работодателските организации представиха приоритетите си за 2012 година


   

  Участниците в събранието на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) одобриха отчета за дейността  на организацията през 2011 г., под  председателството на БСК, и приеха основните насоки за работа през 2012 г.
  През  изтеклата 2011 г., освен текущата дейност  по координиране на общи позиции по актуални въпроси на социално-икономическото развитие на страната, важна част от дейността на АОБР бе и изпълнението на два проекта, финансирани от Международната организация на труда. 
  В рамките на проектите бяха осъществени две аналитични разработки – "Пенсионно осигуряване в България – проблеми и необходими промени” и "Възможности за възстановяване, икономически растеж, заетост и догонващо развитие на България”. 
  Анализите и проучванията бяха представени на серия от дискусионни форуми в периода февруари – декември 2011 г., с участието на социалните партньори и др. заинтересовани страни.
  Сред  основните приоритети на работодателските организации за 2012 г. са: 
   Промени в бизнес средата и регулаторните режими;
  Реформи в образованието, социалното осигуряване, здравеопазването, либерализиране на трудовото законодателство и политики за по-гъвкав пазар на труда, водещи до обрат в заетостта;
  Участие в подготовката на Националната програма за развитие 2014-2020 г. и националния стратегически документ, рамкиращ разходването на средствата от европейските фондове за същия период;
  Мерки за подобряване на контрола върху ефективността и ефикасността на публичните финанси.
  Днес трябваше да се смени председателството на АОБР, но този въпрос беше отложен за решаване на следващото заседание –  на 16 януари т.г., от 16.00 часа. Причината за отлагането бе постъпило предложение за промени в устава на асоциацията, провокирани от актуалната икономическа и политическа ситуация. 
  В АОБР членуват национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП, БСЧП "Възраждане” и ССИ.

  Линк

 • Работодатели отново поискаха е-правителство


   

  Подобрение на бизнес средата у нас чрез засилване на регулаторните режими и въвеждане на електронно правителство поискаха за пореден път членовете на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). На общо събрание вчера те изведоха приоритетите в работата си през 2012 г. Сред тях са участие в подготовката на Националната програма за развитие 2014-2020 г., както и по-гъвкави политики на пазара на труда, които да помогнат за разкриването на нови работни места. От асоциацията отново настояха за въвеждане на механизъм за оценка на въздействие на всички законови актове. "В Народното събрание няма нито един въпрос за ефективността на публичните разходи. Това също е приоритет, който си задаваме - да питаме каква е тя, защото в условията на криза нейното значение се увеличава значително", допълни изпълнителният председател на БСК Божидар Данев. Освен стопанската камара в АОБР членуват работодателските организации АИКБ, БТПП, БСЧП "Възраждане" и ССИ. От асоциацията обясниха, че предвиждат промени в устава й, които ще станат ясни на 16 януари. Те ще предполагат изпълнение на повече функции на институцията в национален мащаб, а не предимно в международен, както беше досега. На 16 януари ще бъде променено и ротационното председателство на институцията, което в момента е на БСК. 

  Линк

 • АОБР цели промени в бизнес средата и регулаторните режими


   
  Промени в бизнес средата и регулаторните режими, както и реформи в образованието, социалното осигуряване, здравеопазването, либерализиране на трудовото законодателство и политики за по-гъвкав пазар на труда, водещи до обрат в заетостта, предвиждат работодателските организации през 2012 година. Това са част от ключовите приоритети на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), която обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП, БСЧП „Възраждане” и ССИ.
  От асоциацията предвиждат също участие в подготовката на Националната програма за развитие 2014-2020 г. и националния стратегически документ, рамкиращ разходването на средствата от европейските фондове за същия период, както и разработване на мерки за подобряване на контрола върху ефективността и ефикасността на публичните финанси. 
  Лидерите на бизнес организациите поставят акцент и върху необходимостта от ускорено изграждане на електронно правителство, подобряване качеството на работната сила по линия на реформи в образователната система и привличане на младите хора на пазара на труда, ефективен контрол за изпълнението на антикризисните мерки от 2010 г. и усъвършенстване на системата на социалния диалог в страната, на база международно утвърдените принципи и практика.

  Линк

Назад