Назад

Бизнесът заобикаля графиците за отпуск


 • За 87% от работодателите графиците за отпуските били проформа


   

  Близо 87% от работодателите смятат, че графиците за ползване на отпуските са проформа, понеже така или иначе ще се наложат промени в тях. Това поне показва експресно проучване на Българската търговско-промишлена палата, направено сред 67 шефове на различни по големина фирми три дни преди Нова година. След промени в Кодекса на труда, направени през миналата година, графиците за ползване на отпуските трябва да са изготвени още в края на предходната година. В анкетата 17% от шефовете обаче признават, че не са готови.

  Линк

 • За 87% от работодателите графиците за отпуските били проформа


   

  Близо 87% от работодателите смятат, че графиците за ползване на отпуските са проформа, понеже така или иначе ще се наложат промени в тях. Това поне показва експресно проучване на Българската търговско-промишлена палата, направено сред 67 шефове на различни по големина фирми три дни преди Нова година. След промени в Кодекса на труда, направени през миналата година, графиците за ползване на отпуските трябва да са изготвени още в края на предходната година. В анкетата 17% от шефовете обаче признават, че не са готови. 
  Други 21% твърдят, че ги правят в момента. Една десета от работодателите обаче признават, че ще се наложи над половината им работници да ползват изостанала отпуска за 2011 г. през новата 2012 г. Едва 27% отчитат, че наемните им работници са използвали пълния размер на почивката си за годината. 
  Пак според проучването на БТТП за 67% от шефовете хората им са отложили между 6 и 10 дни от нея. Повече от половината бизнесмени смятат, че новата система на планиране само увеличава бюрокрацията, а 26% твърдят, че промяната изобщо не се е отразила върху работата им.

  Линк

 • За 87% от работодателите графиците за отпуските били проформа


   
  Близо 87% от работодателите смятат, че графиците за ползване на отпуските са проформа, понеже така или иначе ще се наложат промени в тях. Това поне показва експресно проучване на Българската търговско-промишлена палата, направено сред 67 шефове на различни по големина фирми три дни преди Нова година. След промени в Кодекса на труда, направени през миналата година, графиците за ползване на отпуските трябва да са изготвени още в края на предходната година. В анкетата 17% от шефовете обаче признават, че не са готови. 
  Други 21% твърдят, че ги правят в момента. Една десета от работодателите обаче признават, че ще се наложи над половината им работници да ползват изостанала отпуска за 2011 г. през новата 2012 г. Едва 27% отчитат, че наемните им работници са използвали пълния размер на почивката си за годината. 
  Пак според проучването на БТТП за 67% от шефовете хората им са отложили между 6 и 10 дни от нея. Повече от половината бизнесмени смятат, че новата система на планиране само увеличава бюрокрацията, а 26% твърдят, че промяната изобщо не се е отразила върху работата им.

  Линк

 • Експресно анкетно проучване на БТПП


   


  Използването на отпуски на служителите за 2011 и 2012 г
  На 27.12.2011 г. БТПП проведе експресно допитване до своите членове, по искане на btv, относно използването на отпуските от служителите им през 2011 и тяхното планиране за 2012 г. До 28.12.2011 г. бяха получени отговори от 67 ръководители на фирми.
  Резултати от проведеното проучване:
  Въпрос 1: Готов ли е вече графикът за ползване на отпуските през 2012 г.
  на служителите в предприятието Ви (съгласно чл. 173 от КТ работодателят е длъжен да утвърди график)?
  O Общо за 83% от работодателите графикът за отпуски на служителите е вече утвърден или е в процес на изготвяне;
  o Останалите 17% от анкетираните представители на бизнеса ще утвърдят графика в останалите работни дни до края на годината.
  Въпрос 2: Считате ли графикът може да бъде изпълнен без да се налага промяна?
  o Бизнесът има почти единодушното мнение по въпроса, че при изпълнение на графика за отпуските ще се наложи промяна (87% от попълнилите анкетата);
  o Едва 6% от бизнеса вижда изпълнението на графика без промяна;
  o 7% не могат да преценят към момента дали графикът ще бъде изпълнен без промяна.
  Въпрос 3: За каква част от служителите ще се отложи прехвърлянето на
  платения отпуск, независимо дали е искане на служителя или Ваше, от 2011 г. за 2012 г.?
  o При 27% от фирмите всички служители са използвали платения си отпуск за 2011 г. и няма да се наложи прехвърляне на дни през 2012 г.;
  o За 42% от бизнеса под 1/3 от служителите ще прехвърлят неизползван отпуск за 2011 г. през 2012 г.;
  o При 21% от работодателите между 31% и 50% от служителите ще отложат използването на отпуск от 2011 г. за 2012 г.;
  o Едва при 10% от бизнеса има повече от половината служители, за които ползването на отпуск през 2011 г. ще се отложи за 2012 г.
  Въпрос 4: По колко дни от отпуската през 2011 г. ще се прехвърлят за
  използване през 2012 г. основната част от служителите? (в случай че имате
  такива)
  o При 67% от служителите ще бъдат прехвърлени от 6 до 10 дни от платения
  им отпуск за 2011 г.;
  o Останалата част от служителите – 33% ще прехвърлят до 5 дни отпуск от
  2011 г. за ползване през 2012 г.
  Въпрос 5: Според Вас, промяната в КТ за изготвяне на задължителен график за отпуски от работодателя:
  o Малко повече от половината работодатели (55%) считат, че изменението в Кодекса на труда за утвърджаване на график до края на предходната година за ползването на платения годишен отпуск през следващата година, увеличи бюрокрацията във фирмата им;
  o 26% от работодателите считат, че промяната в КТ не им се се отразила;
  o 19% от тях са на мнение, че по този начин се създава повече ред и дисциплина през 2012 г. в съответната фирма.
  Профилът на анкетираните предприятия:
  o 18% са микро предприятия
  o 31% са малки предприятия
  o 33% са средни предприятия
  o 18% са големи предприятия
  Някои акценти от конкретните предложения на работодателите:
  o Възможност всяка фирма да преценява дали да изготвя график;
  o Удължаване на срока за графика (възможни варианти: 31 януари; 31 март или 30 април) на съответната година;
  o Служителите са затруднени да обявят до края на предходната година кога имат намерение ползват платения отпуск през следващата;

  Линк

 • Бизнесът заобикаля графиците за отпуск


   

  Близо 87% от работодателите смятат, че графиците за ползване на отпуските са проформа, понеже така или иначе ще се наложат промени в тях. Това поне показва експресно проучване на Българската търговско-промишлена палата, направено сред 67 шефове на различни по големина фирми три дни преди Нова година. След промени в Кодекса на труда, направени през миналата година, графиците за ползване на отпуските трябва да са изготвени още в края на предходната година. В анкетата 17% от шефовете обаче признават, че не са готови, но ще сколасат до края на календарната година. Други 21% твърдят, че ги правят в момента.
  Една десета от работодателите обаче признават, че ще се наложи над половината им работници да ползват изостанала отпуска за 2011 г. през новата 2012 г. Едва 27% отчитат, че наемните им работници са използвали пълния размер на почивката си за годината. Пак според проучването на БТТП за 67% от шефовете хората им са отложили между 6 и 10 дни от нея.
  Повече от половината бизнесмени смятат, че новата система на планиране само увеличава бюрокрацията, а 26% твърдят, че промяната изобщо не се е отразила върху работата им.

  Линк

Назад