Назад

На общо събрание на Асоциацията на балканските търговски палати (ABC), проведено на 4 ноември 2010 в Сараево, председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Цветан Симеонов, пое председателството на асоциацията за следващата 2011 година.


 • БТПП пое председателството на ABC

  На общо събрание на Асоциацията на балканските търговски палати (ABC), проведено на 4 ноември 2010 в Сараево, председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Цветан Симеонов, пое председателството на асоциацията за следващата 2011 година.

  Сред приоритетите бяха очертани подобряването на бизнес-средата и сътрудничество с подобните регионални сдружения на бизнеса. В програмата се предвиждат няколко срещи на членовете на Асоциацията, включително посветени на женското предприемачество, на био- и еко продуктите и  провеждане на няколко бизнес форума.

  В рамките на председателството ще бъде направен анализ на условията за бизнес в страните-членки, законодателните решения в подкрепа на инвестициите.

  Обсъдени бяха начините за разпространяване на добри практики в рамките на АВС. Оказа се, че все още има търговски палати, към които няма изградени арбитражни съдилища, в този смисъл асоциацията ще оказва методична помощ.

  Асоциацията на балканските търговски палати е основана по инициатива на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) през септември 1994 г. Нейната основна задача е да съдейства на фирмите от страните членки в развитието на техните двустранни и многостранни връзки и да спомага за либерализацията на търговията на Балканите чрез конкретни предложения към правителствата. Асоциацията се ръководи от Президент, избиран за едногодишен срок  на ротационен принцип, и подпомаган от Секретариат и Работни групи.


  Линк

 • БТПП пое председателството на ABC

  На общо събрание на Асоциацията на балканските търговски палати (ABC), проведено на 4 ноември 2010 в Сараево, председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Цветан Симеонов, пое председателството на асоциацията за следващата 2011 година.

  Сред приоритетите бяха очертани подобряването на бизнес-средата и сътрудничество с подобните регионални сдружения на бизнеса. В програмата се предвиждат няколко срещи на членовете на Асоциацията, включително посветени на женското предприемачество, на био- и еко продуктите и  провеждане на няколко бизнес форума.

  В рамките на председателството ще бъде направен анализ на условията за бизнес в страните-членки, законодателните решения в подкрепа на инвестициите.

  Обсъдени бяха начините за разпространяване на добри практики в рамките на АВС. Оказа се, че все още има търговски палати, към които няма изградени арбитражни съдилища, в този смисъл асоциацията ще оказва методична помощ.

  Асоциацията на балканските търговски палати е основана по инициатива на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) през септември 1994 г. Нейната основна задача е да съдейства на фирмите от страните членки в развитието на техните двустранни и многостранни връзки и да спомага за либерализацията на търговията на Балканите чрез конкретни предложения към правителствата. Асоциацията се ръководи от Президент, избиран за едногодишен срок  на ротационен принцип, и подпомаган от Секретариат и Работни групи


  Линк

Назад