Назад

Проект SAGITTARIUS ще развива предприемачеството в туризма в осем държави


 • Проект SAGITTARIUS ще развива предприемачеството в туризма в осем държави


   

  19 организации от България, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Словения, Хърватия и Молдова ще участват в "SAGITTARIUS" – проект за насърчаване на предприемачеството в туризма, обединяване на усилията по опазване на културните и исторически ценности, обмен на опит и добри практики.
  Проектът се осъществява по програмата за трансгранично сътрудничество “Югоизточна Европа”, която се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и Инструментите за
  предприсъединителна помощ.
  Проектът „SAGITTARIUS” цели да насърчи инвестициите в неразвити културно-исторически обекти, изграждането на туристическа инфраструктура около тях, рекламирането им и пренасочването на туристическите потоци към нови културно-исторически дестинации вЮгоизточна Европа.
  В България проектът ще се изпълнява от Българската търговско-промишлена палата (БТПП), която ще заложи на насърчаване развитието на туристическото предприемачеството, инвестициите в човешки ресурси и иновации. Така проектът има потенциал да допринесе за създаване на нови работни места в областта на туризма и увеличение на конкурентоспособността на  туристическия бранш.
  В рамките на проекта ще бъде изградена онлайн платформа за обучение по предприемачество в областта на туризма, виртуална библиотека и Транснационален регистър на културно-историческото наследство на страните от Югоизточна Европа, включени в проекта. През 2013 г. БТПП ще организира Пътуващ музей, който ще посети София, Атина и Чиети (Италия). Чрез смесената употреба на модерни компютърни терминали, аудио-стена и пана по интерактивен начин ще бъдат представени избрани културни и исторически обекти от страните, които са партньорите в проекта. 
  БТПП ще проведе първите инициативи за популяризиране на дейностите и резултатите по проект SAGITTARIUS на 19.12.2011 г. в сградата си на ул. Искър 9. Инициативите са три на брой: Информационен семинар, Кръгла маса (дискусионен панел) и Среща с журналисти. Заинтересованите от участие в мероприятията организации и лица могат да се обадят в БТПП, Дирекция “Европейска интеграция и проекти”, тел. (02)9883482, (02)8117416 или да се свържат по електронни поща, mtancheva@bcci.bg и bcci_projects@bcci.bg , за да заявят участие или да получат
  допълнителна информация

  Линк

Назад