Назад

Данъчни облекчения за високи технологии


  • Данъчни облекчения за високи технологии

    Александър Трифонов, експерт по иновации:

    С изследване върху стойността и разнообразието сред експортните стоки ще се заемат в БТПП. То ще хвърли светлина върху важния въпрос дали изнасяме стоки с ниска или с висока добавена стойност. Само преди две десетилетия българският експорт включваше промишлени лазери, компоненти, кондензатори, резонатори, но това вече е минало. Има обаче предприятия като "Биовет" Пещера, което произвежда пробиотици, фирми в IT сектора, разработващи софтуер, които се приемат много добре в чужбина. Когато се говори за конкурентоспособност, е важно да се знае какъв дял от износа имат високотехнологичните продукти, защото те формират по-висока печалба. Тези модерни стоки и услуги обаче заемат 8% от износа, което е пренебрежимо малко в сравнение с другите 92% съставени от полуфабрикати, суровини, облекло на ишлеме и др. Над 90% от икономиката на България се прави от малките и средни предприятия. Държавата би следвало да ги стимулира, като приема облекчения на данъчна ставка. Данъчната база трябва да се определи след производствените разходи. Пример за такъв модел е германия, където данъкът за фирмите е висок и стига до 34%, но за високотехнологичните предприятия данъчната основа е много по-ниска. Това е принципът, по който трябва да ориентираме експорта си, ако държавата приеме целенасочена политика. Тя трябва да реши кои сектори в България с нейна подкрепа се развиват във високите технологии. Конкуренцията е много силна и жизненият цикъл на едно ново производство вече се съкращава до две години. Кандидатите за съдаване на нови фирми са малко, защото докато се одобри проектът и започне разработката, продуктът остарява морално.

Назад