Назад

За да бъде успешен, ИТ мениджърът трябва да е гъвкав и да се развива дългосрочно


 • За да бъде успешен, ИТ мениджърът трябва да е гъвкав и да се развива дългосрочно


   

  ИТ мениджърите трябва да се справят не само със задачи, определени от ролята им на технологичен лидер в организациите, за които работят, но и във все по-голяма степен с бизнес предизвикателства като растеж, качество, нови продукти, нови пазари. Това бе мнението на Александър Захариев, управляващ директор, Калисто Адриатик/Гартнър. Според данни от изследването CIO Agenda, което се провежда повече от 20 години от Гартнър, сред повече от 3 000 висши ИТ ръководители и бизнес лидери от водещи големи компании от всички региони, именно бизнес приоритетите са основните пред ИТ ръководителите. Захариев обобщи, че все повече ИТ ръководители се превръщат от технологични лидери в бизнес лидери, които управляват технологиите, като бизнесът очаква те да бъдат все по-ангажирани и все по-фокусирани върху бизнес резултати.
  Тези данни бяха изнесени по време на кръгла маса на тема „ИТ мениджърът на бъдещето". ИТ мениджъри, работодатели и анализатори участваха в обсъждането на 7 декември в столичния хотел Шератон, непосредствено преди награждаване на победителите в конкурса ИТ мениджър на годината. Дискусията бе организирана от ICT Media със съдействието на Нисан България, Спиди АД, Гартнър и Бланчард България. Тя постави на обсъждане етапите, предизвикателствата и резултатите от изграждането на мениджърски умения у ИТ ръководителите и очерта стъпките, по които съвременните ИТ мениджъри откриват своите приемници, обучават ги и ги въвеждат в новата им роля.
  Мирослав Вичев, председател на УС на Клуба на ИТ мениджърите в България и модератор в проведената кръгла маса сподели две популярни гледни точки относно ИТ мениджъра на бъдещето. Едната е трябва ли той да стане изпълнителен директор на предприятието или не, а другата - ИТ мениджърът на бъдещето като мениджър в аутсорс компания.
  Според Деян Дънешки, изпълнителен директор на Български пощи АД, ИТ мениджърът трябва да стои близо до управляващите в компанията в ролята си на технологичен преводач.
  „Първото нещо, за да има в бъдеще ИТ мениджъри, които да станат изпълнителни директори, е да се погрижим тези хора да се развият като мениджъри. За да стане това е необходимо сериозно планиране и много сериозен анализ на кого се възлагат функциите за управление на хората. ИТ мениджърите трябва да осъзнаят първо ролята си като членове на екип, който има общи, големи корпоративни цели. И когато се постигат тези цели ИТ специалистите трябва да развият своите умения за комуникация, за езика, който използват и начина, по който обясняват", заяви Соня Славчева, мениджър, Blanchard International Bulgaria. За да бъде наистина успешен един ИТ мениджър, той трябва да бъде гъвкав, затова хората в компанията, които един ден ще заемат мениджърски позиции, трябва да се развиват дългосрочно. Не само като експерти, не само като ИТ специалисти, а като мениджъри, за да могат да се подготвят и обучат. Включването на ИТ мениджърите в общи проекти с хора в компанията може да бъде от полза. Истински успешен мениджърски екип е тогава, когато лидерството и големите цели са споделени и се разпределят между членовете на този екип, добави Славчева.
  Марин Калчев, ИТ директор, НОИ и член на УС на Клуба на ИТ мениджърите в България, представи няколко аспекта за ИТ мениджмънта и бъдещето му от гледната точка на институцията, която представлява. Той изрази трудност в определени моменти, когато се налага издигане на конкретни служители, заемащи междинни ИТ позиции. Калчев сподели, че много често те отказват да приемат такова предложение - много по-лесно им е да се справят с технологичните приложения, отколкото с бизнес задачи, защото това изисква близост до законодателството, до бизнес средите и до работата с човешки ресурси. Много е важно, съгласи се Калчев със Славчева и Захариев, това да се преодолее, защото в действителност днес все повече и повече ИТ мениджъри са близо до тези бизнес задачи.
  Според Мирослав Вичев „CIO е понятие, което макар, че се застъпва около 70-80 % с понятието ИТ мениджър, е малко по-различно". Между способността да развиеш мисленето си около това да ръководиш добре определена дейност, каквато е ИТ в дадена организация и това да движиш информационните потоци в компанията, да ги управляваш с достатъчното познаване на бизнеса и процесите, има определена разлика, допълни Вичев. „Да познаваме добре бизнеса и процесите и да позиционираме нови решения и развиваме бизнеса по този начин – осъзнаването на това от страна на ръководството до голяма степен е факт. За разлика от ситуацията от преди няколко години днес вече трудно може да се намери член на висшето ръководство на дадена институция или фирма, който да не осъзнава зависимостта си от технологиите. Оттук нататък обаче доколко ние сме израстнали, за да посрещнем това предизвикателство и доколко сме готови да разберем достатъчно бизнеса и необходимостите му, за да се дадат най-добрите решения е много по-сложна задача за ИТ мениджмънта. Това е задача на мениджмънта на самата компания", добави Вичев.
  Валери Пейков, ИТ директор, Софийска вода АД и член на УС на Клуба на ИТ мениджърите в България изрази мнение, че мястото на ИТ мениджъра е в самото ръководство на компанията. Според него той е човекът, съвместно с който трябва да бъдат взимани решенията за развитието на компанията и поставените й цели. „ ИТ мениджърът трябва да предлага инициативи, които генерират стойност в компанията. Той трябва да има много широк поглед върху целия бизнес на компанията, трябва да го разбира, за да може максимално да подпомогне развитието му", заяви Пейков.
  Според него бъдещето на ИТ професията е много тясно сливане с бизнеса и неговото разбиране. „Ролята на ИТ мениджъра в организацията, ако иска да бъде максимално полезен, не трябва да се ограничава с разбирането и погледа върху ИТ процесите, а трябва да има поглед върху всичко. А докъде може да стигне в развитието си, зависи от самия ИТ мениджър. Ако той иска да се развива и да върви напред, защо да не поеме по-големи отговорности? Но това е избор, който всеки един трябва да направи", заяви Пейков.
  В кръглата маса участваха още Сребрина Аначкова, директор ИТ и член на борда на директорите, Спиди АД, Иванка Иванова, ИТ мениджър, БТПП, Иван Аков, управител, Солид 55 и Петър Панов, Нисан България. 

  Линк

Назад