Назад

Износът на България се е увеличил с 34.6% до септември на годишна база


 • Износът се е увеличил с 34.6% до септември на годишна база


   
  През периода януари - септември износът на България за ЕС се е увеличил с 34.6% спрямо същия период на предходната година и възлиза на 18.1 млрд. лева. Основните търговски партньори остават Германия, Румъния, Италия, Гърция и Белгия. Те формират 67% от износа за страните - членки на ЕС. Най-значително нарастване се наблюдава в износа за Малта и Дания. Спад е регистриран при стоките, изнесени за Словения. През септември 2011 г. износът за ЕС нараства с 22.7% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 2.0 млрд. лева.
  Това показват предварителните данни на Националния статистически институт. За третото тримесечие информацията показа, че износът се забавя. Изледване на БТПП сред българските фирми, оповестено преди дни, показа, че 60 процента от фирмите очакват през следващата година повече приходи от износ.  
  Вносът от ЕС за деветте месеца се е увеличил с 20.5% спрямо същия период на предходната година и възлиза на 18.7 млрд. лв. Най-голям ръст е отчетен при вноса от Кипър. Намаление се наблюдава при вноса от Финландия, Португалия и Дания. През септември 2011 г. вносът на България от страните - членки на ЕС, се увеличава с 10.3% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 2.1 млрд. лв.
  Външнотърговското салдо с ЕС за периода януари - септември 2011 г. е отрицателно и възлиза на 631.8 млн. лева. Данните показват, че са изнесени повече стоки през периода във всички сектори. Най-голям ръст е отбелязан в секторите "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация" с изключение на горивата. Следват химическите продукти и мазнините от животински и растителен произход. При вноса също водещи са суровините и мазнините, следвани от бензините.
  При търговията с трети страни износът за деветте месеца спрямо същия период на миналата година е нараснал с 30.4 на сто като най-голям ръст отбелязва този за Украйна, Грузия и Канада.

  Линк

 • Износът на България се е увеличил с 34.6% до септември на годишна база


   

  През периода януари - септември износът на България за ЕС се е увеличил с 34.6% спрямо същия период на предходната година и възлиза на 18.1 млрд. лева. Основните търговски партньори остават Германия, Румъния, Италия, Гърция и Белгия. Те формират 67% от износа за страните - членки на ЕС. Най-значително нарастване се наблюдава в износа за Малта и Дания. Спад е регистриран при стоките, изнесени за Словения. През септември 2011 г. износът за ЕС нараства с 22.7% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 2.0 млрд. лева.
  Това показват предварителните данни на Националния статистически институт. За третото тримесечие информацията показа, че износът се забавя. Изледване на БТПП сред българските фирми, оповестено преди дни, показа, че 60 процента от фирмите очакват през следващата година повече приходи от износ. 
  Вносът от ЕС за деветте месеца се е увеличил с 20.5% спрямо същия период на предходната година и възлиза на 18.7 млрд. лв. Най-голям ръст е отчетен при вноса от Кипър. Намаление се наблюдава при вноса от Финландия, Португалия и Дания. През септември 2011 г. вносът на България от страните - членки на ЕС, се увеличава с 10.3% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 2.1 млрд. лв.
  Външнотърговското салдо с ЕС за периода януари - септември 2011 г. е отрицателно и възлиза на 631.8 млн. лева. Данните показват, че са изнесени повече стоки през периода във всички сектори. Най-голям ръст е отбелязан в секторите "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация" с изключение на горивата. Следват химическите продукти и мазнините от животински и растителен произход. При вноса също водещи са суровините и мазнините, следвани от бензините.
  При търговията с трети страни износът за деветте месеца спрямо същия период на миналата година е нараснал с 30.4 на сто като най-голям ръст отбелязва този за Украйна, Грузия и Канада.

  Линк

Назад