Назад

БТПП: Формирането на предприемачески умения още в училище да бъде приоритет за образованието


  • БТПП: Формирането на предприемачески умения още в училище да бъде приоритет за образованието


    Необходимостта от въвеждане на обучение по предприемачество в начален етап на училищното образование бе тема на срещата между председателя на БТПП Цветан Симеонов и директора на  Националната финансово-стопанска гимназия Иван Арсов. Гимназията е наследник на Софийска мъжка търговска гимназия, основана през 1913 г. от Софийската търговско-индустриална камара.

    Гимназията има традиции при формиране на предприемачески умения  по линия на Българо-австрийския образователен проект и в продължение на 10 години подготвя младежи по специалност „предприемач- мениджър” и мултиплицира своя опит в българските училища в цялата страна. От учебната 2007/2008 г. обаче тази специалност е отпаднала – сега завършва последният випуск.

    По време на срещата бе договорено да се обединят усилията за въвеждане на  обучение по предприемачество от по-ранна възраст, за прилагане  на иновативни и практически форми на обучение, помагащи  на учениците да усвоят основни икономически познания, да се ориентират при избора на професия, да формират творческа нагласа и самоинициативност. За целта ще се изготви анализ на състоянието и резултатите от обучението по предприемачество в българските училища, международния опит и добри практики. На база на този анализ ще се изготвят предложения до МОМН за възстановяване на специалността „предприемач- мениджър”, актуализиране на учебните програми със съответния хорариум, както и за подготовка на учители, владеещи съвременни методи за придобиване на предприемачески умения.

    Линк

Назад