Назад

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП


 • Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП, София 15.12.2011


   

  Българска търговско-промишлена палата организира Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения.
  Учредяването на клуба е във връзка с изпълнение на проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, изпълняван от БТПП и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
  Участието в срещата е безплатно

  Линк

Назад