Назад

Нов модел за разширяване на бизнеса навлиза в ИТ сектора у нас


 • Co-еmployment интегрира ИТ специалисти от България в световни компании


   
  Нов бизнес модел за наемане на персонал - Co-еmployment, дава възможност за разработване на проекти на световни фирми в България предимно от ИТ бранша. Компаниите разширяват бизнеса си, като наемат български специалисти и ги интегрират в собствените си екипи за разработването на техни основни платформи и приложения. Моделът е позната практика в световен мащаб и е залегнал в европейското законодателство.
  Дейността и сътрудничеството на компаниите с българските професионалисти се осъществяват от международна компания, базирана в Лондон и специализирана в предоставяне на цялостната услуга по създаването и функционирането на местното представителство на своя клиент.
  „Някои недостатъци в аутсорсинга към Далечния изток стават все по-очевидни и това прави България още по-атрактивна. Нашият модел също помага и различното е, че ние правим възможно глобалното представяне на малки, средни или по-консервативни компании директно, а не като клиенти за аутсорсинг услуги. България има традиции в ИТ сектора и търсенето на специалисти от чужди компании ще продължи да се засилва и през 2012 г. ”, прогнозира Александър Дрангажов, CEO на компанията за глобални бизнес услуги Quickstart Global (QSGB).
  QSGB e един от най-големите ИТ работодатели в България и е включена в класацията на БТПП за 2010 година, определяща 100-те най-влиятелни фирми в българската икономика. За последните 4 години компанията е наела над 200 специалисти в България за десетки компании от Великобритания и САЩ. В момента има усилено търсене за ИТ позиции, но предстои развитие към по-специфични и трудни за дистанционно управление сектори като счетоводство, бизнес услуги и други.
  „В момента са налице всички предпоставки, които да направят страната наистина конкурентна. Организациите са тези, на които вече се налага да търсят човешки ресурси в световен мащаб, вместо хората да напускат страната си в преследване на подходяща позиция. Все повече специалисти се реализират, оставайки в България, често дори работейки от дома си, но същевременно като част от глобален екип. Моделът е пряк източник на сериозни капитали, защото вече не може да говорим за „евтина работна ръка“- който търси това, се обръща предимно към Индия и Китай. Индустриите имат по-комплексни изисквания, които българският пазар на труда покрива“, допълва Александър Дрангажов.

  Линк

 • Бизнес модел интегрира ИТ специалисти от България в екипите на световни компании


   
  07.12.2011 г.Нов бизнес модел за наемане на персонал (т.нар. Co-еmployment) дава възможност за разработване на проекти на световни фирми в България предимно от ИТ бранша. Компаниите разширяват бизнеса си, като наемат български специалисти и ги интегрират в собствените си екипи за разработването на техни основни платформи и приложения. Моделът е позната практика в световен мащаб и е залегнал в европейското законодателство.
  Дейността и сътрудничеството на компаниите с българските професионалисти се осъществяват от международна компания, базирана в Лондон и специализирана в предоставяне на цялостната услуга по създаването и функционирането на местното представителство на своя клиент.
  „Някои недостатъци в аутсорсинга към Далечния изток стават все по-очевидни и това прави България още по-атрактивна. Нашият модел също помага и различното е, че ние правим възможно глобалното представяне на малки, средни или по-консервативни компании директно, а не като клиенти за аутсорсинг услуги. България има традиции в ИТ сектора и търсенето на специалисти от чужди компании ще продължи да се засилва и през 2012 г. ”,  прогнозира Александър Дрангажов, CEO на  компанията за глобални бизнес услуги Quickstart Global (QSGB).
  QSGB e един от най-големите ИТ работодатели в България и е включена в класацията на БТПП за 2010 година, определяща 100-те най-влиятелни фирми в българската икономика. За последните 4 години компанията е наела над 200 специалисти в България за десетки компании от Великобритания и САЩ. В момента има усилено търсене за ИТ позиции, но предстои развитие към по-специфични и трудни за дистанционно управление сектори като счетоводство, бизнес услуги и други. 
  „В момента са налице всички предпоставки, които да направят страната наистина конкурентна. Организациите са тези, на които вече  се налага да търсят човешки ресурси в световен мащаб, вместо хората да  напускат страната си в преследване на подходяща позиция. Все повече специалисти се реализират, оставайки в България, често дори работейки от дома си, но същевременно като част от глобален екип. Моделът е пряк източник на сериозни капитали, защото вече не може да говорим за „евтина работна ръка“- който търси това, се обръща предимно към Индия и Китай. Индустриите имат по-комплексни изисквания, които българският пазар на труда покрива“, допълва Александър Дрангажов.

  Линк

 • Бизнес модел интегрира ИТ специалисти от България в екипите на световни компании


   

  Нов бизнес модел за наемане на персонал (т.нар. co-еmployment) дава възможност за разработване на проекти на световни фирми в България, предимно от ИТ бранша. Компаниите разширяват бизнеса си, като наемат български специалисти и ги интегрират в собствените си екипи за разработването на техни основни платформи и приложения. Моделът е позната практика в световен мащаб и е залегнал в европейското законодателство.
  Дейността и сътрудничеството на компаниите с българските професионалисти се осъществяват от международна компания, базирана в Лондон и специализирана в предоставяне на цялостната услуга по създаването и функционирането на местното представителство на своя клиент. 
  "Някои недостатъци в аутсорсинга към Далечния изток стават все по-очевидни и това прави България още по-атрактивна. Нашият модел също помага и различното е, че ние правим възможно глобалното представяне на малки, средни или по-консервативни компании директно, а не като клиенти за аутсорсинг услуги. България има традиции в ИТ сектора и търсенето на специалисти от чужди компании ще продължи да се засилва и през 2012 г." - прогнозира Александър Дрангажов, CEO на компанията за глобални бизнес услуги Quickstart Global (QSGB). 
  QSGB e един от най-големите ИТ работодатели в България и е включена в класацията на БТПП за 2010 година, определяща 100-те най-влиятелни фирми в българската икономика. За последните 4 години компанията е наела над 200 специалисти в България за десетки компании от Великобритания и САЩ. В момента има усилено търсене за ИТ позиции, но предстои развитие към по-специфични и трудни за дистанционно управление сектори като счетоводство, бизнес услуги и други. 
  "В момента са налице всички предпоставки, които да направят страната наистина конкурентна. Организациите са тези, на които вече се налага да търсят човешки ресурси в световен мащаб, вместо хората да напускат страната си в преследване на подходяща позиция. Все повече специалисти се реализират, оставайки в България, често дори работейки от дома си, но същевременно като част от глобален екип. Моделът е пряк източник на сериозни капитали, защото вече не може да говорим за "евтина работна ръка" - който търси това, се обръща предимно към Индия и Китай. Индустриите имат по-комплексни изисквания, които българският пазар на труда покрива" - допълва Александър Дрангажов.

  Линк

 • Чужди компании интегрират в екипите си наши ИТ специалисти


   
  Нов бизнес модел за наемане на персонал (т.нар. co-еmployment) дава възможност за разработване на проекти на световни фирми в България предимно от ИТ бранша. Компаниите разширяват бизнеса си, като наемат български специалисти и ги интегрират в собствените си екипи за разработването на техни основни платформи и приложения. Моделът е позната практика в световен мащаб и е залегнал в европейското законодателство, коментират от компанията за глобални бизнес услуги Quickstart Global, която осъществява дейността и сътрудничеството на компаниите с българските професионалисти.
  „Някои недостатъци в аутсорсинга към Далечния изток стават все по-очевидни и това прави България още по-атрактивна. Нашият модел също помага и различното е, че ние правим възможно глобалното представяне на малки, средни или по-консервативни компании директно, а не като клиенти за аутсорсинг услуги. България има традиции в ИТ сектора и търсенето на специалисти от чужди компании ще продължи да се засилва и през 2012 г.",  прогнозира Александър Дрангажов, главен изпълнителен директор (CEO) на Quickstart Global.
  "В момента са налице всички предпоставки, които да направят страната наистина конкурентна. Организациите са тези, на които вече се налага да търсят човешки ресурси в световен мащаб, вместо хората да напускат страната си в преследване на подходяща позиция. Все повече специалисти се реализират, оставайки в България, често дори работейки от дома си, но същевременно като част от глобален екип. Моделът е пряк източник на сериозни капитали, защото вече не може да говорим за „евтина работна ръка" - който търси това, се обръща предимно към Индия и Китай. Индустриите имат по-комплексни изисквания, които българският пазар на труда покрива", допълва Александър Дрангажов.
  Quickstart Global е базирана в Лондон и е специализирана в предоставяне на цялостната услуга по създаването и функционирането на местното представителство на своя клиент. Тя е един от най-големите ИТ работодатели в България и е включена в класацията на БТПП за 2010 година, определяща 100-те най-влиятелни фирми в българската икономика. За последните 4 години компанията е наела над 200 специалисти в България за десетки компании от Великобритания и САЩ. В момента има усилено търсене за ИТ позиции, но предстои развитие към по-специфични и трудни за дистанционно управление сектори като счетоводство, бизнес услуги и други, коментират от компанията.

  Линк

 • Бизнес модел интегрира ИТ специалисти от България в екипите на световни компании


   

  Нов бизнес модел за наемане на персонал (т.нар. co-еmployment) дава възможност за разработване на проекти на световни фирми в България, предимно от ИТ бранша. Компаниите разширяват бизнеса си, като наемат български специалисти и ги интегрират в собствените си екипи за разработването на техни основни платформи и приложения. Моделът е позната практика в световен мащаб и е залегнал в европейското законодателство.
  Дейността и сътрудничеството на компаниите с българските професионалисти се осъществяват от международна компания, базирана в Лондон и специализирана в предоставяне на цялостната услуга по създаването и функционирането на местното представителство на своя клиент.
  "Някои недостатъци в аутсорсинга към Далечния изток стават все по-очевидни и това прави България още по-атрактивна. Нашият модел също помага и различното е, че ние правим възможно глобалното представяне на малки, средни или по-консервативни компании директно, а не като клиенти за аутсорсинг услуги. България има традиции в ИТ сектора и търсенето на специалисти от чужди компании ще продължи да се засилва и през 2012 г." - прогнозира Александър Дрангажов, CEO на компанията за глобални бизнес услуги Quickstart Global (QSGB).
  QSGB e един от най-големите ИТ работодатели в България и е включена в класацията на БТПП за 2010 година, определяща 100-те най-влиятелни фирми в българската икономика. За последните 4 години компанията е наела над 200 специалисти в България за десетки компании от Великобритания и САЩ. В момента има усилено търсене за ИТ позиции, но предстои развитие към по-специфични и трудни за дистанционно управление сектори като счетоводство, бизнес услуги и други.
  "В момента са налице всички предпоставки, които да направят страната наистина конкурентна. Организациите са тези, на които вече се налага да търсят човешки ресурси в световен мащаб, вместо хората да напускат страната си в преследване на подходяща позиция. Все повече специалисти се реализират, оставайки в България, често дори работейки от дома си, но същевременно като част от глобален екип. Моделът е пряк източник на сериозни капитали, защото вече не може да говорим за "евтина работна ръка" - който търси това, се обръща предимно към Индия и Китай. Индустриите имат по-комплексни изисквания, които българският пазар на труда покрива" - допълва Александър Дрангажов.

  Линк

 • Бизнес модел интегрира наши ИТ специалисти в световни фирми


   

  Нов бизнес модел за наемане на персонал (т.нар. Co-еmployment) дава възможност за разработване на проекти на световни фирми в България предимно от ИТ бранша.
  Компаниите разширяват бизнеса си, като наемат български специалисти и ги интегрират в собствените си екипи за разработването на техни основни платформи и приложения. Моделът е позната практика в световен мащаб и е залегнал в европейското законодателство.
  Дейността и сътрудничеството на компаниите с българските професионалисти се осъществяват от международна компания, базирана в Лондон и специализирана в предоставяне на цялостната услуга по създаването и функционирането на местното представителство на своя клиент.
  „Някои недостатъци в аутсорсинга към Далечния изток стават все по-очевидни и това прави България още по-атрактивна. Нашият модел също помага и различното е, че ние правим възможно глобалното представяне на малки, средни или по-консервативни компании директно, а не като клиенти за аутсорсинг услуги. България има традиции в ИТ сектора и търсенето на специалисти от чужди компании ще продължи да се засилва и през 2012 г. ”, прогнозира Александър Дрангажов, CEO на компанията за глобални бизнес услуги Quickstart Global (QSGB).
  QSGB e един от най-големите ИТ работодатели в България и е включена в класацията на БТПП за 2010 година, определяща 100-те най-влиятелни фирми в българската икономика. За последните 4 години компанията е наела над 200 специалисти в България за десетки компании от Великобритания и САЩ. В момента има усилено търсене за ИТ позиции, но предстои развитие към по-специфични и трудни за дистанционно управление сектори като счетоводство, бизнес услуги и други.
  „В момента са налице всички предпоставки, които да направят страната наистина конкурентна. Организациите са тези, на които вече се налага да търсят човешки ресурси в световен мащаб, вместо хората да напускат страната си в преследване на подходяща позиция. Все повече специалисти се реализират, оставайки в България, често дори работейки от дома си, но същевременно като част от глобален екип. Моделът е пряк източник на сериозни капитали, защото вече не може да говорим за „евтина работна ръка“- който търси това, се обръща предимно към Индия и Китай. Индустриите имат по-комплексни изисквания, които българският пазар на труда покрива“, допълва Александър Дрангажов.

  Линк

 • Нов модел за разширяване на бизнеса навлиза в ИТ сектора у нас


   

  Нов бизнес модел за наемане на персонал (т. нар. Co-еmployment) дава възможност за разработване на проекти на световни фирми в България предимно от ИТ бранша. Компаниите разширяват бизнеса си, като наемат български специалисти и ги интегрират в собствените си екипи за разработването на техни основни платформи и приложения. Моделът е позната практика в световен мащаб и е залегнал в европейското законодателство.
  Дейността и сътрудничеството на компаниите с българските професионалисти се осъществяват от международна компания, базирана в Лондон и специализирана в предоставяне на цялостната услуга по създаването и функционирането на местното представителство на своя клиент.
  „Някои недостатъци в аутсорсинга към Далечния изток стават все по-очевидни и това прави България още по-атрактивна. Нашият модел също помага и различното е, че ние правим възможно глобалното представяне на малки, средни или по-консервативни компании директно, а не като клиенти за аутсорсинг услуги. България има традиции в ИТ сектора и търсенето на специалисти от чужди компании ще продължи да се засилва и през 2012 г. ",  прогнозира Александър Дрангажов, CEO на  компанията за глобални бизнес услуги Quickstart Global (QSGB).
  QSGB e един от най-големите ИТ работодатели в България и е включена в класацията на БТПП за 2010 година, определяща 100-те най-влиятелни фирми в българската икономика. За последните 4 години компанията е наела над 200 специалисти в България за десетки компании от Великобритания и САЩ. В момента има усилено търсене за ИТ позиции, но предстои развитие към по-специфични и трудни за дистанционно управление сектори като счетоводство, бизнес услуги и други.
  „В момента са налице всички предпоставки, които да направят страната наистина конкурентна. Организациите са тези, на които вече  се налага да търсят човешки ресурси в световен мащаб, вместо хората да  напускат страната си в преследване на подходяща позиция. Все повече специалисти се реализират, оставайки в България, често дори работейки от дома си, но същевременно като част от глобален екип. Моделът е пряк източник на сериозни капитали, защото вече не може да говорим за „евтина работна ръка"- който търси това, се обръща предимно към Индия и Китай. Индустриите имат по-комплексни изисквания, които българският пазар на труда покрива", допълва Александър Дрангажов.

  Линк

Назад