Назад

В Южна Африка има над 100 фирми с български собственици


 • Има предпоставки за създаването на Българо-южноафриканска палата


   

  Над 100 фирми в Република Южна Африка са с български собственици. Това съобщи на среща в Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Пол Челибашки, представител на фирма “Аreana Importers”. Фирмата се занимава с внос и дистрибуция в региона на Южна Африка на български ароматизатори за автомобили, за дома и офиса. За 10-годишното си присъствие на южноафриканския пазар фирмата е постигнала 30% пазарен дял.
  Добрите позиции на български бизнесмени в Южна Африка е предпоставка за създаването на Българо-южноафриканска палата със седалище в РЮА.
  Председателят на БТПП изрази пълна подкрепа за създаването на смесената палата, която да оказва съдействие за проучване на пазарните възможности, обмен на икономическа информация, намиране на партньори – с цел активизиране на двустранната търговия, която по данни на МИЕТ отбелязва спад през 2010 г. На срещата бе обсъдено и организирането на българска бизнес делегация до РЮА през 2012 г.
  Фирмите, заинтересовани от сътрудничество с Южна Африка, както и от участие в предстоящата бизнес мисия, могат да се свържат с БТПП, Дирекция „Международно сътрудничество”, тел.: 02/ 8117 421, е-mail: irelations@bcci.bg

  Линк

 • Над 100 фирми с български собственици има в Южна Африка
  Съществуват над 100 фирми в Република Южна Африка с български собственици. Това каза на среща в БТПП Пол Челибашки, представител на фирма “Аreana Importers”, съобщиха от пресцентъра на БТПП.
  Фирмата се занимава с внос и дистрибуция в региона на Южна Африка на български ароматизатори за автомобили, за дома и офиса. За 10-годишното си присъствие на южноафриканския пазар фирмата е постигнала 30% пазарен дял.
  Добрите позиции на български бизнесмени в Южна Африка е предпоставка за създаването на Българо-южноафриканска палата със седалище в РЮА.
  Председателят на БТПП изрази пълна подкрепа за създаването на смесената палата, която да оказва съдействие за проучване на пазарните възможности, обмен на икономическа информация, намиране на партньори – с цел активизиране на двустранната търговия, която по данни на МИЕТ отбелязва спад през 2010 г. На срещата бе обсъдено и организирането на българска бизнес делегация до РЮА през 2012 г.

  Линк

 • В Южна Африка има над 100 фирми с български собственици


   

   Съществуват над 100 фирми в Република Южна Африка с български собственици. Това каза на среща в БТПП Пол Челибашки, представител на фирма “Аreana Importers”, съобщиха от пресцентъра на БТПП. Фирмата се занимава с внос и дистрибуция в региона на Южна Африка на български ароматизатори за автомобили, за дома и офиса. За 10-годишното си присъствие на южноафриканския пазар фирмата е постигнала 30% пазарен дял.
  Добрите позиции на български бизнесмени в Южна Африка е предпоставка за създаването на Българо-южноафриканска палата със седалище в РЮА.
  Председателят на БТПП изрази пълна подкрепа за създаването на смесената палата, която да оказва съдействие за проучване на пазарните възможности, обмен на икономическа информация, намиране на партньори – с цел активизиране на двустранната търговия, която по данни на МИЕТ отбелязва спад през 2010 г. На срещата бе обсъдено и организирането на българска бизнес делегация до РЮА през 2012 г.

  Линк

 • Има потенциал за създаване на Българо-южноафриканска палата


   

  Съществуват над 100 фирми в Република Южна Африка с български собственици. Това съобщи на среща в БТПП Пол Челибашки, представител на фирма “Аreana Importers”. Фирмата се занимава с внос и дистрибуция в региона на Южна Африка на български ароматизатори за автомобили, за дома и офиса. За 10-годишното си присъствие на южноафриканския пазар фирмата е постигнала 30% пазарен дял.
  Добрите позиции на български бизнесмени в Южна Африка е предпоставка за създаването на Българо-южноафриканска палата със седалище в РЮА.
  Председателят на БТПП изрази пълна подкрепа за създаването на смесената палата, която да оказва съдействие за проучване на пазарните възможности, обмен на икономическа информация, намиране на партньори – с цел активизиране на двустранната търговия, която по данни на МИЕТ отбелязва спад през 2010 г. На срещата бе обсъдено и организирането на българска бизнес делегация до РЮА през 2012 г.
  Фирмите, заинтересовани от сътрудничество с Южна Африка, както и от участие в предстоящата бизнес мисия, могат да се свържат с БТПП, Дирекция „Международно сътрудничество”, тел.: 02/ 8117 421, Е-mail: irelations@bcci.bg, съобщиха от палатата.

  Линк

 • Над 100 фирми в Южна Африка са с български собственици


   

  Над 100 фирми в Южна Африка са с български собственици. Това съобщи на среща в Българската търговско-промишлена палата Пол Челибашки, представител на фирма “Аreana Importers”. Фирмата се занимава с внос и дистрибуция в региона на Южна Африка на български ароматизатори за автомобили, за дома и офиса. За 10-годишното си присъствие на южноафриканския пазар фирмата е постигнала 30 процента пазарен дял.
  Добрите позиции на български бизнесмени в Южна Африка е предпоставка за създаването на Българо-южноафриканска палата със седалище там.
  Председателят на БТПП изрази пълна подкрепа за създаването на смесената палата, която да оказва съдействие за проучване на пазарните възможности, обмен на икономическа информация, намиране на партньори – с цел активизиране на двустранната търговия, която по данни на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма отбелязва спад през 2010 г. На срещата бе обсъдено и организирането на българска бизнес делегация до Южна Африка през 2012 г.

  Линк

 • 100 български фирми правят бизнес в ЮАР


   

  Съществуват над 100 фирми в ЮАР с български собственици,
  съобщи на среща в БТПП Пол Челибашки, представител на фирма “Аreana Importers”. За 10-годишното си присъствие на южноафриканския пазар неговото предприятие е  постигнало 30% пазарен дял.
  Добрите позиции на български бизнесмени в Южна Африка е предпоставка за създаването на Българо-южноафриканска палата със седалище в Южна Африка.
  Председателят на БТПП Цветан Симеонов изрази пълна подкрепа за създаването на смесената палата, която да оказва съдействие за проучване на пазарните възможности, обмен на икономическа информация, намиране на партньори – с цел активизиране на двустранната търговия.
  По данни на икономическото министерство стокообменът с ЮАР отбелязва спад през 2010 г. На срещата бе обсъдено и организирането на българска бизнес делегация до ЮАР догодина.

  Линк

 • Над 100 фирми в ЮАР са с български собственици


   

  Съществуват над 100 фирми в Република Южна Африка с български собственици. Това съобщи на среща в БТПП Пол Челибашки, представител на фирма “Аreana Importers”. Фирмата се занимава с внос и дистрибуция в региона на Южна Африка на български ароматизатори за автомобили, за дома и офиса. За 10-годишното си присъствие на южноафриканския пазар фирмата е постигнала 30% пазарен дял.
  Добрите позиции на български бизнесмени в Южна Африка е предпоставка за създаването на Българо-южноафриканска палата със седалище в РЮА.
  Председателят на БТПП изрази пълна подкрепа за създаването на смесената палата, която да оказва съдействие за проучване на пазарните възможности, обмен на икономическа информация, намиране на партньори – с цел активизиране на двустранната търговия, която по данни на МИЕТ отбелязва спад през 2010 г. На срещата бе обсъдено и организирането на българска бизнес делегация до РЮА през 2012 г.

  Линк

 • Има потенциал за създаване на Българо-южноафриканска палата


   

  Съществуват над 100 фирми в Република Южна Африка с български собственици. Това съобщи на среща в БТПП Пол Челибашки, представител на фирма “Аreana Importers”. Фирмата се занимава с внос и дистрибуция в региона на Южна Африка на български ароматизатори за автомобили, за дома и офиса. За 10-годишното си присъствие на южноафриканския пазар фирмата е постигнала 30% пазарен дял.
  Добрите позиции на български бизнесмени в Южна Африка е предпоставка за създаването на Българо-южноафриканска палата със седалище в РЮА.
  Председателят на БТПП изрази пълна подкрепа за създаването на смесената палата, която да оказва съдействие за проучване на пазарните възможности, обмен на икономическа информация, намиране на партньори – с цел активизиране на двустранната търговия, която по данни на МИЕТ отбелязва спад през 2010 г. На срещата бе обсъдено и организирането на българска бизнес делегация до РЮА през 2012 г.
  Фирмите, заинтересовани от сътрудничество с Южна Африка, както и от участие в предстоящата бизнес мисия, могат да се свържат с БТПП, Дирекция „Международно сътрудничество”, тел.: 02/ 8117 421, Е-mail: irelations@bcci.bg, съобщиха от палатата.

  Линк

 • Има предпоставки за създаването на Българо-южноафриканска палата


   
  Над 100 фирми в Република Южна Африка са с български собственици. Това съобщи на среща в Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Пол Челибашки, представител на фирма “Аreana Importers”. Фирмата се занимава с внос и дистрибуция в региона на Южна Африка на български ароматизатори за автомобили, за дома и офиса. За 10-годишното си присъствие на южноафриканския пазар фирмата е постигнала 30% пазарен дял.
  Добрите позиции на български бизнесмени в Южна Африка е предпоставка за създаването на Българо-южноафриканска палата със седалище в РЮА.
  Председателят на БТПП изрази пълна подкрепа за създаването на смесената палата, която да оказва съдействие за проучване на пазарните възможности, обмен на икономическа информация, намиране на партньори – с цел активизиране на двустранната търговия, която по данни на МИЕТ отбелязва спад през 2010 г. На срещата бе обсъдено и организирането на българска бизнес делегация до РЮА през 2012 г.
  Фирмите, заинтересовани от сътрудничество с Южна Африка, както и от участие в предстоящата бизнес мисия, могат да се свържат с БТПП, Дирекция „Международно сътрудничество”, тел.: 02/ 8117 421, е-mail: irelations@bcci.bg

  Линк

 • Над 100 български фирми в Южна Африка


   
  Съществуват над 100 фирми в Република Южна Африка с български собственици. Това каза на среща в БТПП Пол Челибашки, представител на фирма “Аreana Importers”. Фирмата се занимава с внос и дистрибуция в региона на Южна Африка на български ароматизатори за автомобили, за дома и офиса. За 10-годишното си присъствие на южноафриканския пазар фирмата е постигнала 30% пазарен дял.
  Добрите позиции на български бизнесмени в Южна Африка е предпоставка за създаването на Българо-южноафриканска палата със седалище в РЮА.
  Председателят на БТПП изрази пълна подкрепа за създаването на смесената палата, която да оказва съдействие за проучване на пазарните възможности, обмен на икономическа информация, намиране на партньори – с цел активизиране на двустранната търговия, която по данни на МИЕТ отбелязва спад през 2010 г. На срещата бе обсъдено и организирането на българска бизнес делегация до РЮА през 2012 г.

  Линк

 • Над 100 фирми в Република Южна Африка - с български собственици


   
  Има потенциал за създаване на Българо-южноафриканска палата. Съществуват над 100 фирми в Република Южна Африка с български собственици. Това съобщи на среща в БТПП Пол Челибашки, представител на фирма “Аreana Importers”. Фирмата се занимава с внос и дистрибуция в региона на Южна Африка на български ароматизатори за автомобили, за дома и офиса. За 10-годишното си присъствие на южноафриканския пазар фирмата е постигнала 30% пазарен дял. Добрите позиции на български бизнесмени в Южна Африка е предпоставка за създаването на Българо-южноафриканска палата със седалище в РЮА. Председателят на БТПП изрази пълна подкрепа за създаването на смесената палата, която да оказва съдействие за проучване на пазарните възможности, обмен на икономическа информация, намиране на партньори – с цел активизиране на двустранната търговия, която по данни на МИЕТ отбелязва спад през 2010 г. На срещата бе обсъдено и организирането на българска бизнес делегация до РЮА през 2012 г. Фирмите, заинтересовани от сътрудничество с Южна Африка, както и от участие в предстоящата бизнес мисия, могат да се свържат с БТПП, Дирекция „Международно сътрудничество”, тел.: 02/ 8117 421, Е-mail: irelations@bcci.bg Още на http://www.bcci.bg/news/index.php?news=2437

  Линк

 • В Южна Африка има над 100 фирми с български собственици


   

  В Република Южна Африка има над 100 фирми с български собственици. Това е съобщил на среща в Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Пол Челибашки, представител на фирма "Аreana Importers", се казва в съобщение на БТПП. Фирмата се занимава с внос и дистрибуция в Южна Африка на български ароматизатори за автомобили, дома и офиса. Фирмата присъства на южноафриканския пазар вече 10 години и е постигнала 30% пазарен дял.
  Добрите позиции на български бизнесмени в Южна Африка е предпоставка за създаването на Българо-южноафриканска палата със седалище в РЮА, се казва още в съобщението. Председателят на БТПП е изразил пълна подкрепа за създаването на смесената палата, която да оказва съдействие за проучване на пазарните възможности, обмен на икономическа информация и намиране на партньори, за да се активизира двустранната търговия, която по данни на Министерство на икономиката отбелязва спад през 2010 г. На срещата е обсъдено и организирането на посещение на българска бизнес делегация до РЮА през 2012 г.

  Линк

Назад