Назад

Близо 60 на сто от фирми, анкетирани в проучване на БТПП, очакват ръст на приходите от продажби в чужбина през 2012 г.


 • Българските фирми очакват ръст на износа, но извън ЕС


   
  Близо 60% от фирмите очакват подобрение на износа си, сочи проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), представено от председателя й Цветан Симеонов.
  По думите на Симеонов Европа трябва да бъде „отписана“ за увеличаване на продажбите на български стоки.
  „В Европа без съмнение очакване не можем да имаме ... за голям ръст на нашите продажби“, заяви той пред „Дарик“.
  За сметка на това българските предприятия се обръщат към традиционните си пазари, където „има потенциал за възстановяване“.
  Огромни са възможностите за увеличаване на българския износ за Азия, както и за арабските страни, уточни Симеонов.
  Според него могат да бъдат намерени големи пазарни ниши в Либия, където има нужда от множество услуги в сферата на строителството, а и страната чувствала „угризения“ спрямо България и сега искала да я компенсира.
  Арабските държави са платежоспособни – въпреки моментните затруднения, които изпитват заради революциите там, обясни той.
  Според шефа на БТПП те ще търсят външни услуги за реконструкция и строителство – тъкмо в секторите, които в момента изпитват затруднения в България.
  „Прегоряхме много бързо за Бразилия. Имаше голям ентусиазъм в началото, но в момента нищо не се движи. Бразилия и също така Аржентина са огромни пазари и ще се набележат мерки за увеличаване на българския износ в тези посоки“, подчерта Симеонов.
  Спрямо пазара на труда работодателите имат по-скоро негативни очаквания. Едва 36% от фирмите очакват подобряване на инвестициите, независимо дали са български или чужди, каза още той.

  Линк

 • Повече от половината от бизнеса в страната очаква увеличение на приходите си от експорт


   

  Европалати (Асоциация на европейските търговско-промишлени палати) за 19-та поредна година проведе изследване „Европейски икономически преглед 2012 – Еurochambres economic survey 2012” сред 70 000 фирми в Европа. В България единствено БТПП проучва мнението на бизнеса и за 13-ти път страната ни участва в тази инициатива. През октомври т.г. БТПП проучи мнението на 586 фирми, членове на Палатата, от които 371 (63%) са в промишлеността и 215 (37%) в сферата на услугите.
  На пресконференция председателят на БТПП Цветан Симеонов представи проучването с акцент резултатите за България. „Перспективите в България за 2012 г. са предимно положителни и попадаме сред първите страни по оптимизъм в различните индикатори”, подчерта Симеонов. 
  Бизнес климат
  Предимно оптимистичните очаквания на българските фирми за бизнес климата през 2012 г. ни поставят на първо място сред останалите държави. След нас са Швеция, Турция и Румъния, а на другия полюс са Гърция, Дания и Австрия, при които песимистичните очаквания превишават значително положителните.
  Германият бизнес, като основен партньор на българските фирми, има също предимно положителни очаквания за 2012 г., докато в Италия и Франция песимистичните очаквания изпреварват оптимизма.
  Приходи от експорта
  Малко над половината от бизнеса в България 56.9% очаква увеличение в приходи от продажби извън страната. Предимно оптимистични очаквания формират позицията на страната ни сред първите положително настроени държави. 
  Заслужава да се отбележи, че Гърция, при която до момента преобладаваше повече песимизъм, сега е сред първите страни очакващи увеличение на приходите от продажби извън страната. Турция, Естония и Полша също имат повече положителни перспективи за износа през 2012 г.
   
  Единствено при Унгария и Чехия песимистичните очаквания са в превес през 2012 г., които ги поставят на последните места спрямо останалите европейски държави.
  Положителните прогнози за износа през 2012 г. се различават от предвиждания сценарий за предпазливост и несигурност. Впечатляващо е, че оптимизмът по отношение на износа до голяма степен идва от бизнеса в еврозоната, който ясно идентифицира чуждите пазари като ключов източник на продажби за следващите 12 месеца.
  Заетост
  Очакванията у нас за заетостта през 2012 г. са близки до тези през 2011 г. 
  Положителните перспективи за увеличение на заетостта през 2012 г. в Турция, Белгия и Естония изпреварват нивото на оптимизъм сред българските фирми. 
  Преобладаващи негативни очаквания имат фирмите от Гърция, Испания и Кипър, като те попадат сред ТОП 3 на страните, които имат отрицателни перспективи за заетостта през 2012 г.
  Инвестиции
  Перспективите за инвестициите на българските фирми догодина като цяло са положителни. И тук, както при заетостта, оптимизмът не е във високи стойности, въпреки това основният дял от фирмите – 47,3%, смятат да запазят нивото на инвестиции в страната. 
  Трите държави, при които положителните перспективи за увеличение на инвестициите изпреварват в най-голяма степен негативните очаквания, са Турция, Полша и България. Очакванията на румънските фирми за 2012 г. бележат значителен ръст спрямо очакванията, които са имали за 2011 г. 
  При повече от половината държави перспективите са предимно отрицателни, като най-много песимизъм за нивата на инвестициите се открива в Гърция, Португалия и Испания. 
  Обобщавайки резултатите от изследването, Цветан Симеонов подчерта, че за да използваме експортния потенциал на нашите фирми като двигател за растеж, трябва да обърнем поглед към бързоразвиващите се нови пазари като Китай, Индия, Русия и региони като Югоизточна Азия и Латинска Америка. И не на последно място - и към традиционни в близкото минало пазари в Арабския свят. 
  БТПП в последните месеци направи партньорски срещи с представители на деловите среди от Бразилия, Аржентина и Либия. 

  Линк

 • Ръст на продажбите в чужбина очакват 60% от българските фирми


   
  Близо 60 на сто от фирмите очакват ръст в приходите от продажби в чужбина през следващата година, сочи проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), обявени в понеделник. Малко над 30 на сто от анкетираните смятат, че приходите ще се запазят на тазгодишните нива, а 13 процента очакват спад.   България е на второ място по ръст на очакванията на приходи от продажби в чужбина след Португалия, най-песимистични са компаниите от Чехия и Унгария, коментира председателят на БТПП Цветан Симеонов.   Ръст в постъпленията от продажби на вътрешния пазар очакват близо 52 на сто от анкетираните, 34 процента смятат, че тези приходи ще се запазят, а спад прогнозират близо 15 на сто от компаниите. По очаквания за ръст на приходите в страната България е на трето място. Класацията водят Турция и Полша. Песимисти са Португалия и Гърция.   От позитивните очаквания за ръст на приходите от продажби за износ трябва да бъде "отписана" Европа, смята Симеонов. Според него възстановяването на експорта ни може да има в традиционните за страната ни пазари, Азия, положителни сигнали има и от арабските партньори на България.   Потенциални пазари са и Бразилия и Аржентина. Заради външнотърговската политика на Русия и поставяните бариерите пред стоките от ЕС, както и тенденцията за създаване на зона за свободна търговия с държави от Централа Азия, не може да се очаква особен ръст на продажбите на наши компании там. Близо 48 на сто от компаниите очакват, че инвестициите през 2012 г. ще са аналогични на обемите през 2011 г.

  Линк

 • БТПП: Перспективите в България за 2012 г. са предимно положителни


   

  Европалати (Асоциация на европейските търговско-промишлени палати) за 19-та поредна година проведе изследване „Европейски икономически преглед 2012 – Еurochambres economic survey 2012” сред 70 000 фирми в Европа. В България единствено Българската търговско-промишлена палата (БТПП) проучва мнението на бизнеса и за 13-ти път страната ни участва в тази инициатива. През октомври тази година БТПП проучи мнението на 586 фирми, членове на Палатата, от които 371 (63%) са в промишлеността и 215 (37%) в сферата на услугите.
  На пресконференция председателят на БТПП Цветан Симеонов представи проучването с акцент резултатите за България. „Перспективите в България за 2012 г. са предимно положителни и попадаме сред първите страни по оптимизъм в различните индикатори”, подчерта Симеонов.
   
  Бизнес климат
  Предимно оптимистичните очаквания на българските фирми за бизнес климата през 2012 г. ни поставят на първо място сред останалите държави. След нас са Швеция, Турция и Румъния, а на другия полюс са Гърция, Дания и Австрия, при които песимистичните очаквания превишават значително положителните.
  Германият бизнес, като основен партньор на българските фирми, има също предимно положителни очаквания за 2012 г., докато в Италия и Франция песимистичните очаквания изпреварват оптимизма.
   
  Приходи от експорта
  Малко над половината от бизнеса в България 56.9% очаква увеличение в приходи от продажби извън страната. Предимно оптимистични очаквания формират позицията на страната ни сред първите положително настроени държави.
  Заслужава да се отбележи, че Гърция, при която до момента преобладаваше повече песимизъм, сега е сред първите страни очакващи увеличение на приходите от продажби извън страната. Турция, Естония и Полша също имат повече положителни перспективи за износа през 2012 г.
  Единствено при Унгария и Чехия песимистичните очаквания са в превес през 2012 г., които ги поставят на последните места спрямо останалите европейски държави.
  Положителните прогнози за износа през 2012 г. се различават от предвиждания сценарий за предпазливост и несигурност. Впечатляващо е, че оптимизмът по отношение на износа до голяма степен идва от бизнеса в еврозоната, който ясно идентифицира чуждите пазари като ключов източник на продажби за следващите 12 месеца.
   
  Заетост
  Очакванията у нас за заетостта през 2012 г. са близки до тези през 2011 г.
  Положителните перспективи за увеличение на заетостта през 2012 г. в Турция, Белгия и Естония изпреварват нивото на оптимизъм сред българските фирми.
  Преобладаващи негативни очаквания имат фирмите от Гърция, Испания и Кипър, като те попадат сред ТОП 3 на страните, които имат отрицателни перспективи за заетостта през 2012 г.
   
  Перспективите за инвестициите на българските фирми догодина като цяло са положителни. И тук, както при заетостта, оптимизмът не е във високи стойности, въпреки това основният дял от фирмите – 47,3%, смятат да запазят нивото на инвестиции в страната.
  Трите държави, при които положителните перспективи за увеличение на инвестициите изпреварват в най-голяма степен негативните очаквания, са Турция, Полша и България. Очакванията на румънските фирми за 2012 г. бележат значителен ръст спрямо очакванията, които са имали за 2011 г.
  При повече от половината държави перспективите са предимно отрицателни, като най-много песимизъм за нивата на инвестициите се открива в Гърция, Португалия и Испания.
   
  Обобщавайки резултатите от изследването, Цветан Симеонов подчерта, че за да използваме експортния потенциал на нашите фирми като двигател за растеж, трябва да обърнем поглед към бързоразвиващите се нови пазари като Китай, Индия, Русия и региони като Югоизточна Азия и Латинска Америка. И не на последно място - и към традиционни в близкото минало пазари в Арабския свят.
   
  БТПП в последните месеци направи партньорски срещи с представители на деловите среди от Бразилия, Аржентина и Либия.

  Линк

 • Цв. Симеонов: Експортните пазари – източник на оптимизъм за Европа


   

  Европалати (Асоциация на европейските търговско-промишлени палати) за 19-а поредна година проведе изследване "Европейски икономически преглед 2012 – Еurochambres economic survey 2012" сред 70 000 фирми в Европа, съобщи Българската търговско-промишлена палата (БТПП)
  В България единствено БТПП проучва мнението на бизнеса и за 13-и път страната ни участва в тази инициатива. През октомври т.г. БТПП проучи мнението на 586 фирми, членове на Палатата, от които 371 (63%) са в промишлеността и 215 (37%) в сферата на услугите. На пресконференция председателят на БТПП Цветан Симеонов представи проучването с акцент резултатите за България. "Перспективите в България за 2012 г. са предимно положителни и попадаме сред първите страни по оптимизъм в различните индикатори", подчерта Симеонов. 
  Предимно оптимистичните очаквания на българските фирми за бизнес климата през 2012 г. ни поставят на първо място сред останалите държави. След нас са Швеция, Турция и Румъния, а на другия полюс са Гърция, Дания и Австрия, при които песимистичните очаквания превишават значително положителните. Германият бизнес, като основен партньор на българските фирми, има също предимно положителни очаквания за 2012 г., докато в Италия и Франция песимистичните очаквания изпреварват оптимизма.
  Малко над половината от бизнеса в България 56.9% очаква увеличение в приходи от продажби извън страната. Предимно оптимистични очаквания формират позицията на страната ни сред първите положително настроени държави. Заслужава да се отбележи, че Гърция, при която до момента преобладаваше повече песимизъм, сега е сред първите страни очакващи увеличение на приходите от продажби извън страната. Турция, Естония и Полша също имат повече положителни перспективи за износа през 2012 г. Единствено при Унгария и Чехия песимистичните очаквания са в превес през 2012 г., които ги поставят на последните места спрямо останалите европейски държави.
  Положителните прогнози за износа през 2012 г. се различават от предвиждания сценарий за предпазливост и несигурност. Впечатляващо е, че оптимизмът по отношение на износа до голяма степен идва от бизнеса в еврозоната, който ясно идентифицира чуждите пазари като ключов източник на продажби за следващите 12 месеца.
  Очакванията у нас за заетостта през 2012 г. са близки до тези през 2011 г. Положителните перспективи за увеличение на заетостта през 2012 г. в Турция, Белгия и Естония изпреварват нивото на оптимизъм сред българските фирми. Преобладаващи негативни очаквания имат фирмите от Гърция, Испания и Кипър, като те попадат сред ТОП 3 на страните, които имат отрицателни перспективи за заетостта през 2012 г.
  Перспективите за инвестициите на българските фирми догодина като цяло са положителни. И тук, както при заетостта, оптимизмът не е във високи стойности, въпреки това основният дял от фирмите – 47,3%, смятат да запазят нивото на инвестиции в страната. Трите държави, при които положителните перспективи за увеличение на инвестициите изпреварват в най-голяма степен негативните очаквания, са Турция, Полша и България. Очакванията на румънските фирми за 2012 г. бележат значителен ръст спрямо очакванията, които са имали за 2011 г. При повече от половината държави перспективите са предимно отрицателни, като най-много песимизъм за нивата на инвестициите се открива в Гърция, Португалия и Испания. 
  Обобщавайки резултатите от изследването, Цветан Симеонов подчерта, че за да използваме експортния потенциал на нашите фирми като двигател за растеж, трябва да обърнем поглед към бързоразвиващите се нови пазари като Китай, Индия, Русия и региони като Югоизточна Азия и Латинска Америка. И не на последно място - и към традиционни в близкото минало пазари в Арабския свят. БТПП в последните месеци направи партньорски срещи с представители на деловите среди от Бразилия, Аржентина и Либия. 

  Линк

 • Българският бизнес с изненадващ оптимизъм за 2012


   
  57% от българските компании очакват ръст на приходите си от продажби извън страната. Това става ясно от проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) сред 586 фирми. 
  Оптимизмът на българския бизнес нарежда страната ни сред първите положително настроени държави в Европа, показва изследване на Европалати, член на които е и БТПП.  
  Оптимистично настроени са българските фирми и по отношение на бизнес климата през 2012. По този индикатор България заема първо място сред останалите държави. След нас са Швеция, Турция и Румъния, а на другия полюс са Гърция, Дания и Австрия, при които песимистичните очаквания превишават значително положителните.
  По-умерени са българските компаниите в очакванията си за заетостта през 2012. Смятат, че тя ще е близка до нивата през 2011. Тук по оптимизъм ни изпреварват компаниите в Турция, Белгия и Естония.
  47% от бизнеса у нас смята да запази нивото на инвестиции в страната. И тук България е сред първенците по оптимизъм. Преди нас са само Турция и Полша. 
  Вместо към Европа и Русия, българският бизнес, който залага на износа за растежа си, трябва да обърне поглед към бързоразвиващите се нови пазари като Китай, Индия, Русия и региони като Югоизточна Азия и Латинска Америка, както и към традиционните в миналото пазари в арабския свят, посъветва в заключение председателят на БТПП Цветан Симеонов.  

  Линк

 • БТПП: Експортните пазари са източник на оптимизъм за Европа  През октомври тази година Българската търговско-промишлена палата (БТПП) проучи мнението на 586 фирми, членове на Палатата, от които 371 (63%) са в промишлеността и 215 (37%) в сферата на услугите, съобщиха от пресцентъра на БТПП.
  На пресконференция председателят на БТПП Цветан Симеонов представи проучването с акцент резултатите за България. "Перспективите в България за 2012 г. са предимно положителни и попадаме сред първите страни по оптимизъм в различните индикатори", каза Симеонов.
   
  Бизнес климат
  Предимно оптимистичните очаквания на българските фирми за бизнес климата през 2012 г. ни поставят на първо място сред останалите държави. След нас са Швеция, Турция и Румъния, а на другия полюс са Гърция, Дания и Австрия, при които песимистичните очаквания превишават значително положителните.
  Германият бизнес, като основен партньор на българските фирми, има също предимно положителни очаквания за 2012 г., докато в Италия и Франция песимистичните очаквания изпреварват оптимизма.
   
  Приходи от експорта
  Малко над половината от бизнеса в България 56.9% очаква увеличение в приходи от продажби извън страната. Предимно оптимистични очаквания формират позицията на страната ни сред първите положително настроени държави.
  Заслужава да се отбележи, че Гърция, при която до момента преобладаваше повече песимизъм, сега е сред първите страни очакващи увеличение на приходите от продажби извън страната. Турция, Естония и Полша също имат повече положителни перспективи за износа през 2012 г.
  Единствено при Унгария и Чехия песимистичните очаквания са в превес през 2012 г., които ги поставят на последните места спрямо останалите европейски държави.
  Положителните прогнози за износа през 2012 г. се различават от предвиждания сценарий за предпазливост и несигурност. Впечатляващо е, че оптимизмът по отношение на износа до голяма степен идва от бизнеса в еврозоната, който ясно идентифицира чуждите пазари като ключов източник на продажби за следващите 12 месеца.
   
  Заетост
  Очакванията у нас за заетостта през 2012 г. са близки до тези през 2011 г.
  Положителните перспективи за увеличение на заетостта през 2012 г. в Турция, Белгия и Естония изпреварват нивото на оптимизъм сред българските фирми.
  Преобладаващи негативни очаквания имат фирмите от Гърция, Испания и Кипър, като те попадат сред ТОП 3 на страните, които имат отрицателни перспективи за заетостта през 2012 г.
   
  Инвестиции
  Перспективите за инвестициите на българските фирми догодина като цяло са положителни. И тук, както при заетостта, оптимизмът не е във високи стойности, въпреки това основният дял от фирмите – 47,3%, смятат да запазят нивото на инвестиции в страната.
  Трите държави, при които положителните перспективи за увеличение на инвестициите изпреварват в най-голяма степен негативните очаквания, са Турция, Полша и България. Очакванията на румънските фирми за 2012 г. бележат значителен ръст спрямо очакванията, които са имали за 2011 г.
  При повече от половината държави перспективите са предимно отрицателни, като най-много песимизъм за нивата на инвестициите се открива в Гърция, Португалия и Испания.
   
  Обобщавайки резултатите от изследването, Цветан Симеонов подчерта, че за да използваме експортния потенциал на нашите фирми като двигател за растеж, трябва да обърнем поглед към бързоразвиващите се нови пазари като Китай, Индия, Русия и региони като Югоизточна Азия и Латинска Америка. И не на последно място - и към традиционни в близкото минало пазари в Арабския свят.
   
  БТПП в последните месеци направи партньорски срещи с представители на деловите среди от Бразилия, Аржентина и Либия.
   
  Европалати (Асоциация на европейските търговско-промишлени палати) за 19-та поредна година проведе изследване "Европейски икономически преглед 2012 – Еurochambres economic survey 2012" сред 70 000 фирми в Европа. "Европейски икономически преглед 2012 – Еurochambres economic survey 2012" е публикуван на Интернет адрес  www.eurochambres.eu/content/default.asp?PageID=146

  Линк

 • Експортните пазари - източник на оптимизъм за Европа


   

  Европалати (Асоциация на европейските търговско-промишлени палати) за 19-та поредна година проведе изследване "Европейски икономически преглед 2012 - Еurochambres economic survey 2012" сред 70 000 фирми в Европа. В България единствено БТПП проучва мнението на бизнеса и за 13-ти път страната ни участва в тази инициатива. През октомври т.г. БТПП проучи мнението на 586 фирми, членове на Палатата, от които 371 (63%) са в промишлеността и 215 (37%) в сферата на услугите.
  На пресконференция председателят на БТПП Цветан Симеонов представи проучването с акцент резултатите за България. "Перспективите в България за 2012 г. са предимно положителни и попадаме сред първите страни по оптимизъм в различните индикатори", подчерта Симеонов.
  Бизнес климат
  Предимно оптимистичните очаквания на българските фирми за бизнес климата през 2012 г. ни поставят на първо място сред останалите държави. След нас са Швеция, Турция и Румъния, а на другия полюс са Гърция, Дания и Австрия, при които песимистичните очаквания превишават значително положителните.
  Германият бизнес, като основен партньор на българските фирми, има също предимно положителни очаквания за 2012 г., докато в Италия и Франция песимистичните очаквания изпреварват оптимизма.
  Приходи от експорта
  Малко над половината от бизнеса в България 56.9% очаква увеличение в приходи от продажби извън страната. Предимно оптимистични очаквания формират позицията на страната ни сред първите положително настроени държави.
  Заслужава да се отбележи, че Гърция, при която до момента преобладаваше повече песимизъм, сега е сред първите страни очакващи увеличение на приходите от продажби извън страната. Турция, Естония и Полша също имат повече положителни перспективи за износа през 2012 г.
  Единствено при Унгария и Чехия песимистичните очаквания са в превес през 2012 г., които ги поставят на последните места спрямо останалите европейски държави.
  Положителните прогнози за износа през 2012 г. се различават от предвиждания сценарий за предпазливост и несигурност. Впечатляващо е, че оптимизмът по отношение на износа до голяма степен идва от бизнеса в еврозоната, който ясно идентифицира чуждите пазари като ключов източник на продажби за следващите 12 месеца.
  Заетост
  Очакванията у нас за заетостта през 2012 г. са близки до тези през 2011 г.
  Положителните перспективи за увеличение на заетостта през 2012 г. в Турция, Белгия и Естония изпреварват нивото на оптимизъм сред българските фирми.
  Преобладаващи негативни очаквания имат фирмите от Гърция, Испания и Кипър, като те попадат сред ТОП 3 на страните, които имат отрицателни перспективи за заетостта през 2012 г.
  Инвестиции
  Перспективите за инвестициите на българските фирми догодина като цяло са положителни. И тук, както при заетостта, оптимизмът не е във високи стойности, въпреки това основният дял от фирмите - 47,3%, смятат да запазят нивото на инвестиции в страната.
  Трите държави, при които положителните перспективи за увеличение на инвестициите изпреварват в най-голяма степен негативните очаквания, са Турция, Полша и България. Очакванията на румънските фирми за 2012 г. бележат значителен ръст спрямо очакванията, които са имали за 2011 г.
  При повече от половината държави перспективите са предимно отрицателни, като
  най-много песимизъм за нивата на инвестициите се открива в Гърция,
  Португалия и Испания.
  Обобщавайки резултатите от изследването, Цветан Симеонов подчерта, че за да използваме експортния потенциал на нашите фирми като двигател за растеж, трябва да обърнем поглед към бързоразвиващите се нови пазари като Китай, Индия, Русия и региони като Югоизточна Азия и Латинска Америка. И не на последно място - и към традиционни в близкото минало пазари в Арабския свят.
  БТПП в последните месеци направи партньорски срещи с представители на деловите среди от Бразилия, Аржентина и Либия.

  Линк

 • Повечето фирми очакват подобряване на износа според изследване на БТПП


   

  Близо 60 на сто от фирмите очакват подобрение на износа си, сочи проучване на Българската търговско-промишлена палата, представено от председателя й Цветан Симеонов. По думите му Европа трябва да бъде „отписана" за увеличаване на продажбите на български стоки. Според Симеонов може да намерим големи пазарни ниши в Либия, където има нужда от множество услуги в сферата на строителството, а и страната чувствала „угризения" спрямо България.
  „За Европа без съмнение очаквания не можем да имаме. Виждате национални фирми във всички европейски страни са с негативни очаквания по отношение на ръста. Значи Европа трябва да я отпишем като очаквания за голям ръст на продажбите", каза шефът на БТПП.
  Според Симеонов останалото е възстановяване на традиционните пазари, като посочи Азия и позитивни сигнали от арабските партньори. Той изтъква скорошната визита на временно управляващия Либия. „Имам чувството, че имат угризения за това, което стана между нашите две страни и сега искат да го компенсират, да ни дадат тласък", коментира още председателят на БТПП.
  Цветан Симеонов изтъкна, че въпреки трудностите, които изпитват заради Арабската пролет и революциите от началото на годината, тези страни са платежоспособни и има какво да се реконструира и строи в тях. По думите на Симеонов е имало голям ентусиазъм, дори „прегаряне" по отношение на Бразилия, но като че ли нищо не се случва. Той допълни, че ще се преценява какви мерки да бъдат набелязани в тази посока, тъй като Бразилия е огромен пазар. Добри са очакванията по отношение на друга южноамериканска държава – Аржентина.
  Работодателите имат негативни очаквания спрямо възстановяването на пазара на труда. Едва 36 на сто от фирмите очакват подобряване на инвестициите, независимо дали са български или чужди.

  Линк

 • Предстоящи събития в София днес


   
  От 09.00 ч. в хотел „Шератон" министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще открие конференция “Състояние и предизвикателства при изграждането на пречиствателни станции за отпадни води в България”. 
  Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) във връзка с Никулден организират проверка на пазар за продажба на риба и посещение на рибовъдни стопанства. 
  От 9.30 часа в аулата на Лесотехническия университет (Учебно-лабораторен корпус) ще се проведе информационен ден по оперативна програма „Конкурентоспособност” в София. 
  Министър-председателят Бойко Борисов ще се срещне с премиера на Кралство Дания Н.Пр. Хеле Торнинг-Смит. Двамата ще дадат и съвместна пресконференция. 
  БЧК ще проведе демонстрация на спасителни действия при тежък инцидент в дискотека. Проявата е от 11.00 часа в Националния учебен център на БЧК в с. Лозен. 
  Българска търговско-промишлена палата организира извънредна пресконференция на тема „Износът - основен двигател за оптимизъм през 2012 г. в Европа”. Пресконференцията започва от 11.00 ч. в зала Б, сградата на БТПП на ул. „Искър“ №9, София. 
  Институтът за социална интеграция ще представи окончателните резултати по проект „За демократични, прозрачни и честни избори". Резултатите ще бъдат представени в 12.00 часа в пресклуба на БТА. 
  Ректорът на Техническия университет - София в 13.00 часа ще връчи на 34 преподаватели диплом за придобиване на научната степен „доктор” и на един преподавател диплом за придобиване на научната степен „доктор на науките”. 
  Софийски градски съд ще заседава по делото за убийството пред клуб „Соло” в София от 13.30 часа 
  Отбелязват се 100 години от покоряването на Южния полюс и 20 години български научни експедиции на Антарктида. По повод двойната годишнина в Институт Сервантес-София на от 18.00 ч. ще се състои лекция и представяне на книгата на Хавиер Качо „Амундсен-Скот: дуел на Антарктида“. 
  В зала „Рьорих” в Националната галерия за чуждестранно изкуство (София, пл. “Св.Александър Невски”, ул. “19 февруари” № 1) ще се проведе вечер на доброволеца от 18.30 часа. 
  Държавният културен институт, Фондация И АЗ МОГА и Евро-Ток България организират Благотворителна изложба на детски рисунки, която ще се състои от 19.00 ч.

  Линк

 • Износът крепи българската икономика


   
  Износът е единственият повод за оптимизъм в българската икономика догодина, смятат специалисти. Всички други икономически показатели тревожат фирмите, включително и нивото на усвояване на еврофондовете.
   
  Повод за оптимизъм дават прогнозите за чувствителен растеж на износът догодина. Предприятията са твърде мрачно настроени спрямо заетостта и инвестициите. Това показва проучване, осъществено сред 70. хил. европейски фирми, сред които 585 у нас.
  Причините са добре познати - тежка администрация, заяждаща съдебна система и корупция. Повод за притеснение обаче е и усвояването на еврофондовете. Въпреки неколкократно увеличение в европейските средства, то все още не е на задоволително ниво.
  Интересен покзател за тези притеснения на фирмите са участията им на панаири и изложения. 
  Въпреки значително намаление на цените за участие, през 2011 г. се наблюдава 35% спад в интереса към изложенията и панаирите.

  Линк

 • Износът – основен двигател за оптимизъм в Европа през 2012 г.


   

  Проучване на Европалати (Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати) сред 70 000 фирми в Европа показва, че основен източник на оптимизъм за 2012 г. са продажбите на стоки на пазари, извън страната, Съобщи Българската търговско-промишлена палата (БТПП).
  Резултатите от 19-тото по ред проучване в Европа посочват, че икономическите перспективи за продажбите на чужди пазари са ключов фактор за растеж пред европейските страни. Оптимизмът за 2012 г. във възможностите за износ на стоки е значително по-силен спрямо очакванията за продажбите на националните пазари.
  В изследването на Европалати се отбелязва, че несигурността в Европа в макроикономически план влияе значително и намалява нивата на оптимизъм в очакванията за бизнес климата през 2012 г.
  Резултатите за заетостта показват, че през следващата година повечето фирми в Европа имат намерения да поддържат сегашните нива на заетост. Бизнесът остава доста предпазлив и в очакванията за инвестициите през идната година. 
  Перспективите в България за 2012 г., оформени са базата на 586 анкетирани фирми, са предимно положителни и страната ни попада сред първите по оптимизъм. Въпреки това предприемачите в България, както повечето европейски мениджъри, остават резервирани спрямо очакванията за увеличение в заетостта и инвестициите през 2012 г. 
  Дългогодишният опит на БТПП при проучването доказва, че оптимистичните перспективи се реализират, но не за всички фирми. Като цяло предприемачите остават предимно оптимисти, разчитайки, че ще осъществяват бизнес намеренията си в една прозрачна среда, в която ще се реализират необходимите промени за подобряване на условията за бизнес.

  Линк

 • Износът – основен двигател за оптимизъм през 2012 г. в Европа


   

  Проучване на Европалати (Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати) сред 70 000 фирми в Европа показва, че основен източник на оптимизъм за 2012 г. са продажбите на стоки на пазари, извън страната, съобщиха от пресцентъра на БТПП.
  Участието на България в инициативата на Европалати се осъществява само от БТПП, която вече за 13-ти път проучи очакванията на бизнеса за следващата година. Резултатите от 19-тото по ред проучване в Европа посочват, че икономическите перспективи за продажбите на чужди пазари са ключов фактор за растеж пред европейските страни. Оптимизмът за 2012 г. във възможностите за износ на стоки е значително по-силен спрямо очакванията за продажбите на националните пазари. В изследването на Европалати се отбелязва, че несигурността в Европа в макроикономически план влияе значително и намалява нивата на оптимизъм в очакванията за бизнес климата през 2012 г. Резултатите за заетостта показват, че през следващата година повечето фирми в Европа имат намерения да поддържат сегашните нива на заетост. Бизнесът остава доста предпазлив и в очакванията за инвестициите през идната година. Перспективите в България за 2012 г., оформени са базата на 586 анкетирани фирми, са предимно положителни и попадаме сред първите страни по оптимизъм. Въпреки това предприемачите в България, както повечето европейски мениджъри, остават резервирани спрямо очакванията за увеличение в заетостта и инвестициите през 2012 г. Дългогодишният опит на БТПП при проучването доказва, че оптимистичните перспективи се реализират, но не за всички фирми. Като цяло предприемачите остават предимно оптимисти, разчитайки, че ще осъществяват бизнес намеренията си в една прозрачна среда, в която ще се реализират необходимите промени за подобряване на условията за бизнес.

  Линк

 • БТПП: Честата смяна на законодателството отблъсква инвеститорите


   
  Честата смяна на законодателството, лошата администрация и корупцията отблъскват инвеститорите, отчетоха от Българската търговско-промишлена палата. Според председателя на управителния съвет на палатата Цветан Симеонов са нужни допълнителни мерки за привличане на инвестиции. 
  От Българската търговско-промишлена палата представиха традиционното си годишно изследване за нагласите на бизнеса. Анкетирани са 70 000 фирми от 28 области, като данните се съпоставят подобни от Европа. Според това изследване свободното движение на хора, услуги, капитали и работна ръка не е еднакво навсякъде в Европа.
  Наблюдават се негативни очаквания относно заетостта и инвестициите, като в същото време страната ни е на седмо място в света по ниски данъци. За да се привлекат обаче още инвеститори Цветан Симеонов препоръча държавата да подпомага финансово фирмите при участието им в изложения и панаири. Изследването е проведено през месец септември и се прави за 13-та поредна година. 

  Линк

 • Бизнесът: Честата смяна на законодателството отблъсква инвеститорите


   
  Честата смяна на законодателството, лошата администрация и корупцията отблъскват инвеститорите, отчетоха от Българската търговско-промишлена палата.
  Според председателя на управителния съвет на палатата Цветан Симеонов са нужни допълнителни мерки за привличане на инвестиции.
  От Българската търговско-промишлена палата представиха традиционното си годишно изследване за нагласите на бизнеса. Анкетирани са 70 000 фирми от 28 области, като данните се съпоставят подобни от Европа, предаде БНР. Според това изследване, свободното движение на хора, услуги, капитали и работна ръка не е еднакво навсякъде в Европа.
  Наблюдават се негативни очаквания относно заетостта и инвестициите, като в същото време страната ни е на седмо място в света по ниски данъци. За да се привлекат обаче още инвеститори Цветан Симеонов препоръча държавата да подпомага финансово фирмите при участието им в изложения и панаири. Изследването е проведено през месец септември и се прави за 13-та поредна година.

  Линк

 • Две трети от нашите фирми очакват ръст на износа


   

  Близо 60 % от фирмите очакват подобрение на износа си – това сочи проучване на Българската търговско-промишлена палата, представено от председателя й Цветан Симеонов.
  По думите на Симеонов, Европа трябва да бъде „отписана” за увеличаване на продажбите на български стоки. „В Европа, без съмнение, очакване не можем да имаме ... за голям ръст на нашите продажби“, каза той.
  За сметка на това, българските предприятия се обръщат към традиционните си пазари, където „има потенциал за възстановяване“. Огромни са възможностите за увеличаване на българския износ за Азия, както и за арабските страни.
  Според Симеонов може да намерим големи пазарни ниши в Либия, където има нужда от множество услуги в сферата на строителството, а и страната чувствала „угризения” спрямо България и сега искала да ни компенсира.
  Арабските държави са платежоспособни – въпреки моментните затруднения, които изпитват заради революциите там. Според шефа на БТПП, те ще търсят външни услуги за реконструкция и строителство – тъкмо в секторите, които в момента изпитват затруднения в България.
  „Прегоряхме много бързо за Бразилия“, твърди Цветан Симеонов. Имаше голям ентусиазъм в началото, но в момента нищо не се движи. Бразилия и също така Аржентина са огромни пазари и ще се набележат мерки за увеличаване на българския износ в тези посоки.
  Спрямо пазара на труда, работодателите имат по-скоро негативни очаквания. Едва 36 % от фирмите очакват подобряване на инвестициите, независимо дали са български или чужди.

  Линк

 • Повечето фирми очакват подобряване на износа според изследване на БТПП


   

  Близо 60 на сто от фирмите очакват подобрение на износа си, сочи проучване на Българската търговско-промишлена палата, представено от председателя й Цветан Симеонов. По думите му Европа трябва да бъде „отписана" за увеличаване на продажбите на български стоки. Според Симеонов може да намерим големи пазарни ниши в Либия, където има нужда от множество услуги в сферата на строителството, а и страната чувствала „угризения" спрямо България.
  „За Европа без съмнение очаквания не можем да имаме. Виждате национални фирми във всички европейски страни са с негативни очаквания по отношение на ръста. Значи Европа трябва да я отпишем като очаквания за голям ръст на продажбите", каза шефът на БТПП.
  Според Симеонов останалото е възстановяване на традиционните пазари, като посочи Азия и позитивни сигнали от арабските партньори. Той изтъква скорошната визита на временно управляващия Либия. „Имам чувството, че имат угризения за това, което стана между нашите две страни и сега искат да го компенсират, да ни дадат тласък", коментира още председателят на БТПП.
  Цветан Симеонов изтъкна, че въпреки трудностите, които изпитват заради Арабската пролет и революциите от началото на годината, тези страни са платежоспособни и има какво да се реконструира и строи в тях. По думите на Симеонов е имало голям ентусиазъм, дори „прегаряне" по отношение на Бразилия, но като че ли нищо не се случва. Той допълни, че ще се преценява какви мерки да бъдат набелязани в тази посока, тъй като Бразилия е огромен пазар. Добри са очакванията по отношение на друга южноамериканска държава – Аржентина.
  Работодателите имат негативни очаквания спрямо възстановяването на пазара на труда. Едва 36 на сто от фирмите очакват подобряване на инвестициите, независимо дали са български или чужди.

  Линк

 • България е седма по индекс на ниски данъци


   

  България е на 7-мо място по индекс на ниски данъци измежду 67 държави в света.
  Това съобщи Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП.
  Сериознен контраст има обаче между очакванията по отношение на износа на стоки и реалното им разпределение на чуждестранните пазари.
  Положителна промяна в условията на бизнес климата са предвидили 53,4% от българските фирми, но очакванията на едва 20,7% от тях са се реализирали. Очакваният ръст на инвестиците за изминалата година е бил 37,2 %, но реалното повишение в тази сфера е в рамките на 18,5%. Едва 13,7% е ръстът на заетостта, при очаквани 28,1%.
  Реализирани са 31,7% от предвидените приходи от продадени стоки извън страната.
  "В ЕС, въпреки обявените 4 свободи - свободно движение на стоки, услуги, капитали и работна сила, на практика някой се движат по-свободно, други - не чак толкова. Това също пречи на единния европейски пазар", допълни Симеонов.
  Очакванията на България за износ на стоки през 2012г. се фокусират върху пазарите в Азия, арабските страни и Аржентина. Председателят на палата е категоричен, че
  ръст на износа на стоки от България към останалите страни-членки на ЕС не може да се очаква.
  Симеонов обясни, че фирмите в страната са скептични по отношение на ръста на инвестициите в страната, назависимо дали ще са от български или чуждестранни инвеститори.
  Недоволството на чуждестранните инвеститоти се обуславя от честото изменение на законите в страната, от лошата работа на администрацията и съдебната система, както и условията за създаване на корупционни практики, порчерта Симеонов.

  Линк

 • Повечето фирми очакват подобряване на износа според изследване на БТПП


   
  Близо 60 на сто от фирмите очакват подобрение на износа си, сочи проучване на Българската търговско-промишлена палата, представено от председателя й Цветан Симеонов. По думите му Европа трябва да бъде „отписана“ за увеличаване на продажбите на български стоки. Според Симеонов може да намерим големи пазарни ниши в Либия, където има нужда от множество услуги в сферата на строителството, а и страната чувствала „угризения“ спрямо България. „За Европа без съмнение очаквания не можем да имаме. Виждате национални фирми във всички европейски страни са с негативни очаквания по отношение на ръста. Значи Европа трябва да я отпишем като очаквания за голям ръст на продажбите“, каза шефът на БТПП. Според Симеонов останалото е възстановяване на традиционните пазари, като посочи Азия и позитивни сигнали от арабските партньори. Той изтъква скорошната визита на временно управляващия Либия. „Имам чувството, че имат угризения за това, което стана между нашите две страни и сега искат да го компенсират, да ни дадат тласък“, коментира още председателят на БТПП. Цветан Симеонов изтъкна, че въпреки трудностите, които изпитват заради Арабската пролет и революциите от началото на годината, тези страни са платежоспособни и има какво да се реконструира и строи в тях. По думите на Симеонов е имало голям ентусиазъм, дори „прегаряне“ по отношение на Бразилия, но като че ли нищо не се случва. Той допълни, че ще се преценява какви мерки да бъдат набелязани в тази посока, тъй като Бразилия е огромен пазар. Добри са очакванията по отношение на друга южноамериканска държава – Аржентина. Работодателите имат негативни очаквания спрямо възстановяването на пазара на труда. Едва 36 на сто от фирмите очакват подобряване на инвестициите, независимо дали са български или чужди.

  Линк

 • Бизнесът очаква ръст на износа догодина  Близо 60 на сто от фирми очакват ръст на приходите от продажби в чужбина. Това сочи проучване на Българската търговско-промишлена палата на тема "Износът - основен двигател за оптимизъм през 2012 г. в Европа" от октомври.
  Малко над 30 на сто смятат, че приходите ще се запазят на тазгодишните нива, а спад очакват 13 на сто от анкетираните, пише БТА.
  България е на второ място по ръст на очакванията на приходи от продажби в чужбина след Португалия, най-песимистични са компаниите от Чехия и Унгария.
  Не можем да очакваме голям ръст на на продажбите в Европа, смята председателят на БТПП Цветан Симеонов. Трябва да се възстановят традиционните пазари. Има позитивни сигнали от арабските партньори.

  Линк

 • Ръст на износа си догодина очакват 60% от българските фирми


   

  Близо 60% от фирмите очакват нарастване на износа си, показва проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), представено от нейния председател Цветан Симеонов. Той е категоричен, че Европа трябва да бъде „отписана" за увеличаване на продажбите на български стоки. „В Европа, без съмнение, очакване не можем да имаме за голям ръст на нашите продажби", подчерта председателят на БТПП.
  За сметка на това, българските предприятия се обръщат към традиционните си пазари, където „има потенциал за възстановяване". Огромни са възможностите за увеличаване на българския износ за Азия, както и за арабските страни.
  Проучването показва, че 56,1% от анкетираните български предприемачи очакват продажбите им в чужбина да се увеличат през следващата година. Малко по-малко - 51,6%, от българския бизнес очаква нарастване на приходите от продажби в страната.
  Според Симеонов може да намерим големи пазарни ниши в Либия, където има нужда от множество услуги в сферата на строителството, а и страната чувствала „угризения" спрямо България и сега искала да ни компенсира.
  Арабските държави са платежоспособни - въпреки моментните затруднения, които изпитват заради революциите там. Според председателя на БТПП, те ще търсят външни услуги за реконструкция и строителство, а това са секторите, които в момента изпитват затруднения в България.
  „Прегоряхме много бързо за Бразилия", обобщи Цветан Симеонов и допълни, че е имало голям ентусиазъм в началото, но в момента нищо не се движи. Бразилия и Аржентина са огромни пазари и ще се набележат мерки за увеличаване на българския износ в тези посоки.
  Спрямо пазара на труда, работодателите имат по-скоро негативни очаквания. Едва 36 % от фирмите очакват подобряване на инвестициите, независимо дали са български или чужди.
  За да се привлекат обаче още инвеститори Цветан Симеонов препоръча държавата да подпомага финансово фирмите при участието им в изложения и панаири.
  Наблюдават се негативни очаквания относно заетостта и инвестициите, като в същото време страната ни е на седмо място в света по ниски данъци.
  В изследването на БТПП за нагласите на бизнеса са анкетирани 70 000 фирми от 28 области, като данните се съпоставят с подобни от Европа. Данните показват, че свободното движение на хора, услуги, капитали и работна ръка не е еднакво навсякъде в Европа. Изследването е проведено през месец септември и се прави за 13-та поредна година.

  Линк

 • Честата смяна на законодателството у нас отблъсква инвеститорите


   

  Честата смяна на законодателството, лошата администрация и корупцията отблъскват инвеститорите.
  Това отчитат от Българската търговско-промишлена палата при представянето на  традиционното си годишно изследване за нагласите на бизнеса.
  Нужни допълнителни мерки за привличане на инвестиции, каза председателя на управителния съвет на палатата Цветан Симеонов, цитиран от БНР.
  В изследването за нагласите на бизнеса са анкетирани 70 000 фирми от 28 области, като данните се съпоставят с подобни от Европа. Данните показват, че свободното движение на хора, услуги, капитали и работна ръка не е еднакво навсякъде в Европа.
  Наблюдават се негативни очаквания относно заетостта и инвестициите, като в същото време страната ни е на седмо място в света по ниски данъци.
  За да се привлекат обаче още инвеститори Цветан Симеонов препоръча държавата да подпомага финансово фирмите при участието им в изложения и панаири. 
  Изследването е проведено през месец септември и се прави за 13-та поредна година.

  Линк

 • Две трети от българските фирми очакват да увеличат износа си догодина


   

  Почти 60% от фирмите у нас очакват подобрение на износа си. Това показва проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), представено от председателя й Цветан Симеонов. Анкетирани са 70 000 фирми от 28 области, като данните се съпоставят с подобни от Европа. Изследването е проведено през месец септември и се прави за 13-та поредна година.
  По думите на Симеонов Европа трябва да бъде „отписана" за увеличаване на продажбите на български стоки. Според него може да намерим големи пазарни ниши в Либия, където има нужда от множество услуги в сферата на строителството, а и страната чувствала „угризения" спрямо България, съобщи „Дарик”.
   „За Европа без съмнение очаквания не можем да имаме. Виждате - национални фирми във всички европейски страни са с негативни очаквания по отношение на ръста. Значи Европа трябва да я отпишем като очаквания за голям ръст на продажбите", каза шефът на БТПП.
  Според Симеонов останалото е възстановяване на традиционните пазари, като посочи Азия и позитивни сигнали от арабските партньори. Той изтъква скорошната визита на временно управляващия Либия. „Имам чувството, че имат угризения за това, което стана между нашите две страни и сега искат да го компенсират, да ни дадат тласък", коментира още председателят на БТПП.
  Цветан Симеонов изтъкна, че въпреки трудностите, които изпитват заради Арабската пролет и революциите от началото на годината, тези страни са платежоспособни и има какво да се реконструира и строи в тях.
  Наблюдават се негативни очаквания относно заетостта и инвестициите, като в същото време страната ни е на седмо място в света по ниски данъци. За да се привлекат обаче още инвеститори Цветан Симеонов препоръча държавата да подпомага финансово фирмите при участието им в изложения и панаири.
  Честата смяна на законодателството, лошата администрация и корупцията отблъскват инвеститорите, обясниха от БПТП

  Линк

 • Износът – основен двигател за оптимизъм през 2012 г. в Европа


   
  Проучване на Европалати (Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати) сред 70 000 фирми в Европа показва, че основен източник на оптимизъм за 2012 г. са продажбите на стоки на пазари, извън страната.
   
  Участието на България в инициативата на Европалати се осъществява само от БТПП, която вече за 13-ти път проучи очакванията на бизнеса за следващата година. 
   
  Резултатите от 19-тото по ред проучване в Европа посочват, че икономическите перспективи за продажбите на чужди пазари са ключов фактор за растеж пред европейските страни. Оптимизмът за 2012 г. във възможностите за износ на стоки е значително по-силен спрямо очакванията за продажбите на националните пазари.
   
  В изследването на Европалати се отбелязва, че несигурността в Европа в макроикономически план влияе значително и намалява нивата на оптимизъм в очакванията за бизнес климата през 2012 г.
   
  Резултатите за заетостта показват, че през следващата година повечето фирми в Европа имат намерения да поддържат сегашните нива на заетост. Бизнесът остава доста предпазлив и в очакванията за инвестициите през идната година.
   
  Перспективите в България за 2012 г., оформени са базата на 586 анкетирани фирми, са предимно положителни и попадаме сред първите страни по оптимизъм. Въпреки това предприемачите в България, както повечето европейски мениджъри, остават резервирани спрямо очакванията за увеличение в заетостта и инвестициите през 2012 г.
   
  Дългогодиният опит на БТПП при проучването доказва, че оптимистичните перспективи се реализират, но не за всички фирми. Като цяло предприемачите остават предимно оптимисти, разчитайки, че ще осъществяват бизнес намеренията си в една прозрачна среда, в която ще се реализират необходимите промени за подобряване на условията за бизнес.

  Линк

 • Ръст на продажбите в чужбина очакват 60% от българските фирми


   

  Близо 60 на сто от фирмите очакват ръст в приходите от продажби в чужбина през следващата година, сочи проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), обявени в понеделник. Малко над 30 на сто от анкетираните смятат, че приходите ще се запазят на тазгодишните нива, а 13 процента очакват спад.
   
  България е на второ място по ръст на очакванията на приходи от продажби в чужбина след Португалия, най-песимистични са компаниите от Чехия и Унгария, коментира председателят на БТПП Цветан Симеонов.
   
  Ръст в постъпленията от продажби на вътрешния пазар очакват близо 52 на сто от анкетираните, 34 процента смятат, че тези приходи ще се запазят, а спад прогнозират близо 15 на сто от компаниите. По очаквания за ръст на приходите в страната България е на трето място. Класацията водят Турция и Полша. Песимисти са Португалия и Гърция.
   
  От позитивните очаквания за ръст на приходите от продажби за износ трябва да бъде "отписана" Европа, смята Симеонов. Според него възстановяването на експорта ни може да има в традиционните за страната ни пазари, Азия, положителни сигнали има и от арабските партньори на България.
   
  Потенциални пазари са и Бразилия и Аржентина. Заради външнотърговската политика на Русия и поставяните бариерите пред стоките от ЕС, както и тенденцията за създаване на зона за свободна търговия с държави от Централа Азия, не може да се очаква особен ръст на продажбите на наши компании там. Близо 48 на сто от компаниите очакват, че инвестициите през 2012 г. ще са аналогични на обемите през 2011 г.

  Линк

 • Износът остава главен източник на оптимизъм


   

  Близо 60 на сто от фирмите в страната очакват ръст на приходите от продажби в чужбина през следващата година, сочи проучване на БТПП сред 586 компании.
  Основен източник на оптимизъм за 2012 г. са продажбите на стоки на пазари, извън страната, е и генералният извод от проучване на Европалати (Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати) сред 70 000 фирми в Европа.
  Малко над 30 на сто от фирмите у нас смятат, че приходите ще се запазят на тазгодишните нива, а спад очакват 13 на сто от анкетираните.
  Икономическите перспективи за продажбите на чужди пазари са ключов фактор за растеж пред европейските страни.
  Оптимизмът за 2012 г. във възможностите за износ на стоки е значително по-силен спрямо очакванията за продажбите на националните пазари.
  България е на второ място по ръст на очакванията на приходи от продажби в чужбина след Португалия, най-песимистични са компаниите от Чехия и Унгария.
  Резултатите за заетостта показват, че през следващата година повечето фирми в Европа имат намерения да поддържат сегашните нива на заетост.
  Бизнесът остава доста предпазлив и в очакванията за инвестициите през идната година.
  Перспективите в България за 2012 г. са предимно положителни и попадаме сред първите страни по оптимизъм. Въпреки това предприемачите в България, както повечето европейски мениджъри, остават резервирани спрямо очакванията за увеличение в заетостта и инвестициите през 2012 г.
  Дългогодиният опит на БТПП при проучването доказва, че оптимистичните перспективи се реализират, но не за всички фирми. Като цяло предприемачите остават предимно оптимисти, разчитайки, че ще осъществяват бизнес намеренията си в една прозрачна среда, в която ще се реализират необходимите промени за подобряване на условията за бизнес.

  Линк

 • Фирмите очакват повече приходи от износ и догодина, сочи анкета


   
  Близо 60 на сто от фирмите, анкетирани в проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) очакват догодина да имат ръст на приходите от износ, съобщи БТА. Една трета смятат, че приходите ще се запазят на тазгодишните нива, а спад очакват 13 на сто от анкетираните.
  Това сочат данните от октомврийско проучване на бизнес сдружението, представени днес.
  От европейския икономически преглед на Европалати, чийто член е БТПП, се вижда, че България е на второ място по ръст на очакванията за приходи от продажби в чужбина след Португалия, най-песимистични са
  компаниите от Чехия и Унгария.
  По очаквания за ръст на приходите от продажби на вътрешния пазар България е на трето място. Класацията водят Турция и Полша. Песимисти са Португалия и Гърция.
  Председателят на БТПП Цветан Симеонов  прогнозира, че догодина българските компании - износители трябва "отпишат" Европа заради продължаващата криза, а също и Русия, която поставя бариери пред стокито от ЕС. Симеонов препоръча компаниите да заложат на други традиционни пазари, между които даде за пример Азия, страните от Близкия изток, а също и Либия.
  Потенциални пазари по думите му са и Бразилия и Аржентина.
  Близо 48 на сто от компаниите очакват, че инвестициите през 2012 г. ще са аналогични на обемите през 2011 г.

  Линк

 • Две трети от нашите фирми очакват ръст на износа


   
  Близо 60 % от фирмите очакват подобрение на износа си – това сочи проучване на Българската търговско-промишлена палата, представено от председателя й Цветан Симеонов.По думите на Симеонов, Европа трябва да бъде „отписана” за увеличаване на продажбите на български стоки. „В Европа, без съмнение, очакване не можем да имаме … за голям ръст на нашите продажби“, каза той.
  За сметка на това, българските предприятия се обръщат към традиционните си пазари, където „има потенциал за възстановяване“.

  Линк

 • България е седма по индекс на ниски данъци


   

  България е на 7-мо място по индекс на ниски данъци измежду 67 държави в света.
  Това съобщи Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП.
  Сериознен контраст има обаче между очакванията по отношение на износа на стоки и реалното им разпределение на чуждестранните пазари.
  Положителна промяна в условията на бизнес климата са предвидили 53,4% от българските фирми, но очакванията на едва 20,7% от тях са се реализирали. Очакваният ръст на инвестиците за изминалата година е бил 37,2 %, но реалното повишение в тази сфера е в рамките на 18,5%. Едва 13,7% е ръстът на заетостта, при очаквани 28,1%.
  Реализирани са 31,7% от предвидените приходи от продадени стоки извън страната.
  "В ЕС, въпреки обявените 4 свободи - свободно движение на стоки, услуги, капитали и работна сила, на практика някой се движат по-свободно, други - не чак толкова. Това също пречи на единния европейски пазар", допълни Симеонов.
  Очакванията на България за износ на стоки през 2012г. се фокусират върху пазарите в Азия, арабските страни и Аржентина. Председателят на палата е категоричен, че
  ръст на износа на стоки от България към останалите страни-членки на ЕС не може да се очаква.
  Симеонов обясни, че фирмите в страната са скептични по отношение на ръста на инвестициите в страната, назависимо дали ще са от български или чуждестранни инвеститори.
  Недоволството на чуждестранните инвеститоти се обуславя от честото изменение на законите в страната, от лошата работа на администрацията и съдебната система, както и условията за създаване на корупционни практики, порчерта Симеонов.

  Линк

 • Български фирми оптимисти на фона на еврокризата


   
  Близо 60% от фирмите очакват ръст в приходите от продажби в чужбина догодина, сочи проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), цитирано от Медиапул.
   
  Малко над 30% от анкетираните смятат, че приходите ще се запазят на тазгодишните нива, а 13% очакват спад.
   
  България е на второ място по ръст на очакванията на приходи от продажби в чужбина след Португалия, най-песимистични са компаниите от Чехия и Унгария, коментира председателят на БТПП Цветан Симеонов.
   
  Ръст в постъпленията от продажби на вътрешния пазар очакват близо 52% от анкетираните, 34% смятат, че тези приходи ще се запазят, а спад прогнозират близо 15% от компаниите. По очаквания за ръст на приходите в страната България е на трето място. Класацията водят Турция и Полша. Песимисти са Португалия и Гърция.
   
  От позитивните очаквания за ръст на приходите от продажби за износ трябва да бъде "отписана" Европа, смята Симеонов. Според него възстановяването на експорта ни може да има в традиционните за страната ни пазари, Азия, положителни сигнали има и от арабските партньори на България.
   
  Потенциални пазари са и Бразилия и Аржентина. Заради външнотърговската политика на Русия и поставяните бариерите пред стоките от ЕС, както и тенденцията за създаване на зона за свободна търговия с държави от Централа Азия, не може да се очаква особен ръст на продажбите на наши компании там.

  Линк

 • БИЗНЕСЪТ ЧАКА РЪСТ НА ИЗНОСА ПРЕЗ 2012 Г.


   

  Подобрение в износа очакват близо 60% от родните фирми, показва проучване на Българската търговско-промишлена палата. Според председателя й Цветан Симеонов ръстът няма да дойде от страните в Европа, тъй като фирмите там са с негативни очаквания за развитие на икономиката като цяло.
  Атрактивен ще е пазарът на Либия, защото там ще се отворят ниши за много услуги в сектора на строителството. Освен това либийците изпитвали „угризения” за това, което се е случило между страните ни и искали да се компенсират, като ни дадат тласък. Симеонов е на мнение, че  ще се възстановят и традиционните пазари на азиатски и арабски страни. Въпреки трудностите, които изпитват заради Арабската пролет и революциите от началото на годината, тези страни са платежоспособни и има какво да се реконструира и строи в тях, категоричен бе той.
  Също така Цветан Симеонов изказа мнение, че има жив ентусиазам по отношение на бразилските пазари, но до момента нищо не се случва. Трябва да се прецени какви мерки да бъдат набелязани в тази посока, тъй като Бразилия е огромен пазар, каза той.  Добри са очакванията по отношение на друга южноамериканска държава – Аржентина.
  Работодателите имат негативни очаквания спрямо възстановяването на пазара на труда. Едва 36 на сто от фирмите очакват подобряване на инвестициите, независимо дали са български или чужди.

  Линк

 • Bulgarian Firms Upbeat on Exports but Write Off EU


   
  Some 60% of the companies in Bulgaria expect an upswing in their exports, according to a survey of the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (BCCI).
  At the same time, however, the increase in export demand for Bulgarian goods is expected to come from non-European destinations such as foreign markets described as "traditional" (prior to 1990 – editor's note), pointed out BCCI Chair Tsvetan Simeonov, who presented the results of the survey.
  "There is no doubt that we cannot expect a growth of the sales of Bulgarian goods in Europe. That is why Bulgarian enterprises are turning towards their traditional markets where there is a potential for recovery. The opportunities for increasing Bulgarian exports to Asia as well as the Arab world are enormous," Simeonov noted, as cited by DarikFinance.
  According to the BCCI head, Bulgarian companies can find large market niches in Libya, especially when it comes to construction.
  What is more, Libyans feel "remorseful" towards Bulgaria for the notorious Libyan HIV trial of the six Bulgarian medics in 1999-2007, and would like to compensate Bulgaria, Simeonov believes.
  "Arab countries are solvent – regardless of the temporary difficulties that they have because of the revolutions there. They will be seeking foreign assistance for reconstruction and construction – and these are precisely the sectors in Bulgaria that are seeing a downturn," he stressed.
  At the same time, however, Simeonov noted that the interest of Bulgarian companies towards doing business with Brazil has cooled down in spite of the initial enthusiasm.
  "We cooled off about Brazil. There was great enthusiasm at the beginning but now there is no motion. Brazil as well as Argentina are enormous markets, and we will outline specific measures for boosting the Bulgarian exports in that direction," he explained.
  Regardless of their optimism for exports, Bulgarian employers are relatively pessimistic about the labor market, the BCCI study shows.
  Only 36% of the firms in Bulgaria expect greater new investment regardless of whether it is foreign or made by local enterprises.

  Линк

 • БТПП: Бизнесът очаква по-добър климат през 2012 г.


   

  о-голямата част от бизнеса или 57.2% очаква условията в бизнес климата да са по-благоприятни през следващата година. 33.8% от анкетираните очакват условията да са същите като през тази година, а 9% прогнозират по-неблагоприята бизнес среда през 2012 г. Това сочи проучване на Българската търговско-промишлена палата.
  56.1% от участвалите в анкетата очакват общите приходи да нараснат, а 31.8% смятат, че те ще са същите като през тази година. Според 56.9% от предствителите на бизнеса ще има нарастване на приходите от продажби извън страната, като 30.1% очакват те да останат без промяна. Не така стои въпросът с очакванията за заетостта - 59% от анкетираните очакват заетостта да остане на равнището от тази година, 30.7% смятат, че тя ще нарасне, а 10.2% са на мнение, че заетостта ще спадне.
  Повечето от анкетираните, 47.3% смятат, че инвестициите у нас ще са същите като през тази година, 36.1% смятат, че те ще нараснат, а 16.5% са на мнение, че инвестициите ще паднат през следващата година.

  Линк

 • ИЗНОСЪТ – ОСНОВЕН ДВИГАТЕЛ ЗА ОПТИМИЗЪМ ПРЕЗ 2012 Г. В ЕВРОПА


   

  Това показва проучване на Европалати (Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати) сред 70 000 фирми в Европа.
   
  Участието на България в инициативата на Европалати се осъществява само от БТПП, която вече за 13-ти път проучи очакванията на бизнеса за следващата година.
   
  Резултатите от 19-тото по ред проучване в Европа посочват, че икономическите перспективи за продажбите на чужди пазари са ключов фактор за растеж пред европейските страни. Оптимизмът за 2012 г. във възможностите за износ на стоки е значително по-силен спрямо очакванията за продажбите на националните пазари.
   
  В изследването на Европалати се отбелязва, че несигурността в Европа в макроикономически план влияе значително и намалява нивата на оптимизъм в очакванията за бизнес климата през 2012 г.
   
  Резултатите за заетостта показват, че през следващата година повечето фирми в Европа имат намерения да поддържат сегашните нива на заетост. Бизнесът остава доста предпазлив и в очакванията за инвестициите през идната година.
   
  Перспективите в България за 2012 г., оформени са базата на 586 анкетирани фирми, са предимно положителни и попадаме сред първите страни по оптимизъм. Въпреки това предприемачите в България, както повечето европейски мениджъри, остават резервирани спрямо очакванията за увеличение в заетостта и инвестициите през 2012 г.
   
  Дългогодиният опит на БТПП при проучването доказва, че оптимистичните перспективи се реализират, но не за всички фирми. Като цяло предприемачите остават предимно оптимисти, разчитайки, че ще осъществяват бизнес намеренията си в една прозрачна среда, в която ще се реализират необходимите промени за подобряване на условията за бизнес.
   
  Методика на проучването
   
  Бизнес проучването показва прогнозата за икономическата ситуация в Европа през 2012 г. като цяло и за всяка от страните. То се извършва със стандартизиран въпросник и обхваща шест икономически индикатори: бизнес климат, общи приходи от продажби, приходи от продажби в страната, приходи от продажби извън страната, заетост и инвестиции. Фирмите представят резултатите през 2011 г. и очакванията за 2012 г. за всеки един от индикаторите.

  Линк

 • Инвеститори бягат заради въртележките в законодателството


   

  Прекалено честите смени в законодателството, лошата администрация и корупцията отблъскват инвеститорите.
  Това отчитат от Българската търговско-промишлена палата при представянето на традиционното си годишно изследване за нагласите на бизнеса.
  Нужни са допълнителни мерки за привличане на инвестиции, каза председателя на управителния съвет на палатата Цветан Симеонов, цитиран от БНР.
  В изследването за нагласите на бизнеса са анкетирани 70 000 фирми от 28 области, като данните се съпоставят с подобни от Европа. Данните показват, че свободното движение на хора, услуги, капитали и работна ръка не е еднакво навсякъде в Европа.
  Наблюдават се негативни очаквания относно заетостта и инвестициите, като в същото време страната ни е на седмо място в света по ниски данъци.
  За да се привлекат обаче още инвеститори Цветан Симеонов препоръча държавата да подпомага финансово фирмите при участието им в изложения и панаири.
  Изследването е проведено през месец септември и се прави за 13-та поредна година.

  Линк

 • Бизнесът чака ръст на приходите от продажби у нас и в чужбина


   

  56.9 на сто от фирмите, анкетирани в проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), са заявили, че през следващата година очакват ръст на приходите от продажби в чужбина.
  Малко над 30 на сто смятат, че приходите ще се запазят на тазгодишните нива, а спад очакват 13 на сто от анкетираните. 
  Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи пред журналисти данните от проучване на организацията на тема "Износът - основен двигател за оптимизъм през 2012 г. в Европа" от октомври, съобщи БТА. 
  България е на второ място по ръст на очакванията на приходи от продажби в чужбина след Португалия, най-песимистични са компаниите от Чехия и Унгария. 
  За близо 52 на сто от анкетираните ще има ръст на приходите от продажби в страната догодина, за около 34 на сто те ще са същите, а спад очакват близо 15 на сто от компаниите. По очаквания за ръст на приходите в страната България е на трето място. Класацията водят Турция и Полша. Песимисти са Португалия и Гърция. 
  Според Цветан Симеонов от позитивните очаквания за ръст на приходите от продажби за износ трябва да бъде "отписана" Европа. 
  Възстановяването на експорта ни може да има в традиционните за страната ни пазари, Азия, има и положителни сигнали от арабските партньори на България, каза Симеонов. Потенциални пазари са и Бразилия и Аржентина. 
  Преди дни финансовият министър Симеон Дянков заяви, че ако внезапно пазарите в Европа спрат да работят, а това по думите му ще стане, "ние трябва да се преориентираме към Азия и Русия. Той обаче допълни, че това няма как да стане за няколко месеца.
  Според БТПП обаче, заради външнотърговската политика на Русия и поставяните бариерите пред стоките от ЕС, както и тенденцията за създаване на зона за свободна търговия с държави от Централа Азия, не може да се очаква особен ръст на продажбите на наши компании там. 
  Близо 48 на сто от компаниите очакват, че инвестициите през 2012 г. ще са аналогични на обемите през 2011 г.
  По-голямата част от бизнеса или 57.2% очаква бизнес условията да са по-благоприятни през следващата година. 33.8% от анкетираните очакват условията да са същите като през тази година, а 9% прогнозират по-неблагоприята бизнес среда през 2012 г. 
  Резултатите за заетостта показват, че през следващата година повечето фирми в Европа имат намерения да поддържат сегашните нива на заетост. 
  Перспективите в България за 2012 г., оформени на базата на 586 анкетирани фирми, са предимно положителни и попадаме сред първите страни по оптимизъм. Въпреки това предприемачите в България, както повечето европейски мениджъри, остават резервирани спрямо очакванията за увеличение в заетостта и инвестициите през 2012 г. 

  Линк

 • Половината фирми в България се надяват на по-успешна 2012 година


   

  56.9 на сто от фирмите, анкетирани в проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), са заявили, че през следващата година очакват ръст на приходите от продажби в чужбина.
  Малко над 30 на сто смятат, че приходите ще се запазят на тазгодишните нива, а спад очакват 13 на сто от анкетираните.
  Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи пред журналисти данните от проучване на организацията на тема "Износът - основен двигател за оптимизъм през 2012 г. в Европа" от октомври, съобщи БТА.
  България е на второ място по ръст на очакванията на приходи от продажби в чужбина след Португалия, най-песимистични са компаниите от Чехия и Унгария.
  За близо 52 на сто от анкетираните ще има ръст на приходите от продажби в страната догодина, за около 34 на сто те ще са същите, а спад очакват близо 15 на сто от компаниите. По очаквания за ръст на приходите в страната България е на трето място. Класацията водят Турция и Полша. Песимисти са Португалия и Гърция.
  Според Цветан Симеонов от позитивните очаквания за ръст на приходите от продажби за износ трябва да бъде "отписана" Европа.
  Възстановяването на експорта ни може да има в традиционните за страната ни пазари, Азия, има и положителни сигнали от арабските партньори на България, каза Симеонов. Потенциални пазари са и Бразилия и Аржентина.
  Преди дни финансовият министър Симеон Дянков заяви, че ако внезапно пазарите в Европа спрат да работят, а това по думите му ще стане, "ние трябва да се преориентираме към Азия и Русия. Той обаче допълни, че това няма как да стане за няколко месеца.
  Според БТПП обаче, заради външнотърговската политика на Русия и поставяните бариерите пред стоките от ЕС, както и тенденцията за създаване на зона за свободна търговия с държави от Централа Азия, не може да се очаква особен ръст на продажбите на наши компании там.
  Близо 48 на сто от компаниите очакват, че инвестициите през 2012 г. ще са аналогични на обемите през 2011 г.
  По-голямата част от бизнеса или 57.2% очаква бизнес условията да са по-благоприятни през следващата година. 33.8% от анкетираните очакват условията да са същите като през тази година, а 9% прогнозират по-неблагоприята бизнес среда през 2012 г.
  Резултатите за заетостта показват, че през следващата година повечето фирми в Европа имат намерения да поддържат сегашните нива на заетост.
  Перспективите в България за 2012 г., оформени на базата на 586 анкетирани фирми, са предимно положителни и попадаме сред първите страни по оптимизъм. Въпреки това предприемачите в България, както повечето европейски мениджъри, остават резервирани спрямо очакванията за увеличение в заетостта и инвестициите през 2012 г

  Линк

 • Честата смяна на законодателството у нас отблъсква инвеститорите


   

  Честата смяна на законодателството, лошата администрация и корупцията отблъскват инвеститорите.
  Това отчитат от Българската търговско-промишлена палата при представянето на традиционното си годишно изследване за нагласите на бизнеса.
  Нужни допълнителни мерки за привличане на инвестиции, каза председателя на управителния съвет на палатата Цветан Симеонов, цитиран от БНР.
  В изследването за нагласите на бизнеса са анкетирани 70 000 фирми от 28 области, като данните се съпоставят с подобни от Европа. Данните показват, че свободното движение на хора, услуги, капитали и работна ръка не е еднакво навсякъде в Европа.
  Наблюдават се негативни очаквания относно заетостта и инвестициите, като в същото време страната ни е на седмо място в света по ниски данъци.
  За да се привлекат обаче още инвеститори Цветан Симеонов препоръча държавата да подпомага финансово фирмите при участието им в изложения и панаири.
  Изследването е проведено през месец септември и се прави за 13-та поредна година.

  Линк

 • Износът остава главен източник на оптимизъм


   

  Близо 60 на сто от фирмите в страната очакват ръст на приходите от продажби в чужбина през следващата година, сочи проучване на БТПП сред 586 компании.
  Основен източник на оптимизъм за 2012 г. са продажбите на стоки на пазари, извън страната, е и генералният извод от проучване на Европалати (Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати) сред 70 000 фирми в Европа.
  Малко над 30 на сто от фирмите у нас смятат, че приходите ще се запазят на тазгодишните нива, а спад очакват 13 на сто от анкетираните.

  Линк

 • Повечето фирми очакват подобряване на износа според изследване на БТПП


   

  Близо 60 на сто от фирмите очакват подобрение на износа си, сочи проучване на Българската търговско-промишлена палата, представено от председателя й Цветан Симеонов. По думите му Европа трябва да бъде „отписана" за увеличаване на продажбите на български стоки. Според Симеонов може да намерим големи пазарни ниши в Либия, където има нужда от множество услуги в сферата на строителството, а и страната чувствала „угризения" спрямо България.
  „За Европа без съмнение очаквания не можем да имаме. Виждате национални фирми във всички европейски страни са с негативни очаквания по отношение на ръста. Значи Европа трябва да я отпишем като очаквания за голям ръст на продажбите", каза шефът на БТПП.
  Според Симеонов останалото е възстановяване на традиционните пазари, като посочи Азия и позитивни сигнали от арабските партньори. Той изтъква скорошната визита на временно управляващия Либия. „Имам чувството, че имат угризения за това, което стана между нашите две страни и сега искат да го компенсират, да ни дадат тласък", коментира още председателят на БТПП.
  Цветан Симеонов изтъкна, че въпреки трудностите, които изпитват заради Арабската пролет и революциите от началото на годината, тези страни са платежоспособни и има какво да се реконструира и строи в тях. По думите на Симеонов е имало голям ентусиазъм, дори „прегаряне" по отношение на Бразилия, но като че ли нищо не се случва. Той допълни, че ще се преценява какви мерки да бъдат набелязани в тази посока, тъй като Бразилия е огромен пазар. Добри са очакванията по отношение на друга южноамериканска държава – Аржентина.
  Работодателите имат негативни очаквания спрямо възстановяването на пазара на труда. Едва 36 на сто от фирмите очакват подобряване на инвестициите, независимо дали са български или чужди.

  Линк

 • България е на второ място в Европа по очакван ръст на приходите от износ за 2012


   

  Близо 60 на сто от фирмите, анкетирани в проучване на Европалати, са заявили, че през 2012 година очакват ръст на приходите от продажби в чужбина. Малко над 30 на сто от запитаните смятат, че приходите ще се запазят на нивата от тази година, а спад очакват 13 на сто от анкетираните.
  Данните са от проучване на Европалати (Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати), направено сред 70 000 фирми в Европа, включително и България. А темата от октомври е "Износът - основен двигател за оптимизъм през 2012 г. в Европа", съобщи БТА.
  Резултатите от проучването показват още, че близо 52 на сто от анкетираните фирми очакват ръст на приходите от продажби в страната си догодина. За около 34 на сто приходите ще са същите, а спад по този показател очакват близо 15 на сто от компаниите.
  Почти половината от компаниите, участвали в проучването, очакват, че инвестициите през 2012 г. ще са аналогични на обемите през 2011 г.
  България е на второ място по ръст на очакванията на приходи от продажби в чужбина след Португалия, а най-песимистични са компаниите от Чехия и Унгария.
  „Не можем да очакваме голям ръст на продажбите в Европа“, коментира председателят на БТПП Цветан Симеонов. По думите му положителни сигнали за експорта на България дават арабските страни. Потенциални пазари са и Бразилия и Аржентина.
  Заради външнотърговската политика на Русия и поставяните бариери пред стоките от ЕС, както и тенденцията за създаване на зона за свободна търговия с държави от Централна Азия, не може да се очаква особен ръст на продажбите на наши компании там, смята Симеонов.

  Линк

 • Българският бизнес е оптимистично настроен, разчита на износа


   

  Проучване на Европалати (Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати) сред 70 000 фирми в Европа показва, че основен източник на оптимизъм за 2012 г. са продажбите на стоки на пазари извън страната. Участието на България в инициативата на Европалати се осъществява само от БТПП, която вече за 13-и път проучи очакванията на бизнеса за следващата година.
  Резултатите от 19-ото по ред проучване в Европа посочват, че икономическите перспективи за продажбите на чужди пазари са ключов фактор за растеж пред европейските страни. Оптимизмът за 2012 г. във възможностите за износ на стоки е значително по-силен спрямо очакванията за продажбите на националните пазари.
  В изследването на Европалати се отбелязва, че несигурността в Европа в макроикономически план влияе значително и намалява нивата на оптимизъм в очакванията за бизнесклимата през 2012 г.
  Резултатите за заетостта показват, че през следващата година повечето фирми в Европа имат намерения да поддържат сегашните нива на заетост. Бизнесът остава доста предпазлив и в очакванията за инвестициите през идната година. 
  Перспективите в България за 2012 г., оформени на базата на 586 анкетирани фирми, са предимно положителни и попадаме сред първите страни по оптимизъм. Въпреки това предприемачите в България, както повечето европейски мениджъри, остават резервирани спрямо очакванията за увеличение в заетостта и инвестициите през 2012 г. 
  Дългогодишният опит на БТПП при проучването доказва, че оптимистичните перспективи се реализират, но не за всички фирми. Като цяло предприемачите остават предимно оптимисти, разчитайки, че ще осъществяват бизнес намеренията си в една прозрачна среда, в която ще се реализират необходимите промени за подобряване на условията за бизнес.

  Линк

 • Българският бизнес е оптимистично настроен, разчита на износа


   

  Проучване на Европалати (Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати) сред 70 000 фирми в Европа показва, че основен източник на оптимизъм за 2012 г. са продажбите на стоки на пазари извън страната. Участието на България в инициативата на Европалати се осъществява само от БТПП, която вече за 13-и път проучи очакванията на бизнеса за следващата година.
  Резултатите от 19-ото по ред проучване в Европа посочват, че икономическите перспективи за продажбите на чужди пазари са ключов фактор за растеж пред европейските страни. Оптимизмът за 2012 г. във възможностите за износ на стоки е значително по-силен спрямо очакванията за продажбите на националните пазари.
  В изследването на Европалати се отбелязва, че несигурността в Европа в макроикономически план влияе значително и намалява нивата на оптимизъм в очакванията за бизнесклимата през 2012 г.
  Резултатите за заетостта показват, че през следващата година повечето фирми в Европа имат намерения да поддържат сегашните нива на заетост. Бизнесът остава доста предпазлив и в очакванията за инвестициите през идната година. 
  Перспективите в България за 2012 г., оформени на базата на 586 анкетирани фирми, са предимно положителни и попадаме сред първите страни по оптимизъм. Въпреки това предприемачите в България, както повечето европейски мениджъри, остават резервирани спрямо очакванията за увеличение в заетостта и инвестициите през 2012 г. 
  Дългогодишният опит на БТПП при проучването доказва, че оптимистичните перспективи се реализират, но не за всички фирми. Като цяло предприемачите остават предимно оптимисти, разчитайки, че ще осъществяват бизнес намеренията си в една прозрачна среда, в която ще се реализират необходимите промени за подобряване на условията за бизнес.

  Линк

 • Износът - основен двигател за оптимизъм през 2012 г. в Европа


   
  Проучване на Европалати (Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати) показва, че основен източник на оптимизъм за 2012 г. са продажбите на стоки на пазари, извън страната. Изследването е направено между 70 000 фирми в Европа. То показва прогнозата за икономическата ситуация в Европа през 2012 г. като цяло и за всяка от страните. Извършва се със стандартизиран въпросник и обхваща шест икономически индикатори: бизнес климат, общи приходи от продажби, приходи от продажби в страната, приходи от продажби извън страната, заетост и инвестиции. Фирмите представят резултатите през 2011 г. и очакванията за 2012 г. за всеки един от индикаторите.
  Резултатите от 19-тото по ред проучване в Европа посочват, че икономическите перспективи за продажбите на чужди пазари са ключов фактор за растеж пред европейските страни. Оптимизмът за 2012 г. във възможностите за износ на стоки е значително по-силен спрямо очакванията за продажбите на националните пазари. В изследването на Европалати се отбелязва, че несигурността в Европа в макроикономически план влияе значително и намалява нивата на оптимизъм в очакванията за бизнес климата през 2012 г. Резултатите за заетостта показват, че през следващата година повечето фирми в Европа имат намерения да поддържат сегашните нива на заетост. Бизнесът остава доста предпазлив и в очакванията за инвестициите през идната година.
  Участието на България в инициативата на Европалати се осъществява само от Българска търговска промишлена палата (БТПП), която за 13-ти път се допита до бизнеса за очакванията му за следващата година. Перспективите в България за 2012 г., оформени са базата на 586 анкетирани фирми, са предимно положителни и попадаме сред първите страни по оптимизъм. Въпреки това предприемачите в България, както повечето европейски мениджъри, остават резервирани спрямо очакванията за увеличение в заетостта и инвестициите през 2012 г. Дългогодишният опит на БТПП при проучването доказва, че оптимистичните перспективи се реализират, но не за всички фирми. Като цяло предприемачите остават предимно оптимисти, разчитайки, че ще осъществяват бизнес намеренията си в една прозрачна среда, в която ще се реализират необходимите промени за подобряване на условията за бизнес.

  Линк

 • Българските фирми са сред най-големите оптимисти в Европа


   
  Близо 60% от българските фирми очакват да постигнат ръст на приходите от експорт през 2012 г. Това показва проучване на Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати Европалати, направено сред 70 хил. компании в Европа. Този процент нарежда страната ни на второ място в Европа след Португалия. Най-песимистични са компаниите в Чехия и Унгария.
  Около 27% са на мнение, че приходите от износ ще останат без промяна, а останалите около 13% от анкетираните фирми са на мнение, че приходите им ще намалеят. "Не можем да очакваме голям ръст на продажбите в Европа", коментира председателят на БТПП Цветан Симеонов. Според него като потенциални алтернативи за износа са арабските държави, както и Бразилия и Аржентина.
  Проучването е показало още, че България е на трето място по очакван ръст на приходите от вътрешния пазар. Според изнесените данни близо 52% от анкетираните са отговорили, че очакват ръст. Около 34% са на мнение, че приходите ще са същите, а 15% очакват те да намалеят.
  Близо 48% от компаниите очакват, че инвестициите през 2012 г. ще са аналогични на обемите през 2011 г.

  Линк

 • БГ фирми очакват добър експорт


   

  Близо 60% от фирмите очакват подобрение на износа си, сочи проучване на Българската търговско-промишлена палата, представено от председателя й Цветан Симеонов, съобщи Дарик. По думите му Европа трябва да бъде „отписана" за увеличаване на продажбите на български стоки. Според Симеонов може да намерим големи пазарни ниши в Либия, където има нужда от множество услуги в сферата на строителството, а и страната чувствала „угризения" спрямо България.
  „За Европа без съмнение очаквания не можем да имаме. Виждате национални фирми във всички европейски страни са с негативни очаквания по отношение на ръста. Значи Европа трябва да я отпишем като очаквания за голям ръст на продажбите", каза шефът на БТПП.
  Според Симеонов останалото е възстановяване на традиционните пазари, като посочи Азия и позитивни сигнали от арабските партньори. Той изтъква скорошната визита на временно управляващия Либия. „Имам чувството, че имат угризения за това, което стана между нашите две страни и сега искат да го компенсират, да ни дадат тласък", коментира още председателят на БТПП.
  Цветан Симеонов изтъкна, че въпреки трудностите, които изпитват заради Арабската пролет и революциите от началото на годината, тези страни са платежоспособни и има какво да се реконструира и строи в тях. По думите на Симеонов е имало голям ентусиазъм, дори „прегаряне" по отношение на Бразилия, но като че ли нищо не се случва. Той допълни, че ще се преценява какви мерки да бъдат набелязани в тази посока, тъй като Бразилия е огромен пазар. Добри са очакванията по отношение на друга южноамериканска държава – Аржентина.
  Работодателите имат негативни очаквания спрямо възстановяването на пазара на труда. Едва 36 на сто от фирмите очакват подобряване на инвестициите, независимо дали са български или чужди.

  Линк

 • Фирмите очакват повече приходи от износ и догодина, сочи анкета


   
  Близо 60 на сто от фирмите, анкетирани в проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) очакват догодина да имат ръст на приходите от износ, съобщи БТА. Една трета смятат, че приходите ще се запазят на тазгодишните нива, а спад очакват 13 на сто от анкетираните.
  Това сочат данните от октомврийско проучване на бизнес сдружението, представени днес.
  От европейския икономически преглед на Европалати, чийто член е БТПП, се вижда, че България е на второ място по ръст на очакванията за приходи от продажби в чужбина след Португалия, най-песимистични са
  компаниите от Чехия и Унгария.
  По очаквания за ръст на приходите от продажби на вътрешния пазар България е на трето място. Класацията водят Турция и Полша. Песимисти са Португалия и Гърция.
  Председателят на БТПП Цветан Симеонов  прогнозира, че догодина българските компании - износители трябва "отпишат" Европа заради продължаващата криза, а също и Русия, която поставя бариери пред стокито от ЕС. Симеонов препоръча компаниите да заложат на други традиционни пазари, между които даде за пример Азия, страните от Близкия изток, а също и Либия.
  Потенциални пазари по думите му са и Бразилия и Аржентина.
  Близо 48 на сто от компаниите очакват, че инвестициите през 2012 г. ще са аналогични на обемите през 2011 г.

  Линк

 • „Износът – основен двигател за оптимизъм през 2012 г. в Европа“


   
  Участието на България в инициативата на Европалати се осъществява само от БТПП, която вече за 13-ти път проучи очакванията на бизнеса за следващата година.Подробности за получените данни представи Цветан Симеонов, председател на БТПП и екипа от анализатори на Палатата.
  Бизнес проучването показва прогнозата за икономическата ситуация в Европа през 2012 г. като цяло и за всяка от страните. То се извършва със стандартизиран въпросник и обхваща шест икономически индикатори: бизнес климат, общи приходи от продажби, приходи от продажби в страната, приходи от продажби извън страната, заетост и инвестиции. Фирмите представят резултатите през 2011 г. и очакванията за 2012 г. за всеки един от индикаторите.


  Линк

 • Bulgarian businesses - the most optimistic in Europe


   
  Representatives of Bulgarian businesses are the most optimistic among their EU colleagues in their expectations for the economy next year, showed a survey of Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (BCCI) presented today. It is part of the traditional survey of the Association of European Chambers of Commerce and Industry (Eurochambres). The conclusions about Bulgaria were based on nearly 600 companies, whose responses placed our country in the leading position in terms of optimism. 
  Some 57.2% of the respondents said they expected an improvement in the business climate next year. This answer ranked our country first in this respect. Behind us are Sweden, Turkey, Romania and Malta. However, entrepreneurs in Bulgaria, like most European managers, expressed reservations as to their expectations for an increase in the employment rate and investments in 2012. 
  However, BCCI’s experience in this survey has shown that optimistic expectations are being realised but not for all companies. “Entrepreneurs remain largely optimistic in general, hoping to implement their business ideas in a transparent environment and fair business conditions,” said BCCI’s President Tsvetan Simeonov.
  According to the survey, nearly 60% of the companies said they expected growth in the proceeds from sales abroad next year. Less than 30% believe that proceeds will remain the same as this year and 13% of the respondents expect a decrease.

  Линк

 • Европейските пазари няма да ни донесат търсения ръст на износа


   

  60% от българските фирми очакват ръст на износа си през 2012г. Това сочи проучване на Европалати (Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати) сред 70 000 фирми в Европа. То беше представено на специална пресконференция от Българско търговско-промишлената палата (БТПП). 
  Данните показват, че през тази година има ръст от 8 пункта по отношение на позитивните очаквания в тази насока на българския бизнес спрямо 2010 година, каза председателят на БТПП Цветан Симеонов.
  В цялото изследване най-положителните и благоприятни очаквания на бизнеса са по отношение на износа, посочи финансистът. Той категорично отписа европейския пазар като индикатор за увеличаването на продажбите на българските стоки.
  "Европа трябва да я отпишем като очаквания за увеличаване на продажбите на българските стоки", коментира Цветан Симеонов.
  От БТПП са констатирали, че причина за това създават неяснотите и противоречията в позициите на европейските лидери, което създава и лош маркетинг в Европейския съюз.
  "Иска ни се по-скоро водещите държави и техните лидери да си изяснят пътя, по който да вървим всички", каза още Симеонов. Според него друга пречка за европейския пазар е затрудненото движение на стоки, услуги, капитали и работна сила.
  За сметка на европейския пазар обаче българските компании се ориентират към традиционните пазари, където има възможност за възстановяване на позициите, обясни председателят на БТПП. Той подчерта, че  има големи възможностите за увеличаване на износа ни към Азия и Арабските държави.
  Арабските държави са платежоспособни, а в Либия например има нужда от много услуги, каза Симеонов. По думите му Либия търси начин да компенсира страната ни, заради угризенията, които чувства към нея.
  Финансистът е на мнение, че българският бизнес трябва да гледа към големите пазари, каквито са Бразилия и Аржентина. Той беше категоричен, че ще се набележат мерки за увеличаване на българския износ там.
  Има ръст на очакванията за подобряване на бизнес климата у нас, сочи още проучването.  Сред страните от ЕС България е на челните места за очакванията да се подобри бизнес климата.
  По индекс на ниски данъци и реформа България е на седмо място в света между 67 държави. Според експертите от БТПП това се дължи на запазване на ниското ниво на данъците, начина по който се изчисляват, ниския дълг на страната и ниската преразпределителна роля в бюджета през тази година.
  Има сериозни притеснения в очакванията на бизнеса за заетостта в страната. В този показател няма оптимизъм, тенденцията е към стагнация и спад, изтъкна Цветан Симеонов.
  Няма ръст и в очакванията на българския бизнес за увеличаване на инвестициите. Очакванията на бизнеса са даже негативни в това отношение, посочи експертът. Той подчерта, че страната се нуждае от допълнителни мерки за привличане на инвестиции у нас.
  Основните недоволства на инвеститорите са от често сменящото се законодателство, корупцията, лошата работа на администрацията и съдебната система.
  За да се подобрят инвестициите и пазарът на труда държавата трябва да подпомага финансово фирмите при участието им на панаири и изложби в страната.
  Държавите, които са с добри икономически показатели плащат частично участието на чужди фирми от други страни, които са дистрибутори. Пример за такава практика Симеонов даде с Китай. Според него, ако се въведе тази практика, тя ще докара дистрибутори от развитите страни у нас.
  "Много по-скъпо е да се плати на 10 фирми, които да отидат на изложение в чужбина, отколкото на трима големи дистрибутори, които да видят българските фирми тук", коментира Цветан Симеонов в заключение. 

  Линк

 • Честата промяна на закони и корупцията отблъсквали инвеститорите


   
  Честата смяна на законодателството, лошата администрация и корупцията отблъскват инвеститорите. Това сочат резултатите от традиционното годишно изследване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) за нагласите на бизнеса, които бяха огласени вчера.
  Изследването е проведено през месец септември и се прави за 13-а поредна година. Анкетирани са 70 000 фирми от 28 области, като данните се съпоставят с подобни от Европа. Те показват, че свободното движение на хора, услуги, капитали и работна ръка не е еднакво навсякъде в Европа, каза председателят на Управителния съвет на палатата Цветан Симеонов.
  Наблюдават се негативни очаквания относно заетостта и инвестициите, като в същото време страната ни е на седмо място в света по ниски данъци.
  Според данните близо 60 на сто от фирмите у нас очакват ръст в приходите от продажби в чужбина през следващата година. Малко над 30 на сто от анкетираните смятат, че приходите ще се запазят на тазгодишните нива, а 13 процента очакват спад.
  България е на второ място по ръст на очакванията на приходи от продажби в чужбина след Португалия, най-песимистични са компаниите от Чехия и Унгария, коментира Цветан Симеонов.
  Ръст в постъпленията от продажби на вътрешния пазар очакват близо 52 на сто от анкетираните, 34 процента смятат, че тези приходи ще се запазят, а спад прогнозират близо 15 на сто от компаниите. По очаквания за ръст на приходите в страната България е на трето място. Класацията водят Турция и Полша. Песимисти са Португалия и Гърция.
  От позитивните очаквания за ръст на приходите от продажби за износ трябва да бъде "отписана" Европа, смята Симеонов.

  Линк

 • Българският бизнес търси спасение в експорта извън ЕС


   
  На фона на мрачните прогнози за драстично свиване на вътрешното потребление и стагнация на пазарите в ЕС през 2012 г. българският бизнес е обнадежден от сигнали за интерес на компании от страни извън общността за търговия с България. Това става ясно от проучване на Европалати сред 70 000 фирми в Европа, сред които и 586 български компании, представено у нас от Българската търговско-промишлена палата. Изследването, което проучва очакванията на бизнеса за следващата година, се провежда за 13-и пореден път.
  Близо 60 на сто от анкетираните български фирми догодина очакват ръст на приходите от продажби в чужбина. Малко над 30 на сто от запитаните смятат, че приходите ще се запазят на нивата от тази година, а спад очакват 13 на сто от анкетираните. Подобни са очакванията за вътрешното потребление - почти всяка втора фирма очаква ръст на постъпленията си от продажби у нас.С това България се нарежда на второ място по ръст на очакванията на приходи от продажби в чужбина след Португалия, като най-песимистични са компаниите от Чехия и Унгария. Макар анкетата да влиза в противоречие с повечето прогнози за свито потребление в страната и редуцирани поръчки от чужбина, изследването има своето обяснение. Проучването е правено в периода септември - октомври, когато дълговите проблеми в Еврозоната нямаха сегашните си измерения. Освен това експертите отчитат, че все повече фирми търсят контакти с трети страни, с които да търгуват, обнадеждени от положителните сигнали на чуждестранните предприемачи.
  Според председателя на БТПП Цветан Симеонов заради продължаващите финансови проблеми българските износители трябва да "отпишат" европейския пазар догодина. За да компенсират свитият износ към ЕС, фирмите ще трябва да се насочат към пазари в страните от Азия, Близкия изток, а също и към Либия, която въпреки сегашните си политически проблеми има сериозен интерес към българските стоки. Потенциални, макар и неразвити, са пазарите в Бразилия и Аржентина, отбеляза Симеонов. Само преди дни за търсене на нови пазари загатна и финансовият министър Симеон Дянков, според когото бизнесът би могъл да възстанови позициите си на руския пазар. Според експертите от БТПП това би било по-трудно заради външнотърговската политика на Русия, свързана със стоките от ЕС.

  Линк

 • Българският бизнес е най-големият оптимист в Европа


   
  Представителите на българския бизнес са най-оптимистично настроени сред своите колеги от ЕС в очакванията си за развитието на икономиката през следващата година, сочи проучване на БТПП, което бе представено вчера. То е част от традиционно изследване на Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати (Европалати). Изводите за България са направени върху основата на близо 600 анкетирани фирми. Техните отговори са наредили страната ни в челните места по оптимизъм. 57,2% от анкетираните са отговорили, че очакват подобрение на бизнес климата през следващата година, което нарежда страната ни на първо място в това отношение. След нас по този показател са Швеция, Турция, Румъния и Малта. Въпреки това предприемачите в България, както повечето европейски мениджъри, остават резервирани спрямо очакванията за увеличение в заетостта и инвестициите през 2012 г. Дългогодишният опит на БТПП при проучването доказва, че оптимистичните перспективи се реализират, но не за всички фирми. Като цяло предприемачите остават предимно оптимисти, разчитайки, че ще реализират бизнес идеите си в една прозрачна среда и при добри условия за бизнес , коментира председателят на БТПП Цветан Симеонов. 
  Според проучването близо 60% от анкетираните фирми са заявили, че през следващата година очакват ръст на приходите от продажби в чужбина. Малко над 30% смятат, че приходите ще се запазят на тазгодишните равнища, а спад очакват 13% от анкетираните. Оптимизмът за 2012 г. във възможностите за износ на стоки е значително по-силен спрямо очакванията за продажбите на националните пазари. В изследването на Европалати се отбелязва, че несигурността в Европа в макроикономически план влияе значително и намалява оптимизма в очакванията за бизнес климата през 2012 г. Резултатите за заетостта показват, че през следващата година повечето фирми в Европа имат намерения да поддържат сегашните нива на заетост. Бизнесът остава доста предпазлив и в очакванията за инвестициите през идната година и за развитието на пазара на труда. 
  България е на второ място по ръст на очакванията на приходи от продажби в чужбина след Португалия, най-песимистични са компаниите от Чехия и Унгария. За близо 52% от анкетираните ще има ръст на приходите от продажби в страната догодина, за около 34% те ще са същите, а спад очакват близо 15 на сто от компаниите. По очаквания за ръст на приходите от вътрешния пазар в съответната държава България е на трето място. Класацията водят Турция и Полша. Песимисти са Португалия и Гърция. 
  Според Цветан Симеонов позитивните очаквания за ръст на приходите от продажби за износ не трябва да се свързват с Европа. Възстановяване на експорта ни може да има в традиционните за страната ни пазари – Азия и арабския свят, каза Симеонов. Потенциални пазари са и Бразилия и Аржентина, но след еуфорията след посещението на Дилма Русеф през есента нещата в тази посока не са мръднали далеч. 
  Заради външнотърговската политика на Русия и поставяните бариерите пред стоките от ЕС, както и тенденцията за създаване на зона за свободна търговия с държави от Централа Азия не може да се очаква особен ръст на продажбите на наши компании там. Близо 48% от компаниите очакват, че инвестициите през 2012 г. ще са аналогични на обемите през 2011 г. Бизнес проучването показва прогнозата за икономическата ситуация в Европа през 2012 г. като цяло и за всяка от страните. То се извършва със стандартизиран въпросник и обхваща шест икономически индикатора: бизнес климат, общи приходи от продажби, приходи от продажби в страната, приходи от продажби извън страната, заетост и инвестиции. Фирмите представят резултатите през 2011 г. и очакванията за 2012 г. за всеки един от индикаторите. 

  Линк

 • Износът – основен двигател за оптимизъм през 2012 г. в Европа


   
  Проучване на Европалати (Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати) сред 70 000 фирми в Европа показва, че основен източник на оптимизъм за 2012 г. са продажбите на стоки на пазари, извън страната, съобщиха от пресцентъра на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/.
  Участието на България в инициативата на Европалати се осъществява само от БТПП, която вече за 13-ти път проучи очакванията на бизнеса за следващата година.
  Резултатите от 19-тото по ред проучване в Европа посочват, че икономическите перспективи за продажбите на чужди пазари са ключов фактор за растеж пред европейските страни. Оптимизмът за 2012 г. във възможностите за износ на стоки е значително по-силен спрямо очакванията за продажбите на националните пазари.
  В изследването на Европалати се отбелязва, че несигурността в Европа в макроикономически план влияе значително и намалява нивата на оптимизъм в очакванията за бизнес климата през 2012 г.
  Резултатите за заетостта показват, че през следващата година повечето фирми в Европа имат намерения да поддържат сегашните нива на заетост. Бизнесът остава доста предпазлив и в очакванията за инвестициите през идната година.
  Перспективите в България за 2012 г., оформени са базата на 586 анкетирани фирми, са предимно положителни и попадаме сред първите страни по оптимизъм. Въпреки това предприемачите в България, както повечето европейски мениджъри, остават резервирани спрямо очакванията за увеличение в заетостта и инвестициите през 2012 г.
  Дългогодишният опит на БТПП при проучването доказва, че оптимистичните перспективи се реализират, но не за всички фирми. Като цяло предприемачите остават предимно оптимисти, разчитайки, че ще осъществяват бизнес намеренията си в една прозрачна среда, в която ще се реализират необходимите промени за подобряване на условията за бизнес.

  Линк

 • Bulgarian companies expect growth in 2012 export revenue - poll


   

  Nearly 60 per cent of the companies polled by the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (BCCI) expect to see export revenues increase in 2012, Bulgarian news agency BTA said on December 5 2011, citing data from the survey conducted in October.
  A third of those polled believe that revenues will remain at 2011 levels, while 13 per cent expect a decline.
  The European economic review by EUROCHAMBRES, of which BCCI is a member, shows that Bulgarian firms have the second-highest growth expectations for revenues from sales abroad. Portuguese businesses top the list, while companies from the Czech Republic and Hungary are the most pessimistic.
  With regard to expectations for domestic sales growth, Bulgaria ranks third after Turkey and Poland, with Portugal and Greece making up the gloomy camp.
  According to BCCI president Tsvetan Simeonov, Bulgarian export-oriented companies would do well not to pin their hopes on Europe in 2012 given the ongoing crisis on the continent. Prospects for Russia are also on the bleak side in light of the country’s trade barriers for EU goods. Simeonov recommends that Bulgarian firms focus on other traditional export markets, citing as examples Asia and the Middle East, as well as Libya. He also sees Brazil and Argentina as markets of considerable potential.

  Линк

 • 60% от фирмите очакват увеличение на износа си


   

  Около 60% от фирмите очакват подобрение на износа си през следващата година. Това представи председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов. Данните са от изследване, направено от Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати (Европалати) в целия свят. Работодателите имат негативни очаквания спрямо възстановяването на пазара на труда. Само 13,7% е ръстът на заетостта при очакваните 28,1%.
  Страната ни е на 7-мо място по индекс на ниски данъци между 67 държави в света. Сериознен контраст обаче има между очакванията по отношение на износа на стоки и реалното им разпределение на чуждестранните пазари. Положителна промяна в условията на бизнес климата през миналата година са предвидили 53,4% от българските фирми, но очакванията само на 20,7% от тях са се реализирали през 2011 г. Българските фирми в страната са скептични по отношение на ръста на инвестициите, назависимо дали ще са от български или чуждестранни. Така очакваният ръст за изминалата година е бил 37,2 %, но реалното повишение в тази сфера е в рамките на 18,5% Едва 36% от фирмите очакват подобряване на инвестициите, независимо дали са български или чужди. Според председателя на търговско-промишлената палата недоволството на чуждестранните инвеститоти се обуславя от честото изменение на законите в страната, от лошата работа на администрацията и съдебната система, както и условията за създаване на корупционни практики.

  Линк

 • 60% от нашите фирми оптимисти за износа си


   
  Почти 60 на сто от българските фирми очакват подобрение на износа си. Това става ясно от проучване на Българската търговско-промишлена палата, което беше представено вчера от председателя й Цветан Симеонов. По този показател страната ни е на първо място в Европа, но според председателя на палатата очакванията за износ към Стария континент трябва да бъдат резервирани. Според Симеонов може да търсим пазарни ниши в Арабския свят, както и да направим всичко възможно, за да се върнем на нашите традиционни пазари, да търсим възможности в Азия и Бразилия. Имаме големи възможности също така да работим с Либия, където има нужда от множество услуги в сферата на строителството, а и страната чувствала угризения спрямо България.
  Работодателите имат негативни очаквания спрямо възстановяването на пазара на труда. Едва 36 на сто от фирмите очакват подобряване на инвестициите, независимо дали са български или чужди.
  Междувременно вчера стана ясно, че продажбите на дребно у нас са намалели с 5,2 на сто през октомври спрямо същия месец на миналата година, според данните на европейската статистическа служба Евростат. На месечна база намалението е с 0,8 на сто. Като цяло продажбите на дребно в еврозоната и в Европейския съюз са нараснали с 0,4% през октомври спрямо септември. Най-голям ръст от близо 4 на сто има в Малта, следвана от Румъния – с 2%, и Полша, където повишението е с 1,4 на сто. Страните с най-значително понижение на търговията на дребно са Португалия – с 3,3%, Латвия – 3%, и Дания, където свиването на търговията е с 2%.

  Линк

 • Повечето фирми очакват подобряване на износа според изследване на БТПП


   
  Близо 60 на сто от фирмите очакват подобрение на износа си, сочи проучване на Българската търговско-промишлена палата, представено от председателя й Цветан Симеонов. По думите му Европа трябва да бъде „отписана" за увеличаване на продажбите на български стоки. Според Симеонов може да намерим големи пазарни ниши в Либия, където има нужда от множество услуги в сферата на строителството, а и страната чувствала „угризения" спрямо България.
  „За Европа без съмнение очаквания не можем да имаме. Виждате национални фирми във всички европейски страни са с негативни очаквания по отношение на ръста. Значи Европа трябва да я отпишем като очаквания за голям ръст на продажбите", каза шефът на БТПП.
  Според Симеонов останалото е възстановяване на традиционните пазари, като посочи Азия и позитивни сигнали от арабските партньори. Той изтъква скорошната визита на временно управляващия Либия. „Имам чувството, че имат угризения за това, което стана между нашите две страни и сега искат да го компенсират, да ни дадат тласък", коментира още председателят на БТПП.
  Цветан Симеонов изтъкна, че въпреки трудностите, които изпитват заради Арабската пролет и революциите от началото на годината, тези страни са платежоспособни и има какво да се реконструира и строи в тях. По думите на Симеонов е имало голям ентусиазъм, дори „прегаряне" по отношение на Бразилия, но като че ли нищо не се случва. Той допълни, че ще се преценява какви мерки да бъдат набелязани в тази посока, тъй като Бразилия е огромен пазар. Добри са очакванията по отношение на друга южноамериканска държава – Аржентина.
  Работодателите имат негативни очаквания спрямо възстановяването на пазара на труда. Едва 36 на сто от фирмите очакват подобряване на инвестициите, независимо дали са български или чужди.

  Линк

 • Близо 60 на сто от фирми, анкетирани в проучване на БТПП, очакват ръст на приходите от продажби в чужбина през 2012 г.


   

      Близо 60 на сто от фирми, анкетирани в проучване на БТПП, са
   заяви, че през следващата година очакват ръст на приходите от 
  продажби в чужбина. Малко над 30 на сто смятат, че приходите ще 
  се запазят на тазгодишните нива, а спад очакват 13 на сто от 
  анкетираните. Председателят на палатата Цветан Симеонов 
  представи днес пред журналисти данните от проучване на 
  организацията на тема "Износът - основен двигател за оптимизъм 
  през 2012 г. в 
  Европа" от октомври.
       България е на второ място по ръст на очакванията на приходи
   от продажби в чужбина след Португалия, най-песимистични са 
  компаниите от Чехия и Унгария.
       За близо 52 на сто от анкетираните ще има ръст на приходите
   от продажби в страна догодина, за около 34 на сто те ще са 
  същите, а спад очакват близо 15 на сто от компаниите. По 
  очаквания за ръст на приходите в страната България е на трето 
  място. Класацията водят Турция и Полша. Песимисти са Португалия 
  и Гърция.
        Според Цветан Симеонов от позитивните очаквания за ръст на
   приходите от продажби за износ трябва да бъде "отписана"  
  Европа. Възстановяването на експорта ни може да има в 
  традиционните за страната ни пазари, Азия, има и положителни 
  сигнали от арабските партньори на България, каза Симеонов. 
  Потенциални пазари са и Бразилия и Аржентина. Заради 
  външнотърговската политика на Русия и поставяните бариерите пред
   стоките от ЕС, както и тенденцията за създаване на зона за 
  свободна търговия с държави от Централа Азия,  не може да се 
  очаква особен ръст на продажбите на наши компании там.
          Близо 48 на сто от компаниите очакват, че инвестициите 
  през 2012 г. ще са аналогични на обемите през 2011 г. 

  Линк

Назад