Назад

ОБРЪЩЕНИЕ от БТПП към обществото и политическите сили


 • Търговско-промишлената палата протестира срещу проектозакон


   
  БТПП е най-старата работодателска организация в страната със 117 годишна история, подчертава се в декларация, разпространена до медиите. Според представители на палатата текстът в проектозакона  който поставя ограничението кандидатстващата за представителна организация „да не извършва дейности, изрично възложени само на нея със закон или с нормативен акт” не е обоснован по никакъв начин в мотивите на законопроекта, не е познат в европейската и международна практика и противно на разпространеното твърдение такова изискване не е предлагано от Европейската комисия, не отчита факта на членство на дадена работодателска организация  в Международната организация на работодателите, с което тя се признава за представителна на международно ниво.
  Предлаганият ограничителен критерий изключва от национално социално партньорство най-голямата  работодателска организация, която е признат член на Международната организация на работодателите и обединява 28 регионални палати, над 100 браншови организации и над 50 000 члена. В резултат на това една огромна част от активните стопански субекти в страната ще останат без представителство и защита на национално и регионално ниво. С подобен подход държавата може да лиши от национална представителност всяка организация, приела публично-частното партньорство.
  БТПП категорично предупреждава, че несъобразяването с изискванията за представителство, прилагани в европейската практика, може да има неблагоприятни последици за България на форумите на влиятелни международни организации, като Международната организация на работодателите, Международната организация на труда и Европалати, изразили неодобрение за въвеждането на предложения критерий.

  Линк

 • БТПП против нов критерий за представителност на работодателските организации


   


  В официално свое обръщение "към обществото и политическите сили", Българската търговско-промишлена палата (БТПП) изразява недоволство и възразява срещу новия критерий за представителност на работодателските организации. Той е предложен в Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда и поставя ограничение за кандидатстващата за представителна организация "да не извършва дейности, изрично възложени само на нея със закон или с нормативен акт". По думите на палатата това е директно насочена срещу нея разпоредба. Неприемливостта на този критерий се състои в липсата на обосновка в мотивите на законопроекта, както...

  Линк

 • Българската търговско-промишлена палата възразява срещу новия критерий за представителност на работодателските организации


   

   Българската търговско-промишлена палата (БТПП) категорично възразява срещу новия критерий за представителност на работодателските организации, предложен в Кодекса на труда в Законопроекта за неговото изменение и допълнение. Това се казва в обръщение на БТПП към обществото и политическите сили. Новият критерий поставя ограничението кандидатстващата за представителна организация „да не извършва дейности, изрично възложени само на нея със закон или с нормативен акт” (чл. 35, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда). Тази разпоредба е насочена единствено срещу БТПП, която е най-старата работодателска организация в страната със 117-годишна история.
  Критерият е неприемлив, защото: не е обоснован по никакъв начин в мотивите на законопроекта; е непознат в европейската и международна практика и противно на разпространеното твърдение такова изискване не е предлагано от Европейската комисия; не отчита факта на членство на дадена работодателска организация в Международната организация на работодателите, с което тя се признава за представителна на международно ниво.
  Предлаганият ограничителен критерий изключва от национално социално партньорство най-голямата работодателска организация, която е признат член на Международната организация на работодателите и обединява 28 регионални палати, над 100 браншови организации и над 50 000 члена. В резултат на това една огромна част от активните стопански субекти в страната ще останат без представителство и защита на национално и регионално ниво. С подобен подход държавата може да лиши от национална представителност всяка организация, приела публично-частното партньорство.
  БТПП категорично предупреждава, че несъобразяването с изискванията за представителство, прилагани в европейската практика, може да има неблагоприятни последици за България на форумите на влиятелни международни организации, като Международната организация на работодателите, Международната организация на труда и Европалати, изразили неодобрение за въвеждането на предложения критерий.

  Линк

 • БТПП против нов критерий за представителност на работодателските организации


   

  В официално свое обръщение "към обществото и политическите сили", Българската търговско-промишлена палата (БТПП) изразява недоволство и възразява срещу новия критерий за представителност на работодателските организации. Той е предложен в Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда и поставя ограничение за кандидатстващата за представителна организация "да не извършва дейности, изрично възложени само на нея със закон или с нормативен акт". По думите на палатата това е директно насочена срещу нея разпоредба.
  Неприемливостта на този критерий се състои в липсата на обосновка в мотивите на законопроекта, както и в това, че той е непознат на европейската и международна практика и не е предлаган от Европейската комисия. Наред с това не се отчита фактът на членство на дадена работодателска организация в Международната организация на работодателите, с което тя да се признае за представителна на международно ниво.
  Предлаганият ограничителен критерий изключва от национално социално партньорство най-голямата работодателска организация, която е признат член на Международната организация на работодателите и обединява 28 регионални палати, над 100 браншови организации и над 50 хиляди члена.
  В резултат на това една огромна част от активните стопански субекти в страната ще останат без представителство и защита на национално и регионално ниво. С подобен подход държавата може да лиши от национална представителност всяка организация, приела публично-частното партньорство, коментират от БТПП
  От палатата предупреждават, че несъобразяването с изискванията за представителство, които се прилагат в европрактиката, може да резултира в неблагоприятни последици за България на международно ниво и по-специално на форумите на организации като Международната организация на работодателите, Международната организация на труда и Европалати.

  Линк

 • БТПП възразява срещу промени в Кодекса на труда


   

  Българската търговско-промишлена палата (БТПП) категорично възразява срещу новия критерий за представителност на работодателските организации, предложен в Кодекса на труда в Законопроекта за неговото изменение и допълнение, който поставя ограничението кандидатстващата за представителна организация „да не извършва дейности, изрично възложени само на нея със закон или с нормативен акт” (чл. 35, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда). Тази разпоредба е насочена единствено срещу БТПП, която е най-старата работодателска организация в страната със 117 годишна история.
  Критерият е неприемлив, защото:
  ·не е обоснован по никакъв начин в мотивите на законопроекта;
  ·е непознат в европейската и международна практика и противно на разпространеното твърдение такова изискване не е предлагано от Европейската комисия;
  ·не отчита факта на членство на дадена работодателска организация  в Международната организация на работодателите, с което тя се признава за представителна на международно ниво.
  Предлаганият ограничителен критерий изключва от национално социално партньорство най-голямата работодателска организация, която е признат член на Международната организация на работодателите и обединява 28 регионални палати, над 100 браншови организации и над 50 000 члена. В резултат на това една огромна част от активните стопански субекти в страната ще останат без представителство и защита на национално и регионално ниво. С подобен подход държавата може да лиши от национална представителност всяка организация, приела публично-частното партньорство.
  БТПП категорично предупреждава, че несъобразяването с изискванията за представителство, прилагани в европейската практика, може да има неблагоприятни последици за България на форумите на влиятелни международни организации, като Международната организация на работодателите, Международната организация на труда и Европалати, изразили неодобрение за въвеждането на предложения критерий.

  Линк

 • БТПП протестира защото я дискриминират


   
  Българската търговско-промишлена палата (БТПП) категорично възразява срещу новия критерий за представителност на работодателските организации, предложен в Кодекса на труда в Законопроекта за неговото изменение и допълнение, който поставя ограничението кандидатстващата за представителна организация „да не извършва дейности, изрично възложени само на нея със закон или с нормативен акт” (чл. 35, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда). Тази разпоредба е насочена единствено срещу БТПП, която е най-старата работодателска организация в страната със 117 годишна история.
  Критерият е неприемлив, защото:
  - не е обоснован по никакъв начин в мотивите на законопроекта;
  - е непознат в европейската и международна практика и противно на разпространеното твърдение такова -изискване не е предлагано от Европейската комисия;
  - не отчита факта на членство на дадена работодателска организация в Международната организация на работодателите, с което тя се признава за представителна на международно ниво.
   
  Предлаганият ограничителен критерий изключва от национално социално партньорство най-голямата работодателска организация, която е признат член на Международната организация на работодателите и обединява 28 регионални палати, над 100 браншови организации и над 50 000 члена. В резултат на това една огромна част от активните стопански субекти в страната ще останат без представителство и защита на национално и регионално ниво. С подобен подход държавата може да лиши от национална представителност всяка организация, приела публично-частното партньорство.
   
  БТПП категорично предупреждава, че несъобразяването с изискванията за представителство, прилагани в европейската практика, може да има неблагоприятни последици за България на форумите на влиятелни международни организации, като Международната организация на работодателите, Международната организация на труда и Европалати, изразили неодобрение за въвеждането на предложения критерий.

  Линк

 • ОБРЪЩЕНИЕ от БТПП към обществото и политическите сили


   

  Българската търговско-промишлена палата (БТПП) категорично възразява срещу новия критерий за представителност на работодателските организации, предложен в Кодекса на труда в Законопроекта за неговото изменение и допълнение, който поставя ограничението кандидатстващата за представителна организация „да не извършва дейности, изрично възложени само на нея със закон или с нормативен акт” (чл. 35, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда). Тази разпоредба е насочена единствено срещу БТПП, която е най-старата работодателска организация в страната със 117 годишна история.
  Критерият е неприемлив, защото: 
  • не е обоснован по никакъв начин в мотивите на законопроекта;
  • е непознат в европейската и международна практика и противно на разпространеното твърдение такова изискване не е предлагано от Европейската комисия;
  • не отчита факта на членство на дадена работодателска организация  в Международната организация на работодателите, с което тя се признава за представителна на международно ниво.
  Предлаганият ограничителен критерий изключва от национално социално партньорство най-голямата  работодателска организация, която е признат член на Международната организация на работодателите и обединява 28 регионални палати, над 100 браншови организации и над 50 000 члена. В резултат на това една огромна част от активните стопански субекти в страната ще останат без представителство и защита на национално и регионално ниво. С подобен подход държавата може да лиши от национална представителност всяка организация, приела публично-частното партньорство.
  БТПП категорично предупреждава, че несъобразяването с изискванията за представителство, прилагани в европейската практика, може да има неблагоприятни последици за България на форумите на влиятелни международни организации, като Международната организация на работодателите, Международната организация на труда и Европалати, изразили неодобрение за въвеждането на предложения критерий.

  Линк

Назад