Назад

Дефицит на жени по върховете на родния бизнес


 • 61,4% от жените в страната са с висше образование


   

  България е една от седемте страни с най-големи различия в нивата на заплащане на труда между жени и мъже.
  Това сочат изследвания на ЕС, представени по време на информационен ден по проект "Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й", информират от Българската търговско-промишлена палата.
  61,4% от жените в нашата страна са с висше образование, докато сред мъжете 38,6% са възпитаници на висши училища. В същия момент се оказва, че само 11% от мениджърите в страната са жени.
  Ако са нужни високообразовани мениджъри, те трябва да се търсят сред завършилите висше образование, включително и жени, смята Иван Нейков, председател на Балкански институт по труда и социалната политика (БИТСП).
  Друго изследване дава данни, че 66% от жените работят с нови технологии, а за мъжете този процент е 43%. На база на всички тези факти в нашата страна съществува неравнопоставеност на пазара на труда.
  Все пак, има и фирми, които са приели за своя политика равнопоставеността на половете. Според Нейков това е един от ключовете за повишаване на конкурентоспособността.
  Жените срещат и някои проблеми при работа - липса на сигурност на работното място и намалени възможности за професионален растеж. Тази дискриминационна тенденция се проявява предимно в малките и средните предприятия.
  Що се отнася до хората в неравностойно положение, 10% от гражданите на ЕС са с увреждания.
  Дискриминацията по признак увреждане е на първо място по разпространение в съвременното българско общество - 76,1%. Друг интересен факт, че хората с увреждания имат по-скромни очаквания по отношение на заплащането.
  По време на информационния ден бяха разгледани и темата различно вероизповедание като фактор, който не влияе значително на наемането на хора в нашата страна, както и различната сексуална ориентация. Оказва се, че мъжете я оценяват по-често като недостатък.
  Етническият произход като пречка на пазара на труда е посочван по-често от ромите (24,4%) и от турците (2,6%) и по-рядко от етническите българи (6,9%).
  Иван Нейков обобщи, че може би "най-различният работник може да бъде най-подходящият за дадена работа".

  Линк

 • Жените в България по-образовани от мъжете и по-нископлатени


   

  На Информационен ден за мерките и политиките за равнопоставеност на пазара на труда, провел се в Българската търговско-промишлена палата (БТПП), по  Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, мениджъри и HR експери стигнаха до извода, че успешните съвременни мениджъри трябва да се търсят сред амбициозните хора с висше образование и те могат да бъдат жени.
   
  Г-н Иван Нейков - основен лектор по темата и председател на Балкански институт по труда и социалната политика (БИТСП)  представи мерките и политиките за равнопоставеност на пазара на труда по отношение на жените, хората в неравностойно положение, маргинализираните етнокултурни общонсти и хората с различно вероизповедание и сексуална ориентация. Относно равнопоставеността на половете той съобщи, че има индикатори в световен мащаб за равнопоставеност, сред които най-сериозно е влиянието на социалната изолация и бедността сред жените.
   
  Бе отбелязано, че България е една от седемте страни в ЕС с най-големи различия в нивата на заплащане на труда между жени и мъже, още: 61,4% от жените в нашата страна са с висше образование, докато сред мъжете 38,7% са възпитаници на висши училища. В същото време само 11% от мениджърите у нас са жени. Изводът, който направи Директорът на БИТСП бе, че ако са нужни високообразовани мениджъри те трябва да се търсят сред завършилите висше образование, включително и жени.
   
  Друго изследване дава данни, че 66% от жените работят с нови технологии, а за мъжете този процент е едва 43. На база на всички тези факти в нашата страна съществува неравнопоставеност на пазара на труда. Все пак има и фирми, които са приели за своя политика равнопоставеността на половете. Нейков коментира, че това е един от важните ключове за повишаване на конкурентноспособността.
   
  Жените срещат и някои проблеми при работа – липса на сигурност на работното място и намалени възможности за професионален растеж. Дискримативна тенденция се проявява предимно в МСП. По въпроса за хората в неравностойно положение стана ясно, че 10% от хората в ЕС са с увреждания. Дискриминацията по признак увреждане също е сред първите места по разпространение у нас - 76,1% . Въпреки предвидените в програми преференции за наети хора с увреждания, средствата не се усвояват и хората масово са недоволни от грижата за тях и тежките процедури по включването им в такива програни.
   
  По време на информационния ден бяха разгледани и темите различно вероизповедание, като фактор, който не влияе значително на наемането на хора в нашата страна, както и различната сексуална ориентация. Последната се оценява от мъжете най-често като недостатък. Етническият произход като пречка на пазара на труда е посочван по-често от ромите /24,4%/ и от турците /12,6%/, а по-рядко от етническите българи /6,9%/.
   
  Във форума взеха участие предприемачи от България, Македония, Босна и Херцеговина, Гърция и Турция.

  Линк

 • 61,4% от жените в страната са с висше образование


   
  България е една от седемте страни с най-големи различия в нивата на заплащане на труда между жени и мъже.
  Това сочат изследвания на ЕС, представени по време на информационен ден по проект "Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й", информират от Българската търговско-промишлена палата.
  61,4% от жените в нашата страна са с висше образование, докато сред мъжете 38,6% са възпитаници на висши училища. В същия момент се оказва, че само 11% от мениджърите в страната са жени.
  Ако са нужни високообразовани мениджъри, те трябва да се търсят сред завършилите висше образование, включително и жени, смята Иван Нейков, председател на Балкански институт по труда и социалната политика (БИТСП).
  Друго изследване дава данни, че 66% от жените работят с нови технологии, а за мъжете този процент е 43%. На база на всички тези факти в нашата страна съществува неравнопоставеност на пазара на труда.
  Все пак, има и фирми, които са приели за своя политика равнопоставеността на половете. Според Нейков това е един от ключовете за повишаване на конкурентоспособността.
  Жените срещат и някои проблеми при работа - липса на сигурност на работното място и намалени възможности за професионален растеж. Тази дискриминационна тенденция се проявява предимно в малките и средните предприятия.
  Що се отнася до хората в неравностойно положение, 10% от гражданите на ЕС са с увреждания.
  Дискриминацията по признак увреждане е на първо място по разпространение в съвременното българско общество - 76,1%. Друг интересен факт, че хората с увреждания имат по-скромни очаквания по отношение на заплащането.
  По време на информационния ден бяха разгледани и темата различно вероизповедание като фактор, който не влияе значително на наемането на хора в нашата страна, както и различната сексуална ориентация. Оказва се, че мъжете я оценяват по-често като недостатък.
  Етническият произход като пречка на пазара на труда е посочван по-често от ромите (24,4%) и от турците (2,6%) и по-рядко от етническите българи (6,9%).
  Иван Нейков обобщи, че може би "най-различният работник може да бъде най-подходящият за дадена работа".

  Линк

 • Дефицит на жени по върховете на родния бизнес


   

  Само 11% от мениджърите в страната са жени
  Едва една десета от мениджърските позиции в България са заети от жени, стана ясно на информационне ден за мерките и политиките за равнопоставеност на пазара на труда. Според изследвания на ЕС, България е една от седемте страни с най-големи различия в нивата на заплащане на труда между жени и мъже, каза Иван Нейков, председател на Балкански институт по труда и социалната политика (БИТСП), цитиран от пресцентъра на БТПП.   61,4% от жените в нашата страна са с висше образование, докато сред мъжете 38,7% са възпитаници на висши училища. В същия момент се оказва, че само 11% от мениджърите в страната са жени.

  Линк

 • 61,4% от жените в страната са с висше образование


   

  България е една от седемте страни с най-големи различия в нивата на заплащане на труда между жени и мъже.
  Това сочат изследвания на ЕС, представени по време на информационен ден по проект "Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й", информират от Българската търговско-промишлена палата.
  61,4% от жените в нашата страна са с висше образование, докато сред мъжете 38,6% са възпитаници на висши училища. В същия момент се оказва, че само 11% от мениджърите в страната са жени.
  Ако са нужни високообразовани мениджъри, те трябва да се търсят сред завършилите висше образование, включително и жени, смята Иван Нейков, председател на Балкански институт по труда и социалната политика (БИТСП).
  Друго изследване дава данни, че 66% от жените работят с нови технологии, а за мъжете този процент е 43%. На база на всички тези факти в нашата страна съществува неравнопоставеност на пазара на труда.
  Все пак, има и фирми, които са приели за своя политика равнопоставеността на половете. Според Нейков това е един от ключовете за повишаване на конкурентоспособността.
  Жените срещат и някои проблеми при работа - липса на сигурност на работното място и намалени възможности за професионален растеж. Тази дискриминационна тенденция се проявява предимно в малките и средните предприятия.
  Що се отнася до хората в неравностойно положение, 10% от гражданите на ЕС са с увреждания.
  Дискриминацията по признак увреждане е на първо място по разпространение в съвременното българско общество - 76,1%. Друг интересен факт, че хората с увреждания имат по-скромни очаквания по отношение на заплащането.
  По време на информационния ден бяха разгледани и темата различно вероизповедание като фактор, който не влияе значително на наемането на хора в нашата страна, както и различната сексуална ориентация. Оказва се, че мъжете я оценяват по-често като недостатък.
  Етническият произход като пречка на пазара на труда е посочван по-често от ромите (24,4%) и от турците (2,6%) и по-рядко от етническите българи (6,9%).
  Иван Нейков обобщи, че може би "най-различният работник може да бъде най-подходящият за дадена работа".

  Линк

 • Дефицит на жени по върховете на родния бизнес


   
  Едва една десета от мениджърските позиции в България са заети от жени, стана ясно на информационне ден за мерките и политиките за равнопоставеност на пазара на труда.
  Според изследвания на ЕС, България е една от седемте страни с най-големи различия в нивата на заплащане на труда между жени и мъже, каза Иван Нейков, председател на Балкански институт по труда и социалната политика (БИТСП), цитиран от пресцентъра на БТПП.
    61,4% от жените в нашата страна са с висше образование, докато сред мъжете 38,7% са възпитаници на висши училища. В същия момент се оказва, че само 11% от мениджърите в страната са жени.
  Изводът, който направи Директорът на БИТСП бе, че ако са нужни високообразовани мениджъри те трябва да се търсят сред завършилите висше образование, включително и жени.
  Друго изследване дава данни, че 66% от жените работят с нови технологии, а за мъжете този процент е 43%. На база на всички тези факти в нашата страна съществува неравнопоставеност на пазара на труда.
  Все пак има и фирми, които са приели за своя политика равнопоставеността на половете. Иван. Нейков направи извод, че това е един от ключовете за повишаване на конкурентноспособността.
  Жените срещат и някои проблеми при работа – липса на сигурност на работното място и намалени възможности за професионален растеж. Тези проблеми рано или късно се превръщат в проблеми на работното място. По-интересно е, че тази дискримативна тенденция се проявява предимно в малките и средни фирми.
  Лекторът заключи, че успехът на една фирма често се дължи на равенство на половете.
  Дискриминацията по признак увреждане е на първо място по разпространение в съвременното българско общество - 76,1%, стана ясно още на семинара.
  Определено има много преференции за наетите хора с увреждания, като за тях, така и за работодателите им. Друг интересен факт, че хората с увреждания имат по-скромни очаквания по отношение на заплащането.
  По време на информационния ден бяха разгледани и темите различно вероизповедание, като фактор, който не влияе значително на наемането на хора в нашата страна, както и различната сексуална ориентация. Оказва се, че мъжете я оценяват по-често като недостатък.
  Етническият произход като пречка на пазара на труда е посочван по-често от ромите (24,4%) и от турците (12,6%) и по-рядко от етническите българи (6,9%).

  Линк

Назад