Назад

60% от бизнеса очаква добра 2012 г.


 • 60% от бизнеса очаква добра 2012 г.


   

  57,2% от фирмите – членки на Българската търговско промишлена палата (БТПП), участвали в изследването на организацията на нагласите и очакванията на българските предприемачи за бизнес климата през следващата година, предвиждат положителна икономическата и бизнес среда в страната през 2012 г. БТПП има над 52 000 членове и представлява повече от 100 браншови организации и 28 регионални палати.
  Резултатите от изследването представи председателят на БТПП Цветан Симеонов по време на Международния форум на Югоизточна Европа, който се проведе в София на 24 и 25 ноември.
  Има лек спад в инвестиционните очаквания в сравнение с миналата година, според проучването на палатата. Изследването дава сигнал за проблеми, които срещат фирмите при своята ежедневна работа - бавно административно обслужване, липса на квалифицирана работна сила, корупция, нелоялна конкуренция и др. Бизнесът в България изисква по-добра работа на държавната администрация, по-добри кадри, въвеждане на електронно правителство, отпадане на нуждата от подаване на информация, която вече е налична в институциите, делегиране на правомощия от държавата към НПО и браншови организации, ограничаване и премахване на корупцията, независима съдебна система и др. Освен това, частният сектор настоява за облекчаване на административните процедури при кандидатстване и управление на проекти по европейски програми.
  БТПП ще представи детайлно резултатите от изследването в най-скоро време, като ще ги направи достояние и на съответните институции. Ще предложи и конкретни стъпки, градирани по важност, които трябва да се предприемат с времеви хоризонти.

  Линк

Назад