Назад

EUROCHAMBRES: Нужна е евростратегия за подпомагане на МСП на международните пазари


 • EUROCHAMBRES: Нужна е евростратегия за подпомагане на МСП на международните пазари


   

  Само 13% от европейските малки и средни предприятия (МСП) извършват международна дейност извън ЕС чрез търговия, инвестиции или други форми на сътрудничество с чуждестранни партньори. Поради това европейската асоциация на търговските и индустриалните палати ЕВРОПАЛАТИ (EUROCHAMBRES) е за по-съгласувана и ефективна стратегия на ЕС за подпомагане на МСП на международните пазари. Това може да бъде постигнато чрез засилване на услугите за бизнеса, чрез реално прилагане на публично-частното партньорство, като се подобрява координацията и усвояването на наличните ресурси. МСП, разгръщайки потенциала си на глобалната сцена, ще дадат своя принос за насърчаване на растежа и създаването на заетост.
  "Идеята на Европейската комисия за обединяване на усилията на заинтересовани страни за интернационализация на МСП и мултиплициране на ефекта на съществуващите политики на ЕС в тази област е особено ценна. В мрежата на ЕВРОПАЛАТИ работят 3800 експерти по интернационализация, които подкрепят над 1 милион малки и средни предприятия в международната им търговска дейност”, каза генералният секретар на ЕВРОПАЛАТИ Арналдо Амбрузини.
  БТПП подкрепя инициативата, като ще развива предлаганите от нея услуги за интернационализацията на МСП. Особено внимание ще се отделя на установяване на контакти и партньорства с бързоразвиващите се нови пазари като Китай, Индия, Русия и региони като Югоизточна Азия и Латинска Америка. От Българската търговско-промишлена палата (БТПП) като домакин на мрежата „Enterprise Europe Network“ увериха, че ще осигуряват по-добър достъп на МСП до информация за международните пазари, като например задължителни норми на договорното право, митнически правила, технически разпоредби и стандарти, управление на трансфера на технологии и защита на правата на интелектуалната или индустриалната собственост.

  Линк

Назад