Назад

БТПП: Каква е стойността на иновативните продукти в експортната листа на България?


 • В БТПП се проведе кръгла маса на тема “Чрез иновации към устойчиво развитие“


   
  Вчера в БТПП се проведе кръгла маса на тема “Чрез иновации към устойчиво развитие“, съвместно с „Персонал консулт“- списание „Фондове, програми, проекти“. Обсъждането откриха заместник-председателят на БТПП г-н Георги Стоев и от г-н Йосиф Аврамов, член на УС на Българска търговско-промишлена палата и съпредседател на Бюрото на Съвета по иновации при БТПП. 
  В дискусията се включиха представители на Патентното ведомство на Република България, Българска академия на науките, Технически университетит - София и представители на Федерацията на Научно-техническите съюзи (ФНТС), с които БТПП подписа договор за сътрудничество в средата на месец октомври. 
  Въпреки поканата в дискусията не участва представител на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Участниците дискутираха основни проблеми за приноса на иновациите за конкурентоспособността на Република България по спазване на поетите ангажименти по Лисабонската стратегия, а също приходите за бизнеса и държавата, които могат да дойдат от страна на създадените иновации.
  Бойка Спасова, експерт в Патентно ведомство на Република България направи  изявление за  връзката на Патентно ведомство с бизнеса Тя разгледа проблемите при развитието на заявените български и чуждестранни патенти и информира за полезните модели и търговските марки през последните последните години, като сравни мястото на българските патенти със случващото се в другите страни членки на ЕС.
  Министерство на образованието, младежта и науката беше представено от Албена Вуцова, директор на Дирекция “Научни изследвания”. Тя засегна ролята на държавата и мястото на бизнеса за стимулиране на създаването и внедряването на иновациите. Според г-жа Вуцова най-важните сфери за иновации, в които трябва да инвестира Фондът за иновации са храните, информационните технологии и енергийната ефективност.
  Георги Стоев, заместник-председател на Палатата, припомни, че БТПП участва в международния проект ТРАНСКОСМЕ по 7-ма рамкова програма за създаване на връзка мужду институциите и малките и средни предприятия(МСП). Проектът се реализира съвместно с още 27 държави. Целта е създаването на база от данни на МСП и да се спомогне реализирането на проекти на местно равнище.
  В рамките на кръглата маса бяха обсъдени няколко предложения. Едното бе за формирането на комитет по иновации или обществено-консултативен комитет по иновации без функции на държавна агенция. Друго предложение в дискусията постъпи от модератора на дискусията Александър Трифонов, който е експерт по иновации. Предложението е за изследване от отдел Анализи към БТПП, което да обобщи каква добавена стойност имат иновативните продукти в експортните стоки, колко са иновативните продукти и каква стойност имат те в експортната листа на България. Подобно изследване ще хвърли повече светлина върху важния икономически въпрос дали България изнася повече стоки с ниска добавена стойност или такива с по-висока добавена стойност.

  Линк

 • БТПП: Каква е стойността на иновативните продукти в експортната листа на България?


   

  На 21 ноември в БТПП се проведе кръгла маса на тема "Чрез иновации към
  устойчиво развитие", съвместно с "Персонал консулт"- списание "Фондове,
  програми, проекти". Обсъждането откриха заместник-председателят на БТПП г-н
  Георги Стоев и от г-н Йосиф Аврамов, член на УС на Българска
  търговско-промишлена палата и съпредседател на Бюрото на Съвета по иновации
  при БТПП. В дискусията се включиха представители на Патентното ведомство на
  Република България, Българска академия на науките, Технически университетит
  - София и представители на Федерацията на Научно-техническите съюзи (ФНТС),
  с които БТПП подписа договор за сътрудничество в средата на месец октомври.
  Въпреки поканата в дискусията не участва представител на Министерство на
  икономиката, енергетиката и туризма. Участниците дискутираха основни
  проблеми за приноса на иновациите за конкурентоспособността на Република
  България по спазване на поетите ангажименти по Лисабонската стратегия, а
  също приходите за бизнеса и държавата, които могат да дойдат от страна на
  създадените иновации.
  Бойка Спасова, експерт в Патентно ведомство на Република България направи
  изявление за връзката на Патентно ведомство с бизнеса Тя разгледа
  проблемите при развитието на заявените български и чуждестранни патенти и
  информира за полезните модели и търговските марки през последните последните
  години, като сравни мястото на българските патенти със случващото се в
  другите страни членки на ЕС.
  Министерство на образованието, младежта и науката беше представено от Албена
  Вуцова, директор на Дирекция "Научни изследвания". Тя засегна ролята на
  държавата и мястото на бизнеса за стимулиране на създаването и внедряването
  на иновациите. Според г-жа Вуцова най-важните сфери за иновации, в които
  трябва да инвестира Фондът за иновации са храните, информационните
  технологии и енергийната ефективност.
  Георги Стоев, заместник-председател на Палатата, припомни, че БТПП участва в
  международния проект ТРАНСКОСМЕ по 7-ма рамкова програма за създаване на
  връзка мужду институциите и малките и средни предприятия(МСП). Проектът се
  реализира съвместно с още 27 държави. Целта е създаването на база от данни
  на МСП и да се спомогне реализирането на проекти на местно равнище.
  В рамките на кръглата маса бяха обсъдени няколко предложения. Едното бе за
  формирането на комитет по иновации или обществено-консултативен комитет по
  иновации без функции на държавна агенция. Друго предложение в дискусията
  постъпи от модератора на дискусията Александър Трифонов, който е експерт по
  иновации. Предложението е за изследване от отдел Анализи към БТПП, което да
  обобщи каква добавена стойност имат иновативните продукти в експортните
  стоки, колко са иновативните продукти и каква стойност имат те в експортната
  листа на България. Подобно изследване ще хвърли повече светлина върху важния
  икономически въпрос дали България изнася повече стоки с ниска добавена
  стойност или такива с по-висока добавена стойност.

  Линк

 • БТПП: Каква е стойността на иновативните продукти в експортната листа на България?


   

  На 21 ноември в БТПП се проведе кръгла маса на тема “Чрез иновации към устойчиво развитие“, съвместно с „Персонал консулт“- списание „Фондове, програми, проекти“. Обсъждането откриха заместник-председателят на БТПП г-н Георги Стоев и от г-н Йосиф Аврамов, член на УС на Българска търговско-промишлена палата и съпредседател на Бюрото на Съвета по иновации при БТПП.
  В дискусията се включиха представители на Патентното ведомство на Република България, Българска академия на науките, Технически университетит - София и представители на Федерацията на Научно-техническите съюзи (ФНТС), с които БТПП подписа договор за сътрудничество в средата на месец октомври. Въпреки поканата в дискусията не участва представител на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Участниците дискутираха основни проблеми за приноса на иновациите за конкурентоспособността на Република България по спазване на поетите ангажименти по Лисабонската стратегия, а също приходите за бизнеса и държавата, които могат да дойдат от страна на създадените иновации.
  Бойка Спасова, експерт в Патентно ведомство на Република България направи  изявление за  връзката на Патентно ведомство с бизнеса Тя разгледа проблемите при развитието на заявените български и чуждестранни патенти и информира за полезните модели и търговските марки през последните последните години, като сравни мястото на българските патенти със случващото се в другите страни членки на ЕС. 
  Министерство на образованието, младежта и науката беше представено от Албена Вуцова, директор на Дирекция “Научни изследвания”. Тя засегна ролята на държавата и мястото на бизнеса за стимулиране на създаването и внедряването на иновациите. Според г-жа Вуцова най-важните сфери за иновации, в които трябва да инвестира Фондът за иновации са храните, информационните технологии и енергийната ефективност.
  Георги Стоев, заместник-председател на Палатата, припомни, че БТПП участва в международния проект ТРАНСКОСМЕ по 7-ма рамкова програма за създаване на връзка мужду институциите и малките и средни предприятия(МСП). Проектът се реализира съвместно с още 27 държави. Целта е създаването на база от данни на МСП и да се спомогне реализирането на проекти на местно равнище. 
  В рамките на кръглата маса бяха обсъдени няколко предложения. Едното бе за формирането на комитет по иновации или обществено-консултативен комитет по иновации без функции на държавна агенция. Друго предложение в дискусията постъпи от модератора на дискусията Александър Трифонов, който е експерт по иновации. Предложението е за изследване от отдел Анализи към БТПП, която да обобщи каква добавена стойност имат иновативните продукти в експортните стоки, колко са иновативните продукти и каква стойност имат те в експортната листа на България. Подобно изследване ще хвърли повече светлина върху важния икономически въпрос дали България изнася повече стоки с ниска добавена стойност или такива с по-висока добавена стойност.

  Линк

Назад