Назад

БТПП организара инфо ден по програма за мерките на равнопоставеност на трудовия пазар


  • БТПП организара инфо ден по програма за мерките на равнопоставеност на трудовия пазар

     

    От 14.30 ч. до 18.30 ч. в Зала “Рила”, хотел “Шератон”, Българската търговско-промишлена палата (БТПП) организира Информационен ден по Програма “Повишаване на информираността на работодатели и заети лица за мерки и политики на равнопоставеност на пазара на труда с цел стимулиране на тяхното прилагане”.
    Гост-лектор на форума проф. Иван Нейков, председател на Балкански институт по труда и социалната политика, ще изнесе лекция на тема: „Запознаване на работодателите с мерките и политиките за равнопоставеност на пазара на труда по отношение на жените и хората в неравностойно положение, маргинализираните етнокултурни общности и хората с различни вероизповедания и сексуална ориентация”.

    Линк

Назад