Назад

Минно-добивната индустрия е важна за икономическата стабилност и енергийна независимост на страната


 • Минно-добивната индустрия е важна за икономическата стабилност и енергийна независимост на страната


   

  София /КРОСС/ „В Европа има най-висок внос на суровини на глава от населението в сравниние с другите региони в света. Затова един от трите основни стълба в политиката по устойчивото осигуряване на суровини за Европейския съюз трябва да бъде максимално ефективното и пълноценно използване на потенциала на наличните природни ресурси на Стария континент". Това заяви днес евродепутатът Райнхард Бютихофер при първото си посещение в България, като обяви, че ще очаква позицията на българския минен бранш по доклад, касаещ ефективна стратегия за суровините в Европа. 
  Визитата на Бютихофер, който е зам.-председател на Комисията по външните работи и на Групата на Зелените в Европарламента, се състоя по покана на Българска минно-геоложка камара със съдействието на българския евродепутат проф. Владко Панайотов. Двамата проведоха срещи с Управителния съвет на Българска минно-геоложка камара, представители на научните среди в минния бранш и ръководството на Българска стопанска камара, КРИБ и БТТП.
  Председателят на Българска минно-геоложка камара д-р инж. Лъчезар Цоцорков представи развитието на българската минна индустрия, която осигурява 5 % от брутния вътрешен продукт на страната. Разгледани бяха и съществуващите добри примери за устойчиво развитие на компании от сектора, които инвестират в нови производствени технологии, опазване на околната среда и корпоративна социална отговорност. 
  Председателят на браншовата организация подчерта, че голяма европейска крачка напред са били направени с приетите в края на миналата година законодателни промени. С тях се създаде единен орган за управлението на подземните богатства в страната и възможност за разработване на национална политика и стратегия за развитието на минната индустрия. Очаква се скоро тя да бъде публично представена от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. 
  „Глобалната картина в света се променя и ние трябва да преосмислим нашите общоевропейски позиции. Вярвам, че в нашите стратегии в бъдеще ще се обръща по-голямо внимание както на европейските ресурси и суровини, така и на рециклирането. Трябва да активизираме сътрудничеството на европейско ниво, включително между научно-изследователските организации. Злените идеи трябва да се възприемат не като пречка за развитието на бизнеса, а като стимулатор на иновациите", подчерта Р. Бютихофер. Ще работим за постигне на баланс между развитието на минната индустрия, осигуряването на работни места и опазването на околната среда, категорични бяха депутатите от Европейския парламент, представителите на научните среди и водещите компании от бранша. 
  Заедно с ръководството на браншовата организация, г-н Райнхард Бютикофер и проф. Владко Панайотов се срещнаха и със заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма г-н Делян Добрев. С него бяха обсъдени подготвяната национална стратегия и трите направления в доклада, касаещ ефективната стратегия за суровините в Европа.
  Българската минно-геоложка камара е националнопредставителна неправителствена организация на бизнеса в областта на добива на подземни богатства и свързаните с това дейности в България, учредена през 1991 г. Тя обединява 115 компании, които осигуряват повече от 90% от производството на бранша. От основаването си Камарата е член на Българската стопанска камара, на Европейската асоциация на минната промишленост, металните руди и промишлените материали /ЕВРОМИН/ и на Европейската асоциация за въглища и лигнити /ЕВРОКОЛ/. 
  Минно-добивната индустрия е важен фактор за икономическата стабилност и енергийна независимост на страната. Отрасълът формира 5 % от БВП на страната и осигурява 30 000 работни места, а чрез свързани отрасли - 120 000.

  Линк

Назад