Назад

БТПП заяви своята подкрепа за бъдещи съвместни инициативи с община Враца


 • 20 години Търговско-промишлена палата – Враца


   

  Председателят на БТПП Цветан Симеонов и изпълнителният директор на Търговско-промишлена палата Враца Илиана Филипова проведоха среща с кмета на Община Враца инж. Николай Иванов и главния секретар на Общината Иван Жеков. 
  Симеонов представи услугите, които БТПП предоставя на бизнеса, и непрекъснатия стремеж за тяхното усъвършенстване и адаптиране към динамично променящата се икономическа среда.
   
  Във връзка с 20-годишнината от учредяването на Търговско-промишлена палата – Враца кметът високо оцени експертния потенциал и активната й роля за подкрепа и развитие на местния бизнес.

  Линк

 • ТПП Враца - 20 години на върха

  20 години от създаването си отбелязва днес Търговско промишлената палата във Враца. Само за тази година палатата работи по над 10 проекта, като за целия изпълнените проекти са над 100. Ежегодно палата е оказвала помощ и съдействие на средно 850 фирми от региона.
  Кметът инж.Николай Иванов  проведе среща по този повод с Председателя на Българската търговско промишлена палата Цветан Симеонов и Зам.-председател и изпълнителен директор на ТПП-Враца Илияна Филипова.
  Симеонов представи дейността на БТПП и заяви своята подкрепа за бъдещи съвместни инициативи с Община Враца.
  Кметът изрази надежда за бъдещо ползотворно сътрудничество за съвместно привличане  на чужди инвестиции, за пълноценно усвояване на европейските средства и  обща работа по политиките на  Европейския съюз.
  ТПП Враца е регистрирана  
  на 19.11.1991 г. и сред нейните учредители са Марин Маринов - първият председател до 1996 г. и настоящият изпълнителен директор Илиана Филипова. Освен с бизнеса, палатата работи активно и в тясно сътрудничество с представители на местните власти и други неправителствени организации, както и с неправителствени организации и Търговски палати в чужбина. В момента на трудов договор към палатата са 15 човека, а още 250 човека са нейни сътрудници - преподаватели и преводачи.
  Сред най-значимите години за този 20 годишен период Ил. Филипова изреди
  - 1999 г. когато отваря Евроинфоцентъра към палатата, обслужващ бизнеса в региона,
  - 2000 г., когато е създаден Центъра за женско предприемачество, подпомогнал 20 жени да развият своята бизнес-мечта и да получат финансиране за нея. В момента на пазара са 16 от тях,
  - 2002 г. когато ТПП Враца става част от мрежата Центрове за професионално обучение.
  - 2008 г. отваря врати центъра "Европа директно", консултиращ граждани, институции и власти по европейски въпроси.
  За изключителния принос на ТПП Враца за изграждане на системата от палати в България и за оказваната подкрепа за развитие на бизнеса през тези 20 години палата ще получи почетна диплома и плакет от председателя на БТПП Цветан Симеонов.
  Палата ще получи и Специалната грамота на министъра на финансите за проекта си "Сътрудничество и подобряване на административния капацитет на регионалните власти", изпълняван съвместно с Областна администрация Враца. Проектът е един от трите най-добри в България по ОП ОПАК за целия програмен период.
  "Враца трябва да се гордее и да е щастлива, че тук работят такива хора като Илияна Филипова и председателя на УС на ТПП Евгени Евгениев", обяви днес и председателя на ТПП Пловдив Добринка Проданова.
  Според председателя на БТПП Цветан Симеонов врачанската палата е едно от малкото изключения сред останалите палати, тъй като по своите постижения изпреварва възможностите и нивото на бизнеса в региона, в който работи и заслуга затова има целия екип.
  Във Враца се провежда тридневна среща на председателите на търговските палати в България.

  Линк

 • Кметът на Враца се срещна с шефа на Българската търговско промишлена палата


   
  Първата официална среща на инж. Николай Иванов се проведе днес с Председателя на Българската търговско промишлена палата Цветан Симеонов и Зам.-председател и изпълнителен директор на ТПП-Враца Илияна Филипова.
  Тя се проведе по повод 20–годишнината от учредяване на Търговско –промишлена палата –Враца. Г-н Симеонов представи дейността на БТПП и заяви своята подкрепа за бъдещи съвместни инициативи с Община Враца.
  Кметът изрази надежда за бъдещо ползотворно сътрудничество за съвместно привличане на чужди инвестиции, за пълноценно усвояване на европейските средства и обща работа по политиките на Европейския съюз.

  Линк

 • ТПП Враца - 20 години на върха


   
  20 години от създаването си отбелязва днес Търговско промишлената палата във Враца. Само за тази палатата работи по над 10 проекта, като за целия изпълнените проекти са над 100. Ежегодно палата е оказвала помощ и съдействие на средно 850 фирми от региона.
  Кметът инж.Николай Иванов проведе среща по този повод с Председателя на Българската търговско промишлена палата Цветан Симеонов и Зам.-председател и изпълнителен директор на ТПП-Враца Илияна Филипова.
  Симеонов представи дейността на БТПП и заяви своята подкрепа за бъдещи съвместни инициативи с Община Враца.
  Кметът изрази надежда за бъдещо ползотворно сътрудничество за съвместно привличане на чужди инвестиции, за пълноценно усвояване на европейските средства и обща работа по политиките на Европейския съюз.
  ТПП Враца е регистрирана на 19.11.1991 г. и сред нейните учредители са Марин Маринов - първият председател до 1996 г. и настоящият изпълнителен директор Илиана Филипова. Освен с бизнеса, палатата работи активно и в тясно сътрудничество с представители на местните власти и други неправителствени организации, както и с неправителствени организации и Търговски палати в чужбина. В момента на трудов договор към палатата са 15 човека, а още 250 човека са нейни сътрудници - преподаватели и преводачи.
  Сред най-значимите години за този 20 годишен период Ил. Филипова изреди
  - 1999 г. когато отваря Евроинфоцентъра към палатата, обслужващ бизнеса в региона,
  - 2000 г., когато е създаден Центъра за женско предприемачество, подпомогнал 20 жени да развият своята бизнес-мечта и да получат финансиране за нея. В момента на пазара са 16 от тях, 
  - 2002 г. когато ТПП Враца става част от мрежата Центрове за професионално обучение.
  - 2008 г. отваря врати центъра "Европа директно", консултиращ граждани, институции и власти по европейски въпроси.
  За изключителния принос на ТПП Враца за изграждане на системата от палати в България и за оказваната подкрепа за развитие на бизнеса през тези 20 години палата ще получи почетна диплома и плакет от председателя на БТПП Цветан Симеонов.
  Палата ще получи и Специалната грамота на министъра на финансите за проекта си "Сътрудничество и подобряване на административния капацитет на регионалните власти", изпълняван съвместно с Областна администрация Враца. Проектът е един от трите най-добри в България по ОП ОПАК за целия програмен период.
  "Враца трябва да се гордее и да е щастлива, че тук работят такива хора като Илияна Филипова и председателя на УС на ТПП Евгени Евгениев", обяви днес и председателя на ТПП Пловдив Добринка Проданова.
  Според председателя на БТПП Цветан Симеонов врачанската палата е едно от малкото изключения сред останалите палати, тъй като по своите постижения изпреварва възможностите и нивото на бизнеса в региона, в който работи и заслуга затова има целия екип.
  Във Враца се провежда тридневна среща на председателите на търговските палати в България.

  Линк

 • БТПП заяви своята подкрепа за бъдещи съвместни инициативи с община Враца


   
  Първата официална среща на Николай Иванов като кмет на Враца бе в петък с председателя на българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов и заместника му и изпълнителен директор на врачанската ТПП Илияна Филипова. Тримата разговаряха по повод 20-годишнината от учредяване на търговско-промишлената палата в града под Околчица. Цветан Симеонов представи дейността на неправителствената организация и заяви своята подкрепа за бъдещи съвместни инициативи с община Враца. Кметът Николай Иванов също изрази надежда за бъдещо ползотворно сътрудничество за привличане на чужди инвестиции, за пълноценно усвояване на европейските средства и обща работа по политиките на Европейския съюз.

  По-късно през деня градоначалникът на Враца Николай Иванов бе на среща в министерството на околната среда и водите. Той беше придружен от екипа на звеното за изпълнение на интегрирания проект за водния цикъл на Враца. Срещата с бенефициенти, изпълняващи разработки в рамките на оперативна програма „Околна среда 2007-2013” бе регулярна. На нея присъстваха и експерти от междинното звено и управляващия орган на оперативната програма, както и представител на Министерски съвет.

  В петък стана ясно, че община Враца ще подпише договор с БКС за снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа. Това стана ясно на срещата на градоначалника Николай Иванов с кметовете на села, наместниците и пълномощниците на квартали. Присъстваха още секретарят на администрацията Иван Жеков, управителят на БКС Иван Младенов и Здравка Иванова – началник на общинския отдел „Опазване на околната среда”. В почти всички населени места има осигурена снегопочистваща техника и консумативи. Уточнени бяха и мерки, които да гарантират готовността на общината за посрещане на зимата. 

  Линк

Назад