Назад

Цв. Симеонов: 77% от членовете на БТПП не одобряват повишаването на вноската с 1,8%


 • Предлагат единен европейски електронен подпис

  Елена Маринова от Мусала Софт представи софтуерната ни индустрия на ЕПП в Брюксел

  За единен европейски електронен подпис и стриктни регулации на плащанията от публичния сектор гласуваха членовете на Европейски парламент на предприятията (ЕПП).

  Депутатите в ЕПП се събраха миналата седмица в евро-парламента, за да обсъждат и гласуват по стратегически за развитието на ЕС теми в 3 направления: условия – икономическата криза, политиката на ЕС относно МСП, цифровия дневен ред, колективните съдебни дела, потребителските права; ресурси - забавени плащания, образование, пазар на труда, околна среда и енергия; пазари – закони, международни отношения, търговски споразумения, достъп до пазари.

  Предприемачите настояха за по-достъпни пазари в и извън ЕС и по-силна икономическа дипломация в подкрепа на интернационализацията на ЕС бизнеса. Консенсусно беше мнението, че е необходимо намаляване на бюрокрацията в европейските структури и свиване на разходите, съобщиха от фирма Мусала Софт, която чрез своя президент Елена Маринова представяше софтуерната ни индустрия в Брюксел.

  По отношение на вътрешния пазар 90% от гласовете подкрепиха създаването на единна платформа за ЕС-електронен подпис, както и юридическо лице - европейско предприятие (European Private Company).

  71% гласуваха за по-стриктни регулации по отношение на забавените плащания от публични институции. Антонио Таяни, заместник-председател на ЕК отговарящ за индустрия и предприемачество, увери, че в ЕП на 20-ти октомври ще бъде гласувана Директива за закъснелите плащания, която предвижда 30- или 60-дневен срок за плащане и наказателна лихва за забавяне.

  „Както във формалните сесии, така и в неформалните разговори, ние от бизнеса, както и ръководителите на европейските институции, се обединихме около желанието и решимостта си да изградим унифицирана по отношение на регулациите Европа. Наясно сме, че е необходим стратегически и тактически фокус върху образованието и инвестиции в иновации на всички нива, за да бъде конкурентен ЕС. Засегнати бяха разбира се остри текущи проблеми – например забавянията на плащанията от страна на публичният сектор, като според бизнесмени най-драстични са те в Италия, където реалният срок за плащане е средно 400 дни”, каза Маринова.

  Европейски парламент на предприятията се състои от 751 предприемача от 45 европейски държави (депутати от 27-те страни-членки и  наблюдатели от 18 държави извън ЕС). Квотата на България е 18 човека. Целта на ЕПП е да скъси дистанцията между бизнеса и  европейските институции.

  ЕПП пресъздава сесия на Европейския парламент, като дава право на глас на представителите на европейските предприятия да изразяват своето мнение по актуални икономически теми. Инициативата е организирана от  Европалати (Eurochambers) - Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати, член на която е Българската търговско-промишлена палата (БТПП).  Линк

 • Българската търговско-промишлена палата със становище по промените в КСО

  Българската търговско-промишлена палата, като участник в НСТС не приема подписването на споразумение в предложения вид. Причината за това е фактът, че преговорите доста се забавиха и практически отпадната ключовите предложения на работодателите за разпределяне на осигурителната тежест 50 на 50, и за административно увеличение на минималните осигурителни прагове с 5.6 % за икономическите дейности, в които не е постигнато споразумение между работодатели и синдикати.

  Според резултатите от най-новото експресно проучване сред членовете на БТПП за пакета мерки, е показателно мнението на бизнеса (разделено 50 на 50) по отношение на идеята за увеличаване изискванията за осигурителен стаж с по 4 мес.на година до достигане общо увеличение от 3 год. за всички категории работници, считано от началото на 2015 г .

  Общо 91 на сто от участниците в анкетата подкрепят идеята да се извърши пълен преглед на Наредбата за категориите и актуализиране на критериите за категориен труд.

  В отговорите прави впечатлени отхвърлянето (69 % от отговорилите) на идеята за изплащане от НОИ, а не от пенсионните дружества на пенсиите на категорийните работници от деня на ранното им пенсиониране до навършване на общата пенсионна възраст.


  Линк

 • И БТПП срещу споразумението за пенсиите

  Като участник в Националния съвет за тристранно сътрудничество Българската търговско-промишлена палата не приема подписването на споразумение в предложения вид. Причината за това е фактът, че преговорите доста се забавиха и практически отпаднаха ключовите предложения на работодателите за разпределяне на осигурителната тежест 50 на 50, и за административно увеличение на минималните осигурителни прагове с 5.6 % за за икономическите дейности, в които не е постигнато споразумение между работодатели и синдикати.

  Според резултатите от най-новото експресно проучване сред членовете на БТПП за пакета мерки е показателно мнението на бизнеса (разделено 50 на 50) по отношение на идеята за увеличаване изискванията за осигурителен стаж с по 4 месеца на година до достигане общо увеличение от 3 година за всички категории работници, считано от началото на.2015 г .

  Общо 91% от участниците в анкетата подкрепят идеята да се извърши пълен преглед на Наредбата за категориите и актуализиране на критериите за категориен труд.

  В отговорите прави впечатлени отхвърлянето (69% от отговорилите) на идеята за изплащане от НОИ, а не от пенсионните дружества на пенсиите на категорийните работници от деня на ранното им пенсиониране до навършване на общата пенсионна възраст.


  Линк

 • БТПП Отпаднаха ключови наши предложения за социалната реформа

  Българската търговско-промишлена палата (БТПП) не приема подписването на споразумение между социалните партньори в предложения му вид. Причината за това е фактът, че преговорите са се забавили и практически са отпаднали ключови предложения на работодателите.

  От БТПП подкрепят общата позиция на работодателските организации за промени в Кодекса за социално осигуряване, изложена в официално становище.

  БТПП не приема увеличаването на осигурителната вноска с 1,8 процентни пункта, считано от 2011 г., както и на увеличението с 2 процентни пункта от началото на 2016 г. на вноската в универсалните пенсионни фондове, тъй като те не са обвързани със справедливо разпределение на тежестта, наложена от недостига във фонда на НОИ между работодатели и работници.

  БТПП отхвърля и предлаганото в законопроекта увеличение на осигурителния стаж с по 4 месеца годишно, което да започне от 01.01.2015 г. и да достигне общо до 3 години увеличение на стажа на всички осигурени лица.

  Работодателите не приемат и увеличаването на единия от показателите за определяне на размера на пенсията (от 1,1% на 1,2%) за всяка година трудов стаж да започне от 01.01.2017 г.

  Според работодателската организация пенсионните дружества следва да поемат от 01.01.2011 г. отговорността за заплащането на пенсиите на категорийните работници, т. е. тези пенсии не трябва да бъдат повече за сметка на НОИ.

  Като компромисен вариант БТПП предлага да се заплащат и през 2011 г. от НОИ пенсиите на ранно-пенсионирани категорийни работници, при условие че съответните пенсионни дружества, в които се превеждат осигурителните вноски за работниците, представят на НОИ обезпечение за размера на изплащаните от института през годината пенсии (запор на сметки, ценни книжа, движими вещи или ипотека на недвижими имоти).

  БТПП предлага още през тази година да започне разработването на проект за нови условия за определянето на минимални осигурителни прагове по длъжности и икономически дейности в секторите, където няма договорени нива на минималните осигурителни прагове.

  БТПП настоява за въвеждане от 2011 г. на разпределението на осигурителната вноска 45:55 между работодател и работник, както и за регламентиране на заплащането на лични осигурителни вноски от държавните служители.


  Линк

 • 77% от членовете на БТПП не одобряват повишаването на вноската с 1,8%

  77% от членовете на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) не одобряват повишаването на осигурителната вноска за пенсия с 1,8%. Това сочи последното проучване на БТПП за мнението на нейните членове, заяви председателят й Цветан Симеонов, след като напусна заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, предаде репортер на БГНЕС. Половината от членовете на БТПП са съгласни осигурителният стаж за категорийните работници да нараства поетапно с 4 месеца. 91% от тях искат пълен преглед на наредбата за категориите, а 70% от тях категорично не одобряват продължаването на гратисния период за професионалните пенсионни фондове до края на 2011 година. Ако не се предприемат мерки, професионалните пенсионни фондове да си влязат в ролята и 10 години да удължаваме изпълнението на параграф 4, според който фондовете трябва да започнат да изплащат пенсии за ранно пенсиониране, състоянието ще бъде същото, заяви Симеонов. Членовете на БТПП са разочаровани, че няма разговори за по-скромно увеличение или отказ от увеличение на минималните осигурителни прагове. Симеонов обясни, че темата за разпределянето на осигурителната тежест между работодатели и работници 50 на 50, е отпаднала от дискусиите на Тристранния съвет. /БГНЕС /  Линк

 • Цв. Симеонов: 77% от членовете на БТПП не одобряват повишаването на вноската с 1,8%

  77% от членовете на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) не одобряват повишаването на осигурителната вноска за пенсия с 1,8%. Това сочи последното проучване на БТПП за мнението на нейните членове, заяви председателят й Цветан Симеонов, след като напусна заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, предаде репортер на БГНЕС.
  77% от членовете на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) не одобряват повишаването на осигурителната вноска за пенсия с 1,8%. Това сочи последното проучване на БТПП за мнението на нейните членове, заяви председателят й Цветан Симеонов, след като напусна заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, предаде репортер на БГНЕС.Половината от членовете на БТПП са съгласни осигурителният стаж за категорийните работници данараства поетапно с 4 месеца. 91% от тях искат пълен преглед на наредбата за категориите, а 70% от тях категорично не одобряват продължаването на гратисния период за професионалните пенсионни фондове до края на 2011 година. Ако не се предприемат мерки, професионалните пенсионни фондове да си влязат в ролята и 10 години да удължаваме изпълнението на параграф 4, според който фондовете трябва да започнат да изплащат пенсии за ранно пенсиониране, състоянието ще бъде същото, заяви Симеонов. Членовете на БТПП са разочаровани, че няма разговори за по-скромно увеличение или отказ от увеличение на минималните осигурителни прагове. Симеонов обясни, че темата за разпределянето на осигурителната тежест между работодатели и работници 50 на 50, е отпаднала от дискусиите на Тристранния съвет.

  Линк

 • Цв. Симеонов: 77% от членовете на БТПП не одобряват повишаването на вноската с 1,8%

  77% от членовете на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) не одобряват повишаването на осигурителната вноска за пенсия с 1,8%. Това сочи последното проучване на БТПП за мнението на нейните членове, заяви председателят й Цветан Симеонов, след като напусна заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

  Половината от членовете на БТПП са съгласни осигурителният стаж за категорийните работници да нараства поетапно с 4 месеца. 91% от тях искат пълен преглед на наредбата за категориите, а 70% от тях категорично не одобряват продължаването на гратисния период за професионалните пенсионни фондове до края на 2011 година. Ако не се предприемат мерки, професионалните пенсионни фондове да си влязат в ролята и 10 години да удължаваме изпълнението на параграф 4, според който фондовете трябва да започнат да изплащат пенсии за ранно пенсиониране, състоянието ще бъде същото, заяви Симеонов.

  Членовете на БТПП са разочаровани, че няма разговори за по-скромно увеличение или отказ от увеличение на минималните осигурителни прагове. Симеонов обясни, че темата за разпределянето на осигурителната тежест между работодатели и работници 50 на 50, е отпаднала от дискусиите на Тристранния съвет. /БГНЕС /


  Линк

Назад