Назад

Цветан Симеонов: Зелената и иновативна икономика означава модерни предприятия, висока заетост, сигурна енергия


 • Зелената и иновативна икономика - висока заетост и сигурна енергия


   

  "За последните няколко месеца БТПП реализира значителен брой проекти в областта на иновациите. Един от проектите, към който са отправени големи очаквания, но все още не е заработил с пълния си капацитет, е създаването на Съвет по научни иновации към Българска търговско-промишлена палата" - думи на Цветан Симеонов, председател на БТПП. На Международната конференция "Индустрия и иновации 2011" в Хотел Кемпински, организиран за втора поредна година от b2b Media, в който участиваха представители от различни сектори - индустрия, финанси, телекомуникации, транспорт, енергетика, IT, неправителствени организации, медии и др., Симеонов  акцентира на актуалността на темата в контекста на Стратегията за бъдещо икономическо развитие, произтичаща от Лисабонския договор и свързаните с нея принципи на технологична иновация, природосъобразност, устойчиво развитие, модерно образование, чиста енергия и зелено бъдеще.
   
  Припомняме че БТПП работи за развитието на интелигентната и устойчива икономика от години. Съветът по научни иновации е съвместно дело на БТПП и научни центрове, в това число и Българска академия на науките. Освен него към БТПП работи и Център за иновации и европейска интеграция, който от години подпомага за свързването на български фирми с партньори от други европейски страни. Ежедневно се консултират малки и средни предприятия, които нямат и не могат да си позволят ресурса сами да търсят информация и да намират партньори. По програмата „Интелигентна енергия Европа“ пък вече са реализирани два проекта. В рамките на първият - REE_TROFIT, който е по е изпълнение на Европейска директива за енергийна ефективност на сградите, са обучени повече от 450 строители. По вторият - от същата програма - CHANGE, който вече приключи, са обучени 61 експерти от регионалните структури на БТПП в цялата страна. Обучените експерти вече подпомагат по всички въпроси, свързани с интелигентната енергия.
   
  По 7-ма рамкова програма се реализират нови изследователските проекти PROCEED и WASTEKIT – създаване на европейска мрежа за управление на отпадъците. Партньори на Палатата са Амстердам, Йоркшир, областта Емилия Романя в Италия.
   
  Нe на последно място Цветан Симеонов отчете постижениета на БТПП при внедряването на международните стандарти за обмен на информация в търговията GS1. „Всичко, което касае движението на един продукт, проследимостта на стоките е със заявка да ползва достиженията на тези стандарти“, каза той. Председателят на БТПП напомни, че предлаганите услуги по GS1 са безплатни, с цел насърчаване на фирмите. Палатата очаква фирмите да търсят тези услуги, да се интересуват от новостите, които могат да внедрят в своето производство на всички негови етапи, включително при пласмента на стоките.
   
  За малките и средни предприятия, съвместно с израелски партнори, БТПП подготви платформа за електронна търговия е-COMGRID. Тя ще бъде на три стъпала, за да даде шанс за независимост на малките фирми от големите вериги магазини, предоставяйки им и друга алтернатива. Електронната търговия дава нови възможности на фирмите да пласират своите стоки при условия на увеличаваща се конкуренция. До края на годината платформата ще е безплатна и всички желаещи фирми да се включат могат да добавят своите продукти там.

  Линк

 • БТПП работи по проекти в подкрепа на екологичния бизнес


   


  Българската търговско-промишлена палата е реализирала два проекта през тази година в подкрепа на зеления бизнес, съобщиха от сдружението. По едната от програмите са били обучени 450 строители за подобряване на енергийната ефективност на сградите. По друга линия са обучени 61 експерти в регионалните структури на БТПП, които да помагат на бизнеса по всички въпроси, свързани с интелигентната енергия, обясни председателят на палатата Цветан Симеонов. Той посочи още, че по 7-а рамкова програма на ЕС се реализират два изследователски проекта за създаване на европейска мрежа за управление на отпадъците. За последните няколко месеца БТПП е реализирала и значителен брой проекти в областта на иновациите, като пример за това е Съветът по научни иновации, който функционира към палатата.

  Линк

 • БТПП реализира значителен брой проекти в областта на иновациите


   

  За последните няколко месеца БТПП реализира значителен брой проекти в областта на иновациите. Един от проектите, към който са отправени големи очаквания, но все още не е заработил с пълния си капацитет, е създаването на Съвет по научни иновации към Българска търговско-промишлена палата. Това каза Цветан Симеонов в приветствие към участниците на Международната конференция "Индустрия и иновации 2011". Форумът за втора поредна година се организира от b2b Media с участието на представители от различни сектори - индустрия, финанси, телекомуникации, транспорт, енергетика, IT, неправителствени организации, медии и др.
   
  Цветан Симеонов акцентира на актуалността на темата в контекста на Стратегията за бъдещо икономическо развитие, произтичаща от Лисабонския договор и свързаните с нея принципи на технологична иновация, природосъобразност, устойчиво развитие, модерно образование, чиста енергия и зелено бъдеще.
  Той припомни, че БТПП работи за развитието на интелигентната и устойчива икономика от години.
  „Съветът е съвместно дело на БТПП и научни центрове, в това число и Българска академия на науките. Като резултат можем да констатираме, че науката най-после смени своя подход към бизнеса“, заяви Симеонов и допълни „Да, наш приоритет е да попитаме фирмите от какви научни разработки имат нужда, докато преди се казваше „ние си правим научните разработки, качваме ги на сайта и който иска да купува, да заповяда“. Проблемът беше, че никой не ги купуваше. Дори от стартирането на Съвета по иновации да сме променили само подхода при реализиране на научните разработки, това ще бъде голямо постижение“.
   
  Освен Съветът в БТПП работи Център за иновации и европейска интеграция, който от години подпомага за свързването на български фирми с партньори от други европейски страни. Ежедневно се консултират малки и средни предприятия, които нямат и не могат да си позволят ресурса сами да търсят информация и да намират партньори.
   
  По програмата „Интелигентна енергия Европа“ в Палатата бяха реализирани два проекта. В рамките на проекта REE_TROFIT, който е по е изпълнение на Европейска директива за енергийна ефективност на сградите, бяха обучени повече от 450 строители. По друг проект от същата програма - CHANGE, който вече приключи, бяха обучени 61 експерти от регионалните структури на БТПП. Това прави повече от двама души във всяка областна търговска палата. Обучените експерти са на разположение да помагат по всички въпроси, свързани с интелигентната енергия. Това се нарича устойчиво развитие на нашите усилия, отбеляза председателят на БТПП.
  По 7-ма рамкова програма се реализират изследователските проекти PROCEED и WASTEKIT – създаване на европейска мрежа за управление на отпадъците. Партньори на Палатата са Амстердам, Йоркшир, областта Емилия Романя в Италия.
   
  Нe на последно място Цветан Симеонов отчете постижениета на БТПП при внедряването на международните стандарти за обмен на информация в търговията GS1. „Всичко, което касае движението на един продукт, проследимостта на стоките е със заявка да ползва достиженията на тези стандарти“, каза той. Председателят напомни, че предлаганите от БТПП услуги по GS1 са безплатни, с цел насърчаване на фирмите. Палатата очаква фирмите да търсят тези услуги, да се интересуват от новостите, които могат да внедрят в своето производство на всички негови етапи, включително при пласмента на стоките.
   
   
  За малките и средни предприятия, съвместно с израелски партнори, БТПП подготви платформа за електронна търговия еCOMGRID. Тя ще бъде на три стъпала, за да даде шанс за независимост на малките фирми от големите вериги магазини, предоставяйки им и друга алтернатива. Електронната търговия дава нови възможности на фирмите да пласират своите стоки. Конкуренцията се увеличава, което е добре за бизнеса, каза Симеонов. Той припомни, че до края на годината платформата е безплатна и всички желаещи да се включат фирми могат да добавят своите продукти в нея.

  Линк

 • Цветан Симеонов: Зелената и иновативна икономика означава модерни предприятия, висока заетост, сигурна енергия


   

  София. За последните няколко месеца БТПП реализира значителен брой проекти в областта на иновациите. Един от проектите, към който са отправени големи очаквания, но все още не е заработил с пълния си капацитет, е създаването на Съвет по научни иновации към Българска търговско-промишлена палата. Това каза Цветан Симеонов в приветствие към участниците на Международната конференция "Индустрия и иновации 2011". Цветан Симеонов акцентира на актуалността на темата в контекста на Стратегията за бъдещо икономическо развитие, произтичаща от Лисабонския договор и свързаните с нея принципи на технологична иновация, природосъобразност, устойчиво развитие, модерно образование, чиста енергия и зелено бъдеще.
  „Съветът е съвместно дело на БТПП и научни центрове, в това число и Българска академия на науките. Като резултат можем да констатираме, че науката най-после смени своя подход към бизнеса“, заяви Симеонов и допълни „Да, наш приоритет е да попитаме фирмите от какви научни разработки имат нужда, докато преди се казваше „ние си правим научните разработки, качваме ги на сайта и който иска да купува, да заповяда“. Проблемът беше, че никой не ги купуваше. Дори от стартирането на Съвета по иновации да сме променили само подхода при реализиране на научните разработки, това ще бъде голямо постижение“.
  За малките и средни предприятия, съвместно с израелски партнори, БТПП подготви платформа за електронна търговия еCOMGRID. Тя ще бъде на три стъпала, за да даде шанс за независимост на малките фирми от големите вериги магазини, предоставяйки им и друга алтернатива. Електронната търговия дава нови възможности на фирмите да пласират своите стоки. Конкуренцията се увеличава, което е добре за бизнеса, каза Симеонов. Той припомни, че до края на годината платформата е безплатна и всички желаещи да се включат фирми могат да добавят своите продукти в нея.

  Линк

 • Зелената икономика означава модерни предприятия, висока заетост, сигурна енергия


   

  За последните няколко месеца БТПП реализира значителен брой проекти в областта на иновациите. Един от проектите, към който са отправени големи очаквания, но все още не е заработил с пълния си капацитет, е създаването на Съвет по научни иновации към Българска търговско-промишлена палата. Това каза Цветан Симеонов в приветствие към участниците на Международната конференция "Индустрия и иновации 2011". Форумът за втора поредна година се организира от b2b Media с участието на представители от различни сектори - индустрия, финанси, телекомуникации, транспорт, енергетика, IT, неправителствени организации, медии и др.
  Цветан Симеонов акцентира на актуалността на темата в контекста на Стратегията за бъдещо икономическо развитие, произтичаща от Лисабонския договор и свързаните с нея принципи на технологична иновация, природосъобразност, устойчиво развитие, модерно образование, чиста енергия и зелено бъдеще.
  Той припомни, че БТПП работи за развитието на интелигентната и устойчива икономика от години.
  „Съветът е съвместно дело на БТПП и научни центрове, в това число и Българска академия на науките. Като резултат можем да констатираме, че науката най-после смени своя подход към бизнеса“, заяви Симеонов и допълни „Да, наш приоритет е да попитаме фирмите от какви научни разработки имат нужда, докато преди се казваше „ние си правим научните разработки, качваме ги на сайта и който иска да купува, да заповяда“. Проблемът беше, че никой не ги купуваше. Дори от стартирането на Съвета по иновации да сме променили само подхода при реализиране на научните разработки, това ще бъде голямо постижение“.
  Освен Съветът в БТПП работи Център за иновации и европейска интеграция, който от години подпомага за свързването на български фирми с партньори от други европейски страни. Ежедневно се консултират малки и средни предприятия, които нямат и не могат да си позволят ресурса сами да търсят информация и да намират партньори.
  По програмата „Интелигентна енергия Европа“ в Палатата бяха реализирани два проекта. В рамките на проекта REE_TROFIT, който е по е изпълнение на Европейска директива за енергийна ефективност на сградите, бяха обучени повече от 450 строители. По друг проект от същата програма - CHANGE, който вече приключи, бяха обучени 61 експерти от регионалните структури на БТПП. Това прави повече от двама души във всяка областна търговска палата. Обучените експерти са на разположение да помагат по всички въпроси, свързани с интелигентната енергия. Това се нарича устойчиво развитие на нашите усилия, отбеляза председателят на БТПП.
  По 7-ма рамкова програма се реализират изследователските проекти PROCEED и WASTEKIT – създаване на европейска мрежа за управление на отпадъците. Партньори на Палатата са Амстердам, Йоркшир, областта Емилия Романя в Италия.
  Нe на последно място Цветан Симеонов отчете постижениета на БТПП при внедряването на международните стандарти за обмен на информация в търговията GS1. „Всичко, което касае движението на един продукт, проследимостта на стоките е със заявка да ползва достиженията на тези стандарти“, каза той. Председателят напомни, че предлаганите от БТПП услуги по GS1 са безплатни, с цел насърчаване на фирмите. Палатата очаква фирмите да търсят тези услуги, да се интересуват от новостите, които могат да внедрят в своето производство на всички негови етапи, включително при пласмента на стоките.
  За малките и средни предприятия, съвместно с израелски партньори, БТПП подготви платформа за електронна търговия еCOMGRID. Тя ще бъде на три стъпала, за да даде шанс за независимост на малките фирми от големите вериги магазини, предоставяйки им и друга алтернатива. Електронната търговия дава нови възможности на фирмите да пласират своите стоки. Конкуренцията се увеличава, което е добре за бизнеса, каза Симеонов. Той припомни, че до края на годината платформата е безплатна и всички желаещи да се включат фирми могат да добавят своите продукти в нея.

  Линк

 • Цветан Симеонов: Зелената и иновативна икономика означава модерни предприятия, висока заетост, сигурна енергия


   

  За последните няколко месеца Българска търговско-промишлена палата (БТПП) реализира значителен брой проекти в областта на иновациите. Един от проектите, към който са отправени големи очаквания, но все още не е заработил с пълния си капацитет, е създаването на Съвет по научни иновации към Българска търговско-промишлена палата.
  Това каза Цветан Симеонов в приветствие към участниците на Международната конференция Индустрия и иновации 2011. Форумът за втора поредна година се организира от b2b Media с участието на представители от различни сектори - индустрия, финанси, телекомуникации, транспорт, енергетика, IT, неправителствени организации, медии и др.
  Цветан Симеонов акцентира на актуалността на темата в контекста на Стратегията за бъдещо икономическо развитие, произтичаща от Лисабонския договор и свързаните с нея принципи на технологична иновация, природосъобразност, устойчиво развитие, модерно образование, чиста енергия и зелено бъдеще.
  Той припомни, че БТПП работи за развитието на интелигентната и устойчива икономика от години.
  Съветът е съвместно дело на БТПП и научни центрове, в това число и Българска академия на науките. Като резултат можем да констатираме, че науката най-после смени своя подход към бизнеса - заяви Симеонов и допълни - Да, наш приоритет е да попитаме фирмите от какви научни разработки имат нужда, докато преди се казваше „ние си правим научните разработки, качваме ги на сайта и който иска да купува, да заповяда. Проблемът беше, че никой не ги купуваше. Дори от стартирането на Съвета по иновации да сме променили само подхода при реализиране на научните разработки, това ще бъде голямо постижение.
  Освен Съветът в БТПП работи Център за иновации и европейска интеграция, който от години подпомага за свързването на български фирми с партньори от други европейски страни. Ежедневно се консултират малки и средни предприятия, които нямат и не могат да си позволят ресурса сами да търсят информация и да намират партньори.
  По програмата Интелигентна енергия Европа в Палатата бяха реализирани два проекта. В рамките на проекта REE_TROFIT, който е по е изпълнение на Европейска директива за енергийна ефективност на сградите, бяха обучени повече от 450 строители. По друг проект от същата програма - CHANGE, който вече приключи, бяха обучени 61 експерти от регионалните структури на БТПП. Това прави повече от двама души във всяка областна търговска палата. Обучените експерти са на разположение да помагат по всички въпроси, свързани с интелигентната енергия. Това се нарича устойчиво развитие на нашите усилия, отбеляза председателят на БТПП.
  По 7-ма рамкова програма се реализират изследователските проекти PROCEED и WASTEKIT – създаване на европейска мрежа за управление на отпадъците. Партньори на Палатата са Амстердам, Йоркшир, областта Емилия Романя в Италия.
  Не на последно място Цветан Симеонов отчете постиженията на БТПП при внедряването на международните стандарти за обмен на информация в търговията GS1. Всичко, което касае движението на един продукт, проследимостта на стоките е със заявка да ползва достиженията на тези стандарти, каза той. Председателят напомни, че предлаганите от БТПП услуги по GS1 са безплатни, с цел насърчаване на фирмите. Палатата очаква фирмите да търсят тези услуги, да се интересуват от новостите, които могат да внедрят в своето производство на всички негови етапи, включително при пласмента на стоките.
  За малките и средни предприятия, съвместно с израелски партньори, БТПП подготви платформа за електронна търговия еCOMGRID. Тя ще бъде на три стъпала, за да даде шанс за независимост на малките фирми от големите вериги магазини, предоставяйки им и друга алтернатива. Електронната търговия дава нови възможности на фирмите да пласират своите стоки. Конкуренцията се увеличава, което е добре за бизнеса, каза Симеонов. Той припомни, че до края на годината платформата е безплатна и всички желаещи да се включат фирми могат да добавят своите продукти в нея.

  Линк

 • Цветан Симеонов: Зелената и иновативна икономика означава модерни предприятия, висока заетост, сигурна енергия


   

  За последните няколко месеца БТПП реализира значителен брой проекти в
  областта на иновациите. Един от проектите, към който са отправени големи
  очаквания, но все още не е заработил с пълния си капацитет, е създаването на
  Съвет по научни иновации към Българска търговско-промишлена палата. Това
  каза Цветан Симеонов в приветствие към участниците на Международната
  конференция "Индустрия и иновации 2011". Форумът за втора поредна година се
  организира от b2b Media с участието на представители от различни сектори -
  индустрия, финанси, телекомуникации, транспорт, енергетика, IT,
  неправителствени организации, медии и др.
  Цветан Симеонов акцентира на актуалността на темата в контекста на
  Стратегията за бъдещо икономическо развитие, произтичаща от Лисабонския
  договор и свързаните с нея принципи на технологична иновация,
  природосъобразност, устойчиво развитие, модерно образование, чиста енергия и
  зелено бъдеще.
  Той припомни, че БТПП работи за развитието на интелигентната и устойчива
  икономика от години.
  "Съветът е съвместно дело на БТПП и научни центрове, в това число и
  Българска академия на науките. Като резултат можем да констатираме, че
  науката най-после смени своя подход към бизнеса", заяви Симеонов и допълни
  "Да, наш приоритет е да попитаме фирмите от какви научни разработки имат
  нужда, докато преди се казваше "ние си правим научните разработки, качваме
  ги на сайта и който иска да купува, да заповяда". Проблемът беше, че никой
  не ги купуваше. Дори от стартирането на Съвета по иновации да сме променили
  само подхода при реализиране на научните разработки, това ще бъде голямо
  постижение".
  Освен Съветът в БТПП работи Център за иновации и европейска интеграция,
  който от години подпомага за свързването на български фирми с партньори от
  други европейски страни. Ежедневно се консултират малки и средни
  предприятия, които нямат и не могат да си позволят ресурса сами да търсят
  информация и да намират партньори.
  По програмата "Интелигентна енергия Европа" в Палатата бяха реализирани два
  проекта. В рамките на проекта REE_TROFIT, който е по е изпълнение на
  Европейска директива за енергийна ефективност на сградите, бяха обучени
  повече от 450 строители. По друг проект от същата програма - CHANGE, който
  вече приключи, бяха обучени 61 експерти от регионалните структури на БТПП.
  Това прави повече от двама души във всяка областна търговска палата.
  Обучените експерти са на разположение да помагат по всички въпроси, свързани
  с интелигентната енергия. Това се нарича устойчиво развитие на нашите
  усилия, отбеляза председателят на БТПП.
  По 7-ма рамкова програма се реализират изследователските проекти PROCEED и
  WASTEKIT - създаване на европейска мрежа за управление на отпадъците.
  Партньори на Палатата са Амстердам, Йоркшир, областта Емилия Романя в
  Италия.
  Нe на последно място Цветан Симеонов отчете постижениета на БТПП при
  внедряването на международните стандарти за обмен на информация в търговията
  GS1. "Всичко, което касае движението на един продукт, проследимостта на
  стоките е със заявка да ползва достиженията на тези стандарти", каза той.
  Председателят напомни, че предлаганите от БТПП услуги по GS1 са безплатни, с
  цел насърчаване на фирмите. Палатата очаква фирмите да търсят тези услуги,
  да се интересуват от новостите, които могат да внедрят в своето производство
  на всички негови етапи, включително при пласмента на стоките.
  За малките и средни предприятия, съвместно с израелски партнори, БТПП
  подготви платформа за електронна търговия еCOMGRID. Тя ще бъде на три
  стъпала, за да даде шанс за независимост на малките фирми от големите вериги
  магазини, предоставяйки им и друга алтернатива. Електронната търговия дава
  нови възможности на фирмите да пласират своите стоки. Конкуренцията се
  увеличава, което е добре за бизнеса, каза Симеонов. Той припомни, че до края
  на годината платформата е безплатна и всички желаещи да се включат фирми
  могат да добавят своите продукти в нея.

  Линк

 • Цветан Симеонов: Зелената и иновативна икономика означава модерни предприятия, висока заетост, сигурна енергия


   

  Международната конференция "Индустрия и иновации 2011" се провежда днес и утре в Кемпински хотел Зографски. Форумът за втора поредна година се организира от b2b Media с участието на представители от различни сектори - индустрия, финанси, телекомуникации, транспорт, енергетика, IT, неправителствени организации, медии и др.
  В приветствието си към участниците председателят на БТПП Цветан Симеонов акцентира на актуалността на темата в контекста на Стратегията за бъдещо икономическо развитие, произтичаща от Лисабонския договор и свързаните с нея принципи на технологична иновация, природосъобразност, устойчиво развитие, модерно образование, чиста енергия и зелено бъдеще. 
  Той припомни, че БТПП работи за развитието на интелигентната и устойчива икономика от години.
  Само за последните няколко месеца БТПП реализира значителен брой проекти в тази област. Един от проектите, към който са отправени големи очаквания, но все още не е заработил с пълния си капацитет, е създаването на Съвет по научни иновации към Българска търговско-промишлена палата.
  „Съветът е съвместно дело на БТПП и научни центрове, в това число и Българска академия на науките. Като резултат можем да констатираме, че науката най-после смени своя подход към бизнеса“, заяви Симеонов и допълни „Да, наш приоритет е да попитаме фирмите от какви научни разработки имат нужда, докато преди се казваше „ние си правим научните разработки, качваме ги на сайта и който иска да купува, да заповяда“. Проблемът беше, че никой не ги купуваше. Дори от стартирането на Съвета по иновации да сме променили само подхода при реализиране на научните разработки, това ще бъде голямо постижение“.
  Освен Съветът в БТПП работи Център за иновации и европейска интеграция, който от години подпомага за свързването на български фирми с партньори от други европейски страни. Ежедневно се консултират малки и средни предприятия, които нямат и не могат да си позволят ресурса сами да търсят информация и да намират партньори.
  По програмата „Интелигентна енергия Европа“ в Палатата бяха реализирани два проекта. В рамките на проекта REE_TROFIT, който е по е изпълнение на Европейска директива за енергийна ефективност на сградите, бяха обучени повече от 450 строители. По друг проект от същата програма - CHANGE, който вече приключи, бяха обучени 61 експерти от регионалните структури на БТПП. Това прави повече от двама души във всяка областна търговска палата. Обучените експерти са на разположение да помагат по всички въпроси, свързани с интелигентната енергия. Това се нарича устойчиво развитие на нашите усилия, отбеляза председателят на БТПП.
  По 7-ма рамкова програма се реализират изследователските проекти PROCEED и WASTEKIT – създаване на европейска мрежа за управление на отпадъците. Партньори на Палатата са Амстердам, Йоркшир, областта Емилия Романя в Италия.
  Нe на последно място Цветан Симеонов отчете постижениета на БТПП при внедряването на международните стандарти за обмен на информация в търговията GS1. „Всичко, което касае движението на един продукт, проследимостта на стоките е със заявка да ползва достиженията на тези стандарти“, каза той. Председателят напомни, че предлаганите от БТПП услуги по GS1 са безплатни, с цел насърчаване на фирмите. Палатата очаква фирмите да търсят тези услуги, да се интересуват от новостите, които могат да внедрят в своето производство на всички негови етапи, включително при пласмента на стоките.
  За малките и средни предприятия, съвместно с израелски партнори, БТПП подготви платформа за електронна търговия еCOMGRID. Тя ще бъде на три стъпала, за да даде шанс за независимост на малките фирми от големите вериги магазини, предоставяйки им и друга алтернатива. Електронната търговия дава нови възможности на фирмите да пласират своите стоки. Конкуренцията се увеличава, което е добре за бизнеса, каза Симеонов. Той припомни, че до края на годината платформата е безплатна и всички желаещи да се включат фирми могат да добавят своите продукти в нея.

  Линк

Назад