Назад

БТПП иска конкуренция на университетите


 • БТПП: Мобилността все още не е присъща за българския трудов пазар


   
  Мерките за подобряване на конкурентоспособността на пазара на труда включват възможност за използване гъвкавостта на този пазар. Това заяви председателят на БТПП Цветан Симеонов по време на конференция "Трудовият пазар като фактор за конкурентноспособност на българската икономика", организирана от Института за икономическа политика и Фондация Ханс Зайдел.
  Мобилността все още не е присъща за българския трудов пазар, но постепенно със спада на цените на недвижимите имоти е присъща черта на все още ниските заплати. Може би тези две тенденции ще доведат до среща в пространството особено за най-добрите специалисти, които имат много компетентности, каза още Симеонов.
  Българска търговско-промишлена палата (БТПП) като най-голяма работодателска организация на малкия и среден бизнес, разчита на механизъм за определяне на МРЗ и минималните осигурителни доходи с изравняване осигурителните задължения на държавните служители с тези на всички останали работници и служители. Практически трябва да се достигне до балансирани трудово-правни отношения между работодател и работник чрез изравняване на осигурителните задължения (50 : 50). Административната намеса в трудовите отношения за МРЗ, за минималните осигурителни прагове е негативен фактор за конкурентноспособността на трудовия пазар.
  Задължително трябва да се премине към създаване на средства и механизми, които да създадат конкуренция между висшите училища на основата на качествата на знанията на завършилите студенти „на изхода“. Да бъдат оценени, точно тези които бързо си намират работа, а не както е в досега действащия закон да се броят студентите „на входа“. В този смисъл е важен въпроса, въобще колко се харчи за образование, смятат от БТПП.
  Всички знаем, че висококвалифицираните работници и служители произвеждат продукт с висока добавена стойност. Нека да напомним, че висококвалифицираните никой не ги уволнява, те не отиват на пазара на труда , напротив работодателите наддават за тях, даже си ги крадат едни от други, заяви още Цветан Симеонов.

  Линк

 • БТПП: Трябва конкуренция между висшите училища на завършилите студенти „на изхода“


  „Мерките за подобряване на конкурентоспособността на пазара на труда включват възможност за използване гъвкавостта на този пазар. Мобилността все още не е присъща за българския трудов пазар, но постепенно със спада на цените на недвижимите имоти е присъща черта на все още ниските заплати. Може би тези две тенденции ще доведат до среща в пространството особено за най-добрите специалисти, които имат много компетентности.“ Това е част от изказването на председателя на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов пред конференция „Трудовият пазар като фактор за конкурентоспособност на българската икономика“ организирана от Института за икономическа политика и Фондация Ханс Зайдел.

  БТПП като най-голяма работодателска организация на малкия и среден бизнес, разчита на механизъм (методология) за определяне на минималните работни заплати и минималните осигурителни доходи с изравняване осигурителните задължения на държавните служители с тези на всички останали работници и служители, смята Цветанов. Според него, трябва да се достигне до балансирани трудово-правни отношения между работодател и работник чрез изравняване на осигурителните задължения (50 : 50). Административната намеса в трудовите отношения за МРЗ, за минималните осигурителни прагове е негативен фактор за конкурентноспособността на трудовия пазар, смята още той.

  „Според нас задължително трябва да се премине към създаване на средства и механизми, които да създадат конкуренция между висшите училища на основата на качествата на знанията на завършилите студенти „на изхода“. Да бъдат оценени, точно тези които бързо си намират работа, а не както е в досега действащия закон да се броят студентите „на входа“. В този смисъл е важен въпроса, въобще колко се харчи за образование. БТПП смята, че образованието трябва да се раздели с плащането на допълни средства за високо качество, защото средствата веднъж вече са платени. Често сметката е от бюджета на данъкоплатеца, без да може бизнесът да влияе за създаване на една по-висока конкурентоспособност,“ продължи изказването си Симеонов. И още:

  „Всички знаем, че висококвалифицираните работници и служители произвеждат продукт с висока добавена стойност. Нека да напомним, че висококвалифицираните никой не ги уволнява, те не отиват на пазара на труда , напротив работодателите наддават за тях, даже си ги крадат едни от други.

  Палатата много разчита да се насърчава заетостта чрез програми за предприемачество. Виждаме го тези дни вече заложено в един проектозакон, но дефицитите в тези умения отдавна са отчетени от БТПП. Шансът е да се използва опита на Търговско банковата гимназия и Финансово стопанската гимназия, две вече почти стогодишни рожби на Софийската търговско индустриална камара, чийто традиции БТПП пази и тачи и с които Палатата има дългогодишно сътрудничество.

  Чрез ролеви игри, чрез разрешаване на реални ситуации, младият човек ще разбере, колко е важно да се научи навреме да мисли пазарно."

  Линк

 • БТПП иска конкуренция на университетите


   

  Задължително трябва да се премине към създаване на средства и механизми, които да създадат конкуренция между висшите училища на основата на качествата на знанията на завършилите студенти „на изхода“. Такова е мнението на председателя на БТПП Цветан Симеонов, който участва в конференция „Трудовият пазар като фактор за конкурентоспособност на българската икономика“, организирана от Института за икономическа политика и Фондация Ханс Зайдел.
  БТПП смята, че образованието трябва да се раздели с плащането на допълни средства за високо качество, защото средствата веднъж вече са платени. Често сметката е от бюджета на данъкоплатеца, без да може бизнесът да влияе за създаване на една по-висока конкурентоспособният.
  „Всички знаем, че висококвалифицираните работници и служители произвеждат продукт с висока добавена стойност. Нека да напомним, че висококвалифицираните никой не ги уволнява, те не отиват на пазара на труда, напротив работодателите наддават за тях, даже си ги крадат едни от други”, каза Симеонов.
  Палатата много разчита да се насърчава заетостта чрез програми за предприемачество. „Виждаме го тези дни вече заложено в един проектозакон,  но дефицитите в тези умения отдавна са отчетени от БТПП. Шансът е да се използва опита на Търговско банковата гимназия и Финансово стопанската гимназия, две вече почти стогодишни рожби на Софийската търговско индустриална камара, чийто традиции БТПП пази и тачи и с които Палатата има дългогодишно сътрудничество”, допълни той.
  Мобилността все още не е присъща за българския трудов пазар, но постепенно със спада на цените на недвижимите имоти е присъща черта на все още ниските заплати, каза още председателят на работодателската организация.
  БТПП като най-голяма работодателска организация на малкия и среден бизнес, разчита на механизъм (методология) за определяне на минималната работна заплата и минималните осигурителни доходи с изравняване осигурителните задължения на държавните служители с тези на всички останали работници и служители, се казва в съобщение на работодателската организация. „Практически трябва да се достигне до балансирани трудово-правни отношения между работодател и работник чрез изравняване на осигурителните задължения (50 : 50)”, категоричен е Цветан Симеонов.

  Линк

 • БТПП иска конкуренция на университетите


   

  Задължително трябва да се премине към създаване на средства и механизми, които да създадат конкуренция между висшите училища на основата на качествата на знанията на завършилите студенти „на изхода“. Такова е мнението на председателя на БТПП Цветан Симеонов, който участва в конференция „Трудовият пазар като фактор за конкурентоспособност на българската икономика“, организирана от Института за икономическа политика и Фондация Ханс Зайдел.
  БТПП смята, че образованието трябва да се раздели с плащането на допълни средства за високо качество, защото средствата веднъж вече са платени. Често сметката е от бюджета на данъкоплатеца, без да може бизнесът да влияе за създаване на една по-висока конкурентоспособният.
  „Всички знаем, че висококвалифицираните работници и служители произвеждат продукт с висока добавена стойност. Нека да напомним, че висококвалифицираните никой не ги уволнява, те не отиват на пазара на труда, напротив работодателите наддават за тях, даже си ги крадат едни от други”, каза Симеонов.
  Палатата много разчита да се насърчава заетостта чрез програми за предприемачество. „Виждаме го тези дни вече заложено в един проектозакон,  но дефицитите в тези умения отдавна са отчетени от БТПП. Шансът е да се използва опита на Търговско банковата гимназия и Финансово стопанската гимназия, две вече почти стогодишни рожби на Софийската търговско индустриална камара, чийто традиции БТПП пази и тачи и с които Палатата има дългогодишно сътрудничество”, допълни той.
  Мобилността все още не е присъща за българския трудов пазар, но постепенно със спада на цените на недвижимите имоти е присъща черта на все още ниските заплати, каза още председателят на работодателската организация.
  БТПП като най-голяма работодателска организация на малкия и среден бизнес, разчита на механизъм (методология) за определяне на минималната работна заплата и минималните осигурителни доходи с изравняване осигурителните задължения на държавните служители с тези на всички останали работници и служители, се казва в съобщение на работодателската организация. „Практически трябва да се достигне до балансирани трудово-правни отношения между работодател и работник чрез изравняване на осигурителните задължения (50 : 50)”, категоричен е Цветан Симеонов.

  Линк

Назад