Назад

Съветът на настоятелите на БАН ще проведе извънредно заседание


 • Съветът на настоятелите на БАН ще проведе извънредно заседание


   

  София. Съветът на настоятелите на БАН ще проведе извънредно заседание от 14.00 часа в централната сграда на академията. Ще присъства новоизбраният президент на България Росен Плевнелиев, който ще изслуша проблемите, пред които е изправена БАН
  В настоятелството на БАН участват членове с право на глас: проф. Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката (представител на Министерски съвет), Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма (представител на Министерски съвет), Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на НСОРБ (представител на Националното сдружение на общините в Република България), Васил Тодоров – член на УС и главен секретар на Българската търговско-промишлена палата
  (представител на националните представителни организации на работодателите), Румен Радев – зам.-председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България
  (представител на националните представителни организации на работодателите), проф. Борислав Борисов (временно, до избор от Съвета на ректорите (представител на Съвета на ректорите на висшите училища), чл.-кор. Дамян Дамянов- председател на Съюза на учените в България (представител на юридическите лица с нестопанска цел в областта на науката или изкуствата), проф. Иван Ячев- зам.-председател на Федерацията на научно-техническите съюзи (представител на на юридическите лица с нестопанска цел в областта на науката или изкуствата), акад. Иван Юхновски (председател на БАН в предходен мандат), проф. Камен Иванов - заместник-председател на Съвета на настоятелите (представител на Общото събрание на БАН), проф. Никола Малиновски
  (представител на Общото събрание на БАН), проф. Маря Макаров – изпълнителен директор на Европейската научна фондация (чуждестранен учен), проф. Хербeрт Шамбек – екс-президент на Австрийския парламент (чуждестранен учен). Членовете без право на глас са: акад. Никола Съботинов - председател на Съвета на настоятелите, председател на БАН, Огнян Стоичков - председател на Комисията по ОНВДМС към Народното събрание, доц. д-р Борислав Великов - представител на дарителите на БАН.

  Линк

Назад