Назад

БТПП организира Българо-Китайски бизнес форум


 • БТПП ОРГАНИЗИРА БЪЛГАРО-КИТАЙСКИ БИЗНЕС ФОРУМ


   

  Фирмите от автономен регион Вътрешна Монголия имат интереси в областите строителство, инженеринг, недвижимо имущество, енергетика, соларна енергия и други.
   
  Българо-китайският бизнес форум, организиран със съдействието на Посолството на Китайската народна република в София, ще се проведе на 24 ноември от 10.00 часа в зала А в БТПП, ул. Искър 9.
   
  Предварителна програма:
  09.30-10.00 Регистрация на участниците
  10.00 Откриване от Цветан Симеонов, председател на БТПП
  10.10 - Приветствие от представител на Посолството на Китайската народна република в София
  10.20 - Приветствие от Занг Шуде, гл. инженер, Комисия за икономика и информационни технологии на Автономен регион Вътрешна Монголия
  10.30 - Подписване на споразумение за сътрудничество между БТПП и Федерацията на индустрията и търговията на гр. Хохот
  10.40 - Представяне на икономическия и инвестиционен климат в България - Българска агенция за инвестиции
  11.00 - Кафе пауза
  11.20-12.30 Двустранни срещи
  Списък на китайските фирми от автономен регион Вътрешна Монголия
   
  1.          
  Inner Mongolia Juhua Group
  Строителство, инженеринг, управление на недвижимо имущество, селско стопанство, хотелиерство и обучение.
  Покупка и управление на недвижими имоти, селскостопански и животновъдни проекти, строителство на обществени сгради и съоръжения, инвестиции в недвижимо имущество
  2.          
  Hohhot Chengfa Investment and Operations Co., Ltd.
  Държавно предприятие за строителство, финансиране и инвестиции, реконструкция и строителство на общинска инфраструктура, строителство на пътища и др. инфраструктура.
  -                       съвместно производство на технически култури и храни с български партньор, и български технологии
  -                       участие в строителство на общинска инфраструктура и др.
  3.          
  Inner Mongolia Chenghua Group Co., Ltd.
  Група компании, занимаващи се с недвижими имоти, строителство, управление на имоти, минно дело.
  Участие в строителство на инфраструктура, инвестиции в недвижимо имущество.
  4.          
  Inner Mongolia Yusheng Energy Co., Ltd.
  Частно предприятие с дейност в областите: енергетика, недвижими имоти, финансиране, култура.
  Покупка и управление на недвижими имоти, строителство на обществени сгради и съоръжения, инвестиции в недвижимо имущество
  5.          
  Hohhot Dongyi Jiusheng Investment Co., Ltd.
   
  Недвижими имоти, банково дело, медия и реклама, селско стопанство, животновъдство 
  Сътрудничество в областите животновъдство, селско стопанство, недвижими имоти, реклама
  6.          
  Inner Mongolia Sun Enterprise Group
  Недвижими имоти, обработка на алуминий, вътрешна и външна декорация, хотелиерство и ресторантьорство
  Съвместна дейност
  7.          
  Hohhot Goddess Catering & Entertainment Co., Ltd.
   
  Хотелиерство и ресторантьорство. Компанията притежава и управлява девет хотела.
  Проучване интереса към китайската кухня в България, изграждане на китайски ресторант в голям град
  8.          
  Baotou Shansheng New Energy Co., Ltd.
  Производство на слънчеви панели с използването на електричество и материали от възобновяеми източници /отпадъци/, производство на енергия от възобновяеми източници.
  Производство на соларни панели, изграждане на соларен парк
  9.          
  Inner Mongolia Shenzhou Silicon Industry Co., Ltd.
  Производство и продажба на полисиликон, проучвателна и развойна дейност.
  Производство на соларни модулни клетки, изграждане на соларен парк
  10.       
  Yili Group
  Млечна промишленост - производство на мляко, стодени напитки, мляко на прах, кисело мляко и сурово мляко, сладолед, напитки на прах, сирене и др.
  Отглеждане на млечни крави, сътрудничество за производство на млечни продукти
  11.       
  Inner Mongolia Administration of Da Hinggan Ling Farm
  Селско стопанство - зърнопроизводство, зеленчукопроизводство, млечни и месни продукти.
  Обработване на земя и съвместно управление на ферма/и
  12.       
  Academy of Agricultural and Animal Husbandry Sciences of Inner Mongolia Autonomous Region
  Институт по животновъдство и зърнопроизводство. Селекция на нови видове пшеница, слънчоглед, изследване на нови сортове зеленчуци.
  Сътрудничество със сродна организация от България за отглеждане на ориз, бубарство, проучвателна дейност в био животновъдството.
  13.       
  Inner Mongolia Hanson Wine Group Co., Ltd.
  Производство на вина и лозов посадъчен материал
  Обмен на техники за производство на вина, дистрибуция на вино на европейския пазар

  Линк

 • БТПП организира Българо-китайски бизнес форум


   

  БТПП съвместно с Посолството на Китайската народна република в София организират Българо-Китайски бизнес форум с участието на фирми от автономен регион Вътрешна Монголия, Китай  на 24 ноември 2011 г. от 10.00ч. в зала А в БТПП, ул.Искър 9.
  Китайските фирми имат интереси в следните области: строителство, инженеринг, недвижимо имущество, селско стопанство, животновъдство и зърнопроизводство, хотелиерство и ресторантьорство, енергетика, соларна енергия, банково дело, медия и реклама, хранителна промишленост, винопроизводство и др.
  В срок до 22 ноември (вторник), фирмите, желаещи да участват във форума могат да изпратят: попълнена регистрационна форма на имейл: irеleations@bcci.bg, или факс 02/987 32 09. За контакти и допълнителна информация дирекция „Международно сътрудничество и организации”, тел., 02/ 81 17 421, или 02/ 81 17  497.

  Линк

 • БТПП организира Българо-китайски бизнес форум


  БТПП съвместно с посолството на Китайската народна република в София организират Българо-Китайски бизнес форум с участието на фирми от автономен регион Вътрешна Монголия, Китай - на 24 ноември 2011 г. от 10.00ч. в зала А в БТПП, ул. "Искър" 9.

  Китайските фирми имат интереси в следните области: строителство, инженеринг, недвижимо имущество, селско стопанство, животновъдство и зърнопроизводство, хотелиерство и ресторантьорство, енергетика, соларна енергия, банково дело, медия и реклама, хранителна промишленост, винопроизводство и др.

  Предварителна програма:

  09.30 -  10.00  - Регистрация на участниците

  10.00 - Откриване от г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП

  10.10 - Приветствие от представител на Посолството на Китайската народна република в София

  10.20  - Приветствие от г-н Занг Шуде, гл.инженер, Комисия за икономика и информационни технологии на Автономен регион Вътрешна Монголия

  10.30 - Подписване на споразумение за сътрудничество между БТПП и Федерацията на индустрията и търговията на гр. Хохот

  10.40 - Представяне на икономическия и инвестиционен климат в България – Българска агенция за инвестиции

  11.00 - Кафе пауза

  11.20 - 12.30 - Двустранни срещи

  Линк

 • БТПП организира БЪЛГАРО-КИТАЙСКИ БИЗНЕС ФОРУМ


   

  БТПП съвместно с Посолството на Китайската народна република в София организират Българо-Китайски бизнес форум с участието на фирми от автономен регион Вътрешна Монголия, Китай на 24 ноември 2011 г. от 10.00ч. в зала А в БТПП, ул.Искър 9. Китайските фирми имат интереси в следните области: строителство, инженеринг, недвижимо имущество, селско стопанство, животновъдство и...
  БТПП съвместно с Посолството на Китайската народна република в София организират Българо-Китайски бизнес форум с участието на фирми от автономен регион Вътрешна Монголия, Китай на 24 ноември 2011 г. от 10.00ч. в зала А в БТПП, ул.Искър 9.
  Китайските фирми имат интереси в следните области: строителство, инженеринг, недвижимо имущество, селско стопанство, животновъдство и зърнопроизводство, хотелиерство и ресторантьорство, енергетика, соларна енергия, банково дело, медия и реклама, хранителна промишленост, винопроизводство и др.
  Предварителна...

  Линк

 • БТПП организира БЪЛГАРО-КИТАЙСКИ БИЗНЕС ФОРУМ
  БТПП съвместно с Посолството на Китайската народна република в София организират Българо-Китайски бизнес форум с участието на фирми от автономен регион Вътрешна Монголия, Китай  на 24 ноември 2011 г. от 10.00ч. в зала А в БТПП, ул.Искър 9.
   
  Китайските фирми имат интереси в следните области: строителство, инженеринг, недвижимо имущество, селско стопанство, животновъдство и зърнопроизводство, хотелиерство и ресторантьорство, енергетика, соларна енергия, банково дело, медия и реклама, хранителна промишленост, винопроизводство и др.
   
  Предварителна програма:
  09.30-10.00 Регистрация на участниците
  10.00 Откриване от г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП
  10.10 – Приветствие от представител на Посолството на Китайската народна република в София  
  10.20 - Приветствие от г-н Занг Шуде, гл.инженер, Комисия за икономика и информационни технологии на Автономен регион Вътрешна Монголия
  10.30 – Подписване на споразумение за сътрудничество между БТПП и Федерацията на индустрията и търговията на гр. Хохот
  10.40 - Представяне на икономическия и инвестиционен климат в България – Българска агенция за инвестиции
  11.00 – Кафе пауза
  11.20-12.30 Двустранни срещи
   
   
   
  Списък на китайските фирми от автономен регион Вътрешна Монголия
   
  1. Inner Mongolia Juhua Group
  Строителство, инженеринг, управление на недвижимо имущество, селско стопанство, хотелиерство и обучение.
   
  Покупка и управление на недвижими имоти, селскостопански и животновъдни проекти, строителство на обществени сгради и съоръжения, инвестиции в недвижимо имущество
  2. Hohhot Chengfa Investment and Operations Co., Ltd.
  Държавно предприятие за строителство, финансиране и инвестиции, реконструкция и строителство на общинска инфраструктура, строителство на пътища и др. инфраструктура.
  -    съвместно производство на технически култури и храни с български партньор, и български технологии
  -    участие в строителство на общинска инфраструктура и др.
  3. Inner Mongolia Chenghua Group Co., Ltd.
  Група компании, занимаващи се с недвижими имоти, строителство, управление на имоти, минно дело.
  Участие в строителство на инфраструктура, инвестиции в недвижимо имущество.
  4. Inner Mongolia Yusheng Energy Co., Ltd. 
  Частно предприятие с дейност в областите: енергетика, недвижими имоти, финансиране, култура.
  Покупка и управление на недвижими имоти, строителство на обществени сгради и съоръжения, инвестиции в недвижимо имущество
  5. Hohhot Dongyi Jiusheng Investment Co., Ltd. 
  Недвижими имоти, банково дело, медия и реклама, селско стопанство, животновъдство 
  Сътрудничество в областите животновъдство, селско стопанство, недвижими имоти, реклама
  6. Inner Mongolia Sun Enterprise Group
  Недвижими имоти, обработка на алуминий, вътрешна и външна декорация, хотелиерство и ресторантьорство
  Съвместна дейност
  7. Hohhot Goddess Catering & Entertainment Co., Ltd.
   
  Хотелиерство и ресторантьорство. Компанията притежава и управлява девет хотела.
  Проучване интереса към китайската кухня в България, изграждане на китайски ресторант в голям град
  8. Baotou Shansheng New Energy Co., Ltd.
  Производство на слънчеви панели с използването на електричество и материали от възобновяеми източници /отпадъци/, производство на енергия от възобновяеми източници.
  Производство на соларни панели, изграждане на соларен парк
  9. Inner Mongolia Shenzhou Silicon Industry Co., Ltd.
  Производство и продажба на полисиликон, проучвателна и развойна дейност.
  Производство на соларни модулни клетки, изграждане на соларен парк
  10. Yili Group
  Млечна промишленост – производство на мляко, стодени напитки, мляко на прах, кисело мляко и сурово мляко, сладолед, напитки на прах, сирене и др.
  Отглеждане на млечни крави, сътрудничество за производство на млечни продукти
  11. Inner Mongolia Administration of Da Hinggan Ling Farm
  Селско стопанство – зърнопроизводство, зеленчукопроизводство, млечни и месни продукти.
  Обработване на земя и съвместно управление на ферма/и
  12. Academy of Agricultural and Animal Husbandry Sciences of Inner Mongolia Autonomous Region
  Институт по животновъдство и зърнопроизводство. Селекция на нови видове пшеница, слънчоглед, изследване на нови сортове зеленчуци.
  Сътрудничество със сродна организация от България за отглеждане на ориз, бубарство, проучвателна дейност в био животновъдството.
  13. Inner Mongolia Hanson Wine Group Co., Ltd.
  Производство на вина и лозов посадъчен материал
  Обмен на техники за производство на вина, дистрибуция на вино на европейския пазар
   
   
  В срок до 22 ноември (вторник), фирмите, желаещи да участват във форума могат да изпратят: попълнена регистрационна форма на имейл: irеleations@bcci.bg, или факс 02/987 32 09. За контакти и допълнителна информация дирекция „Международно сътрудничество и организации”, тел., 02/ 81 17 421, или 02/ 81 17  497.

  Линк

 • БТПП организира Българо-Китайски бизнес форум


   

  БТПП съвместно с Посолството на Китайската народна република в София организират Българо-Китайски бизнес форум с участието на фирми от автономен регион Вътрешна Монголия, Китай на 24 ноември 2011 г. от 10.00ч. в зала А в БТПП, ул.Искър 9.
  Китайските фирми имат интереси в следните области: строителство, инженеринг, недвижимо имущество, селско стопанство, животновъдство и зърнопроизводство, хотелиерство и ресторантьорство, енергетика, соларна енергия, банково дело, медия и реклама, хранителна промишленост, винопроизводство и др.
  Предварителна програма:
  09.30-10.00 Регистрация на участниците
  10.00 Откриване от г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП
  10.10 – Приветствие от представител на Посолството на Китайската народна република в София 
  10.20 - Приветствие от г-н Занг Шуде, гл.инженер, Комисия за икономика и информационни технологии на Автономен регион Вътрешна Монголия 
  10.30 – Подписване на споразумение за сътрудничество между БТПП и Федерацията на индустрията и търговията на гр. Хохот 
  10.40 - Представяне на икономическия и инвестиционен климат в България – Българска агенция за инвестиции
  11.00 – Кафе пауза
  11.20-12.30 Двустранни срещи
  Списък на китайските фирми от автономен регион Вътрешна Монголия
  1. Inner Mongolia Juhua Group Строителство, инженеринг, управление на недвижимо имущество, селско стопанство, хотелиерство и обучение. Покупка и управление на недвижими имоти, селскостопански и животновъдни проекти, строителство на обществени сгради и съоръжения, инвестиции в недвижимо имущество.
  2. Hohhot Chengfa Investment and Operations Co., Ltd.Държавно предприятие за строителство, финансиране и инвестиции, реконструкция и строителство на общинска инфраструктура, строителство на пътища и др. инфраструктура. Съвместно производство на технически култури и храни с български партньор, и български технологии-участие в строителство на общинска инфраструктура и др.
  3. Inner Mongolia Chenghua Group Co., Ltd. Група компании, занимаващи се с недвижими имоти, строителство, управление на имоти, минно дело. Участие в строителство на инфраструктура, инвестиции в недвижимо имущество. 
  4. Inner Mongolia Yusheng Energy Co., Ltd.Частно предприятие с дейност в областите: енергетика, недвижими имоти, финансиране, култура. Покупка и управление на недвижими имоти, строителство на обществени сгради и съоръжения, инвестиции в недвижимо имущество
  5. Hohhot Dongyi Jiusheng Investment Co., Ltd. Недвижими имоти, банково дело, медия и реклама, селско стопанство, животновъдство. Сътрудничество в областите животновъдство, селско стопанство, недвижими имоти, реклама.
  6. Inner Mongolia Sun Enterprise Group Недвижими имоти, обработка на алуминий, вътрешна и външна декорация, хотелиерство и ресторантьорство. Съвместна дейност.
  7. Hohhot Goddess Catering & Entertainment Co., Ltd. Хотелиерство и ресторантьорство. Компанията притежава и управлява девет хотела. Проучване интереса към китайската кухня в България, изграждане на китайски ресторант в голям град.
  8. Baotou Shansheng New Energy Co., Ltd. Производство на слънчеви панели с използването на електричество и материали от възобновяеми източници /отпадъци/, производство на енергия от възобновяеми източници.Производство на соларни панели, изграждане на соларен парк.
  9. Inner Mongolia Shenzhou Silicon Industry Co., Ltd. Производство и продажба на полисиликон, проучвателна и развойна дейност. Производство на соларни модулни клетки, изграждане на соларен парк.
  10. Yili Group Млечна промишленост – производство на мляко, стодени напитки, мляко на прах, кисело мляко и сурово мляко, сладолед, напитки на прах, сирене и др. Отглеждане на млечни крави, сътрудничество за производство на млечни продукти.
  11. Inner Mongolia Administration of Da Hinggan Ling Farm Селско стопанство – зърнопроизводство, зеленчукопроизводство, млечни и месни продукти. Обработване на земя и съвместно управление на ферма/и.
  12. Academy of Agricultural and Animal Husbandry Sciences of Inner Mongolia Autonomous Region Институт по животновъдство и зърнопроизводство. Селекция на нови видове пшеница, слънчоглед, изследване на нови сортове зеленчуци. Сътрудничество със сродна организация от България за отглеждане на ориз, бубарство, проучвателна дейност в био животновъдството.
  13. Inner Mongolia Hanson Wine Group Co., Ltd. Производство на вина и лозов посадъчен материал.Обмен на техники за производство на вина, дистрибуция на вино на европейския пазар.
  В срок до 22 ноември (вторник), фирмите, желаещи да участват във форума могат да изпратят: попълнена регистрационна форма на имейл: irе leations@bcci.bg, или факс 02/987 32 09. За контакти и допълнителна информация дирекция „Международно сътрудничество и организации”, тел., 02/ 81 17 421, или 02/ 81 17  497.

  Линк

Назад