Назад

България 58-ма в света по конкурентоспособност


 • България 58-ма в света по конкурентоспособност


  България е на 58-о място от общо 67 държави по конкурентоспособност. Този резултат отразява както положителните аспекти, така и предизвикателствата, пред които страната е изправена, съобщи Българската търговско-промишлена палата (БТПП). През 2020 г. страната ни беше на 48-о място, но последваха значителни колебания, отразяващи различни икономически и политически фактори.

  Снимка: Envato Elements

  КЛЮЧОВИ ФАКТИ

  • Първите три държави в годишната класация за 2024 на световната конкурентоспособност на Института за развитие на управлението – Швейцария (IMD), са Сингапур, Швейцария, Дания.
  • Основните фактори на профила на конкурентоспособност в България включват: икономическо представяне (ефективност), ефективност на правителството, бизнес ефективност (среда) и инфраструктура.
  • Спрямо предходната 2023 година, страната бележи най-висок спад по отношение на състоянието на инфраструктурата (от 54-о на 59-о място) и бизнес средата (от 62-о на 65-о място).
  • Въпреки това за трета поредна година България отбелязва растеж в икономическата си ефективност (от 48-о на 45-о място), основно благодарение на подобрените си макроикономически показатели като растящия реален БВП на глава от населението.

  АКЦЕНТ

  Икономическото представяне на България очаквано се отличава със значителни силни и слаби страни, посочиха от БТПП. Страната заема първо място по реален ръст на БВП на глава от населението, което е интересно постижение. Освен това разходите за наем на офиси и цените на бензина са сравнително ниски, като България заема съответно 9-о и 15-о място по тези показатели, което я прави привлекателна дестинация за бизнес. Износът на стоки също е силна страна, поставяйки България на 17-о място.

  Въпреки това страната се сблъсква с предизвикателства като устойчивостта на икономиката и дългосрочния растеж на заетостта, където заема съответно 63-о и 55-о място.

  Корпоративният данък поставя България на 3-о място, а стабилността на обменния курс я поставя на 7-о място, демонстрирайки стабилна и предсказуема фискална среда.

  Политическата нестабилност обачеостава основен проблем, като страната заема 66-о място в този показател. Законодателството за конкуренцията и обществените поръчки също се нуждаят от подобрение, където България е съответно на 64-о и 63-о място.

  България се представя добре в индекса на “бизнес ефективността” в области като “страх от провал при предприемачите” (5-о място) и “възнаграждението на ръководството” (6-о място). Тези фактори са критични за създаване на динамична бизнес среда. Въпреки това страната има сериозни проблеми в обучението на служителите и финансовите умения, където заема последното 67-о място, което е от съществено значение за устойчивия бизнес растеж и иновациите.

  Индексът на инфраструктурата на България има своите силни страни, като износът на ИКТ услуги, където страната е на 8-о място, и съотношението ученици-учители в началното образование, което я поставя на 9-о място.


  Линк

Назад