Назад

Цветан Симеонов бе преизбран за четвърти път за председател на БТПП


 • Цветан Симеонов бе преизбран за четвърти път за председател на БТПП


  Управителният съвет на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) избра за четвърти пореден път Цветан Симеонов за нейн председател.

  Снимка: Facebook

  КЛЮЧОВИ ФАКТИ

  • Досегашният главен секретар на Палатата, д-р Васил Тодоров бе избран за зам.-председател, заедно с Красимир Дачев и Тодор Табаков. Васил Тодоров ще съвместява две длъжности – зам.-председател и главен секретар.
  • Новият Изпълнителен съвет на БТПП, отново ще включва 9 души. Освен председателят и зам.-председателите, негови членове ще бъдат Валентина Зартова, Иван Стоименов, Лъчезар Искров, Георги Стоилов – председател на Пазарджишката търговско-промишлена палата, който ще бъде представител на регионалните палати в системата на БТПП и Галина Нифору – председател на Българската асоциация на износителите на вино, която ще бъде представител на браншовите организации, членове на Палатата.

  ЗА КАКВО ДА СЛЕДИМ

  Българската търговско-промишлена палата ще продължи работата по насоки за: създаване на по-благоприятна среда за българското предприемачество, за неговото устойчиво и независимо развитие.

  Ще се стреми да бъде повишена конкурентноспособността на произведените и предоставяни от българските предприемачи стоки и услуги.

   

  БТПП ще работи за развитие на съществуващите форми на гъвкава заетост (надомна работа, работа от разстояние, наемане чрез агенции за временна заетост, краткотрайна сезонна работа, почасово наемане и пр.).

  Сред целите, които бяха приети от Общото събрание на БТПП са:

  • стимулиране на младежката заетост, съчетана с повишаване на образованието; квалификацията и преквалификацията;
  • разкриването на високотехнологични и високопроизводителни работни места и други подобни;
  • регулиране на миграцията и подобряване условията за внос на дефицитна в страната работна сила;
  • стабилно развитие на българската икономика;
  • стимулиране на инвестиционната дейност;
  • увеличаване на чуждестранните инвестиции в Рeпублика България.

  Нови насоки, по които ще се работи, ще са:

  • борба с инфлацията;
  • Зелената сделка;
  • мерки за справяне с липсата на квалифицирана работна ръка;
  • стандарти и политики за устойчивост;
  • иновации и нови технологии;
  • Арбитражен съд;
  • усъвършенстване на системата на БТПП с оглед новите тенденции в бизнеса.

  Линк

Назад