Назад

Преди 72 години отново е учредена Българската търговско-промишлена палата


 • Преди 72 години отново е учредена Българската търговско-промишлена палата


   

  На 4 февруари 1952 г. е учредена Българската търговско-промишлена палата. Тя е водеща асоциация на работодателите в България, включваща над 52 000 членове, основана през 1895 г. и. Дейността на институцията на два пъти е прекратявана – през 1900 г. камарите са частично закрити и възстановени през 1901 г. През 1948 г. отново са закрити, за да бъдат извикани към живот през 1952 г.

  БТПП е независима неправителствена организация, която подкрепя, насърчава и представлява интересите на своите членове и допринася за развитието на международното икономическо сътрудничество.

  Основава се на принципите на доброволно членство, автономия и самофинансиране и се стреми да установи етични и социално отговорни отношения в бизнеса.

  Предлага широка гама от услуги, които обхващат цялата територия на България, чрез национално представеното членство и мрежата от 28 регионални палати.

  Развива международно сътрудничество като част от интегрираната международна мрежа от търговски палати в целия свят и е член на различни международни организации, съвместни палати и съвети.


  Линк

Назад