Назад

Бизнес делегация от Индия от сферата на високите технологии ще посети България и Румъния


 • Бизнес делегация от Индия от сферата на високите технологии ще посети България и Румъния
  Нирадж Кумар, председател на Фондация „Българо-индийски технологичен форум „Махатма Ганди“ и председател на Сдружението за развитие на бизнес и културни отношения между Индия и България, разговаря с председателя на БТПП Цветан Симеонов.

  Срещата бе по повод предстоящо посещение в България и Румъния в средата на месец март тази година на индийска бизнес делегация в сферата на високите технологии и иновациите, информираха от работодателската организация.

  Договорено е било БТПП съвместно с Фондацията, представлявана от Нирадж Кумар, да си съдействат при организацията на посещението.

  След София се предвижда бизнес делегацията да посети „Тракия икономическа зона“ край Пловдив.

  Развитието на търговско-икономическите отношения между България и Индия следва да се разглежда в контекста на пълноправното членство на България в ЕС и факта, че Индия е стратегически партньор за Европейския съюз. 

  През 2022 г. общият стокообмен с Индия е на стойност 653.7 млн. щ.д. (увеличение от 63.1% спрямо същия период на 2021 г.). Общо 393.5 млн. щ.д. е българският износ с ръст от 141.1% спрямо 2021 г. и 260.2 млн. щ.д. внос (9.5% увеличение). Салдото е положително за България и възлиза на 133.3 млн. щ. долара.

  Основни стоки в износа ни за Индия са: слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции (53.3%); минерални и химични азотни торове (14.7%); карбонати (3.4%); гъстомери; (2.9%); инструменти и апарати за физични или химични анализи (2.5%) и други.

  През 2022 г. вносът от Индия се състои основно от: хетероциклени съединения; плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани; необработен алуминий; пневматични гуми от каучук; плосковалцувани продукти от желязо и други.

  Реално българският износ за Индия е по-голям, но част от износа за Индия минава през Сингапур и оттам се реекспортира за Индия, което статистиката отчита като български износ за Сингапур. Между Индия и Сингапур има сключено Всеобхватно споразумение за икономическо сътрудничество, в сила от 2005 г., което либерализира търговията между двете страни.

  В официалната статистиката не се включва българския износ на специална продукция за Индия, която е един от основните пазари за продукцията на българската отбранителна индустрия. В статистиката за двустранния стокообмен не се включва и търговията със софтуерни продукти. Индийски софтуерни компании изнасят софтуерни програми за България и работят успешно с редица български банки, като внедряват и поддържат банковия софтуер.

  Специфична особеност на индийските компании, търсещи инвестиционни дестинации в Европа, е фактът, че в повечето случаи се търси или конкретен работещ обект с гарантирана възвращаемост на инвестицията (сключени договори и осигурени пазари за години напред) или възможност чрез създаването на смесено предприятие да се намери пазар за индийската продукцията на територията на инвестиционната дестинация. Това се отнася за инвестиции в производствени мощности.


  Линк

Назад