Назад

31-ВОТО ГОДИШНО ИЗДАНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПРОУЧВАНЕ НА EUROCHAMBRES (EES2024) ОТРАЗЯВА


 • 31-ВОТО ГОДИШНО ИЗДАНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПРОУЧВАНЕ НА EUROCHAMBRES (EES2024) ОТРАЗЯВА


  Изненадващ миниоптимизъм на бг бизнеса за 2024 г: БТПП

  31-вото годишно издание на Икономическото изследване на EUROCHAMBRES (EES2024) отразява интервал на преход и акомодация към новите стопански действителности, обусловени от геополитическата неустойчивост и провокациите на световния пазар. БТПП е сътрудник на EUROCHAMBRES. Притесненията по отношение на достъпа до сила и първични материали, дефицита на умения и разноските за труд са измежду основните провокации на 43 000 компании в 27 страни, 795 от българския бизнес.

  Резултатите от изследването за България показват по-благоприятни упования във връзка с главните стопански знаци. При прогнозите за претовареност, компаниите, които чакат задържане на равнищата, са към 48%, до момента в който тези, очакващи увеличение през 2024г., са 41%. В подтекста на бизнес климата, българските бизнесмени показват убеденост за 2024 година, очаквайки усъвършенствания по отношение на миналата 2023 година Над 54% дефинират по-позитивни настройки за цялостното развиване на бизнеса, съпоставен с 2023. Това положително отношение е подкрепено  и от упования за достъп до средствата от Националния проект за възобновяване и резистентност.


  Основните провокации през 2024 година, посочени от компании у нас, се чака да са свързани с неналичието на квалифицирани фрагменти и нарасналите разноски за труд, както и финансовите условия на правене на бизнес. Изискванията за стабилно развиване към момента не са обсъждани като едно от огромните провокации от българските бизнесмени, само че в някои европейски страни те са на дневен ред.

  Според БТПП, за усъвършенстване на икономическите резултати в България за 2024 година, главен акцент би трябвало да се сложи на стимулиране на вътрешното търсене и ръководството на трудовия пазар. Важно е насърчаването на вътрешните вложения и потреблението, с оглед и на демографските провокации, и на нуждата от подвижност на работната мощ. Същевременно, централната банка и държавното управление би трябвало интензивно да наблюдават и ръководят инфлационния напън, с цел да подсигуряват ценова непоклатимост.

   


  Линк

Назад