Назад

Изненадващ миниоптимизъм на бг бизнеса за 2024 г: БТПП


 • Изненадващ мини оптимизъм на бг бизнеса за 2024 г: БТПП


  31-вото годишно издание на Икономическото проучване на EUROCHAMBRES (EES2024) отразява период на преход и адаптация към новите икономически реалности, обусловени от геополитическата нестабилност и предизвикателствата на глобалния пазар. БТПП е партньор на EUROCHAMBRES. Притесненията относно достъпа до енергия и суровини, недостига на умения и разходите за труд са сред ключовите предизвикателства на 43 000 компании в 27 страни, 795 от българския бизнес.

   

  Резултатите от проучването за България представят по-благоприятни очаквания по отношение на основните икономически индикатори. При прогнозите за заетост, фирмите, които очакват задържане на нивата, са около 48%, докато тези, очакващи увеличаване през 2024г., са 41%. В контекста на бизнес климата, българските предприемачи демонстрират увереност за 2024 г., очаквайки подобрения спрямо предходната 2023 г. Над 54% определят по-позитивни нагласи за цялостното развитие на бизнеса, сравнен с 2023. Това позитивно отношение е подкрепено  и от очаквания за достъп до средствата от Националния план за възстановяване и устойчивост.

   

  Основните предизвикателства през 2024 г., посочени от фирми у нас, се очаква да са свързани с липсата на квалифицирани кадри и повишените разходи за труд, както и финансовите условия на правене на бизнес. Изискванията за устойчиво развитие все още не са разглеждани като едно от големите предизвикателства от българските предприемачи, но в някои европейски страни те са на дневен ред.

   

  Според БТПП, за подобрение на икономическите резултати в България за 2024 г., основен акцент трябва да се постави на стимулиране на вътрешното търсене и управлението на трудовия пазар. Важно е насърчаването на вътрешните инвестиции и потреблението, с оглед и на демографските предизвикателства, и на необходимостта от мобилност на работната сила. Същевременно, централната банка и правителството трябва активно да следят и управляват инфлационния натиск, за да гарантират ценова стабилност.


  Линк

Назад