Назад

БТПП представи модули и наръчник за цифровизация на малките и средните предприятия в селския туризъм


 • БТПП представи модули и наръчник за цифровизация на малките и средните предприятия в селския туризъм


  БТПП представи модули и наръчник за цифровизация на малките и средните предприятия в селския туризъм

  В Българската търговско-промишлена палата (БТПП) се състоя информационен семинар за представяне на резултатите по проект Storydoers (Digital Storydoing for Local Tourism), който е насочен към повишаване на цифровите умения на представителите на туристическия бранш в селските райони, съобщи палатата в последния брой на бюлетина си "Инфобизнес".

  По време на семинара бяха представени разработените от партньорите 16 кратки обучителни модула и Наръчник за цифровизация на малките и средните предприятия (МСП) в селския туризъм и насърчаване на дигиталното създаване на истории.

  Изготвените материали целят да развият уменията за работа с различни цифрови инструменти и платформи, които могат да са от полза на предприемачите в местния туристически сектор при осъществяването на тяхната дейност.

  Сред темите, които са във фокуса на разработените помагала, са оптимизация на уебсайт, по-широко използване на социални мрежи като инструмент за маркетинг и реклама, графично оформление и дизайн на рекламни материали, заснемане на снимки и видео, записване на подкаст, създаване на комуникационна стратегия, брандиране и др.

  Модулите и ръководството са налични за безплатно ползване на уебсайта на проекта - https://storydoers.eu/, като са преведени и на български език.

  Лектор в събитието бе и Павлина Иванова, председател на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти "Обединение бъдеще за туризма", която е една от браншовите организации към БТПП. Тя презентира предизвикателствата пред туроператорите и туристическите агенции след пандемията, както и дигиталните решения, които намират все по-широко приложение в  сектора на туризма.

  В събитието взеха участие представители на Варненската туристическа камара, управители на туристически агенции и туроператори. 

  В последвалата дискусия между участниците беше обсъдена и нуждата от професионална подготовка на повече специализирани кадри в сектора на туризма, вкл. и чрез създаване на нова професия и разработване на съответните учебни програми.

  Проект Storydoers се изпълнява в рамките на Програма "Еразъм+" с участието на 6 партньорски организации от 5 страни - Австрия, Белгия, България, Испания и Италия. Проектът цели да насърчи цифровизацията на МСП в селския туризъм. Основните целеви групи на проекта са туроператори, собственици на семейни хотели, къщи за гости, ресторанти, екскурзоводи, планински водачи, транспортни компании, музеи, ферми, пекарни, винарни, пивоварни и др.

   


  Линк

Назад