Назад

Министър Богданов и работодателите ще работят за по-малка административна тежест за бизнеса


 • Министър Богданов и работодателите ще работят за по-малка административна тежест за бизнеса


   

  Mинистърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов проведе среща с членове на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) – Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). На разговорите присъства и зам.-министър Ирина Щонова.

  На срещата бе обсъден периодичният преглед на регулаторните режими и намаляването на административната тежест за бизнеса.

  Богданов посочи, че облекчаване на административната и регулаторна тежест е от основните приоритети, които е заложил в работата на ведомството. Той даде за пример дигитализацията на определени административни процеси, които ще улеснят процедурите за бизнеса.

  Министърът подчерта, че ще работи за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, за подкрепа на малките и средните предприятия, както и за повишаване привлекателността на България за инвестиции чрез подобряване на бизнес средата и нормативната уредба.

  Той изтъкна, че върховенство на правото и борбата с корупцията са сред основните теми, по които трябва да се работи, за да бъдат насърчени инвестициите у нас.

  „Искаме да създадем механизъм за обратна връзка от бизнеса, за да подобрим комуникацията и диалога с представителите на работодателите“, обяви Богданов. 

  Участниците се обединиха около необходимостта от регулярни срещи, които да се провеждат веднъж месечно в министерството по конкретни теми, отнасящи се до българския бизнес.

  На срещата представителите на Асоциацията на организациите на българските работодатели изразиха твърда подкрепа за присъединяването на България към еврозоната, за приемането на страната ни в Шенгенското пространство и в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Те посочиха, че това са приоритетни теми и за бизнеса в страната.

  Акцент беше поставен и върху запазването на съществуващия данъчен модел у нас, като беше изтъкнато, че това е едно от големите предимства на българската икономика.

  Министърът и работодателите обсъдиха активизиране на външно-икономическото сътрудничество чрез Службата по търговско-икономическите въпроси към министерството. 

  Богданов заяви, че сред основните приоритети в работата му е и осигуряване на подкрепа за износа чрез повишаване информираността на българските фирми за възможностите за навлизане на нови пазари.  Министърът предложи представителите на работодателските организации да участват по-активно в процеса, за да се постигне по-голяма ефективност в открояването на приоритетните сектори на чуждите пазари.

  От представителите на работодателите беше повдигнат и въпросът за липсата на кадри, както и възможното му решаване – чрез облекчаване на процедурите за внос на работници.

   


  Линк

Назад