Назад

За 14-ти пореден път БТПП представя изданието "България в цифри"


 • Евроклубът при БТПП представи Приоритетите на Испанското председателство на Съвета на ЕС


  Страната пое Председателството на Съвета на Европейския съюз от 1 юли 2023 г. 

  На срещата присъстваха посланици, политици, предприемачи и журналисти, които се запознаха с приоритетите на Испанското председателство на Съвета на ЕС, както и с резултатите постигнати от Шведското председателство от 1 ви януари до 1- ви юли 2023г.

  По традиция се представиха първо постигнатите резултати в периода на Шведското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2023 г. Преглед на постигнатото направи председателят на БТПП Цветан Симеонов, който съобщи, че са взети над 300 решения, подписани са 44 различни одобрени текстове, проведени са повече от 2300 формални срещи в Брюксел и Люксембург и 144 неформални срещи в Швеция, с около 13 000 участници. Шведското председателство е представило Съвета в 49 различни дискусии в рамките на пленарните сесии на Европейския парламент. Проведени са 43 пресконференции.

  Приоритетите на Испанското председателство на Съвета на ЕС представи Хайоне Серейхо, заместник-ръководител на Посолството на Кралство Испания в нашата страна, която заяви, че Испания ще бъде начело на Съвета на ЕС за пети път и че Страната се подготвя за това председателство повече от 2 години. Приоритет на председателството ще бъдат: изграждане на гъвкава програма за реагиране при възможни евентуални кризи; насърчаване на ре индустриализацията на Европа, преминаване към екологичен преход, консолидиране на социалния стълб и укрепване на европейското единство. По-ниски сметки за електричество в ЕС и производство на зелена енергия са сред водещите приоритети.

  Серейхо заяви, че също като своя предшественик - Швеция, Испания ще продължи да подкрепя Украйна, страните от Западните Балкани по европейския им път, както и ще насърчава сътрудничеството с партньорите на ЕС на юг от Средиземно море. Тя сподели, че предстоят множество събития с партньори от тези региони, а също и страните от Латинска Америка и Карибския регион.

  В срещата участва и заместник-министърът на икономиката Ирина Щонова която направи анализ на състоянието на българската икономика в периода на кризисните ситуации – пандемията, войната в Украйна, като подчерта, че въпреки трудностите, външната ни търговия нарасна с 37 процента, като наши основни търговски партньори са европейските държави. България има положителен търговски баланс от 7,7 милиона евро. Очакванията са до края на текущата година в страната ни да бъдат инвестирани 1,8 милиарда евро.

  Предвижда се изграждането на индустриални зони с цел предоставяне на по-добри условия за инвеститорите и местните компании. Приоритет на Министерството на икономиката и индустрията е да се разшири търговията с външни пазари и ведомството ще подкрепи стратегическите приоритети на Испанското председателството на Съвета на Европейския съюз, което започна от 1 юли 2023 година, каза Щонова.

  Цветан Симеонов връчи писмо в полза на споразумението ЕС – Меркосур, изпратено от името на 19 европейски бизнес организации, включително Европалати, към европейските институции. В документа, представителите на европейската икономика настояват за ускоряване финализирането на споразумението. То е ключово за запазване конкурентоспособността на ЕС и ще даде възможност за диверсифициране пазарите за европейските стоки, разширяване на портфолиото от доставчици на важни индустриални суровини.

  По традиция Срещата приключи на чаша хубаво българско вино, където участниците продължиха дискусиите в неформална среда.

  Повече на https://www.bcci.bg


  Линк

 • За 14-ти пореден път БТПП представя изданието "България в цифри"
   

  Българската търговско-промишлена палата представя за 14-ти път изданието “Bulgaria in Figures®”. То отразява основните макроикономически индикатори на страната за последните пет години, както и обръща специално внимание на мястото на България в международни класации - важен ориентир за чуждестранните инвеститори. Според БТПП, критичните позиции на България в международните класации могат да послужат като фундамент, от който да се изходи за създаването на бъдеща управленска програма от релевантните институции.

  През 2022 година БВП на страната достига 84,5 млрд. евро, което е най-високото ниво до сега, при ръст на БВП от 3,4%. Безработицата остава ниска  на ниво от 4,3%, като се приближава до предкризисните нива (4,2% през 2019г.).

  Важно за всеки един инвеститор е да знае за възможността за 0% корпоративен данък в общините с над 25% над средната безработица, които наброяват 165 от 265 общини към 2022г. България е лидер по отношение на данъчната система в ЕС и това е едно от основните ни конкурентни предимства, които страната предлага.

  Инфлацията през 2022 г. достигна 15,3%, но очакванията са през 2023 г. тя постепенно да намалява и през 2024г. да се възвърне към по-здравословни нива. Въпреки високата инфлация, българските компании успяха да се включат в пренареждането на веригите за доставки, като за това свидетелства и рекордния за последните 15 години износ на България през 2022 г. По данни на НСИ той е на стойност 48 млрд. евро, или ръст от 37%. Очакванията за 2023г. са за още по-добри резултати, но при понижен марж на печалбата на предприятията. Водещите търговски партньори на България по отношение на износа отново са Германия, Румъния и Италия, които формират около 50% от износа на България за ЕС.

  Вносът на стоки и суровини също регистрира рекордни нива през 2022г. с ръст от 41% спрямо предходната година и  ниво, което възлиза на малко повече от 55 млрд. евро, като търговското салдо остава отново негативно за страната ни.

  В текущата ситуация на военен конфликт, недалеч от нас, както и на голяма несигурност в доставките и цените на суровините и енергийните продукти, инвестиционната активност се развива с бавни и силно премерени темпове.

  Пазарът на труда у нас е представен от 53% мъже и 47% жени. Средната работна заплата продължават да расте, достигайки 889 евро през 2022г., а за първото тримесечие на 2023г. достига 965 евро.

  България подобрява мястото си в класациите за Глобален индекс на мира като заема 24 място през 2022г, сравнено с 27 място през 2021г. Индекс за върховенство на закона  се повишава с 2 позиции и става на 60 място от 140 държави. При Световен индекс за свобода на печата 2023 имаме значителен ръст - от 91 място през 2022 на 71 място.

  В други класации обаче отбелязваме спад като Икономическа свобода по света 2023 спадаме от 29-то място на 32 място от 176 държави, както и при Индекс за развитие на електронното правителство ставаме на 52 място, при  44 през 2020 г. от 193 страни.  При Индекса на демокрацията също имаме влошени позиции и от 53 място през 2021, за 2022 спадаме на 57-мо от 167 страни.

   За Международен индекс на имотите 2022 г. също има спад - от 56-то място за 2021г на 64-то място за 2022г. от 129 изследвани страни.

  В други класации България също има влошаване на позициите си, а именно в Класацията за световната конкурентоспособност на Международния институт за управление на мениджмънта (IMD), където страната ни се позиционира на 57 -мо място при 64 страни, а през предходната година сме били на 53-то място.


  Линк

Назад