Назад

Разчитаме, че с приемането на еврото ще се подобрят условията за финансиране на микропредприятията, каза председателят на БТПП


 • Разчитаме, че с приемането на еврото ще се подобрят условията за финансиране на микропредприятията, каза председателят на БТПП


  Разчитаме на това, че с приемане на еврото ще се подобрят и условията за финансиране на микропредприятията. Затова в програмата с приоритетите на Асоциацията на организацията на българските компании (Асоциацията на организациите на българските работодатели - бел. ред.) няма специални записи за финансиране на микропредприятията, но има запис за това, че първият от три големи приоритета е присъединяването към еврозоната. Това каза Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата на годишен форум на Микрофинансиращ център за Централна и Източна Европа за създаване на заетост чрез финансови инструменти за микрофинансиране, даващи възможности за подкрепа на стартиращи и социални предприятия.

  "Докато в първите години на Асоциацията на организациите на българските предприятия имаше някакво фокусиране върху определени категории и микро, малките и средните предприятията бяха само под закрилата на Търговската палата, сега вече и по-големите организации като представители на едрия бизнес започнаха да припознават и да приемат за членове и по-малки фирми, което е добра новина за микропредприятията", посочи още той.

  Андрияна Сукова, зам.-генерален директор на Дирекция "Заетост, социални въпроси и приобщаване" към Европейската комисия, напомни, че през 2021 г. бе приет план за развитие на социалната икономика в Европа. 

  "Мислехме, че в България имаме добре развита социална икономика и когато започнахме да работим по Плана, видяхме, че всъщност не е така. Като цяло в Европа заетите в социалните предприятия са около 11,6 млн. души, но има огромни различия", посочи тя и даде пример с Испания и Франция, където тези предприятия допринасят за 10 на сто от брутния вътрешен продукт, а у нас и други източноевропейски държави между 1 и 3 на сто.  

  По думите на Сукова в плана са заложени над 60 действия, които е трябвало да бъдат предприети и повечето от тях са изпълнени вече. Тя посочи, че сред основните финансиращи инструменти за подпомагане на социалните предприятия е Европейският социален фонд. За периода 2021-2027 г. Фондът разполага с бюджет от 95 млрд. евро, като от него за българските предприятия са предвидени 2,6 млрд. евро.

  /ВЙ/


  Линк

Назад