Назад

За БТПП е важно да не се политизират трудовите отношения


 • За БТПП е важно да не се политизират трудовите отношения


  „Сериозна тревога будят у нас като представители на  работодателите предложените  напоследък изменения в националното трудово законодателство, които са в противоречие на Директива (ЕС) 2022/2041 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 година. Те са свързани с адекватния размер на минималните работни заплати в Европейския съюз. Така предложени обаче те не водят до прилагането на Конвенция 131 на Международната организация на труда (МОТ), предвиждаща не цифри, а механизъм за определяне размера на минималната работна заплата (МРЗ).“ 

  Това заяви председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов в качеството си на делегат на българските работодатели на 111-та редовна сесия на Международната конференция на труда (МКТ). На форума той изнесе доклад от името на национално представителните работодателски организации в България. Докладът бе с фокус върху темата за социалната справедливост и Нов социален договор.

  В рамките на своето изказване Цветан Симеонов сподели и че е особено важно намаляването и превенцията на неравенствата, както и данането на гаранции за социалната справедливост с приоритет в трудовите отношения. 

  Той изтъкна още, че за организацията е важно да не се допуска политизация на трудовите отношения и да се постигне  баланс между мерките в укрепване на икономиката и подобряване на жизнената среда.

  Тази година в рамките на 111-та сесия на Международната конференция на труда, делегатите ще дискутират по доклади относно социалната справедливост и ситуацията с работниците от окупираните арабски територии.

  Цялото изказване на Цветан Симеонов може да видите ТУК.

   


  Линк

Назад