Назад

БТПП ще участва в „Bulgarian, Belgian, Luxembourg Economic Forum”


 • БТПП ще участва в „Bulgarian, Belgian, Luxembourg Economic Forum”


  Ще бъде създаден „Bulgarian, Belgian, Luxembourg Economic Forum”. Неправителствената организация ще има за цел да подпомогне икономическите, търговски и инвестиционни връзки между България, Белгия и Люксембург.

  Това стана ясно днес (18 април) на среща между министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов и представители на инициативната група за създаване на форума.  В разговора участие взе и заместник-министър Ирина Щонова.

  „Традиционно добрите икономически отношения между България, Кралство Белгия и Великото херцогство Люксембург са сериозна основа за разширяване и задълбочаване на сътрудничеството между страните ни“, отбеляза министър Стоянов. 

  По думите му за развитието на българската икономика и потенциала на трите държави, е особено важно да бъде насърчаван интересът на белгийските и люксембургските компании за нови инвестиции или развитие на вече съществуващите такива.

  Съвместната бизнес структура, в която от българска страна ще участва Българската търговско-промишлена палата (БТПП), ще съдейства на малките и средни предприятия от трите държави да се позиционират и развиват на пазарите им. 

  Основен фокус ще е презентирането на възможностите, които предлага всяка от страните. Също така ще се търсят различни форми за сътрудничество – през университети, развойни центрове, международни изложения и медии. 

  Сред целите е форумът да бъде още един начин за обмяна на опит и идеи между компаниите в сферите на услугите, аутсорсинг на бизнес процеси, сектора на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), изследвания и привличания на стартъпи, фармацевтична промишленост.

  Зам.-министър Ирина Щонова посочи, че търговските аташета на България имат важна роля за създаването на подобни инициативи и развитието на двустранните икономически отношения и те също ще подпомогнат процеса по институционализиране на новата организация. 

  Участниците в срещата дискутираха, че Кралство Белгия е един от водещите инвеститори в България, като белгийските фирми имат дългосрочни интереси и стратегия за развитие. А Великото херцогство Люксембург се нарежда на седмо място сред водещите инвеститори в България.


  Линк

Назад