Назад

БТПП проведе среща със Световен търговски център – Париж


 • БТПП проведе среща със Световен търговски център – Париж


  Българската търговско-промишлена палата (БТПП), като асоцииран Световен търговски център София, проведе среща с колегите си от Световен търговски център – Париж, Франция за споделяне на опит и добри практики. 

  Събитието е част от инициативата на Асоциацията на Световните търговски центрове за задълбочаване на сътрудничеството между членовете на организацията.

  Участие в срещата взеха Бернард Куине, ръководител на “Doing Business in Paris”, Терезе Лам, ръководител проекти към Световния търговски център – Париж, и Ясмина Гасама, стажант в Световния търговски център – Париж. 

  Бернард Куине информира, че търговският център има три основни направления на дейност – отдаване под наем на недвижими имоти и офиси, организиране на бизнес клубове с определена насоченост и предоставянето на търговски услуги – организиране на двустранни бизнес срещи, презентации, представяне на възможностите за навлизане на френския пазар. Той сподели, че основни сектори за тях представляват: хранително-вкусовата промишленост, строителство, туризъм, устойчиво развитие.

  Габриела Димитрова, директор „Международно сътрудничество и международни организации“ към БТПП, представи дейността и структурата на Палатата, като постави акцент на регионалните търговско-промишлени палати, браншовите организации и Клуба на смесените и чуждестранни палати. Димитрова сподели, че годишно БТПП организира в страната и чужбина над 25 бизнес форума с участието на чуждестранни делегации.

  В рамките на дискусията бе обсъдена идеята за организиране на съвместно онлайн събитие.

  Даница Милованович, съветник членство и бизнес развитие за Централна и Източна Европа към Асоциацията на Световните търговски центрове (АСТЦ), заяви готовност за съдействие при свързване на членовете на различните световни търговски центрове.


  Линк

Назад