Назад

Съветът по иновации, дигитализация и нови технологии при БТПП е с ново ръководство


 • Съветът по иновации, дигитализация и нови технологии при БТПП е с ново ръководство  <


  ИЗБРАНО беше ново ръководство на СЪВЕТ ПО ИНОВАЦИИ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ (СИДНТ) при БТПП.

   

  На 17.02.2022г. се състоя Общо събрание на Съвета по иновации към Българска търговско-промишлена палата.

  На заседанието за Председател на Управляващия Борд на Съвета беше  избран Радослав Петков – експерт с дългогодишен опит секторите за бързооборотни стоки, търговията на дребно, телекомуникациите и управленското консултиране с над 25-годишен управленски опит в стратегии за растеж и организационна трансформация, за заместници Марко Марков – главен съветник ЕИБ, финанси в сектор Устойчива енергия, водещ експерт в екипа по създаване на Националния Декарбонизационен Фонд и доц. д-р Атанас Георгиев – декан Стопански Факултет СУ „СВ. Климент Охридски“.  За членове на Управляващия Борд бяха избрани Камен Славов – член на УС на Фонд на Фондовете,  Проф. д-р инж. Фантина Рангелова – УАСГ Строителен Факултет, създател, ръководител и преподавател в магистърска програма „Управление на проекти в строителството”, Тодор Воденичаров - Изпълнителен директор на компании в сектор „Здравеопазване”, доц. Иван Станков - Технически Университет – София, факултет „Компютърни системи и управление”, зам. председател на Асоциацията на младите учени, Никола Руйчев -  опит в ръководеното и управлението проекти и основател на компания в облачните услуги и адв. Костадин Манев – с над 20 годишен опит в областта на интелектуалната собственост и конкурентното право.

   

   

  Събранието  се ръководеше от председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов, който представи новото ръководство на Съвета  и отбеляза, че екипа е разработил сериозна програма за дейността на Съвета в различни сектори обезпечи по-добрата връзка между нуждите на бизнеса, науката и държавата. Бяха приети и нови 11 члена на съвета.

   

  Радослав Петков представи визията на съвета за изграждане на инструменариум за достъп до информация и научно-изследователска инфраструктура, както и мрежи в областта на иновациите и технологиите, предоставящ несравнима полза за членовете на БТПП. Той  допълни, че иновациите са в ДНК-то на българските предприемачи и че съвета е отлична възможност за членовете на организацията, за запознаване с най-новите тенденции в областта на иновативните технологии, споделяне на добри практики и възможности за финансиране, за да може предприятията да генерират осъзнато лидерство относно иновациите и технологиите

   

  Попитан за мисията и целите на съвета новия председател отбеляза:

  -              СИДНТ ще се концентрира в това да ускори развитието на екосистемата за иновации и технологии в България, регионално и глобално.

  СИДНТ да бъде желаното „пазарно място“ за идеи, иновации, дискусии, дебати, представяне и свързаност, за да активира промените, необходими за осигуряване на непрекъснат положителен растеж на нашата икономика.

  Да окаже пряко въздействие върху развитието на иновациите чрез проекти, менторство и динамична координация между университетите, бизнеса, неправителствените организации, правителството, хората и обществата. Да има посредническа роля между бизнеса и институциите.

  Да допринесете за бъдещето на БТПП, привличайки нови членове, представяйки и затвърждавайки нови нагласи, използвайки международни ресурси, за да превърнете БТПП в безспорен фактор за нашата общност.


  Линк

Назад