Назад

Състоя се 8-та среща по проект „PLATO” на БТПП


 • Състоя се 8-та среща по проект „PLATO” на БТПП


  На 31 октомври 2011 г. Българска търговско-промишлена палата проведе осмата среща по проект „PLATO”, на тема „Умения за водене на преговори”. Лектор на срещата бе г-н Кристиан Георгиев - Управляващ партньор в Arthur Adams® България.

  Основни акценти в срещата:

  - процес на подготовка и планиране на преговорите;

  - процеси при провеждане на преговори;

  - психология на преговорите;

  - основни стъпки и техники, необходими за успешното провеждане на преговори с доставчици, партньори, клиенти или в самата организация;

  - преодоляване на външни опити за манипулиране.

  Участниците в срещата получиха нужните умения и знания за анализиране на тактически и стратегически техники за провеждане на резултативни преговори и успешното им прилагане на практика.

  Проведената среща е част от цикъл от 9 срещи по проект „PLATO”, имащ за цел да повиши конкурентоспособността на българските фирми, чрез организирането на срещи-обучения, обмен на добри практики, създаване на партньорства и изпълнението на общи проекти. БТПП ще продължи да поддържа „PLATO” мрежата в България и след приключването на проекта, чрез привличането на нови участници.

  За допълнителна информация:
  Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти”
  E-mail: projects1@bcci.bg
  Тел.: 02/8117553     


  Линк

Назад