Назад

Недостигът на кадри в предприятията ще бъде обсъдена на следващото заседание на НСТС


 • Недостигът на кадри в предприятията ще бъде обсъдена на следващото ...


  Следващото заседание на Националния икономически съвет ще бъде по теми, свързани с недостига на кадри в българските предприятия. Това стана известно по време на среща на служебния министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов с представители на Асоциацията на организациите на българските работодатели, съобщиха от Министерството.
  "Съветът е още един инструмент за сътрудничество между правителството и бизнеса, който през годините не е бил използван достатъчно ефективно", подчерта министър Стоянов. По думите му първостепенен приоритет за него и екипа му е бил диалогът както с работодателските, така и със синдикалните организации. "В министерството заварихме отраслови съвети, които с години не бяха провеждали заседания", допълни икономическият министър и посочи, че през последните месеци е възобновена тяхната дейност.
  В първия месец от мандата на служебния кабинет бяха стартирани и седем работни групи с участието на експерти от министерството, бизнеса и Националното сдружение на общините. Те приключиха своята дейност с конкретни предложения за мерки и нормативни промени за подобряване на икономическата среда у нас, каза още той.
  Основни теми, които поставиха работодателите на срещата, са нуждата от по-облекчен режим за наемане на работници от трети страни и по-широко застъпване на дуалното обучение. Коментирана бе възможността и търговските ни аташета зад граница да бъдат ангажирани със събиране на информация за добри практики и популяризиране на възможностите за реализация в България.
  В срещата взеха участие заместник-министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова и представители на членовете на Асоциацията на организациите на българските работодатели - Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.
  В условия на намаляваща безработица, недостиг на квалифицирана работна сила и застаряване на населението усилията на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) ще бъдат насочени към подобряване на системата за обучение на възрастни и постигане на синергия с политиките на институциите, каза Цветан Симеонов, председател на БТПП, представяйки в средата на този месец приоритетите на Асоциацията за 2023 г. Те в сферата на образованието и пазара на труда.
  "Ключова задача е продължаване на усилията за реална връзка и диалог между образованието на всички нива и бизнеса, анализ на нуждите на работодателите от работна ръка в краткосрочен и дългосрочен план", допълни Симеонов. Сред приоритетите са също: разработване на програма и пакет от мерки за привличане на таланти; повишаване на дигиталните умения на населението; подобряване на възможностите за привличане на чуждестранни студенти и осигуряване на възможност чуждестранни граждани, придобили висшето си образование в България, да получават достъп до пазара на труда в България. Симеонов обърна внимание на облекчаване на процедурите за внос на работници в страната от възможно най-много дестинации и мерки за насърчаване на устойчивата им заетост в България.


Назад