Назад

Евроклуб към БТПП представи Шведското председателство на Съвета на ЕС


 • Евроклуб към БТПП представи Шведското председателство на Съвета на ЕС


   
  5376-1.jpg

  Евроклуб към БТПП представи Шведското председателство на Съвета на ЕС

  5376-1.jpg

  Приоритети на Шведското Председателство са: сигурност, конкурентоспособност, зелен и енергиен преход, демократични ценности и върховенство на закона

  По традиция БТПП е домакин на редовните срещи на Евроклуба, на които се представя смяната на Председателството на Съвета на ЕС,. Обект на тази среща бе представянето на приоритетите на Шведското Председателство и отчета на свършеното по време на Чешкото Председателство. В. срещата участваха дипломати, бизнесмени, журналисти и партньори на БТПП.

  При откриването на събитието , председателят на Палатата Цветан Симеонов подчерта , че предизвикателствата пред ЕС остават и тази година – войната в Украйна, енергийната криза и последствията от тях.

  В срещата участва Н.Пр. Лукаш Кауцки, извънреден и пълномощен посланик на Чешката Република, който направи широк обзор на резултатите, постигнати от неговата страна начело на Съвета на ЕС., между които : осигуряване подкрепа на Украйна в рамките на войната, както и за решаване на енергийните проблеми на Общността. Проведени са четири срещи на външните министри на страните от ЕС, осъществени са 50 събития на високо ниво на тема външни отношения. Дипломатическите представителства на Чехия са осъществили повече от 400 събития по време на председателството. Постигнат е консенсус на ниво ЕС за бъдещето на Източното партньорство и отношенията му с Европа., проведени са редица разговори за бъдещото присъединяване на страни от Балканите. Поставен е въпросът за намаляване на роуминг разходите на полуострова. Даден е статут на кандидат на Босна и Херцеговина. Приети са документите на Косово.

  Председателят на Евроклуба при БТПП проф. Ингрид Шикова, оцени второто Чешкото председателство като успешно „Чехите бяха добри преговарящи, прагматични и с голям потенциал за постигане на компромиси“, и подчерта, че . през този период Хърватия стана пълноправен член на еврозоната и на Шенген.

  Тя по традиция, направи преглед на изминалата година и на предстоящите задачи пред ЕС за тази, като подчерта, че ЕС е и трябва да бъде своеобразен клуб на демокрацията, За което е необходимо да се поддържа силен, способен, с по-добро регулиране, ясна политика в областта на конкуренцията, постигане на реципрочност /levelplaying/, траен достъп до пазарите, осигуряване на веригите на доставки, постигане на стратегическа автономия, бидейки „възможно най-отворен и автономен, доколкото е необходимо“ /

  Обръщайки се към Шведското председателство, проф. Шикова подчерта, че

  "Швеция е член на ЕС от 1995 г. и вече два пъти е била начело на Общността /2001, 2009/. Приносът на Швеция към европейските ценности включва изкуството /художници/, литературата /героите на Астрид Линдгрен/ и музиката /АВВА, Ace of Base и др./ и някои традиции /шведска маса, обичай фика, еталон за екологично поведение и висока позиция в световната класация за щастливи нации“

  Приоритетите на Шведското Председателство на Съвета на ЕС, започнало на 1 януари 2023 г: сигурност, конкурентоспособност, екологичен и енергиен преход, демократични ценности и върховенство на закона..,бяха представени чрез видео обръщение, от Н. Пр. Катарина Рангнит, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Швеция.

  Предизвикателствата в началото на Шведското председателство са исторически за държавите-членки и за Съюза като цяло. Войната в Украйна е заплаха за европейската сигурност, с тежки последици за миграцията, както и за световните доставки на храна и енергия. Европейските икономики са силно засегнати от войната, както и от продължаващата манипулация на енергийните доставки. Нарастващите нива на инфлация, лихвените проценти и цените на енергията поставиха компаниите и гражданите в затруднено положение. Предприетите вече решителни действия не изключват, а изискват преход към зелена икономика и запазване основата на европейския икономически модел за дългосрочен растеж.

  По отношение на сигурността Шведското председателство ще даде приоритет на продължаващата икономическа и военна подкрепа за Украйна, както и на подкрепата за пътя на Украйна към ЕС. Това ще изисква допълнителни усилия както на национално, така и на европейско ниво. Необходими са по-нататъшни стъпки за възстановяване и реформи към интеграция в ЕС.

  Във връзка с конкурентоспособността най-належащите политически приоритети, по необходимост са насочени към войната в Украйна и нейните краткосрочни последици. Запазва се и фокусът върху усилията за стимулиране на икономическия растеж, за да се отговори на дългосрочните предизвикателства. Силата, устойчивостта и глобалната позиция на Европа зависят от икономическите резултати, които са тясно свързани с Единния пазар и възможностите за търговия в световен мащаб.

  Шведското председателство ще се стреми да закрепи съгласувания подход към европейската конкурентоспособност сред основните теми в политическия дневен ред. То ще продължи усилията за справяне с високите и нестабилни цени на енергията, като същевременно ще поеме дългосрочна реформа на енергийния пазар по пътя на екологичния и енергиен преход.

  Тъй като глобалното предизвикателство на изменението на климата изисква глобален отговор, Европа трябва да бъде пример чрез постигане на амбициозни цели в областта на климата, стимулиране на растежа и конкурентоспособността. Предстои въвеждане на пакета ,,Подготвени за цел 55“ на практика и ускоряване на енергийния преход.

  В края на срещата, София Касидова, ,началник управление „Стратегически и Зелени политики“ на ББР представи продуктите и услуги те. които ББР предлага . 

   


  Линк

Назад