Назад

Съвет „Предприемачество и стартъп“ към БТПП обявява подбор за финансиране на инвестиционни проекти


 • Съвет „Предприемачество и стартъп“ към БТПП обявява подбор за финансиране на инвестиционни проекти


  Кандидатствай сега!

  Целта на инициативата е да подкрепи проекти на МСП от България като ги консултира за подходящото за конкретния проект финансиране  Уважаеми дами и господа, имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в първата за 2023 година сесия за подбор на инвестиционни проекти за финансиране, организирана от Съвет „Педприемачество и стартъп“ към Българската търговско-промишлена палата (БТПП) в партньорство с консултантските компании „Ърнст и Янг България“ ЕООД и „Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД.


  Целта на инициативата е да подкрепи проекти на МСП от България като ги консултира за подходящото за конкретния проект финансиране – банково финансиране, рисково финансиране, финансиране чрез Beam сегмента на БФБ, безвъзмездна помощ от европейски програми или друг вид хибридно финансиране и впоследствие ги свърже със съответните финансиращи институции.


  Сесията ще протече в три етапа

  Първи етап: Подаване на електронно попълнени формуляри с информация за кандидата и проекта

  Втори етап: Подбор от експертна комисия на подходящите за финансиране предложения и консултирането им към подходящите форми за финансиране

  Трети етап: Представяне на избраните проекти пред финансиращи институции и потенциални инвеститори


  Изисквания за участие

  Български компании – малки и средни предприятия, съгласно класификацията на Министерство на икономиката.


  Форма на кандидатстване

  Електронно попълнена и подадена форма по образец на адрес:  https://globaleysurvey.ey.com/jfe/form/SV_djmc8SjiTiCtVtQ


  Подбор

  Подборът на проектите ще се извърши от експертна комисия


  Срокове

  Срок за подаване на формуляри: 9 януари 2023 г.

  Срок за разглеждане от експертна комисия: 12 януари 2023 г.

  Срок за информиране на селектираните кандидати: 13 януари 2023 г.

  Подготовка на кандидатите за представяне пред потенциални инвеститори: 18 януари 2023 г. 

  Представяне на селектираните проекти: 20 януари 2023 г. 


  За повече информация: e-mail: g.sabeva@bcci.bg, телефон: +359888592585.


  NBP.bg

   


  Линк

Назад