Назад

БТПП съветва бизнеса как след COVID-19 да си стъпи на краката


 • БТПП съветва бизнеса как след COVID-19 да си стъпи на краката


  Българската търговско-промишлена палата (БТПП) проведе национален семинар по проект „Новата нормалност: управление на риска с цел осигуряване на непрекъснатост на бизнеса със значително участие на служителите“. 

  Участие в семинара взеха 21 участници. Те се запознаха със съвети и указания, изготвени от екипа на проекта - как компании, работодатели и синдикати да се справят с новата реалност в бизнеса и заетостта след COVID-пандемията.

  Представени бяха резултатите по проекта и се предложиха стратегии, които бизнесът може да възприеме и приложи в период на промени. Бяха обсъдени добри практики за промени в бизнес модела и адаптацията на компаниите по време на пандемията.

  Участниците дискутираха, обмениха опит с помощта на софтуер за обратна връзка в реално време.

  Целта на проекта "Новата нормалност" е постигане на стабилност и защита на интересите на работодателите и служителите, с оглед влиянието на COVID-кризата. Проектът предлага средства за постигане на баланс между работодатели и служители чрез най-добрите стратегии за управление на промяната, между задълженията на работодателите и взаимодействието със служителите за правилно планиране на работния процес.


  Линк

Назад