Назад

Ръстът на инфлацията продължава да изпреварва този на доходите


 • Ръстът на инфлацията продължава да изпреварва този на доходите
  "Трябва да бъдем внимателни с вдигането на границата бедността. Не бива да я доближим до заплатите, защото това ще има отрицателен ефект върху хората, които получават минималната заплата. Те ще загубят стимула да търсят по-добре платена работа и да доусъвършенстват уменията си" – отбеляза от своя страна председателят на Управителния съвет на БТПП Цветан Симеонов.

   

  Проучване на палатата, проведено в периода 19-29 юли тази година, показва, че част от работодателите успяват да задържат персонала си, въпреки инфлацията и увеличаващите се разходи.

  "Една голяма част от работодателите са се опитали да компенсират, а много малка част са успели да надхвърлят инфлацията. Усилието им да задържат работниците си обаче, ги кара допълнителното материално стимулиране да е близко до нивата на инфлацията."

  А ето и кои са най-сериозните опасения на работодателите в сегашната ситуация:

  "На първо място е невъзможността да се планира дългосрочно производственият процес, заради постоянно променящите се цени на енергоносителите и суровините – посочи Симеонов. – Остава и притеснението им за намирането на квалифицирана работна ръка."

  Какви са възможните мерки, които могат да ограничат разрастването на неравенствата между хората по отношение на техните доходи?

  Този въпрос е сред водещите в рамките на проект под надслов "Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги", изпълняван от Института за пазарна икономика (ИПИ). Той ще приключи през септември, но от проведените проучвания вече има конкретни изводи:

  "Когато говорим за социални услуги, трябва да знаем, че ресурсът, отделян от държавата за тях е около 1 милиард лева. Резултатът от тези харчове се предоставя на потребителите в натура. Социалните услуги са над десет типа, но се предоставят разпокъсано, получавайки финансиране по четири начина – чрез държавния бюджет, като делегирана дейност, чрез общинския бюджет или през европейски проекти" – обясни икономистът Петър Ганев.

  Според икономиста Мика Зайкова вода в мелницата на инфлацията наливат неправилната фискална политика и неправилната политика по отношение на така наречените "мерки" и помощи. По думите ѝ, раздаването на "пари на калпак" е контрапродуктивно на каквито и да е антиинфлационни мерки. В тази връзка от ИПИ настояха социалните помощи да се насочват по-ефективно към нуждаещите се. Нужна е и промяна в организацията и финансирането на социалните услуги, посочи Петър Ганев:

  "Трябва да се намери начин всички тези социални услуги да бъдат обединени. Необходимо е създаването на общо звено между общините и териториалните дирекции за социално подпомагане, чиято цел е да насочва нуждаещите се от подобна услуга към най-добрата за тях. Необходимо е да се сложи край и на четирите типа финансиране за едни и същи услуги, но по различни пера."


  Линк

Назад