Назад

Позиция на бизнеса, представена на среща с МВФ: Използват данъчни за политически натиск


 • Позиция на бизнеса, представена на среща с МВФ: Използват данъчни за политически натиск

   
  image
  Председателят на БТПП Цветан Симеонов и зам.-председателят на Палатата Тодор Табаков се срещнаха с експерти от МВФ.

  Не трябва да има привилегии за част от проверяваните фирми

  Има разлика в квалификацията

  Много често данъчните инспекции се използват за постигане на други цели, а не за обикновени разследвания на данъчни нарушения. Това заяви Тодор Табаков, зам.-председател на БТПП и адвокат по данъчни въпроси с дългогодишен опит по време на среща с експерти от Международния валутен фонд. Хората от МВФ консултират НАП относно приоритетите за реформа в данъчната администрация. В срещата участва и Цветан Симеонов, председател на БТПП.

  Табаков наблегна на това, че от изключителна важност е данъчните инспектори да бъдат независими в своята дейност, а критериите за подбор на проверяващите екипи да бъдат променени и да бъде въведена публична процедура при избора. Трябва да бъдат изготвени мерки, гарантиращи недопускането на намеса в административния процес от страна на политически или други влиятелни лица, както и данъчните да не се използват за политически натиск. Стъпка в тази посока би било въвеждането на процедура за избор на ръководството на НАП с участие не само на управляващите партии, а и на опозицията, смятат от БТПП.

  На следващо място, зам.-председателят на БТПП заяви, че е важно данъчните проверки да са регулярни, а не на кампаниен принцип, както и да се извършват по идентичен начин за всяко едно физическо или юридическо лице, без осигуряване на предимства или привилегии. Като проблем на данъчната администрация в страната беше споменато и голямо несъответствие в квалификацията на проверяващите данъчни екипи в столицата и страната. В тази насока е важно да се помисли и за подобряване качеството на обучение на данъчните служители, заяви Тодор Табаков. Необходимо е да бъдат положени усилия за обучението на служителите на всички нива и във всички поделения на администрацията, което да гарантира качествено прилагане на законодателството в цялата страна, а не само в големите градове, смятат от БТПП.

  Трябва да бъдат избягвани и нерегламентирани връзки между проверяващи и проверявани в по-малките населени места. Важно да има обмен на екипи между различните данъчни администрации в страната, с цел уеднаквяване на практиката и споделяне на знания, смятат от БТПП.

  60% от социалните плащания се осигуряват от ДДС

  Бонуси в НАП само за качествена работа

  Санкции за незаконни актове

  Служителите на НАП да получават бонуси само за качествена работа, искат от БТПП.

  Системата за раздаване на бонуси на данъчните служители не е добра практика в управлението на Националната агенция за приходи, смятат от БТПП. Според председателя на БТПП Цветан Симеонов, важно е когато се раздават допълнителни възнаграждения на длъжностни лица от НАП, те да бъдат обвързани с качествено извършена работа и добавки да се дават, когато има окончателно решение на съда за потвърждаване на законосъобразността на изготвените административни актове и липсват процесуални нарушения при извършването на данъчните инспекции. Трябва да бъдат регламентирани вътрешни санкции за служителите на данъчната администрация, когато често техните актове не издържат на съдебния контрол, каза Цветан Симеонов.

  На срещата на представители от БТПП с МВФ е засегнат и проблемът, че 60% от социалните плащания в държавния бюджет се осигуряват от приходи от ДДС, което може да отрази негативно в един бъдещ момент върху пенсионната система на страната. БТПП счита, че в момента данъчната система като цяло е в процес на дебалансиране, което не може да не се отрази на нейното правилно и ефективно функциониране в бъдеще.

   
   
   
   

   

   

   


  Линк

Назад