Назад

Нови съвместни програми ще бъдат представени по проекта за модернизация във висшето образование


 • Нови съвместни програми ще бъдат представени по проекта за модернизация във висшето образование


  Публично събитие по проекта "МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на академичната екосистема" ще се състои на 15 юли от 13:00 до 15:00 часа в Конферентната зала в Ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (бул. "Цар Освободител" 15, в Северното крило, етаж 2). Това съобщи пресцентърът на висшето училища.

  Проектът се изпълнява от Софийския университет "Св. Климент Охридски" в партньорство с девет български университета и с три национално представителни работодателски организации. Сред тях е и Българската търговско-промишлена палата. Проектът се изпълнява от юли 2021 г. и ще продължи до декември 2023 г.

  В рамките на събитието ще бъдат представени новите съвместни програми, по които предстои да се приемат и обучават студенти през новата учебна година. За участие са поканени министърът на образованието на науката в оставка акад. Николай Денков, председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация, ръководителят на управляващия орган на Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж", ректорите на университетите - партньори, ръководителите национално представените работодателски организации - партньори.

  За първи път Софийският университет "Св. Климент Охридски" обявява прием по съвместни програми с български и чужди университети, по които ще се споделят преподаватели и ще се издават общи дипломи. Програмите са в области, за които има голямо търсене на специалисти - информационните технологии, биотехнологиите, физиката, химията и педагогическите науки. 15 от програмите са в партньорство с български висши училища, а други две са с университети в чужбина. Новите програми са резултат от предварително проучване на нуждите на пазара на труда и за уменията, които работодателите очакват от завършилите специалисти. В тясно взаимодействие с представители на бизнеса и работодателските организации са изследвани потребностите от специалисти и е избрано какво да изучават студентите. Съвместните програми включват съвременни технологични решения в обучението и създаването на дигитални ресурси, включително и за дистанционно обучение.

  Кандидат-студентите ще имат възможност да избират между една нова съвместна бакалавърска програма и 16 нови съвместни магистърски програми: "Анализ на данни" (бакалавърска програма), "Индустриални и фармацевтични биотехнологии", "Медицинска физика" (на английски език), "Интелигентна аналитика", "Химия за бъдещето" (на английски език), "Дизайн на електронно обучение", "Приобщаващо образование", "Жестов език и билингвистично образование", "Обучението по гражданско и интеркултурно образование в средното училище", "Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, компютърно моделиране и информационни технологии", "Технологии за обучение в профилирана подготовка по информационни технологии", "Педагогика на обучението по география и история", "Музикална педагогика - ръководство на фолклорна формация", "Визуални изкуства и образователни практики", "Иновации в училищното физическо възпитание", "Дизайн за дигитално учене" (на английски език), "Дигитални компетентности в чуждоезиковото обучение" (на английски език).


  Линк

Назад